Vaňkovo náměstí - výstavba kruhového objezdu I | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vaňkovo náměstí - výstavba kruhového objezdu I

30. 6. 2014 00:00 - 10. 8. 2014 23:00
Linky: 35 38 39 N95

Z důvodu výstavby kruhového objezdu bude omezen provoz v prostoru Vaňkova náměstí. Trolejbusy na linkách 35, 38 a 39 budou nahrazeny autobusy.

Linka 35 bude v úseku Mendlovo náměstí - Kampelíkova odkloněna ulicemi Hlinky, Lipová a Mahenova. Vynechá tak zastávky Tvrdého a Vaňkovo náměstí, zastávka Žlutý kopec bude ve směru na Barvičovu přeložena do ulice Mahenovy (za křižovatku s ulicí Tvrdého), ve směru na Mendlovo náměstí k zastávce linky 38 směr Preslova. Na odklonové trase obslouží linka 35 navíc zastávky Výstaviště, hlavní vstup, Lipová, Květná a Pavlíkova.

Linky 38 a N95 budou vzhledem k souběžné výluce v ulici Úvoz v úseku Úvoz - Žlutý kopec obousměrně odkloněny ulicemi Údolní a Jiříkovského. Vynechají tak zastávku Tvrdého.

Linka 39 bude v úseku Úvoz - Kampelíkova odkloněna ulicemi Úvoz, Jiříkovského a Mahenovou. Neobslouží tedy zastávky Tvrdého a Vaňkovo náměstí, zastávka Žlutý kopec ve směru na Barvičovu bude přeložena do ulice Mahenovy za křižovatku s ulicí Tvrdého.

Po ukončení výluky v ulici Úvoz (od 11. 8.) se předpokládá úprava organizace dopravy na linkách 35, 38, 39 a N95.