Oprava křižovatky u Semilassa – 4. etapa | Výluky | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Oprava křižovatky u Semilassa – 4. etapa

7. 7. 2021 00:00 - 8. 8. 2021 23:00
Linky: 1 6 30 41 44 53 71 84 N90 N91

Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy nebude možná jízda tramvají křižovatkou ve směru do Řečkovic, naopak již bude možné odbočení do ulice Kosmovy.

Tramvajová linka 1 pojede pouze v úseku Pisárky – Semilasso a dále bude odkloněna do smyčky Královo Pole, nádraží. Neobslouží tak zastávky v úseku Tylova – Řečkovice, zastávka Semilasso bude v obou směrech obsluhována v ulici Kosmově.

Náhradní dopravu do Řečkovic zajistí tramvajová linka x1 v trase Semilasso – Řečkovice. Zastávka Semilasso bude pro nástup i výstup obsluhována v Palackého třídě v místě původní zastávky linky 1 směr centrum.

Tramvajová linka 6 se v Králově Poli vrací na svou pravidelnou trasu, pojede tedy po trase Ústřední hřbitov - smyčka – Královo Pole, nádraží. Zastávka Semilasso bude v obou směrech obsluhována v ulici Kosmově. V souvislosti s výlukou tramvají do Starého Lískovce zůstává linka 6 odkloněna do smyčky Ústřední hřbitov.

Provoz trolejbusových a autobusových linek zůstává stejný jako v předchozích etapách:

Trolejbusová linka 30 (provoz zajistí parciální trolejbusy, případně autobusy) a autobusové linky 44, 53 a 84 pojedou v úseku Královo Pole, nádraží – Husitská obousměrným odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou. Zastávka Semilasso směr Husitská zůstává v obou směrech přeložena do ulice Božetěchovy.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní. V uvedeném směru tak vynechají tak zastávky Tylova a Semilasso, na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské). Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Semilasso.

Pro usnadnění přestupů je do trasy linky 43 v obou směrech zařazena navíc zastávka Semilasso v ulici Božetěchově.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou. Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso, na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Husitská odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní, Božetěchovou a Metodějovou. Vynechá tak zastávku Tylova, na odklonové trase obslouží zastávky Žitná (v ulici Novoměstské), Královo Pole, nádraží (zastávka linky 30) a přeloženou zastávku Semilasso v ulici Božetěchově.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru od hlavního nádraží pojedou v úseku Husitská – Tylova odklonem ulicemi Metodějovou a Božetěchovou. Zastávku Semilasso obslouží v ulici Kosmově u zastávky linek 41, 42, 70 a 71.

Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 84 a linkami 41, 42, 70 a 71 v ranních a večerních hodinách je realizována v zastávce Královo Pole, nádraží!