Pololetní trolejbusové aktuality | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Pololetní trolejbusové aktuality

Trolejbus 3326 byl původně slatinský, ale později byl přesunut do vozovny Komín. Snímek zároveň zachycuje odstavování trolejbusů na stopě vedoucí ze zkušební dráhy po uzavření odstavné plochy ve vozovně Komín. Do sbírky retro trolejbusů byl zařazen vůz 3030. Původně uvažovaný vůz k renovaci, tak byl rozebrán na hale lehké údržby ve vozovně Husovice a následně sešrotován. Tyto aktuality shrnují dění ve vozovém parku trolejbusů během první poloviny roku 2024. Těsně před začátkem tohoto roku byly do provozu zařazeny trolejbusy 32Tr dodané v minulém roce. V lednu pak byly dodány vozy 3321 a 3328, čímž byla uzavřena druhá desetikusová dodávka těchto trolejbusů. Trolejbusy 3326–3330 byly původně deponovány ve vozovně Slatina, ale s prodloužením linky 30 do Soběšic byly přesunuty do vozovny Komín. Zařazování nových trolejbusů umožnilo odstavení a vyřazení dalších starších trolejbusů. Od začátku roku byly zlikvidovány vozy 3001, 3012, 3013, 3018, 3022, 3034II, 3053II, 3054II, 3055II, 3056II a 3256. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2023 byl do sbírky retro vozidel nešťastně zařazen vůz 3030 v posledním provozním stavu, vůz 3001 původně určený k renovaci byl rozebrán na náhradní díly a byl rovněž sešrotován. Vrak vozu 3022 po vyřazení posloužil k výcviku jednotek HZS (v areálu na ulici Veveří a v Žebětíně). Vozy 3260, 3274, 3276 a 3279 byly prodány ZHTA a byly přesunuty vlastní silou pomocí vozíku osazeným dieselagregátem (ex 24Tr). Aktuálně jsou definitivně odstaveny vozy 3061II a 3259, které byly nabídnuty k prodeji.

Na začátku roku došlo k přečíslování pracovních vozů 3239 a 3249 na 4703 a 4704, a to z administrativních důvodů. Trolejbusy 3040II, 3042II a 3052II byly před začátkem letošního roku přesunuty do vozovny Husovice. V lednu 2024 sem byl přesunut i vůz 3032II, avšak všechny tyto trolejbusy vyjma 3052II byly v dubnu 2024 přesunuty do vozovny Slatina v souvislosti s přesunem 32Tr do vozovny Komín zmíněným v prvním odstavci. K dalším přesunům vozidel došlo v souvislosti s mimořádným uzavřením odstavné plochy ve 2. patře vozovny Komín. K těmto přesunům kloubových trolejbusů však došlo operativně bez ohledu na typ vozu potažmo jejich evidenční čísla. Další vývoj přidělení kloubových vozidel jednotlivým vozovnám bude záviset na situaci ve vozovně Komín a plánované vypravenosti. Z důvodu nutnosti zajištění provozu na lince 31 trolejbusy vybavenými alternativním bateriovým pohonem byly nebo budou do vozovny Slatina přesunuty vozy 3321–3330.

Z vozu 3318 byly demontovány součásti umístěné na střeše, aby se vůz mohl podrobit opravě. Dne 17. května 2024 došlo k najetí vozu 3318 do silničního mostu před královopolským nádražím obdobně jako u vozu 3301 v listopadu 2021, tentokráte však došlo k rozsáhlejším poškozením nejen kontejnerů, ale i samotné střechy. Oprava bude pravděpodobně vyžadovat odvoz karoserie na opravu k výrobci. Střecha proto musela být zbavena mj. veškerých trolejbusových komponent (sběrače, kontejnery, část kabeláže). Trolejbus 3303 odstavený dočasně z důvodu závady hnací nápravy a vozy 3307 a 3310 odstavené z důvodu opotřebení základny sběračů byly během dubna a května opraveny a zprovozněny.

Obnova vozového parku bude pokračovat dodávkou 20 ks trolejbusů Škoda 32Tr, přičemž bude využit celý rozsah opce, a kompletací 10 ks trolejbusů SOR TNS 12. Zařazování nových trolejbusů umožní nejen vyřazování zbylých vozidel typu 21Tr, ale případně i rozvoj trolejbusové dopravy do nových lokalit, ať už výstavbou nových tratí např. na Černovickou terasu nebo na Lesnou a nebo provozem trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem na nových trasách mimo trolejové vedení náhradou za autobusy.
autor: Lukin, 28. 6. 2024, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz