Změny od 30. listopadu | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny od 30. listopadu

 V roce 1988 byl zahájen provoz trolejbusů do smyčky Novolíšeňská. Po 31 letech trvalého provizoria se Brno dočkalo prodloužení trolejubsové tratě na Jírovu. Od soboty 30. listopadu dojde k zásadním změnám v obsluze východní části města, a to v souvislosti s obnovením provozu tramvají na Starou osadu a především s prodloužením trolejbusové tratě v Líšni na Jírovu. Zároveň dojde k několika dalším změnám v brněnské MHD. Podrobný přehled nabízíme v následující aktualitě.

(aktualizace 27. 11. 2019)

Ukončení výluky Zábrdovický most a prodloužení trolejbusové tratě v Líšni

Linky 2, 3, 58, 64, N97, N99 a 201 se vrací na své původní trasy. V souvislosti s vlakovou výlukou ve stanici Brno hl. n. bude dočasně (do 14. 12. 2019) zřízena posilová linka P3 v trase Stará osada – Jugoslávská – Česká – Konečného náměstí – Červinkova.

Trasa trolejbusových linek 25 a 26 se prodlužuje z Novolíšeňské přes zastávky Bartákova a Rotreklova do nově zrekonstruované smyčky Jírova. Vybrané spoje budou opět ukončeny v zastávce Vozovna Husovice. Provozní doba a intervaly na uvedených linkách se zásadním způsobem nemění.

Obnovuje se provoz trolejbusové linky 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí. Linka bude opět v provozu v pracovních dnech v době od 6:00 do 19:00. Náhradní autobusová linka x27 bude zrušena, její trasu však nově obslouží linka 78 (viz níže).

Linka 55 bude nově vedena v trase Židenice, nádraží – Stará osada – Dělnický dům – Bělohorská – Vlkova – Houbalova – Elplova – Podbělová – Jírova – Náměstí Karla IV. – Mariánské údolí. V úseku Vlkova – Jírova tak nahradí linku 78.

Linka 78 pojede nově v trase Židenice, nádraží – Stará osada – Dělnický dům – Malá Klajdovka – Pálavské náměstí – Mikulovská – Strnadova – Elplova – Podbělová – Jírova a dále po původní trase do Slatiny, Chrlic a do Modřic k Olympii. Nahradí tak linky x27 a spoje linky 202 vedené na Jírovu.

Linka 82 se vrací na svoji původní trasu přes zastávku Vojenská nemocnice. Ve směru do centra zůstane zachována zastávka Francouzská v zálivu za křižovatkou ulic Cejl a Vranovská, ve směru na Vinohrady bude zachována zastávka Jugoslávská (u Domu zdraví).

Ruší se spoje linky 202 vedené v trase Židenice, nádraží – Jírova, náhradou je možné využít linky 55 a 78 v upravených trasách. Spoje z Brna do Hostěnic pojedou na území Brna po stejné trase jako linka 201.

Zastávka Jírova bude nově obsluhována:

  • ve směru k zastávce Rotreklova (linky 25, 26, 82, N99) v ulici Novolíšeňské u supermarketu Albert – zastávka vpředu (nástupiště č. 3)
  • ve směru k zastávce Náměstí Karla IV. (linky 55, 78, N99 a 151) v ulici Novolíšeňské u supermarketu Albert – zastávka vzadu (nástupiště č. 4)
  • ve směru k zastávce Molákova (linky 55, 78, 82, N98) v ulici Novolíšeňské za křižovatkou s ulicí Klajdovskou (nástupiště č. 6)
  • zastávky ve smyčce budou pouze výstupní

Dočasná zastávka Lazaretní se ruší, stejně tak se ruší i zastávka Francouzská vyjma zastávky pro linku 82 ve směru na Českou.

Změna ukončení linky 57

Linka 57 bude ukončena v zastávce Tomkovo náměstí (výstupní zastávka bude na úrovni zastávky tramvají směr Obřany, nástupní zastávka na protější straně komunikace).

Část spojů bude ve špičkách pracovních dnů prodloužena do smyčky Obřany, sídliště. Ve směru do Obřan pojedou tyto spoje ulicemi Provazníkovou a Karlovou s obsluhou zastávek Karlova a Maloměřický most společně s linkou 75. Ve směru z Obřan pojede linka 57 ulicí Valchařskou a obslouží zastávku Maloměřický most společně s linkou 4. V úseku Proškovo náměstí – Obřany, sídliště pak obslouží linka 57 všechny zastávky shodně s linkou 75. V souvislosti s prodloužením linky 57 dojde k úpravě jízdního řádu linky 75.

Ukončení výluky Lerchova

Linka 68 se v úseku Vaňkovo náměstí – Náměstí Míru vrací na svou trasu ulicí Lerchovou s obsluhou zastávky Lerchova.

Změna režimu zastavování na zastávkách

Na vybraných zastávkách dojde ke změně režimu zastavování:

zastávka původní režim nový režim linky poznámka
Bieblova o w 9, 11 změna se týká pouze zastávek tramvají
Bořetická o z 25, 26, 78, N99
Čtvrtě stálá w 25, 26, 35, 37, 50, N90, N95
Fügnerova o w 9, 11 změna se týká pouze zastávek tramvají
Heinrichova o z 4, N89
Högrova o z 43, N93
Hybešova stálá o 1, 2, 82, N91, N97, N98
Pisárky o w 1, 25, 26, 37, 44, 52, E56, 68, 84, N95, N97, N98
Pod nemocnicí w z 25, 37, 50, 69, 82, š87, N91
Prušánecká o w 25, 26, 27, N99, 201, 202
Tomanova o w 9, 11, N93
Vlčnovská o w 25, 26, 27, N99
Vozovna Slatina w z 33, 75, N96 změna se týká pouze zastávek na hlavní komunikaci
Výstaviště - hlavní vstup o z 25, 26, 37, 52, N97 změna se týká pouze zastávek trolejbusů a autobusů

z – zastávka celodenně na znamení
o – zastávka od 20 do 5 hodin na znamení
w – zastávka v pracovní dny od 20 do 5 hodin a v nepracovní dny celodenně na znamení


Další změny od 15. prosince 2019

Od neděle 15. prosince, na kterou připadá celostátní změnový termín, dojde k dalším změnám. Bude například prodloužena trasa linky 51, pro místní obsluhu Bílovic nad Svitavou pak bude zřízena nová linka 211. Svůj provoz naopak ukončí linky P3, P6, E63 a E77, které fungovaly jako náhradní doprava za vlak. Podrobnější informace budou zveřejněny v samostatné aktualitě.
autor: Miky, 20. 11. 2019, Změny v dopravě, trvalý odkaz