Ostatní - rok 2022 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ostatní - rok 2022

Zkušební provoz služby KLIKbus v Brně

Vozidlo KLIKbus pro zkušební provoz v Brně Dopravní podnik města Brna, a. s., zajišťuje od soboty 17. září ve spolupráci se společností Citya mobility s. r. o. zkušební provoz služby KLIKbus. Jedná se o systém poptávkové dopravy, kdy si zájemce prostřednictvím mobilní aplikace CITYA.io objedná přepravu z jednoho místa do druhého a ihned v aplikaci vidí předpokládaný čas příjezdu vozidla. Doba čekání by neměla překročit 15 minut. O plánování co nejefektivnějších tras vozidla se stará přímo objednávkový systém, který k tomu využívá množství tzv. virtuálních zastávek; ty jsou vždy nejdále několik desístek metrů od výchozího bodu cesty uživatele.

Zkušební provoz v Brně probíhá v oblasti, která zahrnuje Masarykovu čtvrť, Žlutý kopec a část Pisárek a Žabovřesk. Dopravní podnik k tomuto účelu má zapůjčeno vozidlo Ford Tourneo Custom, interně označené evidenčním číslem 6606. Provoz vozidla včetně obsazení služeb řidiči zajišťuje Dopravní podnik města Brna, provoz objednávkového systému a mobilní aplikace zajišťuje společnost Citya. Služba KLIKbus je k dispozici denně od 6 do 22 hodin, přeprava je zdarma. Zkušební provoz má probíhat do 16. listopadu 2022.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku města Brna – odkaz. číst dále
autor: Miky, 25. 9. 2022, trvalý odkaz

Dopravní podnik města Brna v pravidelné linkové dopravě

Autobusy Crossway LE LINE 12M jsou u DPMB nejčastěji nasazovány na linky 51 a 303 Od 1. září 2022 zahájí Dopravní podnik města Brna provoz pravidelné autobusové linky 721335 na trase Brno – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem – Lísek. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je propojit Brno s Českomoravskou vrchovinou a doplnit tak již existující spojení na linkách provozovaných v obou krajích v rámci závazku veřejné služby. Linka bude provozována jako komerční bez jakýchkoliv dotací a rozsah provozu bude pravidelně vyhodnocován a upravován na základě reálné poptávky cestujících.

Provoz na lince 721335 zajistí příměstské autobusy Iveco Crossway LE LINE 12M, jichž brněnský dopravní podnik vlastní celkem 5 (evidence). Zmíněné autobusy jsou vybaveny klimatizací, USB zásuvkami pro nabíjení drobné elektroniky a jsou bezbariérově přístupné. Na lince bude platit kilometrický tarif DPMB, a. s., pro linkovou dopravu, přičemž vybraným skupinám cestujících (např. děti, studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP) bude poskytnuta sleva na jízdném. Jízdenky budou prodávány u řidiče.

Podrobnosti k provozu nové linky jsou uvedeny na stránkách Dopravního podniku města Brna (www.dpmb.cz/cs/linkova-doprava). číst dále
autor: Miky, 29. 8. 2022, trvalý odkaz

Nové trolejbusové tratě a další trolejbusové aktuality

S příchodem měsíce června 2022 došlo k uvedení do provozu dvou nových trolejbusových tratí. Navíc jsou již od poloviny minulého měsíce dodávány další trolejbusy Škoda 27Tr. Obě tyto události s sebou přinesly i řadu dalších změn, kterým se věnují tyto trolejbusové aktuality, čímž je částečně aktualizován text těch předcházejících.

Nová smyčka Štefánikova čtvrť (Kohoutova) Jak již bylo dříve uvedeno, s pokračujícími stavebími pracemi v severovýchodním úseku VMO na dílčích stavbách Tomkovo náměstí a Rokytova došlo k přerušení trolejbusové dopravy mezi zastávkami Židenice, kasárna a Tomkovo náměstí v obou směrech. Během první etapy výluky byly linky 25 a 26 ukončeny ve vozovně Husovice (resp. ve smyčce na jejím nádvoří). Se začátkem druhé etapy byly tyto linky přetrasovány do nové smyčky Kohoutova, která se nachází v blízkosti zastávky Štefánikova čtvrť, kde jsou zároveň situovány zastávky výstupní i nástupní pro trolejbusové linky vedené do nové smyčky. Tedy je z provozního hlediska označována jako smyčka Štefánikova čtvrť a označení Kohoutova bylo spíše pracovní. Přestože stavební povolení vydal Drážní úřad již v září roku 2019, k samotné realizaci došlo až letos. Nová trať, jejíž celková délka je cca 600 m, začíná odbočením z ulice Provazníkova na ulici Merhautova. Vzhledem k zachování propojení s Tomkovým náměstím, příp. vozovnou Husovice, je odbočení realizováno pomocí výhybek se zachováním stop směrem na Tomkovo náměstí a s instalací odbočné větve s výhybkami ve směru od vozovny Husovice na ulici Merhautova (umožňující výjezd trolejbusů z vozovny Husovice do smyčky Kohoutova). Aktuálně však není z důvodu výstavby MÚK na Tomkově náměstí možné využívat trať spojující Merhautovu a Tomkovo náměstí. Nová trať pokračuje dále ulicí Merhautova souběžně s tramvajovou tratí. V prostoru tramvajové smyčky Štefánikova čtvrť jsou instalována dvoje křížení tramvajových a trolejbusových stop. Obraty trolejbusových vlaků jsou možné v nově realizované smyčce na ulici Kohoutova na stávající okružní křižovatce. Před touto křižovatkou je trať dvoustopá s výhybkami s možností předjíždění trolejbusů a jejich odstavování během pobytu v konečné zastávce. Za okružní křižovatkou ve směru zpět na ulici Merhautova je pak vytvořena odstavná stopa bez výhybek.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 9. 6. 2022, trvalý odkaz

Trolejbusové aktuality

Tyto trolejbusové aktuality shrnují kromě běžných změn ve vozovém parku trolejbusů také změny související se začátkem výluky Výstavba VMO Tomkovo náměstí – 1. etapa, a to nejen z hlediska vozového parku, ale i z hlediska infrastruktury a dopravního provozu.

Trolejová věžka při pracech na manipulační trolejbusové trati na ulici Jedovnická. Nová manipulační trať na ulici Jedovnická Pokračující stavební práce v severovýchodním úseku VMO na dílčích stavbách Tomkovo náměstí a Rokytova si vyžádaly přerušení trolejbusové dopravy mezi zastávkami Židenice, kasárna a Tomkovo náměstí v obou směrech. Linky 25 a 26 stále obsluhují západní část tangenty, avšak jsou ukončeny ve vozovně Husovice, a dopravu ve východní části zajišťuje linka 27 ukončená ve smyčce Stará osada. Trasa této linky je se zbytkem sítě propojena novou manipulační tratí vedoucí po ulicích Jedovnická a Bělohorská. Napojení této tratě si vyžádalo úpravy trolejového vedení na okružní křižovatce Černovičky takové, aby bylo možné na manipulační trať najet ve směru od ulice Hviezdoslavova, a to i z vozovny Slatina, a aby bylo možné z této tratě vyjet přes okružní křižovatku libovolným výjezdem (kromě jízdy zpět). Na druhé straně je trať napojena u křižovatky ulic Jedovnická a Novolíšeňská, přičemž toto napojení je realizováno pouze ve směru z/do Líšně a případnou jízdu z/do Vinohrad je možné realizovat přes smyčku Novolíšeňská, která byla i po prodloužení trolejbusové tratě na Jírovu zachována jako manipulační. Součástí výstavby manipulační tratě měla být i nová měnírna u zastávky Podstránská. Ta však vybudována nebyla, a tak platí na této trati (a přilehlých úsecích tramvajové tratě linky 8) zvláštní provozní režim, jehož cílem je zamezit přetěžování úseku. Kromě této nové manipulační tratě zůstává taktéž propojení pomocí manipulační tratě vedoucí po ulicích Bubeníčkova, Zábrdovická a Cejl. Ta je však pouze jednostopá a umožňuje tak jízdu pouze ve směru Stará osada – vozovna Husovice. Vzhledem k plánovaným stavebním činnostem v části Tomkova náměstí, resp. ulice Provazníkova, i pod Husovickým tunelem budou v budoucnu linky 25 a 26 odkloněny do aktuálně budované smyčky Kohoutova.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 12. 5. 2022, trvalý odkaz

Ukončení prodeje nepřenosných předplatních jízdenek v papírové podobě

Občanská měsíční síťová jízdenka z roku 1987 Průkazka základní z roku 2004 opatřená přelepkou pro rok 2006 Se začátkem nového roku 2022 ukončil DPMB, a.s., prodej nepřenosných předplatních jízdenek v papírové podobě. Dále je tedy možné předplatní jízdenky zakoupit pouze v elektronické podobě, tj. vázané na tzv. nosič, kterým může být platební karta, virtuální karta nebo speciální čip pro děti do 15 let. Zakoupení předplatních jízdenek je možné na webu Brno iD. Doposud vydané předplatní jízdenky v papírové podobě jsou uznávány do konce své platnosti i po ukončení jejich prodeje. Důvodem úplného přechodu na elektronické předplatní jízdenky je zastaralost systému na výdej těch papírových. Jeho obměna by byla neúměrně nákladnější než jeho zrušení a přechod pouze na předplatní jízdenky v elektronické podobě.

Aktualizace: Z důvodu nedostatku čipů, a tedy i nedostatku anonymních platebních karet pro jejich prodej dopravním podnikem, jsou nepřenosné předplatní jízdenky dočasně vydávány opět i v papírové podobě.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 3. 1. 2022, trvalý odkaz