Rozloučení s trolejbusy Škoda 14Tr, Škoda 15Tr a autobusy Karosa B961 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rozloučení s trolejbusy Škoda 14Tr, Škoda 15Tr a autobusy Karosa B961

Škoda 14Tr08/6 ev. č. 3231 (tehdy poslední provozní vůz s hnací nápravou Rába, nyní odstaven) a Škoda 14Tr14 ev. č. 3259 Škoda 15TrM ev. č. 3505 a Škoda 15Tr02 ev. č. 3502 ze sbírky retro vozidel Karosa B961 E ev. č. 2381 Díky obnově vozového parku bylo možné v poslední době odstavovat z provozu s cestujícími starší vozidla. Mimo jiné se jedná i o trolejbusy Škoda 14Tr, Škoda 15Tr a autobusy Karosa B961. V současnosti zbývá od zmíněných typů jen několik málo posledních provozních vozidel – 3259, 3276 a 3505. Autobusy B961 E (2380, 2381) jsou již v současnosti odstaveny a čekají pouze na rozlučkovou akci. Zároveň se jedná (vyjma retro vozidel) o poslední vysokopodlažní vozidla silniční městské hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že se blíží jejich definitivní odstavení z provozu, je na neděli 18. června 2023 v rámci akce Dopravní nostalgie naplánována rozlučka s uvedenými typy vozidel. Během dne budou v provozu zvláštní linky z Mendlova náměstí, na které budou kromě dosluhujících vozidel (3259, 3505, 2380 a 2381) vypraveni i zástupci končících typů z řad historických a retro vozidel (3173, 3502 a 7486). Část výtěžku z jízdného bude věnována Lize vozíčkářů, neboť tento milník má nezanedbatelný význam pro pohybově znevýhodněné osoby. Silniční část městské hromadné dopravy (trolejbusy a autobusy) bude od ukončení provozu uvedených typů vozidel – vyjma provozu retro a historických vozů – plně nízkopodlažní.

Do pátku 16. června 2023 je plánováno vypravovat trolejbusy 3276 a 3505 do pravidelného provozu, přičemž druhý z nich bude v pátek ve večerních hodinách přesunut do vozovny Komín, aby se mohl podrobit očistě a přípravám na nedělní akci, zatímco vůz 3259 sem bude přesunut již v průběhu týdne.

Program rozlučkové akce

Od 13 do 17 hodin budou v provozu uvedená vozidla na dvou zvláštních trasách:
  • trasa A (interval 15 minut): Mendlovo náměstí – Konečného náměstí – Zimní stadion – Štefánikova čtvrť – Zimní stadion – Schodová – Náměstí 28. října – Obilní trh – Mendlovo náměstí,
  • trasa B (interval 30 minut): Mendlovo náměstí – Konečného náměstí – Česká – (Hlavní nádraží) – Vlárská – Novolíšeňská – Stará osada – (vozovna Husovice) – Obilní trh – Mendlovo náměstí.

Jízdní řád (zdroj: DPMB) V závorce jsou uvedeny pouze průjezdní body, na ostatních zastávkách bude možný nástup a výstup cestujících. Centrálním bodem akce bude Mendlovo náměstí, kde bude umístěna odjezdová zastávka spojů na trasách A i B na nástupišti 10 vyčleněného výhradně pro tuto akci. Také zde bude přistaven autobus SOR NS 12 jako ukázka moderní techniky a jako stánek Ligy vozíčkářů Brno, které bude věnována část výtěžku z jízdného. Po ukončení jízd na trasách A i B vyrazí vozidla v konvoji v pořadí dle roku výroby po trase Mendlovo náměstí – Anthropos – Jírovcova – Kamenný vrch – Čtvrtě – Anthropos – vozovna Komín – Slovanské náměstí, odkud se rozjedou do vozoven Komín, Medlánky a Slatina.

(aktualizace 14. 6. 2023)
autor: Lukin, 31. 5. 2023, Akce, trvalý odkaz