Výluka v ulici Netroufalky | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Výluka v ulici Netroufalky

20. 6. 2021 23:15 - 19. 9. 2021 23:00
Linky: 25 26 40 50 51 E56 61 N90 405 406

Z důvodu pokračujících prací při výstavbě nové tramvajové tratě k Univerzitnímu kampusu dojde k částečné uzavírce ulice Netroufalky a přestupního terminálu Nemocnice Bohunice.

Linky 25 a 37 budou ukončeny v zastávce Univerzitní kampus. V úseku Univerzitní kampus – Osová je možné náhradou využít autobusové linky 50, 51 a 61.

Linky 40, 50, 61, 82 a N90 pojedou odklonem po souběžných komunikacích. Ve směru k ulici Jihlavské přitom vynechají zastávku Nemocnice Bohunice, náhradou je možné využít zastávku Univerzitní kampus, která bude obsluhována ve standardní poloze v ulici Netroufalky. Ve směru k Univerzitnímu kampusu bude zastávka Nemocnice Bohunice přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před budovu Masarykovy univerzity).

Linka 51 pojede odklonem po souběžných komunikacích. Ve směru k Ústřednímu hřbitovu vynechá zastávku Nemocnice Bohunice. Náhradou obslouží zastávku Univerzitní kampus společně s linkami 40, 50, 61, 82 a N90 ve směru k ulici Jihlavské. Ve směru do Bystrce bude zastávka Nemocnice Bohunice přeložena na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový objezd u OC Campus Square.

Linka E56 bude stejně jako linky 25 a 37 ukončena v zastávce Univerzitní kampus.

Regionální autobusové linky 405 a 406 pojedou odklonem po souběžných komunikacích. Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru do Rosic bude přeložena na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový objezd u OC Campus Square společně s linkou 51), ve směru na Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před budovu Masarykovy univerzity).