Ostatní - rok 2019 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ostatní - rok 2019

Prodloužení trolejbusové tratě z Novolíšeňské na Jírovu

V sobotu 30. listopadu 2019 v 5 hodin a 48 minut odjede ze zastávky Jírova trolejbus linky č. 26 (025 10), čímž bude zahájen pravidelný provoz na prodloužení trolejbusové tratě z Novolíšeňské právě na Jírovu. Související dopravně-provozní informace byly již uvedeny v samostatné aktualitě shrnující změny od 30. listopadu 2019. Tato aktualita se však zaměří na celý projekt podrobněji, a to od historického kontextu přes přípravu a realizaci projektu až po zahájení provozu.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 29. 11. 2019, trvalý odkaz

Vypnutí a demontáž retranslační stanice Voříškova

Technické prostory před vyklizením Stožár před demontáží antén Dne 10. června dvacet minut po desáté hodině zazněla z úst provozního ředitele éterem poslední výzva ve dříve používané trunkové radiové síti. Jelikož jsou už všechna vozidla od této sítě odpojena, byla slyšet pouze na ručních radiostanicích a skenerech. Přesto se jednalo o vkusné a důstojné rozloučení s komunikačním prostředkem, který Dopravnímu podniku města Brna, a. s., sloužil více než 17 let.

Trunková síť MPT 1327 byla spouštěna do provozu postupně v letech 2001–2004 současně s tehdy zaváděným Řídicím a informačním systémem (RIS). Na začátku měla síť 4 duplexní kanály na frekvencích pronajatých v rámci individuálního oprávnění DPMB. Všechny radiostanice připojené do sítě „naslouchaly“ na jednom z duplexních kanálů, tzv. řídicím a v okamžiku přijetí povelu došlo k automatizovanému přeladění na některý ze zbývajících kanálů, na němž následně probíhalo samotné spojení. Intenzita provozu si později vyžádala přidání dalších dvou duplexních kanálů a zároveň byla provedena úprava, která v případě silného rušení nebo výpadku řídicího kanálu zajistila automatizované nebo ruční přepnutí na jiný kanál, který se od toho okamžiku stal řídicím.

Srdcem celého systému byla retranslační stanice (převaděč) umístěná na výškové budově ve Voříškově ulici v Kohoutovicích. Technologické zařízení (především soustava dipólů, tj. přijímacích a vysílacích antén, koaxiální kabel, vstupní filtry, předzesilovače, duplexer, přijímací a vysílací bloky pro každý kanál či kontrolery pro řízení) umístěné v pronajatých prostorách bylo 24 hodin denně vzdáleně dozorováno přímo z řídicího sálu službu konajícím dispečerem a jeho napájení jistil záložní zdroj UPS. Tato opatření jasně signalizují klíčový význam retranslační stanice, protože její výpadek by znamenal přerušení veškeré komunikace. Speciálně vybaven byl dopravní dispečink na Novobranské ulici, kde přidělování kanálů jednotlivým dispečerským pracovištím zajišťovala hlasová ústředna. Navíc na zařízení umístěném v serverové místnosti přiléhající k dispečinku byly všechny hovory nahrávány a archivovány minimálně dva roky.

Dosah radiového signálu ovlivňuje terén, povětrnostní situace i samotná frekvence. Proto byla retranslační stanice umístěna na jednom z nejvyšších míst v Brně, aby bylo pokud možno „na dohled“ pro co největší počet vozidlových i ručních radiostanic. Se vzrůstajícím radiovým smogem (způsobeným zejména sítí LTE) docházelo ke stále silnějšímu rušení a následnému k zahlcení vstupů na retranslační stanici. Ta už tak nebyla schopna pokrýt celé území Brna a v uzlech jako jsou Úzká, Hlavní nádraží či Česká (zde navíc spojení ovlivňovaly rušičky instalované v budově Ústavního soudu) bylo nutné spojení navazovat opakovaně (někdy bohužel bez finálního úspěchu), což komplikovalo a někdy i ohrožovalo řízení provozu MHD. Tato situace ve spojení s velkou zranitelností a jednoduchým způsobem odposlechu trunkové sítě byla jedním z důvodů pro zavedení nového řídicího informačního sytému RIS II.

Osud původní retranslační stanice se naplnil v pátek 12. července ve 13:10, kdy byla definitivně odpojena a v následujícím týdnu demontována a odvezena. Na místě zůstal pouze stožár. Současně byl ukončen pronájem prostor pro technické vybavení a využívaných frekvencí.

Podrobnější popis fungování původního systému naleznete v samostatném článku Řídící a informační systém brněnské MHD. V současnosti připravujeme článek i o novém systému RIS II.

V aktualitě byl využit text od Ing. Jana Havíře a Marka Bureše. Děkujeme za poskytnutí. číst dále
autor: Miky, 29. 7. 2019, trvalý odkaz

20 let provozu trolejbusů Škoda 21Tr v Brně

trolejbus Škoda 21Tr, ev. č. 3008, ve smyčce Komín, sídliště dne 17. srpna 2007 V letošním roce slaví městská hromadná doprava v Brně řadu významných jubileí, z nichž nejvýznamnějším je výročí 150 let od zahájení provozu koněspřežné dráhy, a tedy i od začátku provozování městské hromadné dopravy v Brně. Ve stínu tohoto významného jubilea stojí i řada méně významných výročí, které ovšem stojí rovněž za připomenutí. Jedním z nich je i 20 let od zahájení provozu trolejbusů Škoda 21Tr.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 18. 3. 2019, trvalý odkaz