T3 | Rekonstrukce tramvají | Vozový park | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekonstrukce tramvají T3

 První plány na modernizaci tramvaje T3 se na scéně objevily již na začátku 70. let. Mělo se jednat o náhradu původní zrychlovačové výzbroje za tehdy moderní, tyristorovou. Nakonec bylo v Brně v letech 1979 - 1981 modernizováno dosazením nové výzbroje TV1 z produkce pražské ČKD celkem 47 vozů. K výraznějším úpravám krom dosazení nové výzbroje však nedošlo. Typové označení takto modernizovaných vozů je T3M.

 Další kapitolou rekonstrukcí tramvají T3 v Brně byly v 80. letech tzv. malé modernizace (T3MM). "Modernizace" prováděná v podnikových dílnách spočívala v upravení původní zrychlovačové výzbroje TR37 tak, aby při rozjezdech byly motory zapojeny (oproti původnímu serioparalelnímu zapojení) sériově, čímž se měla ušetřit cenná a drahá energie. Toto vylepšení se však příliš neosvědčilo a všechny T3MM byly později navráceny do původního stavu.

 V letech 1993 až 1998 bylo rekonstruováno 38 tramvají T3SUCS (tehdy nejnovější T3 z let 1985 - 1989) dosazením výzbroje TV8 s GTO tyristory. Tyto vozy nesou označení T3G.

 Kvůli potřebě komplexnější obnovy již starých tramvají byl v 1. polovině 90. let řešen předsunutý projekt rekonstrukce vozů na typ T3R. V roce 1995 byla ČKD Praha následně provedena vzorová rekonstrukce vozu ev. č. 1615. Nový (na svou dobu převratný) design (čela, interiér, nový nátěr) vozu zpracoval Ing. arch. Patrik Kotas. Po představení tohoto vozu na MSV v roce 1995 byl tento typ zařazen do nabídky nových vozů ČKD, čehož DPMB využil a v letech 1996 až 1997 zakoupil deset těchto vozů (ev.č. 1659 - 1668) v téměř shodném provedení s prototypem 1615. (Tato modernizace se pozdeji stala vzorem i pro rekonstrukce vozů K2.)

Technická specifikace provedení vozů T3R:

 • oprava karoserie (vč. antikorozní povrchové úpravy)
 • nová moderní čela "KOTAS"
 • lepené plechy vnějších bočnic
 • nové řešení interiéru
 • nový nátěr v kombinaci barev šedá + červená + bílá
 • protiskluzová podlahová krytina ALTRO, vytažená do bočnic (ochrana proti zatékání vody)
 • nové vnitřní obložení interiéru
 • ošetření madel speciálním nástřikem (oranžové barvy)
 • zářivkové osvětlení interiéru s individuálními střídači na palubní napětí 24V DC
 • sedadla typu C.I.E.B. Kahovec Brandýs n. Orlicí typ Nova 600 s čalouněním (seriové vozy 1659-1668 typ 320), s novým stojanem (noha), v klasickém uspořádání 1+1, přičemž poslední sedadlo je otočené proti směru jízdy
 • elektrické odporové vytápění interiéru v bočnicích
 • informační systém BUSE (palubní počítač BS 100 (u vozu 1615 ponechán palubního počítač SAVS BCU 02 -- později nahrazen BS 100), linková orientace tvořená vnějšími transparenty BS 110, zabudovanými ve střeše a vnitřními tably BS 120)
 • digitální elektroakustická ústředna EPIS 2.36 NMR
 • okna s determálními skly od firmy Hády Metal s výklopnou horní částí
 • malé větrací klapky ve střeše (větší výklopný úhel)
 • vně výklopné dveře BODE s pohony od firmy BODE s ochranou proti sevření, novými dveřními prvky (nouzové otevření, osvětlení prostoru dveří, signalizace zavírání) a poptávkovým systémem otevírání dveří cestujícími (ovladače EAO - série 56 a 84) (dveřní pohony při velkých prohlídkách nahrazovány IGE.CZ)
 • nová, zcela uzavřená kabina řidiče s integrovanou skříní, ručním řadičem Shaltbau a novým řídícím panelem osazeným ovladači EAO série 04
 • nový zadní pojezd
 • polopantograf Stemmann Fb500 s elektrickým ovládáním
 • podvozky s dvojím vypružením a mazáním okolků
 • diagnostický systém CAN (při VP nahrazován sdruženou diodkovou diagnostikou)
 • nové trakční motory s vlastní ventilací TE 026 A05
 • výzbroj TV8 s GTO tyristory a rekuperací brzdné energie
 • statický měnič jako náhrada motorgenerátoru

