Změny v dopravě - rok 2015 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v dopravě - rok 2015

Ukončení provozu linky 45

Středa 30. prosince bude posledním dnem provozu linky 45. Na základě smluvního vztahu mezi Statutárním městem Brnem a DPMB bude linka od 1. ledna 2016 zrušena. číst dále
autor: Miky, 27. 12. 2015, trvalý odkaz

Změny od 13. prosince 2015

Linka 27 se vrací do provozu i v sedlech pracovních dnů Celostátní termín změny jízdních řádů ve veřejné dopravě letos připadá na neděli 13. prosince. Od tohoto data také vejdou v platnost některé změny v brněnské MHD, jejichž přehled přinášíme v následující aktualitě.


» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 30. 11. 2015, trvalý odkaz

Ukončení provozu sezónních spojů

V neděli 1. listopadu byl ukončen provoz spojů s rozšířenou přepravou jízdních kol na lince 55. Byla také ukončena sezónní obsluha zastávky Hrad Špilberk linkou 81. Obnovení obou dopravních opatření pro příští sezónu se předpokládá v dubnu 2016. číst dále
autor: Miky, 1. 11. 2015, trvalý odkaz

Změna času

V noci ze soboty 24. října na neděli 25. října proběhne změna letního času na zimní. Ve 3:00 se hodiny posunou zpět na 2:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek navíc.

Následující odjezdy budou vykonány ještě podle letního času:

N91 ve 2:00 z Brna do Lelekovic
N93 ve 2:24 z Vranova do Brna
N94 ve 2:00 z Brna do Bílovic nad Svitavou
N95 ve 2:21 z Újezdu u Brna do Brna
302 ve 2:13 z Kuřimi do Brna
302 ve 2:30 z Kníniček do Kuřimi
403 ve 2:31 z Ostopovic do Brna
405 ve 2:09 z Brna, Mendlova náměstí do Zastávky u Brna
501 ve 2:06 z Brna, Ořechovské do Moravan
505 ve 2:03 z Brna, Strážní do Rajhradu
505 ve 2:30 z Rajhradu do Brna

Spoje regionálních linek, které mají odjezd z výchozí zastávky dříve, než ve 2:00, pojedou podle letního času.

Po změně času bude nad rámec základních tras nočních linek vykonán odjezd:

N91 ve 2:00 z Brna do Kuřimi, Podlesí

Vzhledem k organizačním důvodům dojde u hlavního nádraží v některých případech k mimořádnému přestupu mezi dvěma autobusy téže linky v jednom směru. číst dále
autor: Miky, 21. 10. 2015, trvalý odkaz

Změna na lince x83

Vzhledem k postupu prací je s platností od úterý 22. 9. přibližně na dobu dvou měsíců linka x83 v oblasti Žabovřesk vedena ulicemi Čajkovského a Puškinovou. Zastávka Burianovo náměstí je proto přeložena do těchto ulic, v příslušném směru vždy za křižovatku s ulicí Horovou. číst dále
autor: Miky, 22. 9. 2015, trvalý odkaz

Změna jízdních řádů od 21. září

Od pondělí 21. září dochází k provoznímu propojení linek 68, 81 a x83, kdy některé spoje linky 81 pokračují ze zastávky Tábor jako linka x83 na Rosického náměstí a naopak některé spoje linky x83 jedou od zastávky Spojovací přímo k zastávce Klusáčkova, odkud pokračují jako linka 81 na náměstí Míru (případně dále do Pisárek a jako linka 68 na Myslivnu). To si vyžádalo i změnu časových poloh spojů na jmenovaných linkách.

Dále se mění časové polohy spojů na linkách 43, 60 a 61, přičemž linky 60 a 61 budou posíleny v souvislosti se zahájením akademického roku na vysokých školách.

Školní spoj na lince 65 k ZŠ Herčíkova bude nově obsluhovat i zastávku Technologický park.

Na linkách 52 a 54 dojde ke změnám v garantovaných odjezdech nízkopodlažních vozidel, časové polohy spojů se nemění. číst dále
autor: Miky, 20. 9. 2015, trvalý odkaz

Změny od 1. září 2015

Od 1. září bude obnoven provoz linky 45; ovšem ne do Líšně, ale do středu města V následující aktualitě shrneme změny, které brněnskou MHD potkají od začátku září 2015:

Budou ukončeny výluky tramvají v ulici Vídeňské a v ulici Merhautově. Linky 2 a 5 se tedy vrací na své pravidelné trasy. Výluka tramvají v ulici Minské (linky 3 a 11) zůstává v platnosti, a to až do června 2016 (předpokládaný termín).

Za finanční spoluúčasti městské části Brno-sever bude zahájen provoz doplňkové autobusové linky 45 v trase Lesnická - Zimní stadion - Náměstí 28. října - Moravské náměstí. Linka bude provozně propojena s vybranými spoji linky 46, tzn. ze zastávky Lesnická bude pokračovat jako linka 46 na Haškovu a naopak vybrané spoje linky 46 budou z Lesnické pokračovat jako linka 45.

Díky dodávce nových kloubových trolejbusů bude provoz na linkách 25 a 26 celodenně zajišťován trolejbusy, nebude tedy obnoven provoz autobusů na lince 26 v sedlech pracovních dnů. Navýšení počtu kloubových trolejbusů také umožní jejich nasazení na linku 37, kde jimi bude zajišťována přibližně polovina spojů.

Vzhledem k intenzivní obnově vozového parku autobusů dojde na většině autobusových linek k navýšení počtu spojů zajišťovaných nízkopodlažními vozidly.

Z důvodu snížené kapacity železniční tratě v úseku Brno-Židenice - Brno-Královo Pole (linka S3) zůstane i po skončení výluky do Kuřimi v provozu linka P6 v trase Nové sady - Královo Pole, nádraží, a to ve špičkách pracovních dnů.

Další novinky se týkají prodejen jízdních dokladů. Přízemí objektu u tramvajové smyčky Královo Pole, nádraží prošlo během léta rekonstrukcí, původní bufet byl zrušen a na jeho místě vznikla plnohodnotná prodejna jízdních dokladů s bezbariérovým přístupem. Na Novobranské pak od srpna funguje elektronický vyvolávací systém, který zákazníkům přiděluje lístky s pořadovými čísly, což má urychlit čekání ve frontě a zefektivnit odbavení u přepážky.

Výraznou změnou bude nové hlášení zastávek ve vozidlech MHD. Původní hlas paní Jarmily Černocké vystřídá hlas rozhlasového moderátora Tomáše Peterky, který zvítězil v soutěži, při níž rozhodovalo i hlasování veřejnosti. Nové hlášení by se mělo začít ve vozech postupně objevovat od středy 26. srpna a v úterý 1. září už by mělo být nahráno ve všech vozidlech brněnské MHD. číst dále
autor: Miky, 25. 8. 2015, trvalý odkaz

Změna organizace provozu ve smyčce Jírovcova

Trolejbus linky 37 projíždí okolo budoucího výjezdu ze smyčky. Vpravo je vidět připravené trolejové vedení. Od ranních hodin v sobotu 1. srpna 2015 dojde ke změně organizace průjezdu trolejbusovou smyčkou Jírovcova. Trolejbusy se budou nově otáčet v opačném směru, tedy po směru hodinových ručiček. To umožní sjednotit odjezdovou zastávku pro spoje linky 37 jedoucí od Bohunic (a také pro autobusovou linku 50) a pro spoje začínající v Kohoutovicích.

Přestavba smyčky byla iniciována z výše popsaného důvodu městskou částí Brno - Kohoutovice a spolu s ní došlo i ke stavebním úpravám okolního prostoru, což zahrnuje zejména přizpůsobení pro bezbariérový pohyb imobilních občanů, vybudování nástupních hran pro nové zastávky a opravu přilehlých chodníků. Odjezdová zastávka bude nově umístěna na hlavní silnici před novým vjezdem do smyčky, výstupní zastávka pak ve smyčce naproti bývalé nástupní zastávce. Umístění zastávky pro směr do Bohunic se nemění, za zmínku ale jistě stojí vybudování nové nástupní hrany i pro tuto zastávku a především nové osvětlení a bezbariérová úprava zdejšího přechodu pro chodce.

