Nové trolejbusové tratě a další trolejbusové aktuality | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Nové trolejbusové tratě a další trolejbusové aktuality

S příchodem měsíce června 2022 došlo k uvedení do provozu dvou nových trolejbusových tratí. Navíc jsou již od poloviny minulého měsíce dodávány další trolejbusy Škoda 27Tr. Obě tyto události s sebou přinesly i řadu dalších změn, kterým se věnují tyto trolejbusové aktuality, čímž je částečně aktualizován text těch předcházejících.

Nová smyčka Štefánikova čtvrť (Kohoutova) Jak již bylo dříve uvedeno, s pokračujícími stavebími pracemi v severovýchodním úseku VMO na dílčích stavbách Tomkovo náměstí a Rokytova došlo k přerušení trolejbusové dopravy mezi zastávkami Židenice, kasárna a Tomkovo náměstí v obou směrech. Během první etapy výluky byly linky 25 a 26 ukončeny ve vozovně Husovice (resp. ve smyčce na jejím nádvoří). Se začátkem druhé etapy byly tyto linky přetrasovány do nové smyčky Kohoutova, která se nachází v blízkosti zastávky Štefánikova čtvrť, kde jsou zároveň situovány zastávky výstupní i nástupní pro trolejbusové linky vedené do nové smyčky. Tedy je z provozního hlediska označována jako smyčka Štefánikova čtvrť a označení Kohoutova bylo spíše pracovní. Přestože stavební povolení vydal Drážní úřad již v září roku 2019, k samotné realizaci došlo až letos. Nová trať, jejíž celková délka je cca 600 m, začíná odbočením z ulice Provazníkova na ulici Merhautova. Vzhledem k zachování propojení s Tomkovým náměstím, příp. vozovnou Husovice, je odbočení realizováno pomocí výhybek se zachováním stop směrem na Tomkovo náměstí a s instalací odbočné větve s výhybkami ve směru od vozovny Husovice na ulici Merhautova (umožňující výjezd trolejbusů z vozovny Husovice do smyčky Kohoutova). Aktuálně však není z důvodu výstavby MÚK na Tomkově náměstí možné využívat trať spojující Merhautovu a Tomkovo náměstí. Nová trať pokračuje dále ulicí Merhautova souběžně s tramvajovou tratí. V prostoru tramvajové smyčky Štefánikova čtvrť jsou instalována dvoje křížení tramvajových a trolejbusových stop. Obraty trolejbusových vlaků jsou možné v nově realizované smyčce na ulici Kohoutova na stávající okružní křižovatce. Před touto křižovatkou je trať dvoustopá s výhybkami s možností předjíždění trolejbusů a jejich odstavování během pobytu v konečné zastávce. Za okružní křižovatkou ve směru zpět na ulici Merhautova je pak vytvořena odstavná stopa bez výhybek.
Trolejová věžka společnosti UniCab byla využita při pracech na nové trati vedené ulicí Veletržní. Již definitivně odstavený trolejbus 3240 určený pro Ukrajinu projíždí zrušeným úsekem na Mendlově náměstí. Výprava trolejbusů typu 14Tr na linku 37 je již také minulostí. Další realizovanou trolejbusovou tratí je nová jednostopá trať v úseku Výstaviště, hlavní vstup –⁠ Mendlovo náměstí vedená ulicí Veletržní vybudovaná v souvislosti s celkovou rekonstrukcí Mendlova náměstí a s tím související reorganizací provozu. Jedná se v podstatě o přeložení tratě z ulice Hlinky, kde bude trolejové vedení ve směru na Mendlovo náměstí sneseno. Vzhledem k dříve vybudované spojce ve východní části Mendlova náměstí je tak vytvořen dlouhý jednostopý okruh kolem celého náměstí a bloků přilehlých k ulici Výstavní, díky kterému je možné realizovat jak obraty vlaků ze směru od ulice Úvoz (linka 35), tak i ze směru od Pisárek (linka 37). V prostoru zastávek Mendlovo náměstí na nové trati v ulici Veletržní budou ve výsledném stavu situovány dvě předjízdné stopy umístěné za sebou, z nichž je v současnosti realizována první z nich. Levá stopa slouží pro odstavování trolejbusů linky 35 během jejich pobytu v konečné zastávce, pravá pak pro průjezd ostatních linek. Mezi dalším, druhým, rozdvojením stop bude vybudováno ostrovní nástupiště. Přesunutí trasy do ulice Veletržní umožnilo zánik problematického křížení s tramvajovou dráhou, kde docházelo k častému uváznutí trolejbusů na odizolovaném úseku. Zároveň dojde ke snesení trolejového vedení v centrální části Mendlova náměstí. Rovněž byla snesena i poslední proudová výhybka umístěná mimo areály vozoven, která byla situována před vstupem do pivovarské restaurace. V posledních letech však byla dlouhodobě mimo provoz.

Dne 8. června 2022 byl do šrotu odvezen trolejbus 3604... ...a byl dodán nový trolejbus Škoda 27Tr (ev. č. 3671). Z hlediska vozového parku došlo k dodání dalších nových trolejbusů Škoda 27Tr, z nichž byly zatím zprovozněny vozy 3669 a 3670, které jsou deponovány ve vozovně Komín, a 3674, 3675 a 3677, které jsou deponovány ve vozovně Husovice. Trolejbusy 3668 a 3671 na zařazení do provozu zatím čekají. Zařazování nových vozidel umožňuje odstavování těch starších. Z provozu byly definitivně odstaveny vozy 3240, 3280 a 3284, které jsou určeny jako dar pro válkou postiženou Ukrajinu, kam budou přesunuty po železnici. Navíc došlo k úbytku kurzů, na které je možné vypravovat vysokopodlažní vozidla. Pro trolejbusy 14Tr jsou určeny pouze dva kurzy na lince 34 a jeden na lince 36. Pro poslední zbývající provozní trolejbus 15Tr (3505) jsou určeny dva kurzy na lince 25 (s přejezdy na linku 26). Na linkách 35, 38 a 39 je nově u všech spojů garantováno jejich zajištění nízkopodlažním vozidlem. Pro zajištění výpravy na dva husovické kurzy na těchto linkách byly do vozovny Husovice přesunuty trolejbusy 3011, 3012 a 3013. Trolejbus 3604 byl sešrotován a vůz 3608 definitivně odstaven.
autor: Lukin, 9. 6. 2022, Novinky ve vozovém parku DPMB, Ostatní, trvalý odkaz