 V roce 1992 byl vůz T3SU (později T3G) ev.č. 1634 zkušebně osazen převíjecími transparenty BROSE (demontovány v roce 1997) a v roce 1993 polopantografem Schunk (demontován v roce 2003). V roce 2001 pak prošel velkou opravou, při které obdržel transparenty BUSE a původní odporové topení bylo nahrazeno elektrickým vytápěním v bočnicích (sedadla ukotvena do bočnic).

 V roce 1998 a 1999 byl do některých vozů (1497II, 1511, 1530, 1531, 1539, 1556, 1562, 1568, 1570, 1585, 1590, 1594, 1598, 1599, 1610, 1612, 1613, 1614, 1626, 1631, 1657 a 1658) instalován systém poptávkového otevírání dveří cestujícími, u některých vozů elektrické odporové vytápění v bočnicích vozu (dle tramvají T6A5) a s tím i ukotvení sedadel do bočnic. Vůz ev.č. 1525 byl v roce 1998 navíc osazen transparenty BUSE (pouze vnějšími).

 V roce 1999 byly vozy ev.č. 1630+1627 osazeny výzbrojí ČKD TV14 s IGBT tranzistory, koly Bonatrans a byly u nich provedeny i další modernizační úpravy ( ukotvení sedadel do bočnic díky elektrickému vytápění v bočnicích (jen 1627), nové zářivkové osvětlení či poptávkový systém otevírání dveří cestujícími). Tyto vozy byly označeny jako T3T (v jiných městech známé také jako T3M.3).

 Ve stejném roce byla do Ostravských dílen odeslána souprava vozů T3M ev.č. 1533+34. Vozy při opravě obdržely linkovou orientaci BUSE, elektrické stahováky pantografu, elektrické pískovače, byly vybaveny digitální elektroakustickou ústřednou EPIS, poptávkovým systémem otevírání dveří cestujícími (ovladače EAO) a bylo provedeno ukotvení sedadel do bočnic, díky elektrickému odporovému vytápění v bočnicích vozu.

 Díky neuspokojivé situaci dodavatele nové výzbroje pro tramvajové modernizace (pražské ČKD) bylo v roce 2000 rozhodnuto o změně dodavatele této důležité komponenty. Vybrána byla tehdy firma Alstom (dnes Cegelec) se svou výzbrojí TV Progress na podobném principu jako TV14 z ČKD. V letech 2000 a 2001 byly prováděny hlavně modernizace tramvají K2, na T3P jsme si museli počkat až do roku 2002.

Technická specifikace provedení vozů T3P:

 • oprava karoserie (vč. antikorozní povrchové úpravy)
 • úprava čel pro zabudování informačního transparentu
 • tranzistorová pulsní výzbroj Alstom TV Progress
 • nahrazení motorgenerátoru statickým měničem SMTK 8.0 - Alstom (dnes Cegelec)
 • původní pantograf, doplněný o elektrický stahovák LEKOV
 • pískovače s elektrickým pohonem DIOSS
 • na zadní čelo přidány tři svítilny jako u vozů T3SUCS: bílá - couvání (uprostřed) a dvě červené - nouzové brzdění
 • pod směrové svítilny na předním čele přidáno bílé poziční světlo
 • informační systém BUSE (palubní počítač BS 100, vnější transparenty BS 210 s technologií DOT LED a vnitřní tabla BS 120)
 • digitální elektroakustická ústředna EPIS 2.36 NMR
 • upravená kabina řidiče s integrovanou skříní
 • modernizovaný pult řidiče, osazený novými ovladači (nová jsou též signalizační tlačítka pro cestující)
 • ruční řadič LEKOV KRD 42 s funkcí mrtvého muže
 • nový zadní pojezd
 • klimatizační jednotka kabiny řidiče TRAV-L-COOL (pouze "A" vozy)
 • nové dveřní pohony od firmy IGE.CZ s ochranou proti sevření, novými dveřními prvky (nouzové otevření, osvětlení prostoru dveří, signalizace zavírání) a poptávkovým systémem otevírání dveří cestujícími (ovladače EAO - série 56 a 84)
 • některé vozy jsou osazeny plastovými (SKD), nebo hliníkovými (Pars Komponenty) dveřmi
 • částečné polstrování původních sedaček (čalouněnými poduškami od firmy C.I.E.B. Kahovec Brandýs n/Orlicí)
 • vytápění interiéru je zajištěno buď třemi podsedákovými topnicemi s integrovaným ventilátorem od firmy MEP Postřelmov, nebo elektrickým vytápěním v bočnicích
 • ukotvení sedadel do bočnic
 • malé větrací klapky ve střeše (větší výklopný úhel)
 • zářivkové osvětlení interiéru s individuálními střídači
 • nové vnitřní obložení interiéru a nové gumové koberce, vytažené do bočnic (ochrana proti zatékání vody)
 • ošetření madel nástřikem Komaxit
 • od roku 2003 jsou vozy opatřovány vnějším i vnitřním nátěrem dle nového design manuálu DPMB (dle tramvají T6A5 a KT8D5N)

