Výluka tramvají v ulici Křížové | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Výluka tramvají v ulici Křížové

1. 7. 2022 00:00 - 29. 7. 2022 23:59
Linky: 1 5 6

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě nebude možná jízda tramvají mezi Mendlovým náměstím a křižovatkou Křížová × Václavská.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Nové sady – (Nové sady, smyčka). V úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí je možné náhradou použít pravidelnou linku 2 a odkloněné linky 6 a 8. Zastávka Mendlovo náměstí bude pro tyto linky zřízena v ulici Václavské u křižovatky s ulicí Křížovou. V úseku Mendlovo náměstí – Pisárky je možné použít odkloněnou linku 5.

Linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí a dále pojede odklonem po trase linky 1 do Pisárek. V úseku Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov je možné náhradou použít pravidelnou linku 2, která navíc zastaví na zastávce Mendlovo náměstí v ulici Václavské u křižovatky s ulicí Křížovou.

Linka 6 pojede v úseku Moravské náměstí – Poříčí odklonem ulicemi Rooseveltovou, Nádražní a Hybešovou. Vynechá tak zastávky Česká, Šilingrovo náměstí a Nemocnice u svaté Anny. Na odklonové trase obslouží zastávky Malinovského náměstí, Hlavní nádraží, Nové sady, Hybešova a Václavská. Zastávka Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Václavské ke křižovatce s ulicí Křížovou.

Pro přestup mezi linkami 2, 6 a 8 a ostatními linkami na Mendlově náměstí je nutný pěší přesun mezi přeloženou zastávkou v ulici Václavské a samotným Mendlovým náměstím, případně je možné použít autobusové linky 44 a 84 ze zastávky Poříčí.