Poslední souprava ex pražských tramvají T6A5 v provozu | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Poslední souprava ex pražských tramvají T6A5 v provozu

T6A5 1231+1232 po GO T6A5 1225+1226 na lince 12 V sobotu 21. ledna 2023 byla poprvé do provozu s cestujícími vypravena poslední dosud nezařazená souprava tramvají T6A5 odkoupených z Prahy složená z vozů 1231 a 1232. Tato souprava oproti ostatním vozům před zařazením neprošla pouze střední opravou, ale rovnou opravou generální. Vzhledem k tomu, že se tímto uzavírá pomyslná kapitola zprovozňování ex pražských tramvají T6A5 v Brně, rozebereme si v následující aktualitě jejich příběh podrobněji.
Dopravní podnik města Brna, a. s., zakoupil v letech 2019–2020 od Dopravního podniku hl. města Prahy, a. s., celkem 30 ojetých vozů T6A5. Prvních 10 vozů dorazilo v červnu 2019, přičemž 8 bylo určeno pro provoz s cestujícími a zbývající 2 na náhradní díly. Vůz původního evidenčního čísla 8656, který byl původně určen pouze k rozebrání, však byl po dodání zpojízdněn a až do roku 2021 sloužil Ústředním dílnám jako posunovací tramvaj. Vůz původního pražského čísla 8688 byl po dovezení rozebrán a sešrotován a stejný osud nakonec v roce 2021 potkal i posunovací vůz 8656. Zbývající vozidla obdržela ev. č. 1221–1223 a 1225–1229. Číslo 1224 bylo v původních předpokladech rezervováno právě pro vůz 8656 a 1230 zase pro 8688 (evidenční čísla u tramvají z první dodávky navazovala na řadu 12xx a byla přidělována vzestupně dle původních pražských čísel, vůz nejnižšího čísla určeného pro Brno 8613 tedy obdržel ev. č. 1221, druhé nejnižší číslo 8646 v Brně dostalo 1222 atd.).

skládání vozu 1222 zpojízdněný přepólovaný vůz 1228 ještě před střední opravou souprava 1221+1227 v rámci zprovozňování před halou středních oprav ústředních dílen Po složení z návěsů byly vozy v ústředních dílnách postupně zprovozňovány. Zpravidla jako první byla upravena polarita elektrické výzbroje (Brno má na rozdíl od Prahy záporný pól v troleji) a následně byly tramvaje přistaveny na střední opravu, při které byly zgenerálkovány podvozky, byl dosazen brněnský tachograf MESIT TT62 (do čelních vozů souprav), brněnský řídící a informační systém (RIS II) a rovněž bylo upraveno rozmístění ovládacích prvků na palubní desce řidiče dle brněnských zvyklostí (především sjednocení polohy ovladačů dveří). Do opravy byly vozy přistavovány víceméně v náhodném pořadí podle toho, který stál na odstavné koleji po dodání jako první "po ruce". Při sestavování souprav však byl brán zřetel na to, aby pokud možno přední vozy měly řadiče Alfa Union, které se i přes absenci funkce hlídání bdělosti (tzv. mrtvého muže) podobají řadičům, které brněnští řidiči znají z jiných tramvají. To však nebylo možné dodržet u vozů 1221 a 1225, u kterých si řidiči museli zvyknout na netradiční vysoké řadiče Sécheron (tzv. "dlouhá páka").

palubní deska vozu 1238 ve stavu po dodání s řadičem Sécheron Společnou funkcí obou typů řadičů je vyklápění páky do strany směrem k řidiči, což má tři různé funkce dle režimu jízdy vozidla. Při stání a splnění podmínek pro jízdu vyklopení řadiče odbrzdí celou soupravu bez nutnosti zadání jízdy. Vyklopení při dobrzďování sepne pouze první stupeň mechanické brzdy, což zjemní cuknutí při zastavování. V rozjezdu vyklopení způsobuje okamžité zadání požadovaného proudu v daném stupni bez náběhové rampy, což zrychluje akceleraci. V praxi jsou v provozech, kde jsou tramvaje touto funkcí vybaveny, řidiči vedeni k jejich používání zejména při odbrzďování a dobrzďování k zvýšení plynulosti jízdy a komfortu pro cestující. V Brně však byla funkce vyklápění po předání na vozovnu vyhodnocena jako nebezpečná a byla mechanicky zablokována. Tento fakt působí v provozu problémy při závadách na trati, kdy souprava z nějakého důvodu nerozbržďuje. V tomto případě obvykle nezbývá nic jiného než odsunutí následující tramvají, avšak ve většině případů by stačilo soupravu odbrzdit vyklopením páky, čímž řidič "potvrdí", že ví o případné závadě, která může z nějakého důvodu omezit jízdní vlastnosti vozu.