 Vozy T3P ev.č. 1564 a 1595 byly rekonstruovány v dílnách ostravského dopravního podniku, vůz ev.č. 1589 ve firmě Pars nova Šumperk, tudíž se v několika drobnostech liší (např. vůz ev.č. 1589 má prosklenou kabinu řidiče).

 Nový směr modernizacím T3 přinesly firmy ČKD Pragoimex (dnes Pragoimex) a KOS Krnov, když v roce 2001 společně představily novou tramvajovou skříň VarCB3, která využívá všech moderních technologií a poznatků, ale je jí možné použít pro rekonstrukci tramvaje T3. Skříň má zesílený rám a tak je k ní možné připojit vlečný vůz (k tomu účelu byl vyvinut Vlečný Vůz 60LF). Kabeláž je vedená v trubkách na spodku a pod střechou vozu. Přední a zadní čelo (které může být i jiného designu než původní ve stylu "Kardaus") je ke skříni přichyceno akrylátovým tmelem. Boční plenty jsou vyrobené z laminátu a ke skříni jsou upevněny pomocí průběžných pryžových pásů. Celá skříň, společně s podlahou je vylepena speciální tepelnou a protihlukovou izolací. Skříň je používána u vozů, jež jsou označeny T3R.EV (EuropulseVar) a T3R.PV (ProgressVar). Tramvaje T3R.EV je možno spřahovat do souprav MV+MV, MV+VV, MV+VV+MV. Vozy jsou buď kompletovány firmou KOS Krnov, nebo je zde pouze vyrobena skříň a vůz je zkompletován v ústředních dílnách DPMB. Ačkoliv jsou tyto tramvaje novostavby, v Brně jsou oficiálně vedeny jako rekonstrukce původních T3, proto mají i jejich evidenční čísla (původní vozy buď zrušeny, nebo přečíslovány). Přehled vozů najdete v evidenci.

Technická specifikace provedení vozů T3R.EV:

 • nová vozová skříň VarCB3
 • 4 asynchronní trakční motory TAM 1004 C/R (ČKD Pragoimex) s povrchovým chlazením o výkonu 4 x 90 kW a otáčkovými čidly LEONARD+BAUER (slouží k řízení trakčního pohonu), motory jsou prakticky bezúdržbové
 • střídavá trakční výzbroj TV EUROPULSE (Cegelec) s IGBT tranzistory a rekuperací brzdné energie, umístěná do kontejnerů
 • mikroprocesorový regulátor pohonu
 • kotoučové brzdy DAKO
 • mazání okolků na první nápravě předního podvozku zajišťuje zařízení OK - 01 od firmy Tribos Brno (dnes Tribotec)
 • statický měnič Cegelec SMTK 6.3
 • polopantograf LEKOV EPDE 01-2600
 • u vozu ev.č. 1560 pryžové nárazníky
 • pískovače s elektrickým pohonem DIOSS
 • nové řešení interiéru (vnitřní obložení, nová atypická madla ošetřená nástřikem Komaxit oranžové barvy, aj.)
 • vůz ev.č. 1560 byl opatřen barevným nátěrem v kombinaci barev bílá + červená + šedá, ostatní vozy jsou lakovány dle nového design manuálu DPMB (dle tramvají T6A5 a KT8D5N)
 • sedadla pro cestující C.I.E.B. Kahovec typ Nova 600 s čalouněním od firmy Brandýs n/Orlicí (typ AIDA), ukotvená do bočnic, v klasickém uspořádání 1+1, přičemž poslední sedadlo je otočené proti směru jízdy
 • vytápění interiéru třemi podsedákovými topnicemi RT3/2 s integrovaným ventilátorem od firmy MEP Postřelmov
 • okna s determálními skly s výklopnou horní částí od firmy Pars Komponenty
 • nové řešení větracích střešních klapek
 • protiskluzová podlahová krytina ALTRO Chroma 2270, vytažená do bočnic (ochrana proti zatékání vody)
 • zářivkové osvětlení interiéru (u vozu 1560 jsou zářivky zapuštěny do laminátových podhledů ve stropě, u ostatních vozů jsou umístěny ve středu stropu (společně s rozhlasovými hlásiči)
 • dveře od firmy Pars Kompomenty s pohony od firmy IGE.CZ s ochranou proti sevření a novými dveřními prvky (nouzové otevření, signalizace zavírání, osvětlení prostoru dveří)
 • poptávkový systém otevírání dveří cestujícími (ovladače EAO - série 56 a 84)
 • informační systém BUSE (palubní počítač BS 100, vnější transparenty BS 110 s LED diodami a vnitřní tabla BS 120)
 • digitální elektroakustická ústředna EPIS 2.36 NMR
 • stanoviště řidiče je oproti klasickým vozům T3 zvětšeno a kabina je vyrobena z hliníkových profilů, modernizovaný řídící panel je plně osazen ovládacími prvky od firmy Telemecanique, sedadlo řidiče od firmy C.I.E.B. Kahovec typu 5 je vybaveno vestavěným kompresorem pro odpružení a opěrkami pro hlavu i ruce, za kabinou je umístěna integrovaná skříň (zde jsou umístěny záznamová jednotka tachografu, prvky řídícího a informačního systému, odpojovač 600V a lékarnička přístupná z prostoru cestujících)
 • ruční řadič LEKOV KRD 42 s funkcí "mrtvého muže"
 • na zadní čelo přidány tři svítilny jako u vozů T3SUCS: bílá - couvání (uprostřed) a dvě červené - nouzové brzdění
 • pod směrové svítilny na předním čele přidáno bílé poziční světlo
 • větrání kabiny řidiče zajišťuje chladící jednotka TRAV-L-COOL, vytápění zajišťuje topná jednotka RT8/2 od firmy MEP Postřelmov, sající vzduch přes filtrační vložku z levé bočnice u kabiny řidiče

Technická specifikace provedení vozů T3R.PV:

 • nová vozová skříň VarCB3
 • tranzistorová pulsní výzbroj Alstom (dnes Cegelec) TV Progress
 • kotoučové brzdy DAKO
 • statický měnič Cegelec SMTK 6.3
 • polopantograf LEKOV EPDE 01-2600, nebo Stemmann-Technik Fb800
 • pískovače s elektrickým pohonem DIOSS
 • nové vnitřní obložení interiéru a nové gumové koberce (u některých vozů protiskluzová podlahová krytina ALTRO Chroma 2270), vytažené do bočnic (ochrana proti zatékání vody)
 • ošetření madel nástřikem Komaxit
 • vytápění interiéru třemi podsedákovými topnicemi RT3/2 s integrovaným ventilátorem od firmy MEP Postřelmov
 • okna s determálními skly s výklopnou horní částí od firmy Pars Komponenty
 • nové řešení větracích střešních klapek
 • zářivkové osvětlení interiéru s individuálními střídači
 • hliníkové (Pars Kompomenty), nebo plastové (SKD) dveře s pohony od firmy IGE.CZ s ochranou proti sevření a novými dveřními prvky (nouzové otevření, signalizace zavírání, osvětlení prostoru dveří)
 • poptávkový systém otevírání dveří cestujícími (ovladače EAO - série 56 a 84)
 • informační systém BUSE (palubní počítač BS 100, vnější transparenty BS 210 s technologií DOT LED a vnitřní tabla BS 120)
 • digitální elektroakustická ústředna EPIS 2.36 NMR
 • modernizovaný pult řidiče, osazený novými ovladači (Telemechanique nebo Baco) (nová jsou též signalizační tlačítka pro cestující)
 • upravená kabina řidiče s integrovanou skříní
 • ruční řadič LEKOV KRD 42 s funkcí "mrtvého muže"
 • na zadní čelo přidány tři svítilny jako u vozů T3SUCS: bílá - couvání (uprostřed) a dvě červené - nouzové brzdění
 • pod směrové svítilny na předním čele přidáno bílé poziční světlo
 • větrání kabiny řidiče zajišťuje klimatizační jednotka TRAV-L-COOL, vytápění zajišťuje topná jednotka RT8/2 od firmy MEP Postřelmov, sající vzduch přes filtrační vložku z levé bočnice u kabiny řidiče
 • od roku 2003 jsou vozy opatřovány vnějším i vnitřním nátěrem dle nového design manuálu DPMB (dle tramvají T6A5 a KT8D5N)

