Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Oprava kolejí v ulici Kounicově

01.07.2017 00:00 - 01.09.2017 23:00
Linky: 12 34 36 N93 N99

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude omezen provoz v části ulice Kounicovy a v navazujících obloucích na začátku ulice Jana Babáka.

Provoz tramvají na lince 12 zůstane zachován, v místě prací bude zřízen jednokolejný úsek. Zastávka Klusáčkova proto bude v obou směrech přeložena před budovu Magistrátu města Brna (mezi ulice Šumavskou a Hrnčířskou).

Trolejbusové linky 34 a 36 budou v úseku Sušilova - Klusáčkova odkloněny ulicemi Zahradníkova, Botanická a Tábor. Zastávka Klusáčkova bude přeložena do ulice Tábor, na odklonové trase obslouží linky 34 a 36 navíc zastávky linky 32 Zahradníkova, Botanická a Šelepova.

Autobusová linka 80 pojede odklonem ulicemi Tábor, Chodská a Šumavská. Na odklonové trase obslouží zastávku Klusáčkova v ulici Tábor, zastávku Šelepova a znovu zastávku Klusáčkova v ulici Šumavské.

Autobusy linky 81 obslouží místo zastávky Klusáčkova zastávku Šelepova.

Noční linka N93 pojede v úseku Konečného náměstí - Dobrovského odklonem ulicemi Veveří, Pod Kaštany a Hradecká. Vynechá tak zastávky Nerudova, Klusáčkova a Tererova, na odklonové trase zastaví na zastávce Rybkova.

Noční linka N99 bude v úseku Nerudova - Dobrovského odkloněna ulicemi Zahradníkova, Botanická, Tábor a Hradecká. Na odklonové trase obslouží zastávky Zahradníkova, Botanická a Šelepova, zastávka Klusáčkova bude přeložena do ulice Tábor a zastávka Tererova zůstane bez obsluhy.

Po dobu výluky bude zastávka Tererova obsluhována pouze tramvajemi linky 12. V případě operativní náhradní autobusové dopravy za linku 12 a v případě nočních linek je možné využít blízkou zastávku Dobrovského.