Výluka autobusů na Palackého třídě | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Výluka autobusů na Palackého třídě

25. 3. 2022 22:40 - 30. 6. 2022 22:40
Linky: 41 71 N90 N91

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a povrchu komunikace bude omezen provoz na Palackého třídě mezi zastávkami Tylova a Semilasso.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní. V uvedeném směru tak vynechají zastávky Tylova a Semilasso, na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské). Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Tylova. Přestupní návaznost mezi linkami 41 a 71 a linkou 44 bude zajištěna v zastávce Královo Pole, nádraží.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou. Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso, na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova. Ve směru do Ořešína pojede linka N90 po své trase přes zastávku Tylova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Semilasso odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní a Kosmovou. Vynechá tak zastávky Hudcova a Tylova, na odklonové trase obslouží zastávky Žitná (v ulici Novoměstské) a Královo Pole, nádraží (zastávka linek 30, 41, 42, 53, 70 a 71). Zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Kosmovy k zastávce linky 6. Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojede linka N91 po své trase přes zastávku Tylova.

Provoz tramvají zůstane zachován s využitím jednokolejného úseku. Zastávka Semilasso ve směru do centra bude přeložena cca o 50 metrů vpřed (těsně ke křižovatce s ulicí Kosmovou). Případná operativní náhradní autobusová doprava za linku 1 pojede po stejné trase jako linka N91.

V průběhu rekonstrukce se předpokládá několik víkendových výluk na lince 1 v úseku Semilasso – Řečkovice. Podrobnosti budou průběžně zveřejňovány.