Budoucí výjezd ze smyčky. Vpředu připravené trolejové vedení, v pozadí dočasně stavěcí proudová výhybka. Budoucí vjezd do smyčky - připravené odbočení z Libušiny třídy. Stavební práce byly zahájeny již v říjnu 2014, a to ve vnitřním prostoru smyčky. Během podzimu došlo zejména k přípravě obrubníků, nástupních hran a nového přístřešku pro cestující, další práce zahrnující vydláždění prostoru nových zastávek a rekontrukci chodníků v okolí smyčky byly obnoveny po zimní přestávce v březnu letošního roku. Od března také byly zahájeny práce na přeložení trolejového vedení. Ty probíhaly vždy v nočních hodinách, neměly tedy dopad na pravidelný provoz trolejbusů. Jediným omezením pro cestující tak bylo dočasné přeložení zastávek na hlavní silnici. Během března a dubna se v prostoru smyčky postupně objevovaly nové úseky trolejí a trolejové armatury. To zahrnuje jednu stavěcí a jednu sjížděcí výhybku pro odbočení z trati v Libušině třídě a jedno křížení na budoucím vjezdu do smyčky. Tyto výhybky a křížení jsou v tahovém provedení. Původní stavěcí výhybka ve smyčce byla nahrazena proudem ovládanou podvěsnou výhybkou a posunuta dále do smyčky, kde bude po změně směru otáčení trolejbusů sloužit jako výhybka sjížděcí. Na noc z pátku 24. 4. na sobotu 25. 4. byla plánována výluka, při které mělo dojít k instalaci nové stavěcí výhybky na vjezdu do smyčky a přepojení na nové úseky trolejového vedení, aby bylo možné od ranních výjezdů v sobotu 25. 4. začít využívat smyčku v nové podobě.

Vzhledem k neúspěšné kolaudaci stavby (konkrétně nebyl vydán souhlas ze strany Policie ČR ohledně nového dopravního značení) byla ale tato výluka odvolána a provoz byl i nadále zachován v původním směru a s provizorně přeloženými zastávkami na hlavní silnici. Během července zatím pokračuje obnova chodníků od smyčky trolejbusů k ústí ulice Jírovcovy a k mateřské škole. Termín změny směru otáčení trolejbusů je nově stanoven na sobotu 1. srpna, v noci z 31. 7. na 1. 8. bude předcházet noční výluka plánovaná původně na duben. číst dále
autor: Miky, 29. 7. 2015, trvalý odkaz

Změny od 27. 6. 2015

V Chrlicích se opět ukáže linka 63 Od soboty 27. června dojde k několika změnám v brněnské MHD:

Bude obnoven provoz linky 63 v trase Úzká - Komárov - Holásky - Chrlice, smyčka. V souvislosti s tím dojde k úpravě jízdního řádu linky 509.

Po dlouhodobé výluce bude obnoven provoz linek 3, 5, 9 a 67 v ulici Milady Horákové. Do trasy linky 67 se nově v obou směrech zařazuje zastávka Moravské náměstí.

Naopak bude zahájena roční výluka v ulicích Minská a Horova (podrobnosti). Do konce prázdnin také bude vyloučen provoz tramvají v ulici Vídeňské a do Štefánikovy čtvrti.

Linka 53 zůstává v provozu v trase Technologický park - Královo pole, nádraží (- Štefánikova čtvrť). Provoz linky 66 nebude obnoven, linka bude i nadále nahrazena častějším intervalem na lince 57.

Vzhledem k divadelním prázdninám a k ukončení výluky v ulici Milady Horákové bude až do 31. srpna mimo provoz zastávka Janáčkovo divadlo.

Provoz linek MHD bude veden podle jízdních řádů pro prázdniny.

(aktualizováno 25. 6. 2015) číst dále
autor: Miky, 24. 6. 2015, trvalý odkaz

Zahájení sezónního provozu historických vozidel

Trolejbus 9Tr na lince H24 v Jundrově V neděli 21. června bude zahájen pravidelný sezónní provoz historické tramvajové a trolejbusové linky. Tramvaje budou jezdit na zvláštní lince H4 v trase Komenského náměstí - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Hybešova - Mendlovo náměstí, trolejbusy pak zajistí provoz na zvláštní lince H24 v trase Mendlovo náměstí - Pisárky - Vozovna Komín. V zastávce Mendlovo náměstí je možné mezi oběma linkami přestoupit.

V den zahájení provozu budou obě linky v provozu od 12:00 do 18:00 v intervalu 30 minut a vzhledem k jízdám parní tramvaje bude linka H4 ve směru na Komenského náměstí v úseku Hlavní nádraží - Česká odkloněna ulicí Rooseveltovou. Linka H24 pak bude z Mendlova náměstí prodloužena až na Komenského náměstí. Od soboty 27. června budou linky H4 a H24 v provozu vždy o víkendech a svátcích od 10:00 do 18:00 v intervalu 60 minut. Na linkách H4 a H24 platí běžný tarif IDS JMK s výjimkou přepravy jízdních kol a nadměrných zavazadel, která v historických vozidlech není povolena. V tramvajích budou i průvodčí. Provoz historických linek se předpokládá do konce září.

(aktualizováno 20. 6. 2015)

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 19. 6. 2015, trvalý odkaz

Změna zastávky NC Královo Pole pro linku 81

Od 10:00 ve středu 6. května 2015 dochází ke změně zastavování linky 81 v zastávce Nákupní centrum Královo Pole. Spoje jedoucí ve směru na náměstí Míru (případně dále na Českou) obsluhují nově zastávku společnou s linkou 67 směr Jundrov. číst dále
autor: Miky, 6. 5. 2015, trvalý odkaz

Noční doprava do Jedovnic

Od 4. dubna je ve spolupráci s obcemi Ochoz u Brna, Březina, Křtiny a Jedovnice zaveden noční pár spojů na lince 201, a to vždy v noci před nepracovním dnem. Ve směru do Brna je v zastávce Prušánecká zajištěn přestup na linku N99 k hlavnímu nádraží, v opačném směru je možné od hlavního nádraží využít linky N97 a N99 a přestup je stanoven v zastávce Stará osada.

Noční spoj linky 201 - směr Jedovnice:
(vybrané zastávky)

N97 N99 Hlavní nádraží 1:00
N97 N99 Stará osada 1:06
Brno, Stará osada 1:10
Ochoz u Brna, ObÚ 1:29
Březina, ObÚ 1:38
Křtiny, ObÚ 1:44
Jedovnice, nám. 1:53
Jedovnice, garáže ČAD 1:54


Noční spoj linky 201 - směr Brno:
(vybrané zastávky)

Jedovnice, garáže ČAD 0:05
Jedovnice, nám. 0:06
Křtiny, ObÚ 0:15
Březina, ObÚ 0:24
Ochoz u Brna, Na pastýřkách 0:32
Brno, Prušánecká 0:43
N99 Prušánecká 0:43
N99 Hlavní nádraží 0:56
Brno, Stará osada 0:48
číst dále
autor: Miky, 2. 4. 2015, trvalý odkaz

Přechod na letní čas

V noci ze soboty 28. března na neděli 29. března proběhne přechod na letní čas. Ve 2:00 se hodiny posunou na 3:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek méně.

