Prodloužení trolejbusové tratě z Novolíšeňské na Jírovu | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Prodloužení trolejbusové tratě z Novolíšeňské na Jírovu

V sobotu 30. listopadu 2019 v 5 hodin a 48 minut odjede ze zastávky Jírova trolejbus linky č. 26 (025 10), čímž bude zahájen pravidelný provoz na prodloužení trolejbusové tratě z Novolíšeňské právě na Jírovu. Související dopravně-provozní informace byly již uvedeny v samostatné aktualitě shrnující změny od 30. listopadu 2019. Tato aktualita se však zaměří na celý projekt podrobněji, a to od historického kontextu přes přípravu a realizaci projektu až po zahájení provozu.
Historie

Trolejbus 14Tr, ev. č. 3210, jako 2. vlak linky 147 míří z Novolíšeňské na sídliště Vinohrady. Trolejbus 14Tr, ev. č. 3212, jako 1. vlak linky 147 ve smyčce Novolíšeňská v 90. letech. V sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy po stagnaci v letech šedesátých probíhala renesance trolejbusové dopravy, bylo vystavěno nemalé množství trolejbusových tratí do nově budovaných sídlišť, která vznikala téměř po celém obvodu města Brna. Vzhledem ke kopcovitému georeliéfu města byl jako dopravní prostředek pro obsluhu těchto sídlišť v mnoha případech vybrán trolejbus, a to díky své lepší dynamice jízdy, než poskytoval autobus, a nižším nárokům na výstavbu tratí v kopcovitém terénu, než by kladla tělesa tratí tramvajové dráhy, což bylo ale naopak vykoupeno nižší kapacitou vozidel. Pro obsluhu sídliště Vinohrady byla zvolena právě trolejbusová dráha. Se začátkem září roku 1987 byla na nově postavené trolejbusové trati zavedena linka č. 147 s trasou ze Staré Osady na Pálavské náměstí a zpět. S vozovnou v Husovicích byla spojena manipulační tratí přes Tomkovo náměstí. V říjnu následujícího roku, tj. 1988, byla linka, jak bylo zvykem, dále prodloužena, a to až na okraj Líšně na třídu Vítězného února (dnešní ulici Novolíšeňskou), kam bylo vybudováno prodloužení trolejbusové trati. Tento stav neměl být konečný a trať měla být dále prodloužena, a to dle původního záměru na ulici Josefy Faimonové. Proto byl chrakter smyčky Novolíšeňská s kapacitou tří sólo vozů pouze provizorní. Po převratu však vzhledem k ekonomickým změnám a upřednostnění jiných projektů k prodloužení nedošlo. Od 1. září 2000 byly do smyčky Novolíšeňská přetrasovány linky 145 a 146, které byly do té doby ukončeny na Pálavském náměstí, kam byla naopak zkrácena linka 147. Od přečíslování trolejbusových linek dne 1. září 2003 tedy do smyčky Novolíšeňská zajížděly linky 25 a 26, na které byly postupně vypravovány i kloubové trolejbusy, a tak začala tato smyčka svou kapacitou nedostačovat nárokům provozu. Situaci pak nejvíce ovlivnil nákup 30 ks kloubových trolejbusů Škoda 31Tr v roce 2015, díky němuž je od tohoto okamžiku provoz na linkách 25 a 26 zajištěn pouze kloubovými trolejbusy. Pokud byla ve smyčce více než dvě vozidla, musela být odstavována přímo v jízdním pruhu před smyčkou nebo za ní. I v případě odstavení dvou kloubových trolejbusů ve smyčce docházelo k omezování průchodu chodců po chodníku přilehlému k ulici Novolíšeňské.

Prodloužení trolejbusové tratě

Věžky při natahování převěsů za smyčkou Novolíšeňská. Během 30 let, které uplynuly od zahájení provozu do provizorní smyčky Novolíšeňská do prodloužení tratě na Jírovu, byla několikrát zmiňována možnost tohoto prodloužení např. i v ramci projektu Trolley. V březnu 2017 byla zveřejněna zakázka na zpracování projektové dokumentace. Tu nakonec zpracovala společnost Elektroline, a. s., a dále posloužila jako projektová dokumentace u následující zakázky zveřejněné v červnu 2018, jejímž předmětem byla samotná realizace stavby. U obou zakázek byly zahrnuty i související stavební úpravy - 1200 m dlouhá kabelová trasa, vybudování nové měnírny Jírova vč. sociálního zázemí pro řidiče, vybudování nové vodovodní přípojky a prodloužení splaškové kanalizace, dále pak úprava nástupních zastávek na ulici Novolíšeňská. Dodavatelem zakázky se stala Společnost Novolíšeňská, jejíž nabídková cena byla necelých 125 mil. Kč. Po zadání této zakázky začaly stavební práce, které byly ukončeny letos na podzim. Došlo tedy k vybudování 1650 m trolejového vedení a dále již výše zmíněných souvisejících stavebních úprav. Nová trolejbusová trať začíná před zastávkou Novolíšeňská (ve směru na Jírovu) rozdělovací výhybkou, na níž lze odbočit do smyčky Novolíšeňská, která bude sloužit nadále pouze jako manipulační. Ve smyčce Novolíšeňská došlo rovněž ke snesení svačinové stopy. Trať pokračuje křížením se stopou smyčky a dále po ulici Novolíšeňská přes zastávky Bartákova a Rotreklova až do smyčky Jírova. Tato smyčka je koncipována jako třístopá, přičemž pro dopravně-provozní účely nese vnější stopa označení "P", vnitřní stopa "L" a střední "S". Sjížděcí výhybka stop "L" a "S" je situována přímo v prostoru smyčky, tj. u výstupních zastávek. Za smyčkou, v jejímž středu je umístěna nová měnírna se sociálním zázemím pro řidiče, se nachází sjížděcí výhybka se stopou "P" a rozdělovací výhybka pro odbočení na vratnou stopu "V", která je sjížděcí výhybkou propojena se stopou "L". Zpět vede trať totožně s opačným směrem a před zastávkou Novolíšeňská je trať ukončena sjíždějící výhybkou se stopou vedoucí z manipulační smyčky Novolíšeňská. Výhybky jsou v tahovém provedení, samotné trolejové vedení je navrženo jako prosté, pružné, kompenzované s uchycením na převěsech.

Zahájení provozu

Trolejbus 3502 při prezentační jízdě dne 29. 11. 2019. Zahájení pravidelného provozu dne 30. listopadu 2019 předcházelo několik zkušebních jízd. Ty proběhly po napojení trolejového vedení, které bylo do dokončení stavby z bezpečnostních důvodů přerušeno v blízkosti smyčky Novolíšeňská. První zkušební jízda se konala dne 22. listopadu s vozem 3619 nejprve při rychlosti do 15 km/h, poté následovala rychlostní zkouška. Další zkušební jízda proběhla dne 28. listopadu, tentokrát za účasti Drážního úřadu. Představitelům z řad vedení DPMB, a.s., Magistrátu města Brna a MČ Brno-Líšeň byla trať představena při prezentační jízdě dne 29. listopadu. Na tuto jízdu byl vypraven retro vůz Škoda 15Tr02 ev. č. 3502. Tato akce byla zároveň spojena i s otevřením ulice Zábrdovické po rekonstrukci. Pro veřejnost bude provoz na trati zahájen, jak již bylo zmíněno v úvodu, dne 30. listopadu 2019 v 5.48 prvním odjezdem linky č. 26 (025 10) ze smyčky Jírova ve směru na Kamenný vrch.
autor: Lukin, 29. 11. 2019, Ostatní, trvalý odkaz