  Všechny vozy procházejí v rámci systému periodických oprav velkými prohlídkami a generálními opravami, které mohou mít některé modernizační prvky.

Technická specifikace GO spojených s modernizací:

 • oprava karoserie (vč. antikorozní povrchové úpravy)
 • úprava čel pro zabudování informačního transparentu
 • u některých vozů typu T3M motorgenerátor nahrazen statickým měničem SMTK 8.0 - Alstom
 • upravená kabina řidiče s integrovanou skříní
 • modernizovaný pult řidiče, osazený novými ovladači (nová jsou též signalizační tlačítka pro cestující)
 • informační systém BUSE (palubní počítač BS 100, vnější transparenty BS 210 s technologií DOT LED a vnitřní tabla BS 120)
 • digitální elektroakustická ústředna EPIS 2.36 NMR
 • u některých vozů typu T3M nové dveřní pohony od firmy IGE.CZ s ochranou proti sevření a novými dveřními prvky (nouzové otevření, osvětlení prostoru dveří, signalizace zavírání)
 • u některých vozů typu T3M nové dveře (plastové SKD nebo hliníkové Pars Komponenty)
 • poptávkový systém otevírání dveří cestujícími (EAO)
 • vytápění interiéru zajišťují tři podsedákové topnice s integrovaným ventilátorem od firmy MEP Postřelmov, nebo elektrické odporové vytápění v bočnicích vozu
 • ukotvení sedadel do bočnic
 • částečné polstrovaní původních sedaček (čalouněnými poduškami od firmy C.I.E.B. Kahovec Brandýs n/Orlicí)
 • u některých vozů zářivkové osvětlení interiéru s individuálními střídači
 • na zadní čelo přidány tři svítilny jako u vozů T3SUCS: bílá - couvání (uprostřed) a dvě červené - nouzové brzdění
 • pod směrové svítilny na předním čele přidáno bílé poziční světlo
 • nový zadní pojezd
 • nové vnitřní obložení interiéru a nové gumové koberce (od roku 2006 ALTRO Chroma 2270), vytažené do bočnic (ochrana proti zatékání vody)
 • ošetření madel speciálním nástřikem Komaxit
 • od roku 2003 jsou vozy opatřovány vnějším i vnitřním nátěrem dle nového design manuálu DPMB (dle tramvají T6A5 a KT8D5N)

Technická specifikace velkých prohlídek (oprav) - VP:

 • oprava vozové skříně a všech elektrických i mechanických částí
 • provedení karosářských a lakýrnických prací
 • výměna opotřebovaných a vadných součástek
 • nové vnitřní obložení interiéru a nové gumové koberce vytažené do bočnic (ochrana proti zatékání vody)
 • nová tlačítka na ovládacím pultu řidiče a též i v salonu pro cestující (u nověji opravených vozů)
 • ošetření madel speciálním nástřikem Komaxit
 • částečné polstrování původních sedaček (čalouněnými poduškami od firmy C.I.E.B. Kahovec Brandýs n/Orlicí)
 • nové dveřní prvky (signalizace zavírání, osvětlení prostoru dveří)
 • na zadní čelo přidány tři svítilny jako u vozů T3SUCS: bílá - couvání (uprostřed) a dvě červené - nouzové brzdění
 • od roku 2003 jsou vozy opatřovány vnějším i vnitřním nátěrem dle nového design manuálu DPMB (dle tramvají T6A5 a KT8D5N)

