Tramvaje - kategorie 30 m | Přehled vozů | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Tramvaje - kategorie 30 m

Aktuální přehled vozů. Vypsány jsou pouze nyní provozní vozy (+ vozy v dílnách nebo krátkodobě odstavené). Naopak nejsou zahrnuty vozy do provozu zatím nezařazené, vozy dlouhodobě odstavené, vyřazené, služební a historické.

    Pars Nova K3R-N    celkem 4 vozy
    1751 1752 1753 1754
   
   

Kompletní rekonstrukce vozu K2 s dosazením nového středního nízkopodlažního článku (2003-2006).

 
    ČKD Tatra KT8D5    celkem 32 vozů
    1701 1702 1703 1704 1705 1708 1709 1710 1711 1713 1714 1715 1716 1719 1720 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738
   

V roce 1986 byly dodány 2 tramvaje KT8D5 z ověřovací série. Na ně později navázalo dalších 21 sériových vozů, v roce 1993 pak dalších 5 tramvají určených původně pro Volgograd. V letech 1998-2000 přibylo dalších 7 již z výroby nízkopodlažních vozů KT8D5N. V letech 2002-2003 pak byly zakoupeny další 3 tramvaje původem z Košic. Celkem se tedy do Brna dostalo 38 kusů tramvají typu KT8D5. Všechny původně vysokopodlažní vozy jsou dnes již rekonstruované na částečně nízkopodlažní KT8D5R.N2.

    ČKD Tatra KT8D5N    7 vozů
    1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735
   
   

V letech 1998-2000 bylo z ČKD dodáno 7 nových vozů KT8D5N.

    ČKD Tatra KT8D5R.N2    25 vozů
    1701 1702 1703 1704 1705 1708 1709 1710 1711 1713 1714 1715 1716 1719 1720 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1736 1737 1738
   
   

Program rekonstrukcí tramvají KT8D5 spojených s dosazením středního nízkopodlažního článku probíhal mezi lety 2003 a 2013. Za těchto 10 let byly všechny tramvaje původních typů KT8D5 a KT8D5SU přestavěny na typ KT8D5R.N2. Tři vozy jsou původně z Košic.

 
    Škoda 13T    celkem 49 vozů
    1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
   
   

Od roku 2007 jsou dodávány tramvaje Škoda 13T. Prvních 19 vozů má v lichých článcích uspořádání interiéru s podélným sezením, ostatní vozy (dodávané od r. 2010) již mají uspořádání sedaček pouze po směru jízdy a proti němu. Tramvaje 1907-1915 byly výrazně spolufinancovány EU.

    Škoda 13T0    2 vozy
    1901 1902
   

    Škoda 13T1    4 vozy
    1903 1904 1905 1906
   

    Škoda 13T2    4 vozy
    1907 1908 1909 1910
   

    Škoda 13T3    5 vozů
    1911 1912 1913 1914 1915
   

    Škoda 13T4    4 vozy
    1916 1917 1918 1919
   

    Škoda 13T5    10 vozů
    1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
   

    Škoda 13T6    20 vozů
    1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
   

 
    Škoda 45T    celkem 5 vozů
    1760 1761 1762 1763 1764
   

V roce 2022 započaly dodávky obousměrných 100% nízkopodlažních tramvají Škoda 45T. Rámcová smlouva umožňuje odebrat až 40 tramvají.

 

Evidenční čísla a počty provozních vozů jsou automaticky aktualizovány podle evidence.

Autoři nákresů: Tin (Stratos), Jkopri (Citelis 12M CNG, SOR, Solaris) a Fixi (ostatní)