Kurzy a nasazení vozů | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

O kurzech a nasazování vozidel na linky MHD v Brně

Co znamená, když v Brně uslyšíte ve spojení s MHD slovo "kurz"? Jednoduše - je to označení konkrétního vozidla na lince. V jiných městech můžete také narazit na termín "pořadí". Podívejme se na problematiku kurzů a nasazování vozidel MHD o něco blíže.

V Brně je podle současného systému zavedeného v druhé polovině 90. let kurzové číslo pětimístné a musí být vždy viditelně umístěno za čelním sklem vozidla MHD. První tři číslice jsou menší a udávají číslo linky, druhé dvě číslice jsou větší a udávají číslo kurzu na dané lince. (Při počítačovém zápisu se z praktických důvodů pochopitelně většinou velikost písma neřeší.) Takže například 00116 znamená "šestnáctou jedničku" nebo 03603 znamená "třetí šestatřicítku". Ustálený je i neoficiální zápis s lomítkem a bez nul: v našem případě 16/1 či 3/36. Vždy je před lomítkem číslo kurzu a za lomítkem číslo linky.

Kurzy můžeme v zásadě rozdělit na celodenní, dělené (takzvané trhačky) a noční. Konkrétní vůz vždy má svůj kurz celou dobu od vyjetí z vozovny až po návrat, nedochází tedy k jeho změně na trati (výjimkou jsou výměny vozů kvůli závadě, nehodě nebo z jiného důvodu, kdy samozřejmě nový vůz pokračuje s kurzovým číslem toho původního). Celodenní kurzy jezdí, jak je z názvu patrné, celý den - to znamená, že vyjíždějí už od brzkého rána a do vozovny se vrací až večer. Většinou se na nich vystřídají dva řidiči, existují i ale tak dlouhé kurzy, že s nimi v průběhu dne jezdí řidiči tři.

Trhačky vyjíždějí pouze v době přepravních špiček, to znamená, že přes poledne se vrací do vozovny (vždycky do své domovské, jedinou výjimkou je 1/27, která je přes poledne odstavena v Husovicích). Na ranní a odpolední části přitom nemusí být ten stejný vůz, zejména u tramvají a trolejbusů to tak v drtivé většině případů není. U autobusů naopak většinou jezdí jeden vůz na stejném kurzu jak ráno, tak odpoledne, ale pravidlem to také není. Stát se také může to, že je trhačkový kurz vypravován pouze ráno nebo pouze odpoledne.

Kurzy nočních linek (89-99) jsou do jisté míry zajímavé tím, že většinou večer a/nebo ráno jezdí i na denních linkách. Je to proto, aby vycházely délky směn jak na nočních kurzech, které by jinak byly moc krátké, tak na denních kurzech, které by se jinak mohly příliš prodloužit (a i přesto se občas vyskytnou takové, které začínají okolo čtvrté hodiny ráno a končí před půlnocí). Dalším důvodem může být to, že první spoje nočních linek začínají většinou někde na okraji města daleko od vozovny a bylo by zbytečné, aby sem autobusy najížděly režijně (bez cestujících), když můžou zajistit poslední spoje denních linek z města a ušetřit tak zase končící vozy z denních linek. Tak můžeme na najíždějící noční autobusy narazit i na některých trolejbusových linkách, například 37. Ráno je to zase naopak.

Jízdami nočních kurzů na posledních či prvních spojích denních linek jsem nakousl takzvané přejezdy. V Brně jsou ve srovnání s jinými městy poměrně časté. Jde jednoduše o přejetí kurzu jedné linky na linku jinou, na které je zrovna potřeba zajistit nějaký odjezd - například proto, že kurz této druhé linky má přestávku a není na ní dostatek kurzů na to, aby kurz následující mohl předjet ten přestávkový. Dalším příkladem může být zajištění celé jedné linky pomocí kurzů linky druhé - to jsou typicky linky 35, 38 a 39. Zde řidiči pravidelně střídají hned tři linky. Existují proto jen kurzy linky 39 a na vozy označené jako 035xx nebo 038xx nikdy v bezvýlukovém stavu nenarazíte. Tento stav je běžný na linkách, které mají značnou část trasy společnou a dělí se pouze v koncových úsecích (31+33, zmíněné 35+38+39, 60+61, 64+74 a další).

Vraťme se ještě k nočním autobusům. Proč jsou často na denních linkách vidět noční kurzy celé dopoledne? Je to celkem prosté - proč by vůz jel zbytečně ráno na garáž, aby se hned otočil a vyjížděl na ranní špičku? Stačí, když se vystřídají řidiči a autobus se i s kurzem noční linky může tvářit jako ranní část trhačky. Odpoledne pak většinou vyjíždí na odpolední část, tentokrát už s kurzem denní linky (který tak je obsazen pouze odpoledne). Hovorově se tomu říká "proti noci".