 V roce 2002 byly od firmy SKD Praha odkoupeny dva vozy typu T3RF v.č. 180407 a 180408 původně určené pro město Samara, kam se ale nedostaly a zůstaly stát nevyužité v ČKD DS. Vozy jsou vybaveny tranzistorovou výzbrojí ČKD TV14, statickým měničem Alstom SMTK 6.3R, oproti Brněnským vozům T3R nůžkovým sběračem (doplněným o elektrický stahovák), skládacími dveřmi (s novými pohony IGE.CZ), posuvnými okny, gumovou podlahovou krytinou, či koženkovými sedačkami (jako u tramvají KT8D5). Před příjezdem do Brna byly odeslány na modernizaci do DP měst Mostu a Litvínova, kde byla provedena instalace těchto komponentů:

 • informační systém BUSE (palubní počítač BS 100, vnější transparenty BS 210 s technologií DOT LED (boční, původně  zabudované ve střeše byly přemístěny za 2. okno), panel BS 170 zobrazující jednotlivé zastávky na trase, výchozí i cílovou stanici, čas, pásmo i další informace a vnitřní tabla BS 120)
 • digitální elektroakustická ústředna EPIS 2.36 NMR
 • poptávkový systém otevírání dveří cestujícími (ovladače EAO - série 56 a 84)
 • nové pohony dveří od firmy IGE.CZ s ochranou proti sevření a novými dveřními prvky (nouzové otevření, osvětlení prostoru dveří, signalizace zavírání)
 • ruční řadič LEKOV KRD 42 s funkcí mrtvého muže
 • elektrické ovládání zpětných zrcátek
 • u prvního A vozu (1669) klimatizace kabiny řidiče TRAV-L-COOL
 • zadní pojezd
 • motory T023 (z vozů KT8D5)
 • výměna hlavice na sběračích za výrobek od firmy Stemmann a dosazení kontaktoru - tzv. "brnkátka" pro ovládaní výhybek
 • zaměnění polarity napájení vozů (v Brně je minus v troleji)

 V Brně vozy obdržely ev.č 1669 a 1670 a dle drážního úřadu jsou označeny jako T3R-BN1, v Brně pak jako T3RF CZ 2002.

 Od roku 2006 jsou prováděny rekonstrukce vozů T3 za použití nové vozové skříně VarCB3LF (KOS Krnov) s nízkopodlažní střední částí. Laminátová čela vozu i boční oplechování je přichyceno pružným lepícím tmelem. Tónovaná bezpečnostní okna firmy Finnlamex jsou ke skříni uchycena lepeným spojem. V oblasti podvozků jsou ke skříni pomocí pantů připevněny laminátové plenty, které výrazně snižují hlučnost vozidla. Silnoproudá i slaboproudá kabeláž je vedena odděleně v plastových trubkách pod střechou i pod podlahou vozidla.

 Oproti vozům T3 mají vozy VarioLFR.E odlišná čela (provedení Pelikán) s jiným rozmístěním vnějšího osvětlení. Díky nízkopodlažní části se zcela liší i uspořádáním a vybavením interiéru. Kontejnery pohonů včetně odpojovače jsou umístěny na střeše vozidla.

