Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekonstrukce ulic Dornych a Plotní - 1. etapa

12.03.2018 00:00 - 29.06.2018 23:59
Linky: 12 40 48 50 63 64 67 E76 N95 109

V rámci první etapy rekonstrukce ulic Dornych a Plotní a výstavby přeložky tramvajové tratě do druhé jmenované ulice bude zcela vyloučen provoz v ulici Dornych v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Zvonařka a Svatopetrská.

Tramvajová linka 12 bude v provozu pouze v úseku Technologický park - Zvonařka. Náhradní dopravu v úseku Úzká - Komárov zajistí pravidelné linky 40, 48 a 63 doplněné o mimořádnou linku x12 a prodlouženou linku 50. Přestup mezi tramvajemi a autobusy bude organizován v zastávce Úzká.

Autobusová linka x12 pojede

Pravidelné autobusové linky 40, 48 a 63 budou vedeny obousměrně ulicí Plotní. Ve směru do Komárova bude do jejich tras doplněna zastávka Konopná (u nástupiště tramvajové zastávky), ve směru do centra obslouží pravidelnou zastávku Komárov a dále zastávky Železniční, Zvonařka (obě v ulici Plotní) a pravidelnou konečnou zastávku Úzká. Zcela vynechají zastávku Svatopetrská.

Autobusová linka 50 bude z Komárova prodloužena na Úzkou po trase a zastávkách shodných s výlukovou linkou x12. Ve směru do Bystrce tedy neobslouží nástupní zastávku Mariánské náměstí.

Linka 64 pojede v úseku Komárov - Škrobárenská obousměrně přes Černovické nábřeží. Výchozí zastávka Komárov bude zřízena na přilehlém parkovišti, na odklonové trase obslouží autobusy zastávku Černovická i ve směru do Maloměřic. Vynechají naopak zastávku Konopná.

Obsluhu ulice Škrobárenské a přilehlého okolí zajistí také linka 67, odkloněná v úseku Hlavní nádraží - Komárov ulicemi Křenovou, Masnou, přes Černovické nábřeží a ulicí Černovickou. Na odklonové trase zastaví na zastávkách Vlhká, Masná, Hladíkova, Škrobárenská, Černovické nábřeží, Černovická a Mariánské náměstí, vynechá zastávky Úzká, Zvonařka, Kovářská a Svatopetrská. Spoje ukončené za běžného provozu na Zvonařce budou prodlouženy do zastávky Komárov.

S platností od 25. 4. 2018 se mění trasa linky E76, která bude i po ukončení výluky v ulici Hladíkově vedena obousměrně ulicí Křenovou. Vynechá tedy zastávky Úzká, Zvonařka a ve směru do centra i zastávku Tržní, náhradou obslouží zastávky Vlhká, Masná a ve směru do centra také zastávku Životského.

Noční linka N95 pojede už od zahájení nočního provozu v neděli 11. 3. večer obousměrně ulicí Plotní. Vynechá tak zastávky Kovářská, Svatopetrská a ve směru do centra i zastávku Konopná. Na odklonové trase obslouží zastávky Zvonařka (v obou směrech přeložena do ulice Plotní), Železniční (v obou směrech v ulici Plotní) a ve směru z centra i zastávku Konopná (u nástupiště tramvajové zastávky).

Výluka se dotkne i regonální linky 109, která ve směru do Brna pojede odklonem ulicí Plotní a vynechá tak zastávku Svatopetrská.

Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky Kovářská (náhradou je možné použít zastávky Zvonařka nebo Škrobárenská), Svatopetrská (náhradou bude zastávka Železniční) a Konopná ve směru do centra (je možné použít zastávky Komárov nebo Železniční). Tyto zastávky se nachází v záboru staveniště a není tedy možné zajistit jejich obsluhu.