Nakonec ještě jedna otázka, která si zaslouží být zodpovězena: Je možné z čísla kurzu poznat vozovnu, typ směny řidiče (např. ranní/odpolední) a další podobné informace? No, v Brně to není tak jednoduché. Během několika posledních let se ve většině případů ustálilo vypravování lichých kurzů jednou vozovnou a sudých kurzů vozovnou druhou. Podrobnější přehled uvádím pod článkem. Pozor, na některých linkách jsou kvůli sudosti/lichosti, pořadí nebo z jiných důvodů některé kurzy vynechány. Neplatí tedy, že nejvyšší spatřený kurz = počet kurzů na lince. A ještě ke všemu nemusí jet vždycky kurzy v pořadí podle čísel, vliv na to mají přestávky, přejezdy na jiné linky a podobné záležitosti.

Další zvláštností jsou kurzy náhradní dopravy při výlukách. Ty většinou začínají od čísla 51. V případě náhradní dopravy za linku 1 tedy například narazíte na autobus s označením linky x1 a s kurzem 00154. Je to "padesátá čtvrtá jednička", ovšem autobus je to na lince x1 čtvrtý (za předpokladu, že žádný z kurzů 51, 52 a 53 nebyl vynechán). Proč to tak je? Aby se kurz nekryl s kurzem tramvaje na odkloněné kmenové lince 1 a aby bylo jasně odlišeno, že jde o náhradní dopravu. Pokud je například tramvajová linka dlouhodobě rozdělena na dva provozní úseky (větve) označené jednou s „x“ a podruhé bez něj (např. linka 9 a x9), bývá „x-ový“ úsek linky označován číselnou řadou od 20 (kurzy 20/9, 21/9 atd.), tak aby i nadále zůstala volná číselná řada pro případnou autobusovou ND.

Kromě klasických kurzů na linkách existují i kurzy určené pro jiné jízdy. Přehled určení jednotlivých sérií uvádím v tabulce:

kurzovka význam
300XX posilové nebo zvláštní linky (např. P1 na výstaviště nebo autobusy při muzejní noci), zvláštní linka do Avion Shopping Parku (kurzy 30065, 30067 a 30069), noční autobusy pro zaměstnance dopravního podniku (řada 3009x)
400XX zvláštní jízdy (na objednávku, doprovod parní tramvaje Caroline)
500XX záložní autobusy dispečinku (stanoviště: 50011, 50014 - Hlavní nádraží (denní), 50013 - Hlavní nádraží (noční), 50021, 50024 - Mendlovo náměstí, 50032 - Stará osada, 50061 - Vozovna Komín), operativně bývají vypravovány i další, běžně nepoužívané
600XX služební jízdy (např. odtah vadné tramvaje, jízda z vozovny na výměnu vadného vozu), autobusové zálohy vozoven (např. když se vyhláší mimořádné odklony většího rozsahu a kurzy 500xx by nezvládly náhradní dopravu)
800XX zkušební jízdy (např. po GO nebo při provádění TBZ)
900XX cvičné jízdy (autoškola, zácvik řidičů)

Tyto kurzy, kromě řady 300XX, jsou na žlutém podkladě - je tedy i zdálky hned jasné, že se nejedná o obyčejnou linku.

Přehled kurzů vypravovaných vozovnami (stav k 1. 6. 2015)

Tramvaje
Pisárky liché
Medlánky sudé
Trolejbusy
Komín liché (mimo kurzů 033xx)
Husovice sudé (mimo kurzů 033xx)
Slatina pouze kurzy 033xx (sudé i liché)
Poznámky:
- na linkách 31 a 33 vypravuje všechny kurzy (pouze 033xx) Slatina
- ostatní linky lichý kurz = Komín, sudý kurz = Husovice
Autobusy
Slatina liché
Medlánky sudé

Tabulka zachycuje bezvýlukový stav. V případě výluk bývají vozy náhradní dopravy (ND) označeny kurzovkou nahrazované linky, která je za normálního stavu jiné trakce (například výše zmíněná autobusová ND za linku 1 označená kurzovkami 00151, 00152…). V tomto případě označení podléhá také rozdělení platícímu pro autobusy (liché Slatina a sudé Medlánky.

Doufám, že po přečtení článku je aspoň rámcově jasné, co znamenají magická čísla za sklem kabiny řidiče. V případě nejasností se můžete ptát na našem diskusním fóru (např. v tématu vypravenost).

(autoři textu: Miky, Jakub S., foto: Eda, poslední změna: 5. 6. 2015)