Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekonstrukce ulic Dornych a Plotní - 2. etapa

30.06.2018 00:00 - 30.08.2019 23:59
Linky: 9 12 40 44 47 48 49 50 60 61 63 64 67 77 84 N94 N95 109

Aktualizace: Od čtvrtka 30. 5. 2019 bude pro autobusové linky 40, 48, 50, 63, E63, 64, 67 a N95 obnovena zastávka Konopná ve směru do centra. Linky 64 a 67 pojedou ve směru na Hladíkovu přes zastávky Komárov a Konopná, nebudou tedy obsluhovat zastávky Mariánské náměstí a Černovická.

Druhá etapa rekonstrukce ulic Dornych a Plotní si kromě uzavírky ulice Dornych vyžádá omezení provozu v oblasti smyčky Zvonařka.

Tramvajová linka 12 bude od 30. 6. do 31. 8. 2018 v provozu pouze v úseku Technologický park - Hlavní nádraží, odkud bude dále pokračovat jako linka 11 na Lesnou.

Od 1. 9. 2018 bude linka 12 v provozu v trase Technologický park - Česká - Hlavní nádraží - Geislerova - Juliánov s ukončením vybraných spojů ve smyčce Geislerova. Linka 9 bude vedena v polookružní trase Lesná, Čertova rokle - Moravské náměstí - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží - Česká - Moravské náměstí - Lesná, Čertova rokle.

Náhradní dopravu v úseku Hlavní nádraží - Komárov zajistí autobusové linky 40, 48, 50, 61 a 63.

Autobusová linka 40 bude vedena v trase Újezd u Brna, městský úřad / Tovární / Tuřany, smyčka - Hanácká - Popelova - Komárov - Úzká - Hlavní nádraží - Soukenická - Ústřední hřbitov - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever a nahradí tak linku 60, která bude dočasně zrušena. V úseku Komárov - Úzká pojede obousměrně přímo ulicí Plotní, vynechá tedy zastávku Autobusové nádraží. V ulici Plotní obslouží v obou směrech zastávky Zvonařka a Železniční, ve směru do Tuřan i zastávku Konopná. U hlavního nádraží zastaví na 3. / 4. koleji, zastávku Úzká obslouží ve směru k hlavnímu nádraží u tramvajového ostrůvku, ve směru do Tuřan u autobusové zastávky v ulici Dornych.

Linky 47 a 49 pojedou obousměrně ulicí Křenovou a budou ukončeny u hlavního nádraží (zastávka v ulici Benešově). Neobslouží tedy zastávky Hladíkova, Zvonařka a Úzká, na odklonové trase zastaví na zastávkách Masná, Vlhká a Hlavní nádraží. Zastávka Tržní bude přeložena do stejnojmenné ulice (směr centrum), resp. do ulice Charbulovy (směr z centra), .

Linky 48, 50 a 63 budou obousměrně vedeny přímo ulicí Plotní a z Úzké pojedou až k hlavnímu nádraží (výstup v ulici Nádražní, nástup na 4. koleji). Neobslouží tedy zastávku Autobusové nádraží, i ve směru do Komárova obslouží v ulici Plotní zastávku Zvonařka. Obsluha zastávek Železniční a Konopná se nemění.

Autobusová linka 61 pojede do 8. 12. 2018 v trase Nemocnice Bohunice - Kamenice - Ústřední hřbitov - Holandská - Křídlovická - Soukenická - Hlavní nádraží - Úzká - Komárov / Mariánské náměstí. Nahradí tak výlukovou linku x12, jejíž provoz bude se zahájením 2. etapy výluky ukončen. U hlavního nádraží obslouží zastávku na 3. / 4. koleji, zastávku Úzká obslouží ve směru k hlavnímu nádraží u tramvajového ostrůvku, ve směru do Komárova u autobusové zastávky v ulici Dornych.

Od 9. 12. 2018 pojede linka 61 v souvislosti s vlakovou výlukou v trase Nemocnice Bohunice - Kamenice - Ústřední hřbitov - Holandská - Křídlovická - Soukenická - Hlavní nádraží - Úzká - Dolní nádraží. U hlavního nádraží nově zastaví ve směru na dolní nádraží na zastávce "u zdi" před železničním viaduktem.

Linka 64 zůstane v úseku Komárov - Škrobárenská obousměrně vedena přes Černovické nábřeží. Výchozí zastávka Komárov je zřízena na přilehlém parkovišti, zastávku Černovická obsluhuje linka 64 i ve směru do Maloměřic.

Nemění se ani vedení linky 67, která je v úseku Hlavní nádraží - Komárov odkloněna ulicemi Křenovou, Masnou, přes Černovické nábřeží a ulicí Černovickou. Na odklonové trase obsluhuje zastávky Vlhká, Masná, Hladíkova, Škrobárenská, Černovické nábřeží, Černovická a Mariánské náměstí.

Aktualizace: Od 30. 5. 2019 jsou linky 64 a 67 ve směru do centra v úseku Komárov - Škrobárenská vedeny ulicemi Svatopetrská a Kalová. Neobsluhují tak zastávky Mariánské náměstí a Černovická, zastavují na zastávkách Komárov a Konopná.

Linka E76 je v rámci trvalé změny platné od 25. 4. 2018 vedena ulicí Křenovou.

Linka 77 bude ve směru do Slatiny odkloněna v úseku Úzká - Tržní ulicí Křenovou. Vynechá tak zastávky Zvonařka a Hladíkova, na odklonové trase obslouží zastávky Vlhká a Masná. Ve směru do centra pojedou vybrané spoje od zastávky Spáčilova po trase a zastávkách linek 31 a 33 ulicí Křenovou k hlavnímu nádraží.

Zastávka Zvonařka bude pro linku 44 bude přeložena cca o 70 metrů vzad (za křižovatku s ulicí Plotní), pro linky 77 (spoje na Úzkou) a 84 bude přeložena cca o 170 metrů vpřed (ke vchodu do obchodního centra Vaňkovka).

Noční linka N94 ve směru k hlavnímu nádraží vynechá zastávku Zvonařka. Ve směru do Modřic pojede v úseku Hlavní nádraží - Tržní odklonem stejně jako linky 47 a 49 ulicí Křenovou.

Noční linka N95 zůstává odkloněna ulicí Plotní. Na odklonové trase obslouží v obou směrech zastávky Zvonařka a Železniční, ve směru z centra i zastávku Konopná.

Regionální linka 109 i nadále vynechává zastávku Svatopetrská.

Zcela bez obsluhy zůstávají zastávky Kovářská (náhradou je možné použít zastávky Zvonařka nebo Škrobárenská), Svatopetrská (náhradou je zastávka Železniční) a Konopná ve směru do centra (je možné použít zastávky Komárov nebo Železniční). Tyto zastávky se nachází v záboru staveniště a není tedy možné zajistit jejich obsluhu.

Aktualizace: Od 30. 5. 2019 byl obnoven provoz zastávky autobusů Konopná ve směru do centra.