Výluka tramvají na Stránskou skálu | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Výluka tramvají na Stránskou skálu

24. 7. 2021 08:15 - 25. 7. 2021 17:15
Linky: 10

Z důvodu pokračující rekonstrukce silničního mostu v ulici Bělohorské nebude v sobotu 24. července 2021 a v neděli 25. července 2021 vždy od 8:15 do 17:15 možná jízda tramvají na Stránskou skálu.

Linka 10 bude od zastávky Krásného odkloněna do smyčky Novolíšeňská.

Náhradní doprava pro obsluhu lokality bývalého Zetoru bude zajištěna polookružní autobusovou linkou x10 po trase a zastávkách Novolíšeňská (zastávka trolejbusů směr centrum) – Zetor - smyčka – ZKL (zřízena v ulici Trnkově) – Slévárna Heunisch (zřízena v ulici Zaoralově) – Zetor - silnice – Novolíšeňská.

Zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka nebudou obsluhovány. Náhradou je možné využít také zastávky Podstránská (na mostě, obsluhována linkou 75) nebo Bělohorská (obsluhována linkami 8, 10, 55 a 75).