Oprava křižovatky u Semilassa – 3. etapa – AKTUALIZACE | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Oprava křižovatky u Semilassa – 3. etapa – AKTUALIZACE

18. 4. 2021 23:30 - 2. 7. 2021 19:00
Linky: 1 6 30 41 44 53 71 84 N90 N91

AKTUALIZACE: Od 4:15 v pondělí 17. května 2021 dojde v rámci postupu prací ke změně polohy zastávek Semilasso. Linky 1 a 6 v obou směrech a linky N90 a N91 ve směru do Řečkovic obslouží zastávku v přeložené poloze na Palackého třídě mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové. Linky 30, 53 a 84 obslouží ve směru k nádraží Královo Pole přeloženou zastávku v ulici Božetěchově. Tuto zastávku obslouží v uvedeném směru i linka 43. Zastávka na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou již nebude obsluhována!

Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy dojde od zahájení provozu nočních linek v neděli 18. dubna 2021 k dalšímu omezení provozu linek MHD u zastávky Semilasso.

Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Semilasso odklonem přes zastávku Tylova do zastávky Vozovna Medlánky. Neobslouží tak zastávku Královo Pole, nádraží, náhradou je možné využít souběžné trolejbusové a autobusové linky. Zastávka Semilasso směr Tylova bude pro linky 1 a 6 přeložena cca o 100 metrů zpět (před křižovatku s ulicí Metodějovou). Od 17. května 2021 bude zastávka Semilasso pro linky 1 a 6 v obou směrech přeložena do Palackého třídy mezi křižovatky s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové.

Trolejbusová linka 30 (provoz zajistí parciální trolejbusy, případně autobusy) a autobusové linky 44, 53 a 84 pojedou v úseku Královo Pole, nádraží – Husitská obousměrným odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou. Zastávka Semilasso směr Husitská zůstává stejně jako v předchozí etapě přeložena do ulice Božetěchovy, zastávka Semilasso směr Královo Pole, nádraží bude obsluhována společně s linkami 1 a 6 na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou. Od 17. května 2021 bude zastávka Semilasso směr Královo Pole, nádraží přeložena do ulice Božetěchovy.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní. V uvedeném směru tak vynechají tak zastávky Tylova a Semilasso, na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské). Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Semilasso.

Pro usnadnění přestupů je do trasy linky 43 ve směru do Soběšic od soboty 1. května 2021 zařazena zastávka Semilasso v ulici Božetěchově. Od 17. května 2021 se do trasy linky 43 zařazuje také zastávka Semilasso směr Královo Pole, nádraží v ulici Božetěchově.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou. Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso, na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Husitská odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní, Božetěchovou a Metodějovou. Vynechá tak zastávku Tylova, na odklonové trase obslouží zastávky Žitná (v ulici Novoměstské), Královo Pole, nádraží (zastávka linky 30) a přeloženou zastávku Semilasso v ulici Božetěchově.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru od hlavního nádraží pojedou v úseku Husitská – Tylova odklonem ulicemi Metodějovou a Božetěchovou. Zastávku Semilasso obslouží v přeložené poloze před křižovatkou s ulicí Metodějovou (společně s linkami 1 a 6). Od 4:15 v pondělí 17. května 2021 budou linky N90 a N91 obsluhovat zastávku Semilasso v přeložené poloze v Palackého třídě mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové (společně s linkami 1 a 6).

Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 84 a linkami 41, 42, 70 a 71 v ranních a večerních hodinách je realizována v zastávce Královo Pole, nádraží!