Změny v dopravě - rok 2020 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v dopravě - rok 2020

Změny od 13. prosince 2020

 Z důvodu rekonstrukce smyčky Ústřední hřbitov byla linka 5 odkloněna do smyčky Švermova V celostátním termínu změny jízdních řádů ve veřejné dopravě, tedy od neděle 13. prosince 2020, proběhne několik změn i v síti brněnské MHD.

Na většině linek MHD dojde k dílčím úpravám jízdních řádů, které budou zahrnovat úpravy časových poloh spojů, změny garantovaných časů odjezdů nízkopodlažních vozidel a případnou optimalizaci jízdních dob mezi zastávkami.

Na trase linek 43 a N93 bude trvale zrušena zastávka Firkušného (obsluhována pouze ve směru do Soběšic). Náhradou je možné využít blízkou zastávku Högrova, případně zastávku Moskalykova.

V souvislosti s rozvolňováním opatření souvisejících se šířením onemocnění COVID-19 pojedou od pondělí 14. prosince autobusové linky podle jízdních řádů pro běžné pracovní dny. Mimo provoz zůstávají linky š86 a 211.

V noci z 12. na 13. prosince bude ukončena výluka tramvají u Ústředního hřbitova, výluka autobusů do Mariánského údolí a uzavírka silnice Žatčany – Újezd u Brna. číst dále
autor: Miky, 11. 12. 2020, trvalý odkaz

Rozvolňování mimořádných opatření v brněnské MHD – podzim 2020

S ohledem na rozvolňování opatření spojených se šířením onemocnění COVID-19 dochází k následujícím úpravám v provozu městské hromadné dopravy v Brně:

– Linky 184 prozatím jedou podle jízdních řádů pro prázdniny, linky 12 a 53 jedou i v neděli podle jízdních řádů pro SOBOTY, zůstává omezen provoz nočních autobusových linek.
Od pondělí 30. listopadu 2020 byl částečně obnoven provoz školních linek š85, š87 a š88 a školních spojů na linkách 52, 65 a 70. Na vybraných autobusových linkách v exponovaných časech a směrech byly přidány posilové spoje. Linka 78 opět obsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Od středy 2. prosince 2020 jedou tramvajové a trolejbusové linky podle jízdních řádů pro pracovní dny. Autobusové linky zůstávají v provozu podle jízdních řádů pro prázdniny.
Od pondělí 14. prosince 2020 pojedou podle jízdních řádů pro pracovní i autobusové linky 4084 a obnovuje se provoz všech školních spojů (linky 52, 65, 67, 70 a š85š88, s výjimkou linky š86). Noční autobusové linky N89N99 zůstávají v provozu podle upravených jízdních řádů.

Text je průběžně aktualizován. Poslední aktualizace: 8. 12. 2020 číst dále
autor: Miky, 29. 11. 2020, trvalý odkaz

Přechod na zimní čas

V noci ze soboty 24. října na neděli 25. října proběhne změna letního času na zimní. Ve 3:00 se hodiny posunou zpět na 2:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek navíc.

– Spoje linky N91 s odjezdem ve 2:00 letního i ve 2:00 zimního času od Hlavního nádraží pojedou až do Kuřimi.
– Spoje linky N94 s odjezdem ve 2:00 letního i ve 2:00 zimního času od Hlavního nádraží pojedou až do Bílovic nad Svitavou.
– Spoj linky N95 s odjezdem ve 2:21 z Újezda u Brna do Brna pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoj linky 403 s odjezdem ve 2:30 z Ostopovic do Brna pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoj linky 501 s odjezdem ve 2:06 z Brna, Ořechovské do Nebovid pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.

Z provozních důvodů dojde u hlavního nádraží v některých případech k mimořádnému přestupu mezi dvěma autobusy téže linky v jednom směru. číst dále
autor: Miky, 22. 10. 2020, trvalý odkaz

Mimořádná opatření v městské hromadné dopravě – podzim 2020

V souvislosti s druhou vlnou epidemie onemocnění COVID-19 dochází opět k mimořádným opatřením v městské hromadné dopravě. Přehled opatření naleznete v následující aktualitě.

