Změny v dopravě - rok 2019 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v dopravě - rok 2019

Změny od 15. prosince

Crossway LE LINE 12M 2913 na lince 51 v Popůvkách. Tato linka bude nově obsluhovat i Ostopovice a Moravany. Celostátní termín změn jízdních řádů veřejné dopravy bude v Brně znamenat zejména změny v organizaci dopravy v souvislosti s ukončením vlakové výluky v uzlu Brno hlavní nádraží. Dojde také k prodloužení linky 51 přes Ostopovice a Moravany k Ústřednímu hřbitovu a k zavedení nové linky 211 pro místní obsluhu Bílovic nad Svitavou. Podrobný přehled změn naleznete v této aktualitě.

(aktualizace 12. 12. 2019)

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 11. 12. 2019, trvalý odkaz

Změny od 30. listopadu

 V roce 1988 byl zahájen provoz trolejbusů do smyčky Novolíšeňská. Po 31 letech trvalého provizoria se Brno dočkalo prodloužení trolejubsové tratě na Jírovu. Od soboty 30. listopadu dojde k zásadním změnám v obsluze východní části města, a to v souvislosti s obnovením provozu tramvají na Starou osadu a především s prodloužením trolejbusové tratě v Líšni na Jírovu. Zároveň dojde k několika dalším změnám v brněnské MHD. Podrobný přehled nabízíme v následující aktualitě.

(aktualizace 27. 11. 2019)

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 20. 11. 2019, trvalý odkaz

Změna ukončení tramvajových spojů do vozovny Pisárky

Vzhledem k postupující výstavbě nové haly denního ošetření a přilehlého kolejiště dojde ke změně organizace odstavování tramvají ve vozovně Pisárky. Od soboty 26. října proto bude konečnou zastávkou pro všechny tramvaje jedoucí do vozovny Pisárky zastávka Lipová. číst dále
autor: Miky, 23. 10. 2019, trvalý odkaz

Ukončení sezónních provozů

Loď Utrecht u nového přístavního můstku Hrad Veveří S koncem října dojde k ukončení sezónních provozů v letošním roce:

V pondělí 28. října (státní svátek) naposled vyjede retro tramvaj na linku 10.

V pondělí 28. října (státní svátek) na lince 57 a ve čtvrtek 31. října na lince 55 bude ukončen provoz sezónních spojů s rozšířenou přepravou jízdních kol.

Čtvrtek 31. října bude také posledním dnem provozu linky 80 na hrad Špilberk.

Ve středu 30. října vyplují naposled lodě podle pravidelného plavebního řádu. Ve čtvrtek 31. října pak bude v 16:00 v bystrckém přístavišti slavnostně ukončena letošní plavební sezóna a následně bude vypraven mimořádný poslední spoj do Veverské Bítýšky a zpět. číst dále
autor: Miky, 21. 10. 2019, trvalý odkaz

Přechod na zimní čas

V noci ze soboty 26. října na neděli 27. října proběhne změna letního času na zimní. Ve 3:00 se hodiny posunou zpět na 2:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek navíc.

Následující odjezdy budou vykonány ještě podle letního času:

N91 ve 2:00 z Brna, hlavního nádraží do Lelekovic
N94 ve 2:00 z Brna, hlavního nádraží do Bílovic nad Svitavou
N95 ve 2:21 z Újezdu u Brna do Brna
302 ve 2:13 z Kuřimi do Kníniček
302 ve 2:30 z Kníniček do Kuřimi
403 ve 2:31 z Ostopovic do Brna
405 ve 2:00 z Brna, hlavního nádraží do Zastávky u Brna
501 ve 2:06 z Brna, Ořechovské do Nebovid
505 ve 2:22 ze Židlochovic do Brna
521 ve 2:02 z Hustopečí do Židlochovic

Po změně času budou vykonány odjezdy:

N91 ve 2:00 z Brna, hlavního nádraží do Kuřimi, Podlesí
505 ve 3:00 z Brna, hlavního nádraží do Židlochovic

Z provozních důvodů dojde u hlavního nádraží v některých případech k mimořádnému přestupu mezi dvěma autobusy téže linky v jednom směru. číst dále
autor: Miky, 21. 10. 2019, trvalý odkaz

Změny od 31. srpna

KT8D5 1728 na rozdělení tratí u ulice Ostravské; v tomto místě byly při letní výluce instalovány rychlostní výhybky Od soboty 31. srpna 2019 dojde k obnovení provozu po ukončení řady letních výluk, ale také k několika změnám v organizaci dopravy. V následující aktualitě nabízíme jejich přehled.


» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 26. 8. 2019, trvalý odkaz

Změny od 29. června

Začátky provozu linky 65 v ulici Nadační dokumentuje například Citybus 7620 v roce 2011 Začátek letních prázdnin přinese v brněnské MHD několik více nebo méně zásadních změn, ať už trvalého, nebo dočasného rázu. Jejich shrnutí přinášíme v dnešní aktualitě.

Trvalé změny

Od pondělí 1. července dojde k již dříve avizovanému prodloužení vybraných spojů linky 35 na Kamenný vrch. Nová trasa Barvičova – Žlutý kopec – Mendlovo náměstí – Riviéra – Čtvrtě – Kamenný vrch s využitím Pisáreckého tunelu nabídne občanům Nového Lískovce alternativní spojení do centra města. Linka 35 ve směru na Kamenný vrch zastaví na Mendlově náměstí na zastávce společné s linkami 25 a 26 a na novém úseku obslouží zastávky Křížkovského, Velodrom, Bauerova, Riviéra, Čtvrtě, Koniklecová, Oblá a Kamenný vrch.

Již od neděle 23. června byla ukončena rekonstrukce inženýrských sítí na Slovanském náměstí. Zastávka linek 30, 53 a 84 ve směru k Semilassu se vrátila do původní polohy před gymnázium. Ukončení výluky Chodská je naplánováno o týden později, od soboty 29. června tedy pojedou po svých pravidelných trasách ulicí Chodskou i linky 32 a 67. Současně se linka 68 vrátí na svoji trasu přes zastávku Šelepova a linka 81 opět bude obsluhovat zastávku Štefánikova.

V Sokolnicích bude do trasy linek 40 a N95 zařazena nová zastávka Sokolnice, Brněnská. Zastávka byla vybudována na začátku obce u křižovatky s ulicí Na Výhoně, bude zařazena do tarifní zóny 610 a obsluhována celodenně v režimu na znamení.

S platností od soboty 29. června bude nově linka 65 v úseku Medlánky – Olšanského vedena ulicemi V Újezdech, Nadační, Duhovou a Renčovou. Obslouží přitom následující zastávky:
Medlánky – stávající zastávky
V Újezdech – pouze jednou vždy v příslušném směru jízdy
Nadační – ve směru do Řečkovic nově v ulici V Újezdech před křižovatkou s ulicí Nadační, ve směru na Technologický park stávající zastávka v ulici Nadační; nově obsluhována v režimu celodenně na znamení
Renčova – nová zastávka v obou směrech u křižovatky s ulicí Družstevní
Olšanského – stávající zastávky

Letní výluky

Období prázdnin jako obvykle přinese i rozsáhlejší stavební akce. Rekonstrukce další části tramvajové tratě si vyžádá výluku na linkách 8 a 10 do Líšně a na Stránskou skálu. Náhradní dopravu zajistí podobně jako v minulém roce posílené autobusové linky 55 a 78, přestup mezi autobusy a tramvajemi bude probíhat v zastávce Dělnický dům. Obsluhu oblasti ulice Nezamyslovy zajistí linka 10 ukončená úvratí u zastávky Krásného. Vzhledem k nasazení obousměrných tramvají KT8D5 dojde ke změně v provozu retro tramvají, které budou nově v nepracovních dnech vypravovány na 2. kurz linky 5 (jízdní řád níže). Během výluky proběhne kompletní oprava tratě v úseku od ulice Ostravské po zastávku Novolíšeňská. Součástí rekonstrukce bude i vložení nových rychlostních výhybek do místa rozdělení tratí do Líšně a na Stránskou skálu u ulice Ostravské.

» podrobnosti

Další výluku si vyžádá postup prací při opravě Zábrdovického mostu, přičemž budou částečně uzavřeny ulice Lazaretní a Zábrdovická. Souběžně probíhá rekonstrukce parovodu na horkovod v ulici Cejl, která bude o prázdninách také částečně uzavřena. Vznikne proto úvrať v zastávce Körnerova, kde bude ukončena linka 2, linka 3 bude odkloněna do zastávky Mostecká a linka 4 pojede odklonem ulicí Milady Horákové. Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x11 vedená přilehlými ulicemi. Autobusové linky obsluhující nyní zastávku Lazaretní pojedou nově do dočasně zřízené zastávky Pastrnkova ve stejnojmenné ulici. Odtud bude možný pěší přechod po lávce přes Svitavu k přeložené zastávce Tkalcovská, kterou bude obsluhovat linka x11.

» podrobnosti

Rekonstrukce povrchu komunikace bude probíhat také v ulici Otakara Ševčíka. To si vyžádá omezení autobusových linek 44, 74, 84 a N89, přičemž zcela bez obsluhy zůstane zastávka Škroupova.

» podrobnosti

V letních měsících mohou probíhat i další krátkodobá opatření, která budou vždy blíže popsána v příslušné sekci.

(aktualizace 26. 6. 2019)

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 24. 6. 2019, trvalý odkaz

Zahájení sezónního provozu historických vozidel

Letos se na lince H24 setkáme také s čerstvě zrekonstruovaným trolejbusem 15Tr 3502 V sobotu 22. června bude zahájen letošní sezónní provoz linek H4 a H24 obsluhovaných historickými tramvajemi a trolejbusy. Tramvajová linka H4 pojede v obvyklé trase Komenského náměstí – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí, trolejbusová linka H24 pak v trase Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín s tím, že v Jundrově namísto původní zastávky Optátova obslouží zastávku Jundrovský most. Historické linky budou v provozu vždy v nepracovních dnech od 10:00 do 18:00 v intervalu 60 minut. Na Mendlově náměstí je možné mezi oběma linkami přestoupit.

Na linkách H4 a H24 platí tarif IDS JMK s výjimkou přepravy jízdních kol a nadměrných zavazadel, která v historických vozidlech není povolena. Provoz historických linek se předpokládá do konce září.

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 19. 6. 2019, trvalý odkaz

Změny od 30. května

Čtvrtkem 30. května vejde v platnost několik změn týkajících se organizace provozu v Brně.

V souvislosti s končícím akademickým rokem dochází ke změnám jízdních řádů některých linek. Přehled aktuálních jízdních řádů naleznete na www.jrbrno.cz.

Vzhledem k postupu stavebních prací bude zahájen provoz zastávky Konopná pro linky 40, 48, 50, 63, E63, 64, 67 a N95 pro směr do centra. Zastávka je umístěna v ulici Svatopetrské v nově vybudovaném zálivu před křižovatkou s ulicí Za Mostem.

Pro veškerou dopravu opět byla otevřena ulice Kalová pro průjezd od ulice Dornych k ulici Masné. Dojde proto ke změně na linkách 64 a 67, které nově ve směru k zastávce Škrobárenská pojedou ulicemi Svatopetrská, Dornych a Kalová. Obslouží přitom zastávky Komárov (zastávka autobusových linek směr centrum) a Konopná (viz výše). Nebudou tedy v uvedeném směru obsluhovat zastávky Mariánské náměstí a Černovická.

Vzhledem k přetrvávajícím dopravním komplikacím v ulici Hladíkově budou vždy v pracovních dnech od 6:00 do 19:00 odkloněny linky 77 a 84. Všechny spoje linky 77 ve směru do centra pojedou od zastávky Spáčilova po trase trolejbusových linek 31 a 33 k hlavnímu nádraží, všechny spoje linky 84 pojedou přes zastávku Životského a vynechají tak zastávku Tržní. číst dále
autor: Miky, 29. 5. 2019, trvalý odkaz

Nová zastávka Jundrovský most

Na ulici Veslařské vznikne nová zastávka Jundrovský most Od pondělí 29. dubna 2019 bude v Jundrově zřízena nová zastávka Jundrovský most. Ve směru do Jundrova bude umístěna u přístupové cesty ke sportovnímu areálu U Hrocha a obslouží ji linky 44, 67 a N98 (noční linka již od zahájení nočního provozu v neděli 28. dubna večer). Ve směru do Komína vznikne zastávka Jundrovský most přejmenováním stávající zastávky Optátova obsluhované linkami 67, 84 a N98 (v ulici Veslařské). V obou směrech bude nová zastávka obsluhována v režimu celodenně na znamení. číst dále
autor: Miky, 24. 4. 2019, trvalý odkaz

Ukončení výluky Údolní

 Již dříve propagovala brněnskou hvězdárnu K2P 1041. Tramvaje se do ulice Údolní vrátí bezmála po roce. V neděli 28. dubna ve večerních hodinách bude ukončena rekonstrukce části ulice Údolní a zároveň dlouhodobá výluka tramvají do Masarykovy čtvrti. U příležitosti obnovení provozu bude ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou uspořádána zvláštní jízda s tramvají VarioLF2 1072II, nesoucí reklamu na brněnskou hvězdárnu. Představí se zde také dlouhodobě odstavená a nyní znovu zprovozněná tramvaj K3R-N ev. č. 1753, kterí nově nese v interiéru tematické "hvězdárenské" polepy. Slavnostní zahajovací jízda se za doprovodu kosmonautů uskuteční v 18:00 z Komenského náměstí.

Po zahajovacím programu se předpokládá obnovení provozu linky 4 v celé trase Babická - Náměstí Míru. Do večerního ukončení provozu zůstane souběžně v provozu i autobusová linka x4 podle víkendového jízdního řádu. Zastávka linky 68 Náměstí Míru ve směru na Šumavskou zůstane v neděli přeložena na začátek ulice Březinovy, až teprve od pondělních ranních hodin budou autobusy opět zastavovat v tramvajové smyčce.

Noční linka N89 pojede již od večerního zahájení provozu v neděli 28. 4. po své pravidelné trase ulicí Údolní. číst dále
autor: Miky, 23. 4. 2019, trvalý odkaz

Zahájení pravidelného provozu retro tramvají

 T2 1435 u zastávky Podstránská Neděle 14. dubna bude dnem, kdy se letos poprvé objeví v pravidelném provozu tramvaje ze sbírky retro vozidel DPMB. Jako v minulých letech, i v roce letošním pro ně bude vyčleněn kurz 2/10, ovšem u příležitosti probíhajících oslav 150. výročí MHD v Brně bude jejich provoz rozšířen na všechny nepracovní dny. V období letních výluk se pak s ohledem na plánované uzavírky linka, kam budou retro tramvaje vypravovány, může změnit. Jízdní řád uvedeného kurzu naleznete níže.

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 12. 4. 2019, trvalý odkaz

Přechod na letní čas

V noci ze soboty 30. na neděli 31. března proběhne přechod na letní čas. Ve 2:00 se hodiny posunou na 3:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek méně. Odchylky od běžných jízdních řádů na vybraných linkách v Brně i v regionu jsou uvedeny níže.» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 27. 3. 2019, trvalý odkaz

Změny od 30. března

Na možnost rozšířené přepravy jízdních kol upozorňuje zelená nálepka na čele vybraných vozů SOR NBG 12 Od soboty 30. března dojde k zahájení sezónního provozu linky 80 v trase Česká – Úvoz – Hrad Špilberk.

Ve stejný den také bude možné poprvé v letošním roce využít spoje s rozšířenou přepravou jízdních kol. Rozsah provozu autobusů s cyklonosičem na zadním čele zůstává podobný jako v minulém roce, jde tedy o vybrané spoje na linkách 55 (denně) a 57 (pouze v nepracovních dnech). Jízdní kola je možné na nosič umístit pouze v zastávkách vyznačených v jízdním řádu, oproti loňskému roku je v souvislosti se změnou trasy možné využít navíc zastávku Lazaretní na lince 55.

Provoz sezónních spojů se předpokládá do konce měsíce října. číst dále
autor: Miky, 26. 3. 2019, trvalý odkaz