Výluka tramvají do Starého Lískovce – 3. etapa | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 3. etapa

1. 9. 2021 00:00 - 19. 9. 2021 23:59
Linky: 6 8 61 69 401 402 403 404

V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude od středy 1. září 2021 probíhat třetí etapa výluky tramvají do Starého Lískovce. Během této etapy bude doprava organizována stejně jako během etapy první, která probíhala v květnu a červnu.

Linky 6 a 8 budou opět ukončeny ve smyčce Švermova. Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Běloruská.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Linka x6 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí – Vltavská – Labská.

Linka x8 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy. V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které budou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obslouží zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou.

Linka 61 pojede i nadále po své pravidelné trase v úseku Úzká – Ústřední hřbitov a dále pojede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská. Zastávka Ústřední hřbitov bude ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastaví autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské. V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně pojede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova pojedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická.

Linka 69 bude po dobu výluky zcela mimo provoz. Náhradou je možné využít linky x8 a 61.

Regionální linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Běloruská. Regionální linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zastávku Humenná do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8. Noční spoje linky 403 budou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstane zachován přestup na linku N91.