vozy 1230, 1246 a 1247 po dodání vůz 1238 čekající na provedení SO 1243+1244 na lince 5 Druhá 20kusová dodávka vozů dorazila v září 2020. Vyjma tramvají 1231+1232 postupně všechny vozy prošly střední opravou. Oproti předchozím osmi vozům byly navíc opatřeny novým lakem exteriéru ve stejném barevném schématu (avšak dveřní prostor není stříbrný, ale šedý) a také byly přečalouněny potahy sedadel. S ohledem na velké problémy při spojování souprav z první dodávky (nefunkční některá poloautomatická spřáhla, která v Praze např. nebyla dlouhou používána) bylo u vozů z druhé dodávky sledováno, které vozy jezdily v Praze obvykle jako čelní nebo zadní, případně bylo dodrženo původní řazení souprav (např. ex 8625+8624 v Brně tvoří soupravu 1245+1246). Zamýšleným soupravám byla přidělena evidenční čísla tak, aby na sebe navazovala. Předpokládané sestavení souprav nakonec bylo při zprovozňování dodrženo. Obsazeny byly i pozice 1224 a 1230. Nejvyšším evidenčním číslem je tak nyní 1248. Poslední soupravou zařazenou do provozu po SO se staly vozy 1224+1230, a sice v březnu 2022.

interiér vozu 1234 s uspořádáním sedadel 1+1 s původním pražským čalouněním interiér vozu 1237 s uspořádáním sedadel 1+2 po přečalounění V rámci obou dodávek se do Brna dostali zástupci všech sérií, které se mezi sebou v detailech liší. Vozy do ex pražského čísla 8680 mají uspořádání sedadel cestujících 1+1, další vozy pak 1+2, přičemž řada dvousedadel je na straně dveří. Tramvaje od čísla 8681 jsou vybaveny signálním gongem v kabině řidiče, který se spustí po úplném uzavření všech dveří v zastávce, což je velmi praktická funkce. Vozy nejvyšší série, v Brně zastoupené tramvajemi 1235 a 1247, mají odlišný tvar stolků kabiny řidiče nebo tlačítko poptávky cestujících pro první dveře umístěné v zástěně kabiny. Vozy 1224 a 1227 mají plné plenty bez výřezů pro podvozky.

Všechny tramvaje byly po provedení SO a vyřízení potřebných náležitostí na Drážním úřadě zařazeny do provozu pod vozovnou Pisárky. Jejich zprovoznění umožnilo vyřazení především tramvají T3 všech provozovaných modifikací, které dojížděly kilometry do oprav vyšších stupňů, jejichž provedení by ovšem bylo vzhledem k technickému stavu těchto tramvají značně nehospodárné.

V provozu pražské T6 patří spíše k průměrně poruchovým vozům. Nejčastější závady se vyskytují na dveřních pohonech (IFE) a statických měničích. Řidiči jsou v případě názoru na "pražandy", jak se jím v Pisárkách přezdívá, rozděleni na dva nesmiřitelné tábory, přičemž jeden je nenávidí a druhý zbožňuje. Prvnímu táboru vadí zejména výklopné dveře, přes které je hůře v zastávkách vidět ve zpětném zrcátku, nebo šestero pískovačů s původním elektromagnetickým ovládáním, které je nutné v případě kluzkých podmínek často doplňovat, druhý tábor vyzdvihuje zejména pohodlí pro řidiče s ohledem na rozmístění ovládacích prvků nejdůležitějších ovladačů a velmi slušnou plynulost jízdy.
Pražské vozy jezdí díky poloautomatickým spřáhlům se silovou propojkou (600 V) s pouze jedním zdviženým pantografem, zpravidla předním.

1231+1232 první den v provozu 1231+1232 první den v provozu Jak bylo uvedeno v úvodu, zvláštní pozornost zaslouží čerstvě zařazená poslední souprava 1231+1232. Tyto tramvaje prošly kompletní generální opravou, při které byly přizpůsobeny do stavu brněnských T6A5 po GO. Mezi základní změny patří výměna poloautomatických spřáhel za běžná s propojkou Harting dle vozů VarioLF (tato souprava tak musí jezdit na oba pantografy). V exteriéru nelze přehlédnout zcela nové osvětlení, které je provedeno technologií LED vč. čelních světlometů. Doplněny byly mlhovky nebo boční poziční světla. Do prostorů nad podvozky byly doplněny pro vozy T6 netypické úzké plenty. Poruchové dveřní pohony IFE byly vyměněny za IGE. Kabina řidiče byla opatřena novým ručním řadičem Alfa Union s funkcí hlídání bdělosti, palubní deska byla vyměněna za "brněnskou" s kolébkovými ovladači. V salónu cestujících zaujmou nerezová madla, sedadla Vogel v uspořádání 1+1 nebo např. nerezové kryty topení. Zářivková tělesa byla nahrazena LED stropními svítidly, které jsou tvarově shodné s vozy VarioLF. Souprava byla také opatřena kamerovým systémem. Kamery se záznamem snímají interiér, přehledové kamery monitorující prostor všech dveří přenášejí obraz do kabiny řidiče. Elektrická výzbroj byla ponechána tyristorová TV3, avšak s "brněnskou" regulací, vozy tedy při rozjezdu "nezpívají".
autor: manil, 23. 1. 2023, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz