Ostatní - rok 2013 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ostatní - rok 2013

PF 2014

Vážení čtenáři a příznivci stránek BMHD.cz,
do příštího roku Vám přejeme jen to nejlepší, zejména zdraví, pohodu, hodně úspěchů v soukromém, pracovním či studijním životě a fotografům dobré světlo.
I v roce 2014 budeme pokračovat v naši práci a pokusíme se být Vašim dobrým průvodcem světem brněnské městské hromadné dopravy.

Váš tým BMHD.cz číst dále
autor: manil, 30. 12. 2013, trvalý odkaz

Brno spouští SMS jízdenky

Připravte si mobily... - úvod informační kampaně (zdroj: DPMB) v pondělí 25. listopadu 2013 se cestující v Brně dočkají dlouho očekávaných SMS jízdenek.

Prostřednictvím mobilního telefonu bude možné zakoupit dva druhy jízdních dokladů:

- jízdenku na 75 minut za 29 Kč
- jízdenku na 24 hodin za 99 Kč

Pro nákup jízdenky je možné použít některý ze tří způsobů:

- Odeslání SMS ve tvaru BRNO (jízdenka za 29 Kč) nebo BRNOD (jízdenka za 99 Kč) na telefonní číslo 90206.
- Prozvonění telefonního čísla 910 902 029 (jízdenka za 29 Kč) nebo 910 902 099 (jízdenka za 99 Kč). Telefonní číslo cestujícího předtím musí být registrováno zavoláním na telefonní číslo 900 902 000 nebo na internetových stránkách www.na-zavolanou.cz.
- Nákup prostřednictvím aplikace Sejf pro chytré telefony. Je určena pro telefony s operačním systémem iOS nebo Android a umožňuje provádět platby přímo z mobilního telefonu.

Po odeslání SMS / prozvonění přijde odesílateli do 2 minut SMS zpráva se všemi potřebnými údaji, zejména s uvedením druhu jízdenky, časové a zónové platnosti a s kontrolními kódy. SMS jízdenka platí pouze v linkách 1 - 99 v zónách 100 a 101, tzn. neplatí ve vlacích a v regionálních autobusových linkách.

Pokud dojde omylem ke smazání jízdenky, je možné získat její duplikát odesláním SMS ve tvaru BRNOA na telefonní číslo 9000603.

V případě odeslání SMS nebo prozvonění služba funguje pouze se SIM kartou českého operátora s aktivovanou službou SMS Premium. Při využití aplikace Sejf je možné jízdenku zakoupit i se zahraničním telefonním číslem.

Při přepravní kontrole je cestující povinen prokázat se mobilním telefonem se zobrazenou SMS zprávou a umožnit ověření kontrolních kódů. Pokud není možné z příčin na straně cestujícího ověřit platnost SMS jízdenky, považuje se cestující za cestujícího bez platného jízdního dokladu. SMS jízdenka musí být odeslána přímo poskytovatelem služby, nesmí být nijak upravována a musí být zakoupena před nástupem do vozidla.

Potřebuje-li cestující daňový doklad, je možné si jej nechat v elektronické podobě vystavit na adrese smsjizdenky.dpmb.cz. Je přitom nutné zadat telefonní číslo, ze kterého byla SMS jízdenka zakoupena, a kontrolní HASH kód.

V případě nedoručení SMS jízdenky nebo jiného problému je možné uplatnit reklamaci, nejpozději ale do 2 měsíců ode dne vzniku problému. Reklamaci je možné podat buď na stránce smsjizdenky.dpmb.cz, nebo vyplněním a odevzdáním reklamačního formuláře, který bude k dispozici ve všech prodejnách DPMB. Reklamace vyřizuje společnost Direct Pay.

Službu poskytuje společnost Direct Pay, s. r. o., technicky ji zajišťuje společnost ERIKA, a. s. číst dále
autor: Miky, 20. 11. 2013, trvalý odkaz

SMS jízdenky konečně i v Brně

Po několikaletých průtazích se také Brno dočká SMS jízdenek. První dvě výběrová řízení musela být zrušena, třetí v pořadí ale bylo úspěšné - zvítězila společnost Direct Pay, která se tak stala dodavatelem této služby a má v plánu ji ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna zavést během listopadu. Jízdenky bude možné přes mobilní telefon zakoupit třemi způsoby: Odesláním SMS, prozvoněním, nebo přes aplikaci pro chytré telefony. K dispozici budou zatím dvě varianty jízdenek - jízdenka na 75 minut za 29 Kč a jízdenka na 24 hodin za 99 Kč. Pokud se v budoucnu projeví zvýšený zájem cestujících, bude možné bez problémů doplnit do nabídky další varianty jízdenek.

Společnost Direct Pay provozuje systém SMS jízdenek už v Liberci, Pardubicích a Olomouci. Brněnskému dopravnímu podniku nabídla cenově nejvýhodnější nabídku - provize z prodeje jízdenek bude činit 14,7 %, což je nejméně v celé republice (v ostatních městech se pohybuje mezi 15 a 25 procenty). Pro dopravní podnik nebude navíc zavedení systému znamenat téměř žádné náklady - jedinou investicí bude pouze nákup kontrolních zařízení pro revizory. Smlouva s firmou Direct Pay byla podepsána na dobu dvou let. číst dále
autor: Miky, 17. 10. 2013, trvalý odkaz

Evropský týden mobility v Brně

Ve dnech 16. - 22. září se v řadě evropských měst uskuteční pod záštitou Evropské komise již tradiční kampaň zaměřená na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy - Evropský týden mobility, který upozorňuje na problematiku nadprůměrné automobilové dopravy v obcích. Brno se do kampaně zapojuje již po jedenácté v rámci projektu Brno - Zdravé město.
Během Evropského týdne mobility se v Brně koná celá řada akcí, z nichž několik se přímo dotýká veřejné hromadné dopravy. První z nich bude Den otevřených dveří na Centrálním dispečinku IDS JMK v budově KORDIS JMK, a.s v ulici Nové sady 30. Proběhne ve středu 18. 9. 2013, sraz zájemců je v 15.30 před budovou.
Další z akcí, která je úzce spjatá s veřejnou hromadnou dopravou, je přednáška pořádaná Dopravním podnikem města Brna na téma "Proč mně to zas ujelo?". Na přednášce bude návštěvníkům předvedena ukázka tvorby jízdních řádů a vysvětlen systém časové provázanosti spojů MHD atd. Akce se koná ve čtvrtek 19. 9. 2013 v 16.00 v prostorách DPMB na Hlinkách 151.
Vyvrcholením celé akce bude 4. Evropský den trolejbusů, který případl na sobotu 21. 9. 2013. Konat se bude v uzlu Česká u Integrovaného centra mobility v čase 9.00 - 15.00. Mimo různé soutěže a ankety mohou návštěvníci získat veškeré informace týkající se druhého projektu CIVITAS 2MOVE2, který je zaměřen na výzkum inovativních řešení v oblasti čisté veřejné dopravy.
Podrobné informace na Brno - Zdravé město. číst dále
autor: manil, 15. 9. 2013, trvalý odkaz

Elektronické zastávkové panely pro MHD v Brně

Jedna z možných variant řešení zastávky s elektronickým panelem (zrdoj: zadávací dokumentace DPMB) Po několikaletém provozu elektronických informačních panelů ve významných přestupních uzlech na území i mimo území města Brna se pravděpodobně dočkáme i panelů přímo na zastávkách brněnské MHD. Tyto panely by na rozdíl od těch již provozovaných, které jsou v majetku a ve správě společnosti Kordis JMK, měly patřit přímo Dopravnímu podniku města Brna, který také v srpnu 2013 vypsal výběrové řízení na dodávku, montáž a uvedení do provozu 55 kusů panelů. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 16. září 2013 a předpokládaná cena je 9,8 milionů korun.


» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 2. 9. 2013, trvalý odkaz

PF 2013

Tým tvorby webu BMHD.cz děkuje všem návštěvníkům za projevenou přízeň v roce 2012 a přeje úspěšný rok 2013. Věříme, že bude lepší než ten uplynulý. číst dále
autor: BMHD, 1. 1. 2013, trvalý odkaz