Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2019 a výhled na rok 2020

 První dny provozu tramvaje EVO 2 1822 po stržení maskovacího polepu  V roce 2019 byly opět zprovozněny tramvaje K3R-N 1751 a 1753 I letos, přestože se cesta k jejímu dokončení nakonec ukázala náročnější než v minulých letech, Vám přinášíme shrnující aktualitu věnující se vozovému parku DPMB v roce 2019 a také výhledu do roku 2020. Vzhledem k pozdějšímu dokončení aktuality jsou shrnuty aktuálně dostupné informace (k 15. 5. 2020), pro statistiky vozového parku je rozhodným datem 31. prosince 2019 shodně s minulými roky. Děkujeme za Vaši trpělivost a přejeme příjemné čtení.


Tramvaje

Oproti předpokladu nebyly do vozového parku tramvají zařazeny v roce 2019 žádné nové vozy. Zařazení prvních nových tramvají EVO 2 od konsorcia TWT bylo odloženo až na začátek roku 2020 a jedinými zařazenými vozy se tak staly ojeté tramvaje T6 z Prahy. I přesto ale lze hodnotit rok 2019 z pohledu tramvajového vozového parku jako úspěšný. Kromě zahájení obnovy tramvají K2 bylo totiž připraveno výběrové řízení na nákup nových obousměrných vozů. Obnova vozového parku tramvají by tedy v následujících letech měla výrazně zintenzivnit.

Původně pražská souprava T6 1229+1222 (ex 8686 a 8646) po zařazení v Brně Jak bylo již napsáno výše, v roce 2019 bylo za účelem částečné obnovy vozového parku odkoupeno z Prahy celkem 10 tramvají T6 (přehled v evidenci a v aktualitě Nákup ojetých tramvají T6 z Prahy), z nichž 6 bylo zprovozněno a zasahuje do běžného provozu s cestujícími a 2 vozy nyní prochází instalací odbavovacího systému a budou do provozu nasazeny posléze. Jeden ze zbývajících vozů (4922, krátce i jako ev. č. 4921) nyní slouží jako posunovací vůz v Ústředních dílnách DPMB, poslední vůz pak slouží jako zdroj náhradních dílů pro ostatní tramvaje T6 (ex 8688). Na zprovozněných vozech byla provedena běžná střední prohlídka, nad její rámec byla upravena elektrická výzbroj (změna polarity v souvislosti s rozdílnými napájecími systémy v Praze a Brně) a opraveny podvozky v rozsahu generální opravy včetně přeprofilování kol (Zprovoznění pražských vozů T6A5). Všechny zprovozněné tramvaje byly zařazeny pod vozovnu Pisárky a umožňují postupně vyřadit některé tramvaje T3G, které by jinak musely vzhledem ke svému špatnému technickému stavu podstoupit generální opravu.

Maskovací polep vozu 1822 s doplněnou rouškou (reakce na současnou epidemiologickou situaci) Ve druhé polovině roku 2019 se rozeběhla poslední fáze projektu Tramvaje pro Brno, která prakticky znamená montáž a následné zprovoznění vozů EVO 2 v Ústředních dílnách DPMB. Výrobce tramvají (konsorcium TWT) dodává do DPMB jednotlivé díly, ze kterých následně pracovníci DPMB kompletují celý vůz. Jde fakticky o stejný postup jako byl aplikován rekonstrukcí tramvají T3 a K2 na VarioLF a VarioLF2. Připomeňme ještě, že v předchozích fázích byl se zapojením veřejnosti vybírán nátěr (bílo-červená kombinace) a také brněnská přezdívka vozů ("Drak").

Tramvaje EVO 2 jsou 100% nízkopodlažní kloubové vozy o délce 21,9 m. Na rozdíl od jiných tramvají EVO 2 dodávaných v České republice jsou brněnské vozy vybaveny elektrickou výzbrojí TV Europulse od české společnosti Cegelec (člen francouzského koncernu VINCI). Oproti prototypu tramvaje, která dnes jezdí v Liberci, došlo ke změně konstrukce podvozků, a tudíž i k narovnání nepraktických lomených uliček v prostoru nad podvozky. Ulička je nově vedena pouze mírně šikmo vzhledem k ose tramvaje. Kapacita tramvaje činí 171 osob (při 5 osobách na m2), z toho 49 sedících. Část sedaček je na vyvýšených podestách, některé pak jsou orientovány proti směru jízdy. V místech, kde kvůli průchodu uličkou není možné umístit dvojici sedaček, jsou použity širší "jedenapůlsedačky" podobně jako u novějších 13T5 a 13T6. Jde o první klimatizované tramvaje v Brně. Cena jedné sady dílů pro montáž tramvaje včetně související dokumentace a licencí je téměř 27 milionů korun.

Prototypové vozy v maskovacím polepu při profilových zkouškách Nejprve byly zkompletovány prototypové vozy 1822 a 1823, které v průběhu jara vyjížděly do ulic Brna na zkušební jízdy v "maskovacím" polepu v podobě dračí kůže a sloužily pro vykonání typových zkoušek a odladění řídicího softwaru tramvají (Nová tramvaj EVO 2 představena). V pátek 24. dubna pak byla do zkušebního provozu s cestujícími zařazena první tramvaj EVO 2 1823 (Zahájení provozu tramvají EVO 2). V současné době (15. 5. 2020) je již dokončen třetí vůz 1824 a u dalších čtyř karoserií (18251828) probíhá postupná kompletace. Byly také uzavřeny dílčí kupní smlouvy na prvních 11 vozů, přičemž objednané karoserie by měly být dodávány přibližně v měsíčních intervalech. Dle tiskové zprávy DPMB se počítá s odběrem všech tramvají EVO 2, které byly předmětem výběrového řízení (celkem 41 ks).

 Střední články vozů K3R-N 1752 a 1754 připravené na odvoz do Šumperka V roce 2019 byly znovu zprovozněny K3R-N 1751 a 1753, které byly odstaveny v roce 2016 a podrobovaly se téměř celý rok 2018 úpravě kloubových spojení ve společnosti Pars nova v Šumperku. Na voze 1751 byla navíc sjednocena kabeláž dle ostatních vozů K3R-N. Na zprovozněné tramvaje navázalo v roce 2019 i zprovozňování vozů 1752 a 1754, které byly rozpojeny a jejich střední články byly následně převezeny k úpravě kloubových spojení do Parsu. Upravené články byly navráceny zpět do DPMB v lednu 2020 a zprovoznění celých tramvají se předpokládá v průběhu jara nebo léta 2020.


KT8D5N 1732 krátce po provedení GO Zastavme se ještě u GO prováděných v Ústředních dílnách DPMB. Kromě výše zmíněných kompletací vozů EVO 2 pokračovaly v roce 2019 také GO tramvají T6 (souprava 1205+1206 – dokončena v prvních měsících roku 2020) a KT8D5N (1730, 1732 a 1733). Na tyto vozy bude v roce 2020 navázáno generální opravou T6 1219+1220 a KT8D5N 1735, čímž dojde k završení generálních oprav na všech původně brněnských vozech obou typů.

Dále by mělo být zahájeno další kolo plnohodnotných generálních oprav tramvají KT8D5R.N2, pro rok 2020 je plánován vůz 1701. V rámci GO dojde k modernizaci některých celků tramvaje, o závěrečné podobě však dosud nebylo definitivně rozhodnuto.

T3R.EV 1562 po provedení VP spojenou s unifikací v tramvajemi Vario Pokračovalo také první kolo VP Aniter (1812, dokončení na jaře 2020), řadové VP vozů KT8D5R.N2 1722 a 1736) a T3 různých modifikací. Za zmínku stojí také VP na tramvaji T3R.EV 1562II, vzhledem ke stavu skříně byl vůz kompletně otryskán, vyvařen a dále byly provedeny úpravy za účelem sjednocení s vozy rodiny Vario (nový kontejner pohonu, rozvržení stanoviště řidiče a další drobné úpravy).

Jistou provozní zajímavostí, kterou se hodí na tomto místě také zmínit, bylo zprovoznění a následné nasazení do provozu trojic vozů T6. Jako první byla zkušebně v červnu 2019 spojena souprava 1209+1212+1210, se kterou bylo provedeno otestování průjezdnosti vybraných míst brněnské kolejové sítě, aby od začátku letních prázdnin 2019 mohlo být na lince 1 vyhrazeno jedno zkušební pořadí pro tento typ soupravy (ač původně byla zvažována i linka 12). Tato první dočasná souprava s 1209 v čele byla následně rozpojena, naopak k začátku prázdnin již byla plně připravena souprava vozů 1211+1212+1208 (s kompletně funkčním informačním systémem včetně napojení kamerového systému z třetího vozu), která byla následně nasazena na 26. kurz linky 1, který bez větších problému zajišťovala celé prázdniny (pouze ve všední dny). Prázdninový zkušební provoz byl vyhodnocen jako relativně úspěšný, proto byla v srpnu spojena ještě souprava vozů 1217+1218+1207 a na lince 1 od září vyhrazeno druhé pořadí, kam bylo možné soupravy 3×T6 nasadit. Navíc byl provoz trojic rozšířen kromě všedních dnů i na nedělní odpoledne (posilové spoje linky 1).

Trojice vozů T6 na lince 1 Obecně lze říci, že díky soupravám T6 se podařilo zlepšit garanci nasazení velkokapacitních souprav na linku 1 a navíc bylo ověřeno, že DPMB je schopen tento typ souprav dlouhodobě a spolehlivě provozovat. V blízké době je v souvislosti s výstavbou velkého městského okruhu v plánu cca dvouletá kompletní výluka tramvajové trati na ulici Žabovřeská, díky čemuž zřejmě dojde ke krátkodobému navýšení provozní potřeby velkokapacitních souprav. Případné spojení dalších trojic vozů T6 bude elegantním řešením jak zajistit dostatečně kapacitní provoz za tohoto výlukového stavu.

Statistika vozového parku tramvají za rok 2019 je následující: Byly zařazeny celkem 4 tramvaje (2 ojeté T6 z Prahy a 2 již dříve provozované vozy K3R-N), 2 tramvaje byly naopak z provozu vyřazeny (K2P 1023 a K2R 1037; v případě 1023 jde o první v Brně vyřazený vůz svého typu). Celkový počet tak vzrostl na 299 vozů, přičemž jejich průměrné stáří vzrostlo na 20,5 roku. Počet nízkopodlažních tramvají vzrostl na 170 a jejich podíl tím byl drobně navýšen na 56,9 % z celkového počtu provozovaných tramvají.

Výhled do příštích roků je relativně příznivý. Jednak bude pokračovat montáž a zařazování tramvají EVO 2, přičemž DPMB opakovaně v roce 2019 deklaroval, že má v plánu odebrat všech 41 tramvají, a jednak byly na přelomu října a listopadu 2019 vypsány tržní konzultace týkající se dodání až 40 obousměrných 100% nízkopodlažních tramvají délkové kategorie 30 m, na které odpověděli celkem čtyři výrobci (Škoda Transportation, Pragoimex, Stadler a Siemens). Na jejich základě bylo poté vypsáno výběrové řízení na dodávku stejného počtu vozů, přičemž prvních 5 vozů tvoří pevnou objednávku a má být dodáno do 24 měsíců od uzavření smlouvy. Další pětice vozů mohou být předmětem opce v letech 2022–2026. Základní požadované parametry vozů dle technických podmínek jsou: délka 29–31 m, 4 plně otočné podvozky, kapacita minimálně 230 osob při 5 osobách na m2, z toho 60 a více míst na pevných sedadlech. Cestující mají mít možnost nastoupit 5 dvoukřídlými předsuvnými dveřmi, první a poslední mohou být jen jednokřídlé. V interiéru má být instalován kamerový systém se záznamem, klimatizace a další již běžně požadované vybavení. Pro imobilní cestující má být k dispozici mechanická výklopná plošina. Termín pro podání nabídek byl do 20. dubna 2020.

Trolejbusy

V roce 2019 nebyl do Brna dodán žádný trolejbus. Zároveň došlo k relativně velkým změnám v pohledu na perspektivní typové řady trolejbusů. Zásadní zvrat nastal také v soutěžené zakázce na dodání 25 parciálních kloubových trolejbusů, která byla vyhlášena v posledním čtvrtletí roku 2018 a měla být hodnocena na začátku roku 2019. DPMB se nakonec rozhodl výběrové řízení zrušit, což znamená odložení plánu na obsluhu sídliště Lesná parciálními trolejbusy na neurčito.