Technická specifikace provedení vozů VarioLFR.E

 • nová vozová skříň VarCB3LF
 • 2 plně otočné hnací podvozky typu KOMFORT s dvojím vypružením
 • střídavá trakční výzbroj TV EUROPULSE (Cegelec) s IGBT tranzistory a rekuperací brzdné energie, umístěná do kontejnerů
 • asynchronní trakční motory TAM 1004 C/R (Pragoimex) o výkonu 4 x 90 kW
 • polopantograf Stemmann-Technik Fb800
 • dva linkové stykače SL11 (Alfa Union)
 • pulsní měnič Cegelec CAC 165 A
 • statický měnič Cegelec SMTK 6.3
 • odpojovač Lekov SPO 1M4-15L24W4
 • akumulátorové baterie KPH 100P s centrálním doléváním (SAFT FERAK Raškovice)
 • vytápění kabiny řidiče: kalorifer TAU-03 s ventilátorem (Alfa Union), chlazení kabiny řidiče: chladící jednotka Trav-l-Cool (N.O.P.O.Z.M. Slatiňany), vytápění salónu: 4 topnice RT3/2 (MEP Postřelmov) umístěné pod sedadly a pod schody do nízkopodlažní části (počínaje vozem 1523 pouze 3 topnice umístěné pod sedadly)
 • protiskluzová podlahová krytina ALTRO Chroma 2270 v bezspárovém provedení, vytažená do bočnic (ochrana proti zatékání vody)
 • salon je vybaven sedadly C.I.E.B. Kahovec VOGEL S 600/2 s potahem dle designu DPMB v uspořádání 2+1, ukotvené do bočnic. Madla jsou ošetřeny Komaxitem, odvětrávání je zajištěno dvěma výklopnými střešními klapkami.
 • elektricky ovládaná výsuvná plošina NP04 S (CTS servis Okřínek)
 • kotoučové brzdy M1 (DAKO-CZ)
 • kolejnicové brzdy Alfa Union FC34 (4x70 kN)
 • kabina řidiče z hliníkových profilů je od salonu oddělena hliníkovou zástěnou s posuvnými dveřmi uzamykatelnými v krajních polohách. Nový pult řidiče je vybaven ovladači BACO (od vozu 1553 Telemechanique). Sedadlo řidiče od firmy C.I.E.B. Kahovec typu 5 je vybaveno vestavěným kompresorem pro odpružení a opěrkami pro hlavu i ruce. Kabina dále obsahuje sluneční clonu 563F108 Hapich. Na čelním skle je umístěn velkoplošný stěrač PAI Beroun s integrovaným cyklovačem. (Od vozu 1553 je nově boční větrací okénko polohovatelné.)
 • ruční řadič Alfa Union HH 220 39 s dvěma stupni kolejnicových brzd, funkcí mrtvého muže a integrovaným tlačítkem elektrického zvonce
 • konfigurace kamerového systému AVENET pro první vůz třívozové soupravy (monitor v kabině řidiče, videoústředna)
 • elektricky stavitelné zrcátko MEKRA umístěné na rameni BAHOZA
 • 2 pískovače dle vozů KT8 s elektrickým sypačem upravené pro vnější plnění
 • informační systém BUSE Blansko (palubní počítač BS 100, vnější transparenty BS 210 s technologií DOT LED, panel BS 170 zobrazující jednotlivé zastávky na trase, výchozí i cílovou stanici, čas, pásmo i další informace a vnitřní tabla BS 120)
 • žluté označovače Mikroelektronika NJ24C_DP
 • komponenty RIS - řídícího a informačního systému (digitální elektroakustická ústředna EPIS 2.45 NMR (výrobce Herman), která obsahuje i přijímač signalizace nevidomých EPNEV a modul řízení bezkontaktního stavění výhybek, fónická radiostanice Motorola GM Databox, rádiové modemy Racom MR25 + MR900, anténní UHF filtr, přes který jsou připojeny antény VA 45 (pro modem MR 900), MFT 120 (pro radiostanici a modem MR25), přijímač GPS signálu 35-HVS (16-HVS), vysokofrekvenční jednotka BSV-TR 02B pro modulaci datového toku indukčního stavění výhybek (přenos informace obstarávají vysílací cívky BSV-TC 23 (pod vozem) a BSV TC 24 (na střeše - dnes již víceméně nepoužívaná)) a integrovaná jednotka napájení IJN 10 (výrobce Herman))
 • počínaje vozem 1553 je také dosazován novější typ tachografu (včetně rychloměru) od firmy Mesit
 • plastové dveře firmy SKD (od vozu 1553 hliníkové dveře DOPP TRADE) s pohony od firmy IGE.CZ s ochranou proti sevření
 • poptávkový systém otevírání dveří cestujícími (ovladače EAO)
 • stropní zářivková svítidla MINILUX (SEC NITRA)
 • tlakové mazání okolků Tribotec OK-01
 • nátěr vozu odpovídá grafickému manuálu DPMB

(autoři: Martin Hemzal, manil, Eda | Poslední změna: 15. 7. 2008)