Změny v dopravě - rok 2014 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v dopravě - rok 2014

Nové využití podpovrchové stanice Jírova

Od nových jízdních řádů, které vešly v platnost v rámci celostátní změny v neděli 14. prosince 2014, našla nové využití podpovrchová tramvajová zastávka Jírova v Líšni. Z důvodu úspor nákladů spojených s výjezdy a zátahy prázdných tramvají mezi vozovnou Medlánky a Líšní byla podzemní stanice uzpůsobena k nočnímu odstavení čtyř tramvají KT8D5. Došlo k montáži vrat na oba vjezdy do stanice a také na všechny vstupy, které jsou v noci uzamykány. Dále došlo k očištění všech projevů vandalismu ve stanici a k obnově odpočinkových místností, které budou sloužit řidičům k čerpání bezpečnostních přestávek při výkonu služby na lince 8. Stanice a odstavené vozy jsou střeženy.

Každou noc jsou nyní v podpovrchové zastávce odstaveny 4 tramvaje. Jedná se o poslední 4 kurzy na lince 8 jedoucí ze Starého Lískovce směr Líšeň. První dva v Líšni nocující vozy se běžným způsobem otáčí v obratišti Mifkova a režijně jedou na Jírovu ve směru do centra. Třetí vůz dojede do obratiště Mifkova a následně se vrací po protisměrné koleji na Jírovu. Poslední "osmička" od centra ukončuje jízdu na Jírově. Ranní výjezdy probíhají analogicky v obdobném schématu jako příjezdy. První vůz začíná jízdu s cestujícími na Jírově. Druhý vůz "couve" na Mifkovu a poslední dva vozy jedou běžným způsobem režijně na Mifkovu, kde obrátí směr a pokračují s cestujícími směr Starý Lískovec.

Podpovrchová stanice Jírova je jediná svého druhu v Brně. Otevřena byla na sklonku 90. let minulého století v rámci prodloužení trasy linky 8 o jednu zastávku ze smyčky Kotlanova. Za podzemní zastávkou byla zřízena úvrať a příprava tramvajového tělesa pro budoucí pokračování trati na náměstí Karla IV. Od této doby byla linka 8 odsouzena k obsluze pouze obousměrnými tramvajemi typu KT8. K prodloužení tramvajové trati v Líšni nakonec došlo, ovšem pouze o jednu zastávku na Mifkovu, kde opět vznikla úvrať. Poslední prodloužení líšeňské trati bylo uvedeno do provozu v roce 2004. číst dále
autor: manil, 15. 12. 2014, trvalý odkaz

Změny od 14. prosince

Linka 59 bude v Chrlicích minulostí. Nahradí ji linka 509. Od neděle 14. prosince, která je dnem celostátní změny jízdních řádů ve veřejné dopravě, dojde i k několika změnám v brněnské dopravě. Zde přinášíme jejich přehled.

Každý druhý spoj na lince 1 by měl být zajišťován velkokapacitní nízkopodlažní soupravou VarioLF2+VarioLF.

Linky 3 a x3 budou v provozu v celé trase až do smyčky Rakovecká až do 20:00. Podobně bude na lince 5 do 20:00 prodloužen provoz až do smyčky Ústřední hřbitov.

Interval na lince 37 bude v dopoledním sedle (cca 8:30 - 13:30) zkrácen na 6-7 minut.

Do tras linek 38 a N95 se v úseku Pavlíkova - Žlutý kopec nově zařazuje zastávka Vaňkovo náměstí.

Mezi zastávkami Kolejní a Technologický park se pro linky 53 a N99 zřizuje nová zastávka Vědeckotechnický park. Zastávka bude provozována v režimu na znamení.

Všechny špičkové spoje linky 53 budou zkráceny do zastávky Štefánikova čtvrť. Časový rozsah provozu těchto spojů bude na konci ranní i odpolední špičky prodloužen.

Linka 59 se ruší. Ve stávající trase a intervalu ji nahradí spoje linky 509. Na jejím provozu se bude podílet Dopravní podnik města Brna a společnost VYDOS BUS.

Všechny spoje linky 61 a zkrácené spoje linky 69 ukončené nyní v zastávce Univerzitní kampus, sever budou ukončeny v zastávce Nemocnice Bohunice. Obsluhu zastávky Univerzitní kampus, sever zajistí pouze linka 60.

Linka 65 bude od zastávky Vozovna Medlánky prodloužena do zastávky Technologický park.

Špičkový interval linky 78 bude v úseku Židenice, nádraží - Slatina, závod sjednocen na 10 minut. Pro obsluhu západní části líšeňského sídliště budou v pracovních dnech doplněny spoje na lince 202 v trase Židenice, nádraží - Prušánecká - Strnadova - Elplova - Velká Klajdovka - Jírova a všechny spoje linky 202 budou v době od 6:00 do 19:00 obsluhovat zastávky Vlčnovská, Prušánecká, Mikulovská, Strnadova, Elplova a Horníkova. Spoje vedené na Jírovu budou zajišťovány Dopravním podnikem města Brna.

Linka 80 se ruší. Náhradou bude linka 81 v častějším intervalu v úseku Úvoz - Klusáčkova vedena přes Žlutý kopec, ulicí Lerchovou, přes náměstí Míru a ulicí Mučednickou. Spoje vedené až na Lesnou budou prodlouženy do zastávky Štefánikova čtvrť. Vybrané spoje budou vedeny v trase Klusáčkova - Náměstí Míru - Vaňkovo náměstí - Pisárky, odkud budou pokračovat jako linka 68 na Myslivnu.

V úseku Česká - Vojenská nemocnice se upravuje trasa linky 82. Ve směru na Pálavské náměstí obslouží zastávky Nerudova a Jugoslávská, v opačném směru zastaví na zastávkách Jugoslávská a Konečného náměstí. Ruší se tedy obsluha zastávek Tkalcovská a Stará osada. Dále linka 82 nebude zajíždět na zastávku Univerzitní kampus, sever, náhradou zastaví na zastávce Univerzitní kampus.

Trasa vybraných spojů linky N89 se prodlužuje až do zastávky Prace, točna.

Pro linku N95 se ve směru na Kamenný vrch ruší zastávka Úvoz.

Spoj linky N96 s odjezdem od hlavního nádraží ve 23:30 se prodlužuje z Bedřichovic do Podolí i v noci před pracovním dnem.

U ostatních linek může dojít k posunu časových poloh spojů, zvýšení počtu garantovaných odjezdů nízkopodlažních vozidel a jiným dílčím změnám. U některých zastávek také bude změněn režim zastavování, jejich přehled naleznete v tabulce.

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 29. 11. 2014, trvalý odkaz

Nová zastávka na lince 78

Od soboty 22. listopadu se do trasy vybraných spojů linky 78 v úseku Zámecká - Modřice, Olympia, jih zařazuje nová zastávka Modřice, Decathlon. Zastávka se nachází v tarifní zóně 510 a bude provozována v režimu na znamení. číst dále
autor: Miky, 19. 11. 2014, trvalý odkaz

Změna času

V noci ze soboty 25. října na neděli 26. října proběhne změna letního času na zimní. Ve 3:00 se hodiny posunou zpět na 2:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek navíc.

Následující odjezdy budou vykonány ještě podle letního času:

N91 ve 2:00 z Brna do Lelekovic
N93 ve 2:24 z Vranova do Brna
N94 ve 2:00 z Brna do Bílovic nad Svitavou
N95 ve 2:21 z Újezdu u Brna do Brna
302 ve 2:13 z Kuřimi do Brna
302 ve 2:30 z Kníniček do Kuřimi
403 ve 2:32 z Ostopovic do Brna
501 ve 2:06 z Brna, Ořechovské do Moravan
505 ve 2:05 z Brna, Strážní do Rajhradu
505 ve 2:30 z Rajhradu do Brna

Po změně času budou nad rámec základních tras nočních linek vykonán odjezd:

N91 ve 2:00 z Brna do Kuřimi, Podlesí

Vzhledem k organizačním důvodům dojde u hlavního nádraží v některých případech k mimořádnému přestupu mezi dvěma autobusy téže linky v jednom směru. číst dále
autor: Miky, 25. 10. 2014, trvalý odkaz

Zahájení sezónního provozu historických vozidel

Historický vůz 99 při obratu na komenského náměstí V sobotu 28. června bude zahájen pravidelný sezónní provoz historické tramvajové a trolejbusové linky. Vzhledem k připravované výluce trolejbusů v ulici Úvoz (podrobnosti) dojde v letošním roce ke změně tras obou linek: Tramvajová linka H4 bude vedena v trase Komenského náměstí - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Hybešova - Mendlovo náměstí a trolejbusy budou jezdit na lince H24 v trase Mendlovo náměstí - Pisárky - Vozovna Komín.» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 27. 6. 2014, trvalý odkaz

Změna na lince 81

S platností od pondělí 30. června se do trasy linky 81 nově zařazuje zastávka Úvoz (společná s linkami 38 a 39). V letním období, kdy tato linka obsluhuje zastávku Hrad Špilberk, bude také nově v provozu i v nepracovních dnech, a to od 9:00 do 19:40 v úseku Česká - Hrad Špilberk. číst dále
autor: Miky, 27. 6. 2014, trvalý odkaz

Změna jízdních řádů od 17. dubna

Od 17. dubna vchází v platnost několik dílčích změn v jízdních řádech:

Do jízdního řádu linky x3 je v pracovních dnech vložen spoj s příjezdem v 5:47 do zastávky Dětská nemocnice. V souvislosti s touto změnou dochází i k úpravě jízdního řádu linky 3.

Večerní odjezdy na lince 64 se posouvají tak, aby lépe navazovaly na noční linky.

Dochází ke změně oběhů a tím i garantovaných odjezdů nízkopodlažních vozidel na linkách 46 a x5.

Byly doplněny jízdní řády pro pracovní dny - prázdniny. číst dále
autor: Miky, 17. 4. 2014, trvalý odkaz

Přechod na letní čas

V noci ze soboty 29. března na neděli 30. března proběhne přechod na letní čas. Ve 2:00 se hodiny posunou na 3:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek méně.

- Spoj linky N91 s odjezdem ve 3:00 letního času od Hlavního nádraží do Kuřimi pojede závlekem přes Lelekovice (náhradou za spoj ve 2:00).
- Spoj linky N91 s odjezdem ve 2:26 z Lelekovic se bez náhrady ruší.
- Spoj linky N93 s odjezdem ve 2:24 z Vranova pojede ve 3:24 letního času.
- Spoj linky N94 s odjezdem ve 3:00 od Hlavního nádraží do Obřan pojede až do Bílovic nad Svitavou (náhradou za spoj ve 2:00).
- Spoj linky N95 s odjezdem ve 2:21 z Újezdu u Brna pojede ve 3:21 letního času.
- Pár nočních spojů linky 302 s odjezdem ve 2:13 z Kuřimi a ve 2:30 z Kníniček pojede ve 3:13 letního času z Kuřimi a ve 3:30 letního času zpět z Kníniček. Návaznost na linku N89 (od spojení ve 3:00 a na spojení ve 4:00) v Kníničkách zůstane zachována.
- Noční spoj na lince 313 s odjezdem v 1:58 z Lipůvky odjede z výchozí zastávky podle zimního času, do Kuřimi tedy přijede ve 3:09 letního času. Odjezd zpět z Kuřimi (podle pravidelného jízdního řádu ve 3:30) bude v návaznosti na pozdější příjezd spoje linky N91 (vzhledem k závleku přes Lelekovice) posunut na 3:45.
- Spoj linky 403 ve 2:32 z Ostopovic do Brna se bez náhrady ruší.
- Spoj linky 501 s odjezdem ve 2:06 z Ořechovské do Moravan pojede ve 3:06 letního času (vyčká na linku N96 od spojení ve 3:00). číst dále
autor: Miky, 27. 3. 2014, trvalý odkaz

Rozšíření noční dopravy v okolí Kuřimi

Díky spolupráci firmy Kordis, dopravce ČSAD Tišnov a obcí Rozdrojovice, Jinačovice, Kuřim a Lipůvka dojde od noci ze 2. na 3. března k rozšíření obsluhy oblasti severně od Brna v nocích před nepracovním dnem.

Linka N89 bude zkrácena do zastávky Kníničky, U Luhu. Z Kníniček bude dvakrát za noc navazovat linka 302 v trase Brno, U Luhu - Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim, žel. st.

Na lince 313 budou v návaznosti na linku N91 zavedeny dva noční spoje v úseku Kuřim, žel. st. - Lipůvka.

V opačném směru bude spojení včetně návazností fungovat podobně.

Noční spoje na lince 302:

0:25 2:25 příjezd od Brna N89 odjezd do Brna 0:30 2:30
0:30 2:30 Brno, U Luhu 0:28 2:28
0:34 2:34 Rozdrojovice, Na Dědině 0:24 2:24
0:38 2:38 Jinačovice 0:20 2:20
0:45 2:45 Kuřim, žel. st. 0:13 2:13


Noční spoje na lince 313:

1:27 3:27 příjezd od Brna N91 odjezd do Brna 2:25 4:25
1:30 3:30 Kuřim, žel. st. 2:09 4:19
1:41 3:41 Lipůvka 1:58 4:08


Na všech spojích platí běžný tarif IDS JMK. číst dále
autor: Miky, 24. 2. 2014, trvalý odkaz

Změna jízdních řádů od 15. února

Od soboty 15. února dojde k úpravě jízdních řádů linek 12, 43, 54, 59, 65, 80 a š85. Změna se týká úpravy časových poloh spojů a změny garantovaných odjezdů nízkopodlažních vozidel. Na lince š85 bude zaveden odpolední spoj s odjezdem v 15:13 z Holásek. číst dále
autor: Miky, 13. 2. 2014, trvalý odkaz