Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny od 10. prosince

Linka 43 bude v oblasti Sadová vedena ve změněné trase novou zástavbou Od neděle 10. prosince dojde v rámci celostátního termínu změn jízdních řádů k několika změnám v Brně i Jihomoravském kraji. Zde přinášíme jejich přehled. Do aktuality budou postupně doplňovány podrobnosti.

(aktualizováno 9. 12. 2017)

Změny v MHD Brno:

S ohledem na přání občanů městské části Bystrc bude upraven provoz na linkách 3 a 11. Linka 3 bude nově v denní době (v pracovních dnech od 5:00 do 21:30, v nepracovních dnech od 7:30 do 21:30) trvale jezdit až do smyčky Rakovecká. Naopak linka 11 bude v období dopoledního sedla ukončena v zastávce Vozovna Komín.

Navýšen bude počet kapacitních souprav VarioLF2 + VarioLF na lince 1. Kapacitnější tramvaje také budou vypravovány na linku 9, a to zejména ve večerních hodinách pracovních dnů a o víkendech.

Dojde k posílení dopravy na trolejbusové lince 31 do Šlapanic.

Provoz linky 32 bude v pracovních i nepracovních dnech prodloužen do 21:30.

Na autobusové linky 42 (s výjimkou jediného spoje celodenně) a 46 (v pracovní dny do 20:00) budou nově vypravovány výhradně kloubové autobusy. Naopak provoz linky E50 zajistí částečně vozy standardní délky.

Linky 43 a N93 pojedou v úseku Högrova - Hamerláky / Myslivecký stadion přes novou obytnou zástavbu ulicemi Jarmily Kurandové, Moskalykovou a Gustava Broma. Současná zastávka Na Kopcích bude zrušena, zastávka Sadová bude přeložena do ulice Gustava Broma a vzniknou nové zastávky Firkušného (v ulici Jarmily Kurandové pouze pro směr do Soběšic) a Moskalykova (pro oba směry ve stejnojmenné ulici). Obě nové zastávky budou zařazeny do tarifní zóny 101 a budou v režimu celodenně na znamení.

Trasa linky 46 bude ze Zemědělské prodloužena do zastávky Erbenova zřízené v ulici Zemědělské před budovou A Mendelovy univerzity. Současně budou expresní spoje vedené třídou Generála Píky převedeny na běžnou trasu přes Štefánikovu čtvrť.

Linka 48 na základě požadavku na obsluhu ulice Rolencovy nově pojede v úseku Popelova - Hanácká přes Holásky. Opustí tak zastávky Ivanovické náměstí, Glocova a ve směru z centra i zastávku Revoluční, na novém úseku naopak obslouží zastávky Prodloužená, V Aleji, Holásky, Rolencova a Holásecká. Na trase přes Ivanovické náměstí nahradí linku 48 častější interval linky 40.

Na linkách 50 a 58 bude v sedle pracovních dnů zkrácen interval na 15 minut.

Do trasy linek E50 a E75 bude ve směru do Slatiny vložena zastávka Olomoucká, u školy.

Bude zavedena nová autobusová linka s označením 51 v trase Zoologická zahrada - Ečerova - Křivánkovo náměstí - Troubsko, Veselka - Popůvky, Vintrovna - Troubsko, Nová - Pražská / Hoštická - Svážná - Nemocnice Bohunice. Obsluhovány budou všechny zastávky po trase, nově vznikne zastávka Borovník na komunikaci Dlážděná mezi Žebětínem a Veselkou (u vyústění obslužné cesty od chatové oblasti Mladý vrch - v místě, kam byla překládána zastávka Kopce v případě výluky autobusů mezi Starou dálnicí a Žebětínem). Linka bude provozována v pracovních dnech od 6:00 do 19:00 v intervalu 60 minut a předpokládá se zde nasazení autobusů vybavených pokladnou pro výdej kompletního sortimentu jízdenek IDS JMK (po dodání nových minibusů v roce 2018, které již budou pokladnou vybaveny, by sem měly být nasazovány ony). V zastávce Troubsko, Veselka bude zajištěna přestupní návaznost s regionální linkou 401, v zastávce Popůvky, Vintrovna s linkou 402.

