Rekonstrukce ulic Dornych a Plotní - 3. etapa | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekonstrukce ulic Dornych a Plotní - 3. etapa

30. 8. 2019 00:00 - 30. 6. 2021 23:00
Linky: 9 12 40 47 48 49 50 60 61 63 67

Ve třetí etapě výstavby projektu "Tramvaj Plotní" dojde k otevření rekonstruované ulice Dornych pro nekolejovou dopravu a naopak k uzavírce ulice Plotní.

Linka 12 bude i nadále v provozu v trase Technologický park – Česká – Hlavní nádraží – Geislerova – Juliánov. Po ukončení uzavírky Zábrdovického mostu se opět předpokládá ukončení vybraných spojů ve smyčce Geislerova. Linka 9 zůstane vedena v polookružní trase Lesná, Čertova rokle – Moravské náměstí – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží – Česká – Moravské náměstí – Lesná, Čertova rokle.

Náhradní dopravu v úseku Hlavní nádraží – Komárov zajistí autobusové linky 40, 48, 50, 61 a 63, po dobu vlakové výluky na hlavním nádraží doplněné linkou E63.

Autobusová linka 40 zůstává vedena v trase Újezd u Brna, městský úřad / Tovární / Tuřany, smyčka – Hanácká – Popelova – Komárov – Úzká – Hlavní nádraží – Soukenická – Ústřední hřbitov – Nemocnice Bohunice – Univerzitní kampus, sever a nahrazuje tak původní linku 60. V úseku Komárov – Úzká nově pojede obousměrně ulicí Dornych, vynechá tedy zastávku Železniční. V ulici Dornych obslouží v obou směrech obnovenou zastávku Kovářská.

Linky 47 a 49 zůastávají obousměrně vedeny ulicí Křenovou s ukončením u hlavního nádraží (zastávka v ulici Benešově). Na odklonové trase obsluhují zastávky Masná, Vlhká a Hlavní nádraží, zastávka Tržní je přeložena do stejnojmenné ulice (směr centrum), resp. do ulice Charbulovy (směr z centra).

Linky 48, 50, 63 a po dobu železniční výluky také E63 budou nově obousměrně vedeny ulicí Dornych, prodloužení k hlavnímu nádraží zůstane zachováno. Nebudou tedy obsluhovat zastávku Železniční, v ulici Dornych zastaví v obou směrech na obnovené zastávce Kovářská.

Linka 61 zůstává v souvislosti se železniční výlukou do 14. 12. 2019 vedena v trase Nemocnice Bohunice – Kamenice – Ústřední hřbitov – Holandská – Křídlovická – Soukenická – Hlavní nádraží – Úzká – Dolní nádraží. Od 15. 12. 2019 pak pojede v trase Nemocnice Bohunice – Kamenice – Ústřední hřbitov – Holandská – Křídlovická – Soukenická – Hlavní nádraží – Úzká – Komárov.

Linka 67 bude i nadále odkloněna ulicemi Křenovou a Masnou. V oblasti Komárova pojede nově obousměrně ulicemi Kalovou a Svatopetrskou. Na odklonové trase tedy obslouží zastávky Vlhká, Masná, Hladíkova, Škrobárenská a Konopná. Spoje ukončené v Komárově zastaví pro výstup u zastávky Mariánské náměstí směr Černovice.

Linka E76 je v rámci trvalé změny platné od 25. 4. 2018 vedena ulicí Křenovou.

Linka 77 se ve směru do Slatiny vrací na svoji pravidelnou trasu přes zastávky Zvonařka a Hladíkova. Ve směru do centra zůstávají vybrané spoje od zastávky Spáčilova vedeny po trase a zastávkách linek 31 a 33 ulicí Křenovou k hlavnímu nádraží.

Noční linka N94 se obousměrně vrací na svoji pravidelnou trasu přes zastávky Zvonařka a Hladíkova.

Noční linka N95 se vrací na svoji pravidelnou trasu ulicí Dornych s obousměrnou obsluhou zastávek Kovářská a Konopná.

Regionální linky 106, 107, 601, 602, 701 a 702 opět budou ve směru do Brna obsluhovat zastávku Zvonařka.

Zastávka Železniční bude bez obsluhy, náhradou je možné využít zastávku Konopná. Zastávka Svatopetrská nebude obnovena, náhradou je možné využít zastávky Kovářská nebo Konopná. Zastávka Kovářská bude obnovena v obou směrech přibližně v původní poloze, zastávka Zvonařka bude obnovena pro všechny linky v blízkosti křižovatky ulic Dornych a Zvonařka.