Ostatní - rok 2021 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ostatní - rok 2021

PF 2022

Vážení přátelé stránek BMHD.cz,
děkujeme za přízeň v letošním nelehkém roce a do nového roku vám přejeme zejména zdraví a dostatek optimismu.

Srdečné pozdravy od celého týmu BMHD.cz číst dále
autor: BMHD.cz, 30. 12. 2021, trvalý odkaz

Změny ve výpravě trolejbusů

trolejbus 26Tr při obratu na konečné Slatina, nádraží zapůjčený trolejbus 3218 na odstavné ploše vozovny Komín Nebývá zvykem věnovat se v rámci aktualit dílčím změnám ve výpravě vozidel na linky, se změnou jízdních řádů k 29. září 2021 však došlo k takovým provozním úpravám, které stojí za shrnutí, neboť souvisí mj. i se zápujčkami vozidel.

V souvislosti s výlukou trolejbusů do Šlapanic a uzavírkou ulice Tuřanka byla linka 31 odkloněna a je obsluhována autobusy, čímž poklesla výprava trolejbusů z vozovny Slatina. Dále byla zavedena náhradní autobusová linka x31 v trase Hlavní nádraží – Slatina, nádraží, která byla rovněž obsluhována autobusy. Od zmíněné změny jízdních řádů je však linka obsluhovány primárně parciálními trolejbusy 26Tr, a to na třech slatinských kurzech 03101, 03102 a 03103, přičemž první je veden jako výjezdový z Komína a třetí jako zátahový tamtéž. Tím je umožněno střídání zapůjčených trolejbusů 26Tr ve Slatině.

Z důvodu snížené potřeby výpravy trolejbusů z vozovny Slatina a recipročně také kvůli zmíněným zápujčkám trolejbusů 26Tr jsou do vozovny Komín zapůjčeny vozy 3015, 3016, 3018, 3019, 3024II, 3025II, 3026, 3031II, 3034II, 3218, 3256 a 3259. Pro zapůjčené trolejbusy 14Tr jsou určeny dva negarantované dělené kurzy 03723 a 03727.

V souvislosti s výstavbou dalšího úseku VMO a výlukou tramvají v úseku Pisárky – Bráfova se zvýšila poptávka na okružních linkách 44 a 84, které jsou zároveň vedeny z důvodu uzavírky ulice Křížkovského odklonem ulicí Hlinky. Pro posílení těchto linek v trase Mendlovo náměstí – Vozovna Komín může dispečink nově využít dvou trolejbusových záložních kurzů 50081 a 50083 vypravovaných z vozovny Komín. Na tyto dělené kurzy jsou vypravovány trolejbusy 26Tr. Uzavírka ulice Křížkovského se dotkla také linky 35, která je opět vedena v trase Barvičova – Kamenný vrch, rovněž však odklonem ulicí Hlinky. Díky tomu je obsluhována trolejbusy (přejezdy z linky 39). číst dále
autor: Lukin, 9. 10. 2021, trvalý odkaz

Historická K2 pro DP Praha na renovaci v Brně

Sunutí zadního článku na místo dočasného odstavení K2 8133 na návěstu v Medlánkách Vůz 8133 v Bratislavě na místě, na jakém jej bylo poslední desetiletí možné vídat přes plot krasňanské vozovny Bránou medlánecké vozovny DPMB projel v brzkých pátečních ranních hodinách návěs s neobvyklým nákladem – tramvají K2. Jedná se o vůz vyrobený v roce 1977 v závodě ČKD Tatra, který sloužil pro výcvik nových řidičů tramvají v DP Bratislava pod ev. č. 8133; nikdy nevozil cestující. Ve slovenském hlavním městě dosloužil v roce 2009, naštěstí však byl ušetřen šrotace. V letošním roce jej odkoupil za 1000 EUR DP hlavního města Prahy, který jej po celkové rekonstrukci plánuje provozovat jako historické vozidlo na tramvajové lince 23, kde bude společně s tramvajemi T3, T3SUCS a T2 připomínat design akademického sochaře Františka Kardause, který je autorem podoby zmíněných tramvají.

DP Praha v létě 2021 hledal formou výběrového řízení zhotovitele opravy. Ve výběrovém řízení uspěl Dopravní podnik města Brna, a. s., který má s údržbou vozů K2 jako největší provozovatel tramvají tohoto typu na světě bohaté zkušenosti.

Jak již bylo uvedeno výše, tramvaj byla z Bratislavy přivezena silničním trajlerem z Bratislavy v pátek 8. října 2021 brzy ráno. Ke složení došlo téhož dne v poledne, přičemž bylo nutné využít jeřábů a tramvaj složit postupně po článcích, přestože byl silniční trajler vybaven rozkládacím kolejovým polem, které umožňuje jednoduché sjetí přepravovaného kolejového vozidla na koleje. V Bratislavě totiž tramvaje jezdí na rozchodu kolejí 1000 mm, zatímco v Brně je standardní rozchod 1435 mm. Jednotlivé články tedy byly jeřáby usazeny do tzv. jalových (bezmotorových) podvozků standardního rozchodu, aby s nimi bylo možné v rámci kolejiště ÚD libovolně manipulovat. Úzkorozchodné bratislavské podvozky pak byly složeny zvlášť.

Na počátku opravy bude provedeno rozebrání obou článků na holou karoserii a pečlivé vytřídění součástek, které bude možné při repasi použít. Následně budou obě části skříně otryskány a bude provedena defektoskopie vybraných uzlů a oprava poškozených nebo opotřebených částí. Dále bude provedeno přinýtování repasovaného vlnitého oplechování, které je pro tramvaje K2 typické, a nalakování vozu do červeno-krémových odstínů. Poté bude natažena kabeláž, položena podlahová překližka, na niž bude nalepena rýhovaná pryžová podlahová krytina. Současně dojde k montáži stropního obložení a obložení bočnic a k montáži laminátových sedadel cestujících na původních kornoutech. Na závěr budou zavázány repasované podvozky rozchodu 1435 mm a pantograf. Po oživení a odzkoušení bude vůz přepraven do Prahy.

Podle smlouvy zveřejněné v registru smluv má být dílo hotové do konce roku 2022 a pražský DP za ně tomu brněnskému zaplatí 9,670 mil. Kč.

V Praze vůz obdrží ev. č. 7000 odkazující na prototyp K2, který zde byl pod tímto číslem v 60. letech zkoušen. číst dále
autor: BMHD.cz, 9. 10. 2021, trvalý odkaz

Revitalizace zázemí na konečných

původní objekt sociálního zázemí ve smyčce Šlapanice, Kalvodova nový objekt sociálního zázemí ve smyčce Maloměřický most Kromě objektů vozoven a administrativních budov DPMB, a.s., jsou nedílnou součástí podnikové infrastruktury také objekty sociálního zázemí pro řidiče, umístěné na konečných stanicích linek MHD. Vzhledem k faktu, že na dřevěných a ocelových objektech těchto zařízení (postavených v 60.–80. letech 20. století) se již notně podepsal zub času a přestávají stačit dnešním nárokům, byl v roce 2020 zahájen projekt jejich revitalizace, který spočívá v jejich náhradě objekty novými.

» číst celý text... číst dále
autor: Filip Daněk, 5. 1. 2021, trvalý odkaz

Náhrada objektu trolejbusové výpravny ve vozovně Slatina

původní podoba objektu trolejbusové výpravny ve Slatině (stav 3/2015) nová podoba objektu trolejbusové výpravny ve Slatině (stav 12/2020) Začátkem 80. let neposkytovala vozovna Husovice dostatečné technické zázemí pro trolejbusy a byla tedy vytvořena odstavná plocha vč. haly denního ošetření v areálu autobusové vozovny Slatina určená právě pro trolejbusovou dopravu. Na konci roku 1984 sem bylo přesunuto 32 trolejbusů, které byly poté pravidelně vypravovány na linky č. 131 a 141. V téměř nezměněné podobě přečkal areál do druhé poloviny minulého roku, kdy bylo přistoupeno k náhradě již nevyhovujícího objektu výpravny. Ten byl tvořen buňkami UNIMO používanými v ČSSR od 70. let, kde byla kromě směnové výpravny i vrátnice, pak také sociální zázemí a denní místnost pro řidiče. Vzhledem k zastaralosti objektu bylo přistoupeno k jeho náhradě novým buňkovištěm, přestože bylo uvažováno o umístění potřebného zázemí na hale LÚ. Ve druhé polovině roku 2020 došlo k demolici starého buňkoviště a poté k instalaci nového od výrobce KOMA Modular s.r.o. Dispozice nového objektu je téměř totožná jako u původních buněk, avšak vybavení je modernizováno. Buňkoviště je osazeno klimatizací, vybaveno vnějšími roletami a potřebnými spotřebiči (výpočetní technika, lednice, rychlovarná konvice apod.). K předání objektu do užívání by teprve mělo dojít. číst dále
autor: Lukin, 5. 1. 2021, trvalý odkaz