Dopravní opatření:

Od noci z 9. na 10. října 2020 je omezen provoz nočních linek. Zrušena jsou spojení v 0:30 a 1:30 v noci před nepracovním dnem, celotýdenně nejedou vybrané posilové spoje (především ty s odjezdem ve 23:55 od hlavního nádraží).
– S ohledem na uzavření většiny škol je od středy 14. října 2020 zrušen provoz školních linek š85, š87 a š88 a také školních spojů na linkách 52, 65, 67 a 70.
Od čtvrtka 15. října 2020 jsou zrušeny ranní posilové spoje linky 12 vedené v trase Červinkova – Hlavní nádraží a zpět.
Od neděle 18. října 2020 jedou linky 12 a 53 i v neděli podle jízdních řádů pro soboty (bez večerního posílení).
Od pondělí 19. října 2020 je provoz na trolejbusových linkách 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a 39 a na všech autobusových linkách 4084 veden podle jízdních řádů pro prázdniny. Školní linka š86 je dočasně mimo provoz, stejně tak je dočasně zrušen provoz minibusové linky 211.
Od čtvrtka 22. října 2020 je provoz na tramvajových linkách 112 veden podle jízdních řádů pro prázdniny.
Od soboty 24. října 2020 vynechává linka 78 závlek k zastávkám Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Od pondělí 26. října 2020 přechází na prázdninový provoz i zbývající trolejbusové linky 25, 26, 31 a 33.

Hygienická opatření:

– Všichni cestující jsou povinni mít v prostoru zastávek a ve vozidlech MHD nasazenu roušku nebo jinou vhodnou ochranu dýchacích cest.
– Přední dveře trolejbusů a autobusů (s výjimkou autobusů v mimobrněnských tarifních zónách) jsou určeny pouze pro výstup.
– Na všech linkách MHD trvá zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. Prodej jízdenek z pokladny v mimobrněnských zónách je zachován.
– Všechna vozidla MHD otevírají v zastávkách, v nichž zastavují, všechny dveře bez nutnosti použití poptávkového tlačítka. Režim zastávek na znamení však zůstává zachován, pro výstup v zastávce na znamení je tedy nutné tlačítko použít.
– Všechna vozidla MHD jsou na konečných zastávkách větrána. Pravidelně probíhá desinfekce ozónem a pomocí desinfekčních prostředků.

Text je průběžně aktualizován. Poslední aktualizace: 24. 10. 2020 číst dále
autor: Miky, 13. 10. 2020, trvalý odkaz

Změna organizace provozu na nočních linkách

S ohledem na opatření související s prevencí šíření onemocnění COVID-19 dojde s platností od noci z pátku 9. října na sobotu 10. října 2020 do odvolání ke změně provozu na nočních linkách.

V noci před nepracovním dnem se ruší spojení v 0:30 a 1:30.
V noci před pracovním dnem zůstává základní provoz nočních linek beze změn.
Celotýdenně se ruší část posilových spojů, zejména spoje odjíždějící ve vybraných směrech 5 minut před pravidelným spojením v 0:00. číst dále
autor: Miky, 8. 10. 2020, trvalý odkaz

Změna obsluhy zastávky Židenice, nádraží

V sobotu 3. října 2020 bylo ukončeno omezení autobusů v terminálu Židenice. Nástupní zastávka Židenice, nádraží je vrácena na původní místo do terminálu, linky 55, 58, 64, E75 a 78 tedy obsluhují pravé nástupiště, linky 201 a 202 obsluhují levé nástupiště. Výstupní zastávka zůstává trvale na místě bývalé zastávky Kuldova u vchodu do OD Kaufland. číst dále
autor: Miky, 3. 10. 2020, trvalý odkaz

Změny od 1. září 2020

Trolejbusová linka 27 bude od 1. září 2020 minulostí Začátek školního roku přinese jako obvykle několik změn do brněnské městské hromadné dopravy. V následující aktualitě nabízíme jejich shrnutí.

Všechny linky MHD budou vedeny opět podle jízdních řádů pro pracovní dny. S ohledem na předcházející období šíření onemocnění COVID-19 budou jízdní řády oproti původnímu stavu upraveny – na většině tramvajových linek dojde v sedlech pracovních dnů k mírnému prodloužení intervalu, k prodloužení intervalu na všech linkách dojde také v ranních hodinách nepracovních dnů a ve večerních hodinách denně.

I nadále zůstávají mimo provoz nostalgické linky H4 a H24 a sezónní autobusová linka 80.

Většina spojů linek 25 a 26 bude vedena závlekem přes přestupní uzel Stará osada. V této souvislosti bude zcela zrušena trolejbusová linka 27.

Provoz linky 35 bude ve špičkách pracovních dnů obnoven v trase Barvičova – Mendlovo náměstí – Kamenný vrch.

Linka 37 bude v nepracovních dnech v provozu pouze v úseku Mendlovo náměstí – Jírovcova. V pracovních dnech zůstane část spojů prodloužena do zastávky Nemocnice Bohunice.

Do trasy autobusových linek 40, 61, N90 a N91 se nově zařazuje zastávka Krematorium také ve směru do centra. Zastávka bude stejně jako ta stávající v opačném směru zařazena do tarifní zóny 101 a obsluhována v režimu na znamení.

Ruší se posilové spoje autobusové linky 43 v úseku Královo Pole, nádraží – Sadová. Linka bude provozována v celé trase Královo Pole, nádraží – Klarisky v základním intervalu (ve špičkách pracovních dnů 10 minut / v sedlech pracovních dnů a o víkendech 20 minut).

Expresní autobusová linka E56 pojede i nadále pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Pisárky – Nemocnice Bohunice.

Snižuje se počet spojů autobusové linky 57 jedoucích do Útěchova, tj. více spojů bude ukončeno v Soběšicích.

Linka 77 bude v provozu pouze v úseku Úzká – Slatina, závod (– Slatinka), ruší se prodloužení do zastávky Evropská. Obsluhu areálu CTPark Brno South zajistí účelové závleky linky E76.

V noci před nepracovním dnem se obnovují spojení nočních autobusových linek v časech 0:30 a 1:30. I nadále však zůstávají zrušeny rozjezdy v časech 4:30, 5:20 a 5:40, naopak je zavedeno spojení v 5:30. Před rozjezdy v 5:30 a 6:00 budou nově řazeny posilové spoje vybraných denních linek.

Bude obnoven provoz minibusové linky 211 zajišťující místní obsluhu obce Bílovice nad Svitavou.

Ukončeny budou letní výluky tramvají v ulicích Veveří a Nové sady, výluka trolejbusů v Bohunicích a také výluka autobusů v ulici Bohunické. Obnovena bude obsluha zastávky Štursova. V platnosti zůstávají výluky autobusů v ulici Labské, v ulici Ondráčkově a v Bosonohách, běží také dlouhodobá výluka tramvají do Komárova.

Se začátkem září budou naopak zahájeny stavební práce v ulici Brandlově, trolejbusy linek 32, 34 a 36 proto budou zastavovat pro výstup v ulici Kounicově a pro nástup v ulici Veveří. Rekonstrukce tramvajové tratě do smyčky Ústřední hřbitov si také vyžádá změnu na linkách 2, 5 a 10.

Podrobnosti o jednotlivých výlukách naleznete v příslušné sekci. číst dále
autor: Miky, 29. 8. 2020, trvalý odkaz

Rozvolňování mimořádných opatření v brněnské MHD

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky a představitelů Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna dochází v průběhu května k postupnému uvolňování mimořádných opatření spojených s prevencí šíření onemocnění Covid-19.

Přehled změn v jednotlivých opatřeních:

od pondělí 11. května 2020 došlo k posílení provozu na linkách 4, 8, 10, 12, 31, 33 a E56, a to buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou, nebo úpravou jízdního řádu; linka E56 je stále v provozu pouze v úseku Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží
od pondělí 11. května 2020 je opět k dispozici v plném rozsahu služba Seniorbus; objednávky jsou opět přijímány na standardním telefonním čísle 731 518 348 v pracovních dnech od 7:00 do 15:00
od středy 13. května 2020 došlo k obnovení režimu zastávek na znamení, je tedy nutné opět používat signalizaci k řidiči; nedošlo však k obnovení používání poptávkového otevírání dveří, vozidla MHD tak v zastávkách otevírají automaticky všechny dveře určené pro nástup cestujících
od pondělí 25. května 2020 dojde k posílení provozu na linkách 1, 8, 30 a v době ranní špičky také na linkách 40, 41, 47, 68 a 70; obnovují se vybrané školní spoje na linkách 49, 52, 65, 69, š85, š87 a š88
od noci 26./27. června 2020 se obnovují posilové spoje nočních linek odjíždějící před pravidelným půlnočním spojením ve vybraných směrech, úprava provozu v nepracovních dnech zůstává v platnosti
od 1. července 2020 je zrušena povinnost mít během přepravy zakrytá ústa a nos
od 4. července 2020 budou trolejbusy a autobusy opět otvírat přední dveře, a to pouze pro výstup (s výjimkou mimobrněnských zón, kde bude obnoven nástup pouze prvními dveřmi s odbavováním cestujících u řidiče)

V platnosti zůstávají následující opatření:

– linky 184 jedou podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny
– linka E56 je nadále v provozu pouze v úseku Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží
– noční linky N89N99 jedou podle upravených jízdních řádů – v noci před nepracovním dnem jsou zrušena spojení v 0:30, 1:30, 4:30, 5:20 a 5:40, naopak je zavedeno spojení v 5:30
– mimo provoz zůstává linka 211
– je zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidiče

Dochází také k rozvolňování opatření v regionální dopravě a zavádění odřeknutých spojů, podrobnosti na www.idsjmk.cz.

Text je průběžně aktualizován.

(poslední aktualizace 30. 6. 2020) číst dále
autor: Miky, 13. 5. 2020, trvalý odkaz

Ukončení provozu linky Avion

 Autobus SOR NBG 12 ev. č. 7004 v zastávce Avion Shopping Park S ohledem na aktuální situaci byl po dohodě se správou nákupního centra Avion Shopping Park od pondělí 20. dubna 2020 trvale zrušen provoz bezplatné autobusové linky AVION v trase Úzká – Avion Shopping Park. Obsluha zastávek v oblasti nákupního centra je i nadále zajištěna autobusovou linkou 67, jejíž provoz byl v této souvislosti v úseku Komárov – Avion Shopping Park posílen za finanční spoluúčasti nákupního centra. Autobusy SOR NBG 12 evidenčních čísel 7003II7006II s celovozovou reklamou, vyčleněné pro provoz linky AVION, byly převedeny na vybrané kurzy linky 67. číst dále
autor: Miky, 22. 4. 2020, trvalý odkaz

Přechod na letní čas

V noci ze soboty 28. na neděli 29. března proběhne přechod na letní čas. Ve 2:00 se hodiny posunou na 3:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek méně. Odchylky od běžných jízdních řádů na linkách zajíždějících mimo Brno jsou uvedeny níže.» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 27. 3. 2020, trvalý odkaz

Mimořádná opatření v městské hromadné dopravě – dopravní opatření

V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s onemocněním Covid-19 dochází s platností od středy 18. března 2020 do odvolání k následujícím změnám v dopravě:

– trolejbusové a denní autobusové linky pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny
– již od středy 11. března nejsou v provozu školní autobusové linky š85š88 a zvláštní školní spoje na linkách 52, 65, 67 a 70
– tramvajové linky prozatím zůstávají v provozu podle běžných jízdních řádů pro pracovní dny
– autobusová linka E56 bude v provozu pouze v úseku Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží
– autobusová linka 78 bude vynechávat zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz
– bude pozastaven provoz služby Seniorbus
– linky 1, 8, 12 a 53 pojedou i v neděli podle jízdních řádů pro soboty (ruší se podvečerní a večerní posílení)

Aktualizace: V následujících termínech vstupují v platnost další změny v dopravě:

od pondělí 23. března 2020 je provoz na vlakových a regionálních autobusových linkách veden podle prázdninových jízdních řádů, pro některé linky jsou vydány zvláštní jízdní řády
od úterý 24. března 2020 jedou podle prázdninových jízdních řádů také tramvajové linky v Brně
od čtvrtka 26. března 2020 je na základě dohody s obcí Bílovice nad Svitavou dočasně mimo provoz linka 211
od čtvrtka 26. března 2020 je částečně obnoven provoz služby Seniorbus – objednávky jsou přijímané na jednotné bezplatné brněnské infolince 800 140 800, služba je poskytována pouze pro nezbytné návštěvy lékaře
od noci na sobotu 28. března 2020 dojde k omezení provozu na linkách N89N99: v noci před nepracovním dnem budou zrušena spojení v 0:30, 1:30, 4:30, 5:20 a 5:40, naopak zavedeno bude spojení v 5:30, celotýdenně budou zrušeny posilové spoje odjíždějící 5 minut před půlnocí od hlavního nádraží
od noci na sobotu 28. března 2020 dojde k dočasnému zrušení nočních spojů na regionálních vlakových a autobusových linkách

aktualizace 30. 3. 2020 číst dále
autor: Miky, 16. 3. 2020, trvalý odkaz

Mimořádná opatření v městské hromadné dopravě – hygienická opatření

dočasná zábrana v přední části salonu trolejbusu Škoda 21Tr Z důvodu prevence šíření koronaviru zavedl DPMB, a.s., následující mimořádná opatření.

S platností od 12. 3. 2020 do odvolání:
– je aplikována zvýšená dezinfekce vozidel v rámci denní očisty,
– vozidla jsou větrána při obratech na konečných zastávkách,
– bylo zrušeno používání poptávkového otevírání dveří se zachováním povinnosti dát znamení k zastavení v zastávkách na znamení, při výstupu s kočárkem atd.,
– byl zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidiče v zónách 100 a 101,
– jsou jízdní doklady kontrolovány při revizi pouze vizuálně bez fyzického kontaktu s cestujícmi a jejich osobními a jízdními doklady.

S platností od víkendu 14.–15. 3. 2020 do odvolání:
– není umožněn nástup a výstup cestujících předními dveřmi (u trolejbusů a autobusů je vzhledem k níže uvedenému opatření nástup a výstup fyzicky znemožněn),
– je v trolejbusech a autobusech znemožněn vstup cestujících do přední části vozidel ke kabinám řidičů.

S platností od 17. 3. 2020 do odvolání:
– jsou cestující povinni mít během přepravy zakrytá ústa a nos (např. ústenkou, šálou nebo šátkem).

aktualizace 16. 3. 2020 číst dále
autor: Lukin, 14. 3. 2020, trvalý odkaz

Nová zastávka na lince 303

S platností od neděle 1. března se do trasy linky 303 zařazuje nová zastávka Podkomorská. Zastávka bude umístěna v nově vybudovaných zálivech u křižovatky ulic Rakovecká a Podkomorská, bude se tedy nacházet mezi zastávkami Rakovecká a Rakovec. Bude zařazena do tarifní zóny 101 a obsluhována v režimu na znamení. číst dále
autor: Miky, 24. 2. 2020, trvalý odkaz