Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Nové elektronické panely (ELPY) v Brně

Mendlovo náměstí - úplně nový panel u odjezdové zastávky linky 52 Hlavní nádraží - vyměněný panel na 4. koleji Většina cestujících si jistě už všimla nového vzhledu elektronických zobrazovacích panelů, které zobrazují informace o odjezdech spojů IDS JMK v brněnských přestupních uzlech. Na území města Brna byly starší bílé panely od firmy GiTy a. s. nahrazeny novými v tmavém provedení od firmy Ing. Ivo Herman, CSc., která v roce 2012 vyhrála veřejné výběrové řízení.

V průběhu listopadu 2012 byly s výjimkou panelů na Lesné (3 ks) a panelu v budově nádraží Brno - Královo Pole (1 ks) vyměněny všechny panely na území města Brna, tzn. v uzlech Hlavní nádraží (4 ks), Zoologická zahrada (2 ks), Královo Pole, nádraží (2 ks), Stará osada (2 ks) a Chrlice (1 ks). Navíc bylo v průběhu prosince umístěno celkem 5 nových panelů na Mendlově náměstí (3 ks) a na autobusovém nádraží na Zvonařce (2 ks). Se čtyřmi stávajícími kusy na České se tak dostáváme na celkový počet 16 nových panelů.

Jaký je rozdíl mezi starým a novým panelem? Z provozního hlediska prakticky žádný, odlišují se pouze vzhledem. Připravuje se ale nová verze softwaru, díky kterému by přibližně od poloviny příštího roku měly panely umět zobrazovat nízkopodlažní vozidla, reagovat na změny zpoždění vozidla na trati mezi zastávkami a na případné mimořádnosti v dopravě, např. dopravní nehody nebo poruchy vozidel.

Další novinka potěší zejména cestující s elektronickými zařízeními pro příjem WiFi. Nové ELPY by měly v průběhu roku 2013 začít sloužit jako WiFi hotspot, bude tedy možné se s jejich pomocí připojit k internetu.

Důvodem výměny bylo sjednocení a zlepšení vzhledu panelů v rámci dodávky panelů na nová místa v Brně i v Jihomoravském kraji. Staré ELPY tedy rozhodně nepřijdou nazmar, všechny byly repasovány a přemístěny do jiných lokalit v kraji.

Celková investice se pohybuje okolo 10 milionů korun. Je v ní zahrnuta dodávka a instalace nových panelů, repase panelů starých a zcela nový obslužný software pro všechny panely. Projekt je podporován z programu Evropské Unie ROP Jihovýchod.


Jak fungují ELPY?

Na prvních 4 řádcích jsou uvedeny nejbližší čtyři odjezdy z dané zastávky. V některých případech, kdy ze zastávky odjíždí více linek, se obrazovka přepíná a zobrazují se tak odjezdy všech odjíždějících linek. V prvním sloupci je číslo linky, za ním cílová stanice. V některých případech následuje číslo nástupiště a zcela vpravo je předpokládaný čas odjezdu. Ve spodní části je samostatný řádek sloužící pro zobrazení aktuálních informací o provozu.

Při zobrazování času odjezdu platí následující pravidla: Pokud do odjezdu zbývá více než 10 minut, zobrazuje se odjezd ve tvaru hodin a minut. Jakmile je odjezd za dobu kratší než 10 minut, začíná se čas odpočítávat po minutách. Asi minutu před plánovaným odjezdem vozidla se rozblikají hvězdičky. Ty blikají ještě krátkou dobu po předpokládaném odjezdu vozidla. Blikající hvězdičky znamenají, že cestující musí zpozornět - vozidlo se blíží k zastávce, případně již v zastávce stojí.

Korekce časů odjezdů na ELPech má určitou míru přesnosti. Je dána intervalem odesílání informací o zpoždění z vozidel a dobou, během níž jsou tyto zprávy zpracovány. V reálném provozu jsou tak ELPy schopny korigovat čas odjezdu podle údaje obdrženého z předposlední zastávky. Pokud vozidlo během následující jízdy získá další zpoždění (např. z důvodu červené na křižovatce), taková zpráva již do centra pro zpracování údajů pro ELP nedorazí. Občas se proto může stát, že odjezd z ELPu zmizí dříve, než vozidlo na zastávku přijede. Vzhledem ke složitosti celého systému a zatím negarantovanému přenosu dat prostřednictvím mobilních sítí mohou cestující zaznamenat v některých lokalitách výpadky ELPů. Na zkvalitňování celého systému dodavatel intenzivně pracuje.

Cestující mohou snadno na panelu zjistit, zda je odjezd korigován o případné zpoždění vozidla, anebo zda je uveden pouze odjezd podle jízdního řádu. Pokud před časovým údajem svítí značka ±, nemá systém o vozidle aktuální informace a zobrazuje se odjezd podle jízdního řádu. Vozidlo v tomto případě může přijet později, než je uvedeno na obrazovce. Pokud je časový údaj bez znaku ±, pak je systém s vozidlem v kontaktu a vozidlo by mělo vykonat odjezd podle údaje uvedeného na ELPu.


(citováno ze stránek IDS JMK, zdroj: www.idsjmk.cz/elpy.aspx)
autor: Miky, 14. 12. 2012, Ostatní, trvalý odkaz