Vozy 1715 a 3029 po nehodě v ulici Křenové (foto: Drážní inspekce) Na plánování obnovy vozového parku trolejbusů měla zásadní dopad dubnová nehoda vozu 21Tr 3029 s KT8D5 1715 v křižovatce Křenové a Masné ulice. Tato nehoda upozornila na možné únavové vady v důsledku provozního opotřebení trolejbusů typu 21Tr a 22Tr. Následkem toho byly upraveny postupy vykonávání pravidelných prohlídek, a i vzhledem ke stáří vozů (např. problematické zajišťování náhradních dílů elektrovýzbroje) bylo rozhodnuto o zastavení GO na trolejbusech těchto typů. Aktuálně je u každého z vozů dojíždějícího kilometry do vyšších stupňů oprav zvažována efektivita vynaložených prostředků na opětovné zprovoznění. Z těchto důvodů byly v roce 2019 z pravidelného provozu odstaveny vozy 21Tr 3029 (po nehodě, první definitivně odstavený nízkopodlažní trolejbus v Brně) a 3033 (přistaven na GO, která byla pro špatný stav karoserie zastavena) a v průběhu roku 2020 budou pravděpodobně odstaveny další. Úbytek těchto vozů je v současnosti nahrazován jednak zařazením mimořádných prohlídek – a tedy prodloužením životnosti – u aktuálně provozovaných vozů 14Tr, a jednak zprovozněním dříve odstaveného vozu 3276 stejného typu (na začátku roku 2020).

Jeden z již třicetiletých vozů 14Tr 3231 byl zachycen v Brně-Slatině na jaře 2020 Díky výše popsaným opatřením se můžeme v běžném provozu potkat hned s několika trolejbusy 14Tr, které oslavily 30 let od prvního nasazení do provozu. Konkrétně jde o 14Tr 3218 a 3231 (oba poprvé vypraveny v lednu 1990). Vzhledem tomu, že v roce 2020 by neměl být dodán žádný nový trolejbus, lze očekávat, že se počet třicetiletých vozů v pravidelném provozu ještě mírně navýší.

Rok 2019 se dá shrnout do následujících čísel: Do provozu nebyl zařazen žádný trolejbus, naopak dva vozy byly vyřazeny. Celkem tak můžeme potkávat v provozu 140 trolejbusů (91 sólo, 49 kloubových), z čehož je 119 nízkopodlažních – tedy krásných 85 %. V provozu zůstává posledních 21 vysokopodlažních trolejbusů. Průměrné stáří trolejbusů se zvýšilo téměř o rok na 14,7 let.

Zároveň s rozhodnutím postupně utlumit v příštích letech provoz vozů 21Tr a 22Tr (Obnova vozového parku trolejbusů) došlo v srpnu 2019 k vypsání tržních konzultací na dodávku až 40 parciálních sólo trolejbusů. Konzultací se účastnily Škola Electric, Solaris a Cegelec a prakticky ihned nato bylo vypsáno výběrové řízení na dodání až 60 parciálních sólo trolejbusů v letech 2020–2022. Vítězný uchazeč má jisté dodání 30 trolejbusů do 12–18 měsíců od podepsání smlouvy (lhůta je součástí hodnocených kritérií). Zbylých 30 trolejbusů může být doobjednáno ze strany DP v průběhu roků 2021–2022, přičemž zde je pevně stanovena dodací lhůta do 18 měsíců od podpisu dílčí kupní smlouvy.

Trolejbusy Škoda 26Tr jsou v současnosti jediné provozované parciální trolejbusy v Brně Požadované parametry poptávaných parciálních trolejbusů jsou prakticky totožné s požadavky na prvních 10 parciálních trolejbusů 26Tr dodaných v roce 2018. Trolejbusy mají mít třídveřovou karoserii, klimatizaci salónu cestujících a plastové sedačky s látkovým nepolstrovaným sedákem. Drobná změna nastává u informačního systému pro cestující, požadována je například širokoúhlá 29palcová LCD oboustranná "V" obrazovka v interiéru, USB zásuvky nebo malé tablo s číslem linky na levém boku. Předpokládaný režim jízdy pod trolejemi a na baterie je 2:1, přičemž kapacita baterií musí být taková, aby i při poklesu na 80 % původní hodnoty umožňovala dojezd 10 km bez omezení chodu klimatizace/topení a dalších spotřebičů.

Možná podoba trolejbusů nabízených firmou SOR – na ilustračním obrázku opavský trolejbus Škoda 32Tr v karoserii SOR NS 12 Lhůta pro podání nabídek v rámci této zakázky uplynula 10. ledna 2020 a informace o výsledku nebyly dlouho dostupné. Až ve druhé polovině dubna 2020 přinesl portál Zdopravy.cz informaci, že se výběrového řízení zúčastnily společnosti Škoda Electric, SOR a česko-ukrajinské sdružení Tram for envi (sdružení prodávající ukrajinské trolejbusy Bogdan s výzbrojí firmy Cegelec), přičemž za vítěznou měla být označena nabídka libchavské společnosti SOR (karoserie NS12 a elektrovýzbroj z produkce touto společností spoluvlastněné firmy Rail Electronics CZ). Proti tomu se ale rozhodla bránit Škoda Electric, která podala na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele nebo posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Fakticky tak nyní nákup nových trolejbusů stojí.

Autobusy

V minulé srovnávací a výhledové aktualitě jsme na základě tehdy dostupných informací předpovídali pokračování v relativně intenzivní obnově vozového parku autobusů. Kromě 20 klasických naftových sólo vozů měla být uzavřena smlouva na dodání 16 elektrobusů pro linku 67, nicméně právě výběrové řízení na elektrobusy bylo na jaře 2019 zrušeno. Snahy o pořízení elektrobusů tím stejně jako při dřívějších pokusech (např. elektrické minibusy pro obsluhu Masarykovy čtvrti) ochably.

Zástupce vozů Iveco Urbanway 12M v dieselové verzi V roce 2019 bylo do provozu zařazeno 15 městských autobusů Iveco Urbanway 12M (76727686) a také 5 meziměstských autobusů Crossway LE LINE 12M (2911II2915II). Všechny vozy jsou naftové a jedná se tak po dlouhé době o první obnovu vozového parku naftovými vozy standardní délky (je to, nezahrneme-li minibusy Stratos a Dekstra, 6 let od zařazení kloubových vozů Solaris Urbino 18 a dokonce 9 let od zařazení posledních naftových sólo vozů Crossway LE 12M v roce 2010). Všech 20 nových vozů, vybavených klimatizací salónu cestujících a informačním systémem dle posledních standardů, bylo zařazeno pod vozovnu Medlánky. Městské vozy Urbanway 12M mají téměř identický interiér jako dříve dodané vozy s pohonem na CNG, s ohledem na odlišné uspořádání motorového prostoru (motor je orientován podélně, zatímco u předešlých autobusů byl motor orientován příčně) však jsou sedačky v zadní části vozu umístěny na vyvýšené podestě. Toto řešení omezuje energické ztráty na pohonném řetězci a vozy jsou tak i přes menší zdvihový objem motoru svižnější. O zařazení do provozu jsme informovali a aktualitě Autobusy Urbanway 12M v provozu.

Jeden z pětice meziměstských vozů Iveco Crossway LE LINE 12M V případě vozů Crossway LE LINE 12M se jedná o autobusy v příměstském provedení s dvoudveřovou karoserií (dveře 2×1200 mm) dle standardů IDS JMK (Crossway LE LINE 12M v Brně). Jsou vybaveny vysokými sedačkami s bezpečnostními pásy, automatickou čtyřstupňovou převodovkou VOITH a maximální rychlost je stanovena na 100 km/h. Jelikož jsou kromě běžného provozu na linkách (zejména 51 a 303) určeny i pro potřeby nepravidelné zájezdové dopravy, jsou dále vybaveny například digitálním tachografem, dvěma LCD obrazovkami a CD/DVD přehrávačem pro promítání filmů nebo ledničkou v palubní desce u řidiče.

Výročí 10 let od zařazení do provozu se může dočkat minibus Fiat MAVE 7504, který je v dnešní době posledním provozním zástupcem této nepříliš úspěšné typové řady. Vůz 7505 byl v roce 2019 odprodán do Zlineru Zlín na náhradní díly a následně sešrotován. Ostatní dlouhodobě odstavené vozy byly sešrotovány také (7503 na konci roku 2019 a 7502 na začátku roku 2020). Pro připomenutí dodáváme, že poslední vůz 7501 byl sešrotován již v roce 2015.

Poslední provozní zástupce z pětice minibusů Fiat MAVE Na Citelis 7645 byl krátce před jeho vyřazením doplněn i systém RIS II V první polovině roku 2019 bylo završeno odstavování vozů, které musely být sešrotovány v souvislosti s podmínkami dotace spolufinancující nákup nových plynových vozů NB 12 a Urbanway 18M v roce 2018 (Vyřazování autobusů a přesuny mezi vozovnami). Jedná se o zbylé vozy Citelis 12M EURO 3 (série 76317650, mimo 7643 a 7645), Citelis 18M (všech zbylých 11 vozů) a také tou dobou nejstarší provozované autobusy B931E (74467450II) a B961 (23642366).

