Tramvaje - kategorie 15 m | Přehled vozů | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Tramvaje - kategorie 15 m

Aktuální přehled vozů. Vypsány jsou pouze nyní provozní vozy (+ vozy v dílnách nebo krátkodobě odstavené). Naopak nejsou zahrnuty vozy do provozu zatím nezařazené, vozy dlouhodobě odstavené, vyřazené, služební a historické.

    ČKD Tatra T3    celkem 23 vozů
    1564 1576 1583 1589 1595 1604 1606 1607 1608 1611 1613 1614 1615 1619 1620 1628 1629 1631 1634II 1639 1640 1651 1652
   

První vozy typu T3 s odporovou regulací byly do Brna dodány v roce 1963. Dodávky tohoto legendárního typu pokračovaly až do roku 1997, kdy Brno obdrželo od tehdejšího ČKD poslední vozy T3R. V roce 2002 do seznamu T3 přibyla ještě souprava vozů T3RF původně vyrobených pro ruské město Samara. Od roku 2002 také probíhají dodávky vozů s novou skříní VarCB3(LF), která koncepcí vychází z T3. Celkem se do Brna dostalo přesně 200 tramvají typu T3 všech modifikací.

    ČKD Tatra T3G    14 vozů
    1604 1606 1607 1608 1611 1613 1614 1619 1634II 1631 1639 1640 1651 1652
   
   

38 vozů T3SUCS bylo v letech 1992-1998 modernizováno dosazením elektrické výzbroje TV8 s GTO tyristory.

    ČKD Tatra T3P    8 vozů
    1564 1576 1583 1589 1595 1620 1628 1629
   
   

V letech 2002-2005 bylo 14 vozů T3 modernizováno dosazením výzbroje Progress.

    ČKD Tatra T3R    1 vůz
    1615
   
   

 
    ČKD DS T6A5    celkem 40 vozů
    1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1234 1230 1232 1246 1247 1240 1241 1243 1244 1235 1224 1231 1238 1237 1233 1236 1242 1239 1245 1248
   

V roce 1997 bylo dodáno 20 tramvají T6A5, později bylo přikoupeno dalších 30 vozů z Prahy.

 
    ČKD DS T3R    celkem 6 vozů
    1661 1662 1663 1664 1665 1666
   
   

V roce 1995 byl vzorově rekonstruován jeden vůz (1615), podle něj bylo vyrobeno a v roce 1997 dodáno 10 nových tramvají T3R (TV8).

 
    Pragoimex T3    celkem 46 vozů
    1497III 1517II 1523II 1530II 1531II 1539II 1541II 1551II 1553II 1554II 1555II 1556II 1557II 1558II 1560II 1561II 1562II 1567III 1569II 1573II 1574II 1575II 1580II 1582II 1584II 1586II 1590II 1592II 1596III 1597II 1598II 1599II 1601II 1603II 1605II 1616II 1617II 1626II 1627II 1630II 1653II 1654II 1655II 1656II 1657II 1658II
   

    Pragoimex T3R.EV    4 vozy
    1531II 1560II 1562II 1569II
   
   

V letech 2002-2003 byly 4 vozy rekonstruovány s využitím nové skříně VarCB3 a trakční výzbroje Europulse.

    Pragoimex T3R.PV    10 vozů
    1517II 1558II 1561II 1603II 1653II 1654II 1655II 1656II 1657II 1658II
   
   

Od roku 2003 do roku 2006 probíhaly rekonstrukce s využitím nové skříně VarCB3 a trakční výzbroje Progress.

    Pragoimex VarioLFR.E    32 vozů
    1523II 1551II 1553II 1554II 1567III 1596III 1599II 1497III 1590II 1598II 1556II 1601II 1530II 1539II 1597II 1592II 1574II 1586II 1541II 1575II 1580II 1584II 1557II 1573II 1582II 1555II 1605II 1617II 1626II 1616II 1627II 1630II
   

Od roku 2006 jsou dodávány novostavby nízkopodlažních tramvají VarioLF s výzbrojí TV Europulse.

 

Evidenční čísla a počty provozních vozů jsou automaticky aktualizovány podle evidence.

Autoři nákresů: Tin (Stratos), Jkopri (Citelis 12M CNG, SOR, Solaris) a Fixi (ostatní)