Mimořádné uzavření odstavné plochy vozovny Komín | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Mimořádné uzavření odstavné plochy vozovny Komín

K odstavání trolejbusů se začala využívat i stopa veoducí ze zamýšlené zkušební dráhy (tzv. tunelu). První večer po uzavření celé odstavné plochy byl příjezd trolejbusů v původním směru zamezen kužely. Od počátku provozu trolejbusové vozovny Komín se odstavná plocha v nadzemním podlaží potýká s nedostatečným odvodněním. To je jedním z důvodů špatného stavu vozovny a opakovaných oprav povrchu odstavné plochy, přičemž poslední taková oprava začala letos na jaře. Během této opravy byla již značně opotřebená konstrukce neodbornými zásahy narušena a následně nařídil statik uzavření (ve směru jízdy) levé části odstavné plochy ve 2. patře, a to jak pro vozidla, tak i pro osoby. Ve zbylé části byla nařízena maximální povolená rychlost do 5 km/h. Tím začala dne 30. května 2024 první fáze omezení provozu, která však nevyžadovala přesun trolejbusů do jiných vozoven. Statika budovy byla nadále sledována a dne 12. června 2024 byla odstavná plocha uzavřena celá. To si vyžádalo rozsáhlejší opatření provozní i technické. U obou fází došlo k vyhlášení uzavření s okamžitou platností, proto musela být mimořádná opatření řešena operativně. Níže jsou jednotlivé fáze popsány podrobně.
I. fáze

Během první fáze byla uzavřena pouze část odstavné plochy vozovny Komín ve 2. patře a zbylou část bylo možné nadále využívat. Po uzavření levé části odstavné plochy dostačovala kapacita zbylých odstavných ploch počtu deponovaných vozidel, avšak nemalá část trolejbusů musela být v noční době odstavována na dvoře. Jednalo se jednak o trolejbusy vyjíždějící ve směru na Jundrov zadní (příjezdovou) bránou, odkud je vedena trolejová stopa dříve využívaná pro výjezdy na zkušební jízdy z dílen těžké údržby. Dále byly na dvůr umísťovány trolejbusy vybavené alternativním bateriovým pohonem, a to do prostor kolem mycí linky v opačném směru tak, aby byly nachystány na výjezd zadní bránou. Z hlediska prostorových možností a časové efektivity posunu během noční směny byly obraty těchto vozů do opačného směru prováděny ve zbylé neuzavřené části odstavné plochy. Trasa dalšího posunu těchto vozů na určené místo však kolidovala nejen s vozidly odstavovanými na odstavné ploše, ale i s dalšími zatahujícími trolejbusy. Proto byl druhý zmíněný kolizní úsek v průběhu trvání této fáze opatřen návěstidlem. Vzhledem ke zvýšení časové náročnosti posunu byl posun během noční směny personálně posílen. Z důvodu úspory místa byly retro trolejbusy 3502 a 3601 převezeny do vozovny Husovice. Vzhledem k víkendovému uzavření vozovny Husovice v souvislosti s probíhající výlukou na Tomkově náměstí byl pravidelný provoz retro trolejbusů na lince 25 do odvolání přerušen.

II. fáze – aktuální

Ve druhé fázi byla odstavná plocha ve 2. patře uzavřena celá. Na uzavřenou odstavnou plochu je zamezen vjezd vozidel i vstup osob. Uzavření celé odstavné plochy ve 2. patře bylo vyhlášeno 12. června 2024 v dopoledních hodinách. Trolejbusům připraveným na odpolední výjezdy v pravé části odstavné plochy byly výjezdy umožněny, poté byl další provoz vozidel i vstup osobám znemožněn. Toto opatření snížilo kapacitu vozovny natolik, že 17 trolejbusů muselo v den vyhlášení zatáhnout do vozovny Husovice, kam byla od následujícího dne převedena výprava 17 kurzů (např. linka 36 kompletně). S uzavřením celé odstavné plochy ve 2. patře byl znemožněn výjezd trolejbusů vraty u autobusové zastávky Vozovna Komín, takže organizační opatření musela počítat nejen s omezenou kapacitou, ale i s možností vjezdu a výjezdu trolejbusů pouze zadní bránou areálu u ulice Podveská. Z této brány však nevede trolejová stopa ve směru na kruhový objezd Hlavní, proto mohou standardní trolejbusy vyjíždět pouze ve směru na Jundrov. Z toho důvodu je provoz např. na lince 34 zajištěn trolejbusy vybavenými alternativním bateriovým pohonem. Omezení si vyžádala otočení směru průjezdu vozovnou (a tedy i obrácení polarity v trolejích). Trolejbusy přijíždějící zadní bránou jsou směrovány protisměrně do zadních vrat vozovny a do dílen těžké údržby a dále na kanál denního ošetření. Poté jsou vozy zpravidla stavěny na dvůr do několika řad, odkud poté vyjíždějí opět zadní bránou. Pro usnadnění posunu a zajištění jeho časové efektivity bylo provedeno několik úprav trolejového vedení ve vozovně. Kromě již zmíněného obrácení polarity, byl zrušen úsek 100 V na hale denního ošetření a na průjezdné stopě halou těžké údržby, bylo změněno základní postavení couvacích (samovratných) výhybek, aby nebylo nutné překládat sběrače, došlo k vypnutí vybraných výhybek a později bylo instalováno křížení v bráně a dvě podvěsné propojky. K odstavování trolejbusů lze využívat i rampu vedoucí do 2. patra k uzavřené odstavné ploše. Z důvodu úspory místa ve vozovně Husovice byly retro trolejbusy 3502 a 3601 přesunuty po Dopravní nostalgii zpět do vozovny Komín.

Výhled do budoucna

Dopravní podnik plánuje rekonstrukci vozovny Komín, takže výhledově bude nutné zajistit dostatečnou kapacitu stání i dílen lehké a těžké údržby mimo areál vozovny Komín. Mohou být využity rezervy vozoven Husovice a Slatina, pravděpodobně to však nebude dostatečné pro zajištění provozu trolejbusové dopravy a bude nutné zajistit jiné prostory. Odhadovaná cena rekonstrukce vozovny je 400 mil. Kč.
autor: BMHD, 16. 6. 2024, Ostatní, Mimořádnosti, nehody, trvalý odkaz