- Spoj linky N91 s odjezdem ve 3:00 letního času od Hlavního nádraží do Kuřimi pojede závlekem přes Lelekovice (náhradou za spoj ve 2:00).
- Spoj linky N91 s odjezdem ve 3:26 z Lelekovic se v úseku Lelekovice, u kříže - Česká, hlavní bez náhrady ruší.
- Spoj linky N93 s odjezdem ve 2:24 z Vranova pojede ve 3:24 letního času.
- Spoj linky N94 s odjezdem ve 3:00 od Hlavního nádraží do Obřan pojede až do Bílovic nad Svitavou (náhradou za spoj ve 2:00).
- Spoj linky N95 s odjezdem ve 2:21 z Újezdu u Brna pojede ve 3:21 letního času.
- Pár nočních spojů linky 302 s odjezdem ve 2:13 z Kuřimi a ve 2:30 z Kníniček pojede ve 3:13 letního času z Kuřimi a ve 3:30 letního času zpět z Kníniček. Návaznost na linku N89 (od spojení ve 3:00 a na spojení ve 4:00) v Kníničkách zůstane zachována.
- Noční spoj na lince 313 s odjezdem v 1:58 z Lipůvky odjede z výchozí zastávky podle zimního času, do Kuřimi tedy přijede ve 3:09 letního času. Odjezd zpět z Kuřimi (podle pravidelného jízdního řádu ve 3:30) bude v návaznosti na pozdější příjezd spoje linky N91 (vzhledem k závleku přes Lelekovice) posunut na 3:45.
- Spoj linky 403 ve 2:31 z Ostopovic do Brna se bez náhrady ruší. Spoj zpět z Brna, Osové s odjezdem ve 3:18 bude v celé trase opožděn o 10 minut, odjede tedy ve 3:28.
- Spoj linky 405 s odjezdem ve 2:09 pojede z Brna, Mendlova náměstí ve 3:09 letního času (vyčká na příjezd linky N98 od spojení ve 3:00).
- Spoj linky 501 s odjezdem ve 2:06 z Ořechovské do Moravan pojede ve 3:06 letního času (vyčká na linku N96 od spojení ve 3:00).
- Linka 505 pojede z Brna, Strážní do Rajhradu ve 3:03 místo ve 2:03 (v návaznosti na linku N96 od spojení ve 3:00) a zpět z Rajhradu, železniční stanice ve 3:30 místo pravidelného odjezdu ve 2:30. číst dále
autor: Miky, 27. 3. 2015, trvalý odkaz

Noční spojení do Zastávky

Ve spolupráci s obcemi Tetčice, Rosice a Zastávka u Brna se od 23. března zavádí noční spoje na lince 405. Ve směru z Brna bude linka 405 na Mendlově náměstí navazovat na noční linky N97 a N98 od hlavního nádraží a v úseku Brno, Nemocnice Bohunice - Rosice, Brněnská pojede přes zastávku Tetčice, žel. st., vynechá tedy zastávku Rosice, STK. V opačném směru pojede autobus linky 405 přes Tetčice pouze v noci před nepracovním dnem a v noci z neděle na pondělí. V ostatních dnech bude v zastávce Rosice, Trávníky zajištěn přestup z linky 423 od Tetčic. V zastávce Brno, Poříčí pak bude možný přestup na linku N91 na spojení k hlavnímu nádraží.

Noční spoje linky 405 - směr Zastávka u Brna:
(vybrané zastávky)

*1 *2
N98 Hlavní nádraží 0:00 2:00
N98 Mendlovo náměstí 0:04 2:04
Brno, Mendlovo náměstí 0:09 2:09
Brno, Nemocnice Bohunice 0:18 2:18
Tetčice, žel. st. 0:31 2:31
Rosice, Trávníky 0:35 2:35
Zastávka, žel. st. 0:41 2:41


*1 - noc před pracovním dnem
*2 - noc před nepracovním dnem

Noční spoje linky 405 - směr Brno:
(vybrané zastávky)

*1 *2 *3
Zastávka, žel. st. 22:45 22:45 0:15
423 Tetčice, žel. st. 22:32
423 Rosice, Trávníky 22:37
Rosice, Trávníky 22:52 22:52 0:22
Tetčice, žel. st. 22:57 - 0:27
Brno, Nemocnice Bohunice 23:11 23:08 0:41
Brno, Poříčí 23:17 23:14 0:47
N91 Poříčí 23:19 23:19 0:49
N91 Hlavní nádraží 23:24 23:24 0:54
Brno, Mendlovo náměstí 23:21 23:18 0:51


*1 - noc z nepracovního dne na pracovní den
*2 - noc z pracovního dne na pracovní den
*3 - noc před nepracovním dnem číst dále
autor: Miky, 18. 3. 2015, trvalý odkaz

Zrušení zastávky U borovice

Vzhledem k pokračující výstavbě se s platností od 9. března v obou směrech ruší zastávka U borovice linek 52 a 54. Náhradou je možné použít zastávky Ruda nebo Říčanská. číst dále
autor: Miky, 4. 3. 2015, trvalý odkaz