Do trasy linky E56 bude přidána zastávka Tylova. Nově bude linka E56 v provozu také v sedlech pracovních dnů, a to v části trasy Královo Pole, nádraží - Nemocnice Bohunice v intervalu 30 minut v návaznosti na vlaky linky S3 od Tišnova.

Na lince 65 bude rozšířena provozní doba, nově bude jezdit v pracovních dnech od 5:00 do 21:30 a zavádí se také víkendový provoz v době od 7:30 do 21:30.

Linka 68 bude nově vedena v trase Myslivna - Pisárky - Vaňkovo náměstí - Náměstí Míru - Tábor - Klusáčkova - Šumavská. Nahradí tak linku 80, která bude zachována pouze pro sezónní obsluhu hradu Špilberk. V úseku Vaňkovo náměstí - Náměstí Míru bude od vyhlášení v provozu nová zastávka Lerchova.

Zastávka Modřice, Möbelix na lince 78 ponese nově název Modřice, XXXLutz.

Linka 82 bude v úseku Česká - Úzká ve směru do Starého Lískovce vedena podobně jako v opačném směru přes zastávku Hlavní nádraží. Dojde tedy ke zrušení zastávky Koliště.

Dojde k omezení pásmového provozu nočních linek, na území města Brna tak pojede více spojů v celých trasách.

Spoj linky N91 do Kuřimi, Podlesí pojede nově až do zastávky Kuřim, Podlesí, Pramen.

Spoj linky N96 do Podolí bude prodloužen až do Mariánského údolí.

Na ostatních linkách může dojít ke změnám jízdních řádů, ať už se jedná o časové polohy spojů nebo změny v garantovaných odjezdech nízkopodlažních vozidel. Dojde rovněž ke snížení počtu dní, kdy bude doprava vedena podle prázdninových jízdních řádů. Nově budou tyto jízdní řády platit pouze o vánočních a letních prázdninách a ve dnech 30. 4. a 7. 5., které jsou izolovány mezi víkendem a státním svátkem. V ostatních prázdninových dnech bude doprava vedena podle běžných jízdních řádů pro pracovní dny, nepojedou pouze zvláštní školní spoje.

Bude také opět rozšířen počet zastávek provozovaných v režimu na znamení:

zastávka původní režim nový režim linky poznámka
Arbesova o w 46, 81, N92
Autobusové nádraží stálá o 40, 44, 47, 48, 49, 63, 84, 701, 702
Bartolomějská stálá w 52, N98
Bellova o z 37, 50, N97
Blažkova o w 46, 81, N92
Brechtova o w 46, 81, N92
Burianovo náměstí stálá o 3, 11, N92
Čápkova o w 25, 26
Červinkova stálá o 12, N99
Česká, Hlavní stálá o 41, 71, N91
Elplova o w 78, N98, 202
Filkukova stálá o 1, N91
Fillova o w 57, 81, N92
Gajdošova o w 44, 55, 58, 74, 75, 78, 84, N97
Geislerova stálá o 8, 9, 10, 64, 82, N98
Glinkova o w 37, N97
Hanácká stálá o 40, 48, 73, 78, š85, N95, 105
Heleny Malířové o w 46, 81, N92
Hluboká o w 2, 5, 82, N90, N91
Horníkova o w 78, 82, N98, 202
Houbalova o w 78, N98
Hudcova stálá o 1, 41, 42, 70, 71, N90, N91
Hviezdoslavova o w 33, N96
Schodová o z 67
Charvatská o w 32, 67
Chrlické náměstí stálá o 63, 78, N95, 509
Ikea stálá o 67, avion
Jandáskova w z 70, N90
Jindřichova o w 34, 36, N89
Jungmannova stálá o 1, 6, N90, N91
Kamenný vrch stálá o 26, 37, 50, N90, N95
Kavčí o z E50, 52, 54, N98
Klarisky stálá o 57, N93 změna se týká pouze zastávek mimo smyčku
Kleštínek w z 70, N90
Koniklecová stálá o 26, 37, 50, N90, N95
Kořískova stálá o 1, N91 změna se týká pouze zastávek v ulici Banskobystrické
Kotlanova stálá o 8
Krejčího stálá o 31, 78 změna se týká pouze zastávek v ulici Matlachově
Krematorium o z 6, 8, 10 změna se týká pouze zastávek tramvají
Kristenova o w 36, N93
Kronova o z 42, 65, 70, N90
Lelekovice, u kříže stálá z 41, N91, 310
Lesnická stálá o 9, 11, 25, 26, 46, N93
Libušina třída o z 37, N97
Loosova o w 57, 81, N92
Makovského náměstí stálá o 34, 36, N89
Maloměřický most o w 4 změna se týká pouze zastávek tramvají
Masarova stálá o 8
Masná stálá o 8, 9, 10, 31, 33, 64, N89, N96, N98
Medlánky stálá o 41, 65, 71, N90
Merhautova stálá o 25, 26, 44, 57, 84
Mikulčická stálá o 33, N96
Modřice, Olympia, jih stálá o 49, 78, 510
Modřice, Tyršova stálá o 2 změna se týká pouze zastávek tramvají
Modřice, železniční stanice stálá z N94 změna se týká pouze zastávky v ulici Husově
Molákova o w 78, N98, 202
Mozolky stálá o 3, 11, N92
Nadační stálá w 65
Nálepkova z w 67
Náměstí Svornosti stálá o 34, 36, N89
Nemocnice u svaté Anny stálá o 5, 6, N97
Obilní trh stálá o 4, 38, 39, N89, N95
Optátova stálá o 44, 67, 84, š88, N98
Pavlovská o z 37, 50, N97
Pisárky stálá o 1, 25, 26, 37, 44, 52, E56, 68, 84, N95, N97, N98
Podbělová o w 78, 82, N98, 202
Poliklinika Lesná o w 44, 53, 57, 84
Řezáčova o w 36, N93
Slavíčkova o w 57, 81, N92
Slovanské náměstí o w 30, 32, 44, 53, 67, 84
Smetanova o w 32, 34, 36
Spáčilova stálá o 31, 33, 77, N96
Spojovací o w 34, 36, N89
Stamicova o w 37, N97
Staré Černovice stálá w 49
Sušilova o w 32, 34, 36
Šlapanice, sídliště stálá o 31, N96
Štouračova o z 50
Talichova w z 37, 50, N97
Technická w z 53
Tylova stálá o 1, 41, 42, E56, 70, 71, N90, N91
Újezd u Brna, Revoluční stálá z 40, N95, 151, 610, 611
Útěchov stálá o 57, N93 změna se týká pouze zastávky pro směr do Vranova
Úvoz stálá w 38, 39, 80, N95 změna se týká pouze zastávky trolejbusů a autobusů v ulici Údolní
Václavská stálá o 1, 2, N91, N98
Venhudova stálá o 5, N92
Vlkova stálá o 78, N98
Vojenská nemocnice o w 2, 3, 82, N97, N99
Vojtova stálá o 8, 10, N90
Voříškova o w 37, N97
Vozovna Husovice stálá o 4, 25, 26, N94
Vozovna Komín stálá o 1, 3, 11 změna se týká pouze zastávek tramvají
Vranov, myslivna stálá z 41, 57, N93, 310
Výletní o w 52, N90
Zemědělská stálá o 9, 11, 46, N93
Žebětín, hřbitov o z 51, 52, N98
Žlutý kopec o w 35, 38, 39, N95

z - zastávka celodenně na znamení
o - zastávka od 20 do 5 hodin na znamení
w - zastávka v pracovní dny od 20 do 5 hodin a v nepracovní dny celodenně na znamení

Změny v Jihomoravském kraji - železnice:

Na lince R13 (Brno hl. n. - Břeclav - Hodonín - Přerov - Olomouc hl. n.) dojde k výraznému zkrácení jízdních dob, cesta z Brna do Hodonína tak bude trvat pouze 57 minut a v opačném směru 56 minut. Daní za to ale bude z důvodu zachování přípojů v úseku Hodonín - Olomouc hl. n. nárůst pobytů ve stanici Hodonín, a to na 10 minut ve směru do Olomouce a na 14 minut ve směru do Brna.

Ve večerních hodinách pracovních dnů pojede nově na lince S2 v úseku Brno hl. n. - Sokolnice-Telnice a zpět prodloužený pár osobních vlaků:
 • Os 4755 (Brno hl. n. 18:35 - Sokolnice-Telnice 18:51)
 • Os 4732 (Sokolnice-Telnice 19:39 - Brno hl. n. 19:55)

Na lince S3 budou v pracovních dnech v úseku Brno hl. n. - Hrušovany u Brna - Vranovice doplněny nové vlaky, jednak v ranních a večerních hodinách a jednak odpoledne pro dosažení přibližného patnáctiminutového intervalu:
 • Os 4951 (Brno hl. n. 4:40 - Vranovice 5:11)
 • Os 4973 (Brno hl. n. 14:27 - Hrušovany u Brna 14:45)
 • Os 1977 (Brno hl. n. 16:27 - Hrušovany u Brna 16:45)
 • Os 4987 (Brno hl. n. 17:55 - Hrušovany u Brna 18:15)
 • Os 4950 (Vranovice 4.35 - Brno hl. n. 5.00)
 • Os 1974 (Hrušovany u Brna 15:15 - Brno hl. n. 15:40)
 • Os 1976 (Hrušovany u Brna 17:16 - Brno hl. n. 17:40)
 • Os 4986 (Hrušovany u Brna 19:58 - Brno hl. n. 20:18)
V případě některých odpoledních vlaků se jedná o prodloužení spěšných vlaků relace Brno hl. n. - Česká Třebová, které jsou v úseku Brno hl. n. - Hrušovany u Brna vedeny v kategorii Os.

Dále dojde k zavedení nového víkendového nočního vlaku z Brna do Hodonína a v brzkých ranních hodinách zpět:
 • Os 4639 (Brno hl. n. 0:35 - Břeclav 1:29-1:35 - Hodonín 1:53)
 • Os 4638 (Hodonín 3:28 - Břeclav 3:45-3:50 - Brno hl. n. 4:50)
Tyto vlaky nahradí dosavadní víkendové noční spojení do Hustopečí.

Změny v Jihomoravském kraji - autobusy:

Na Znojemsku zahájí na řadě linek provoz noví dopravci, kteří vzešli z poptávkového řízení na dotčenou oblast, mimo jiné na páteřních linkách 104 a 105. Nasazeny budou nové nízkopodlažní autobusy s klimatizací prostoru pro cestující.

Dojde k posílení na linkách 108 (především o víkendech) a 501 (ve špičkách pracovních dnů). Na lince 108 budou v nepracovních dnech v letní sezóně zavedeny expresní spoje s přepravou jízdních kol, které budou ze Znojma přímo pokračovat jako linka 817 do Vranova nad Dyjí (odjezdy z Brna v 8:25 a 10:25, zpět z Vranova v 16:55 a 18:55).

O víkendech budou s platností od 16. 12. 2017 nově zavedeny noční autobusové spoje na linkách 108 (Brno, hlavní nádraží 0:30 - Znojmo, aut. nádr. 1:40) a 602 (Brno, hlavní nádraží 0:30 - Rousínov, aut. st. 1:05), který bude z Rousínova (1:05) pokračovat jako linka 730 do Vyškova (1:32). Kromě uvedených nových spojení budou nově od brněnského hlavního nádraží odjíždět také noční spoje na linkách 405 (v pracovních dnech v 0:00, o víkendech ve 2:00), 505 (o víkendech ve 3:00) a 702 (o víkendech v 0:00). Zastávka všech uvedených regionálních linek bude ve smyčce trolejbusů. Ostatní noční spoje (linky 201 do Křtin, 302 do Kuřimi, 403 do Ostopovic a 501 do Nebovid) zůstanou výchozí ze svých dosavadních zastávek.

Rozšiřuje se počet spojů na zavolání - nově na linkách 163, 257, 312 a 830.

Podrobný přehled změn v Jihomoravském kraji je k dispozici na stránkách IDS JMK (odkaz).
autor: Miky, 25. 11. 2017, Změny v dopravě, trvalý odkaz