Nad tento výčet byly díky zařazení autobusů Urbanway 12M a Crossway 12M dále ve druhé polovině roku 2019 vyřazeny vozy Karosa B931E 7458 a Crossway LE 12M 7821 (oba po nehodách) a Citelis 12M 7645. V případě Citelisu 7645 jde o poslední plánovaně vyřazený autobus svého typu (EURO 3). Druhý z výčtu vyjmutý a dodnes provozní vůz 7643 je v plánu zachovat jako retro vůz DPMB.

Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2019 zařazeno 20 vozů (15 ks Urbanway 12M a 5 ks Crossway LE LINE), naopak bylo z pravidelného provozu vyřazeno 29 vozidel. Celkový počet autobusů tak klesl na 322 vozidel (z toho 203 sólo vozů, 98 vozů kloubových a 21 minibusů). Průměrný věk autobusů se díky obnově udržel na šesti letech. Celkem můžeme v Brně potkat posledních 41 vysokopodlažních autobusů, tedy o 9 méně než na konci roku 2018. Počet nízkopodlažních autobusů zůstal vzhledem k vyrovnané bilanci zařazených a odstavených vozů nezměněn na 281 ks, což je 87,3 % z celkového počtu.

 Solaris Urbino 18 čtvrté generace se v Brně vyskytl již na zkušebních jízdách v červnu 2016 V roce 2019 bylo vyhlášeno a v lednu 2020 úspěšně uzavřeno výběrové řízení na dodání až 33 kloubových a až 51 sólo autobusů v naftovém provedení s emisní normou EURO 6 (Nové autobusy pro Brno). Kloubové autobusy dodá znovu po 6 letech polská společnost Solaris Bus&Coach (součást španělského koncernu CAF). Půjde o 4. generaci městských vozů Urbino 18, tedy o vývojového nástupce v Brně již provozovaných vozů třetí generace (2623II2658II). Smlouva počítá s dodáním prvních 20 vozů cca do poloviny srpna 2020. Zbylých 13 vozů může být dokoupeno v rámci opce v letech 2021–2022. Výbava vozů odpovídá posledním standardům (klimatizace, USB nabíječky, 29palcové informační "V" LCD displeje pod stropem, informační systém atd.). Cena jednoho Urbina 18 je přibližně 7,35 milionu korun bez DPH.

Prototyp vozu SOR NS 12 byl do Brna zapůjčen v první polovině letních prázdnin 2019 V případě sólo vozů uspěla společnost SOR Libchavy s modelem NS 12, který byl mimo jiné v Brně krátce na zkušebních jízdách (v provozu pod ev. č. 2722II). Jde o zástupce z nové modelové řady, která postupně od roku 2018 nastupuje do výrobního programu. Oproti typové řadě městských vozů NB bylo při vývoji vozů řady NS upuštěno od čtyřdveřové karoserie a byl také pod vedením doc. Ing. arch. Patrika Kotase kompletně přepracován vnější vzhled vozu. V interiéru oproti autobusům typu NB najdeme více sedaček bez podesty a eliminovány byly také sedačky umístěné kolmo ke směru jízdy. Materiálové provedení interiéru jinak vychází z typové řady NB. Brněnské vozy budou dodány ve shodné výbavě jako současně poptávané kloubové vozy, přičemž termín dodání prvních 20 vozů je přibližně do poloviny září 2020. Jeden vůz vychází na 5,09 milionu korun bez DPH. Zbylých až 31 vozů lze dokoupit v letech 2021–2022 v rámci opce.

Za zmínku stojí, že budou-li využity obě opce v plném rozsahu, lze očekávat, že tím dojde k náhradě všech autobusů starších než první plynové autobusy Citelis 12M CNG a NBG 12 zařazených v roce 2014. Konkrétně jde o všechny autobusy typů B931 (23 ks), B961 (18 ks), zbylé naftové Citelisy 12M EURO4 (20 ks) a nakonec i vozy Crossway LE 12M (23 ks). Dojde tak k dalšímu navýšení počtu kloubových autobusů, a to o 15 vozů, a zároveň k završení intenzivní obnovy vozového parku autobusů.

Lodě

Loď Moskva/Dallas při rekonstrukci v Hlavečníku Celkový počet lodí se v roce 2019 nezměnil, započala však rekonstrukce lodě Dallas/Moskva (4805) v areálu společnosti Jesko CZ v Hlavečníku u Týnce nad Labem, která je také výrobcem ostatních aktuálně provozovaných dvojpalubových lodí (Dallas odvezen na rekonstrukci). Rekonstrukce by měla být dokončena v létě 2020, čímž by měl mít DPMB k dispozici celkem 7 provozních lodí. V současné době probíhají diskuse ohledně budoucího názvu této lodě, do které jsou zapojeni politici i široká veřejnost prostřednictvím portálu Brno iD.


Retrovozy

Renovovaná souprava vozů 4MT 134+313 krátce po dokončení T3R 1615 po provedení VP a přizpůsobení do původní rekonstruované podoby V létě 2019 se podařilo dokončit dva roky trvající renovaci soupravy tramvají 4MT (motorový a vlečný vůz "plecháč") ev. č. 134II+313 z roku 1950. Oba vozy byly získány jako vraky z TMB a byly kompletně renovovány v ústředních dílnách DPMB, a. s., do podoby v první etapě provozu. Obsáhlou aktualitu věnující se rekonstrukci "plecháčů" jsme přinesli krátce po představení tramvají. V průběhu jara proběhla také velká prohlídka vozu T3R ev. č. 1615 (prototyp rekonstrukce T3 na T3R), přičemž došlo k přizpůsobení vozu do stavu, v jakém v roce 1995 přišel z rekonstrukce. Vůz však nadále zůstává v běžném provozu s cestujícími, byl proto oproti ostatním retro tramvajím vybaven kompletním systémem RIS II a ponechána byla také klimatizační jednotka kabiny řidiče.

9Tr 3136 (ex-Rovno) krátce před složením ze silničního traileru B732 7273 vyfocena u vozovny Medlánky v den konání Streetparty ke 150 letům MHD v Brně V květnu 2019 se Dopravnímu podniku podařilo z ukrajinského Rovna získat trolejbus 9Tr původního brněnského ev. č. 3136 (9Tr 3136 po 23 letech v Brně). Jedná se o trolejbus, který byl po doježdění v Brně v roce 1996 odprodán na Ukrajinu a sloužil až do roku 2018 v Rovně. Vůz je nyní odstaven ve vozovně Husovice a čeká na zahájení renovace na retro vozidlo, která odstartuje pravděpodobně v roce 2021.

V průběhu první poloviny roku 2019 byly dokončeny opravy všech tří retro autobusů Karosa. Jde o B732 ev. č. 7273, který prošel celkovou renovací, B741 ev. č. 2315, který po opravě karoserie zůstal ve stavu, v jakém dojezdil, a také B951E ev. č. 7486, který se po velké opravě nachází ve stavu po dodání. Nově bude do sbírky zařazen poslední provozní Citelis 12M 7643.

150 let MHD v Brně

"Zlatá tramvaj" KT8D5 1704 vyjíždí na STREETPARTY 150 na Lidické ulici Rok 2019 pro Dopravní podnik města Brna, a. s., znamenal velmi významný historický milník. Dne 17. 8. 1869 totiž v Brně poprvé vyjela tramvaj tažena koňmi. Celý loňský rok se tak nesl v duchu oslav. Byl rozšířen provoz retro i historických vozidel na sezónních nebo na běžných linkách. Během roku proběhly celkem 3 dny otevřených dveří v areálech DPMB (lodní doprava, Medlánky a Husovice). V sobotu 17. srpna 2019 pak proběhla akce "Na den přesně 150 let", kdy byl v podvečer na Moravském námětí odhalen památník 150 let MHD v Brně v podobě historického zastávkového označníku a stejně jako před 150 lety odvezla koňka zvané hosty v původní trase koňské dráhy z Moravského náměstí k Semilassu. O dva týdny později následovala velkolepá oslava tohoto významného výročí pod názvem "STREETPARTY 150". Odehrávala se na Lidické ulici (mezi Moravským náměstím a Pionýrskou), kde byl zcela vyloučen běžný provoz. Vrcholem Streetparty byla dvě komentovaná defilé vozidel MHD od koňky až po nejmodernější autobus. Bohatý doprovodný program obsahoval např. soutěž zručnosti řidičů, koncerty, jízdu velocipedů atd.


V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
autor: Jakub S., 26. 5. 2020, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz