Výluka tramvají do Starého Lískovce – 1. etapa | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 1. etapa

1. 5. 2021 00:00 - 30. 6. 2021 23:59
Linky: 6 8 61 69 401 402 403 404

V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude přerušen provoz tramvají do Starého Lískovce.

Linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova. Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Běloruská.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Linka x6 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí (od vyhlášení) – Vltavská – Labská. V souvislosti s výlukou autobusů v ulici Labské pojede linka x6 do odvolání (přibližně do poloviny května) v úseku Osová – Vltavská odklonem ulicí Vltavskou. Nebude obsluhovat zastávku Pod nemocnicí, na odklonové trase obslouží zastávku Osová u tramvajových zastávek.

Linka x8 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy. V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které budou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obslouží zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou. V souvislosti s výlukou autobusů v Bosonohách bude linka x8 ukončena na Bosonožském náměstí. Vybrané spoje v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách budou ukončeny v zastávce Tranzitní plynovod.

Linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Komárov / Mariánské náměstí – Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov a dále pojede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská. Zastávka Ústřední hřbitov bude ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastaví autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské. V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně pojede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova pojedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická.

Linka 69 bude po dobu výluky zcela mimo provoz. Náhradou je možné využít linky x8 a 61.

Regionální linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Běloruská. Regionální linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zastávku Humenná do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8. Noční spoje linky 403 budou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstane zachován přestup na linku N91.

Od 1. července 2021 naváže na tuto výluku další etapa, během níž nebude možná jízda tramvají ani do smyčky Švermova. Linky 6 a 8 pojedou odklonem do smyčky Ústřední hřbitov a dojde k souvisejícím změnám v organizaci náhradní dopravy. Podrobnosti budou zveřejněny.

Související fotky

Brno-Starý Lískovec
Elišky Přemyslovny
3. 5. 2021

Brno-Židenice
Nezamyslova
3. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Elišky Přemyslovny
3. 5. 2021

Brno-Bosonohy
Chironova
4. 5. 2021

Brno-Královo Pole
Jana Babáka
9. 5. 2021

Brno-Černovice
Životského
9. 5. 2021

Brno-Bohunice
Osová
9. 5. 2021

Brno-Bohunice
Lány
9. 5. 2021

Brno-Židenice
Pod Sídlištěm
10. 5. 2021

Brno-Židenice
Nezamyslova
10. 5. 2021

Brno-Juliánov
Ostravská
10. 5. 2021

Brno-Židenice
Nezamyslova
10. 5. 2021

Brno-Židenice
Nezamyslova
10. 5. 2021

Brno-Židenice
Nezamyslova
10. 5. 2021

Brno-Juliánov
Ostravská
10. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Osová
10. 5. 2021

Brno-Bohunice
Dlouhá
11. 5. 2021

Brno-Bohunice
Dlouhá
11. 5. 2021

Brno-Bohunice
Dlouhá
11. 5. 2021

Brno-Bohunice
Dlouhá
11. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Kyjevská
11. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Kyjevská
11. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
z. Svah
11. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
z. Svah
11. 5. 2021

Brno-Bohunice
Osová
11. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Vltavská
11. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Osová
11. 5. 2021

Brno-Štýřice
Vídeňská
11. 5. 2021

Brno-Štýřice
Vídeňská
11. 5. 2021

Brno-Juliánov
Ostravská
11. 5. 2021

Brno-Juliánov
Ostravská
11. 5. 2021

Brno-Židenice
Pod Sídlištěm
18. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Osová
18. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Osová
18. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Osová
18. 5. 2021

Brno-Židenice
Nezamyslova
26. 5. 2021

Brno-Štýřice
Renneská třída
26. 5. 2021

Brno-Horní Heršpice
Vídeňská
30. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Jemelkova
31. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Jemelkova
31. 5. 2021

Brno-Starý Lískovec
Jemelkova
31. 5. 2021

Brno-Bosonohy
Bosonožské náměstí
1. 6. 2021

Brno-Bosonohy
Bosonožské náměstí
1. 6. 2021

Brno-Staré Brno
Mendlovo náměstí
2. 6. 2021

Brno-Bohunice
Elišky Přemyslovny
3. 6. 2021

Brno-Bohunice
Elišky Přemyslovny
3. 6. 2021

Brno-Bohunice
Lány
4. 6. 2021

Brno-Bohunice
Lány
4. 6. 2021

Brno-Štýřice
Vídeňská
7. 6. 2021

Brno-Královo Pole
Palackého třída
10. 6. 2021

Brno-Židenice
Pod Sídlištěm
14. 6. 2021

Brno-Židenice
Ostravská
16. 6. 2021

Brno-Královo Pole
Palackého třída
17. 6. 2021

Brno-Starý Lískovec
Vltavská
17. 6. 2021

Brno-Starý Lískovec
Okrouhlá
17. 6. 2021

Brno-střed
Husova
17. 6. 2021

Brno-střed
Nové sady
18. 6. 2021

Brno-Starý Lískovec
Kyjevská
19. 6. 2021

Brno-Štýřice
Renneská
21. 6. 2021

Brno-Staré Brno
Křížová
26. 6. 2021

Brno-Medlánky
vozovna Medlánky
28. 6. 2021