Změny v dopravě - rok 2021 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v dopravě - rok 2021

Změny od 24. května 2021

V návaznosti na další rozvolňování opatření spojených s onemocněním COVID-19 dojde s platností od pondělí 24. května 2021 k následujícím změnám v dopravě:

Ve špičkách pracovních dnů bude dílčím způsobem posílen provoz na linkách 35, 39, 47, 52 a 54. Na všech linkách MHD platí již od 3. května 2021 jízdní řády pro pracovní dny.

Bude obnoven provoz školní autobusové linky š86 (ranní odjezd ze zastávky Hlavní nádraží v 7:25, odpolední odjezd ze zastávky Loosova ve 14:00). číst dále
autor: Miky, 21. 5. 2021, trvalý odkaz

Změny od 1. května 2021

Od 1. května 2021 dojde k několika změnám v brněnské městské hromadné dopravě:

Rozvolňování opatření COVID-19:
– V návaznosti na postupné rozvolňování vládních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 bude provoz na linkách MHD veden podle upravených jízdních řádů pro pracovní dny. Provoz nočních linek zůstává v omezeném režimu.
– Mimo provoz zůstávají také autobusové linky š86 a 211.

Zastávka Semilasso pro linku 43:
– Pro usnadnění přestupů při výluce linek MHD u Semilassa bude do trasy linky 43 ve směru do Soběšic dočasně zařazena zastávka Semilasso v ulici Božetěchově.

Obsluha logistického areálu u letiště:
– Pro zajištění dopravy do logistického areálu u brněnského letiště budou vybrané spoje linky 77 prodlouženy ze zastávky Slatina, závod ulicí Aviatickou k nově zřízené zastávce Airport Park (u západní brány logistického areálu) a dále k zastávce Letiště - logistický areál (společná s linkou E76).
– Přes zastávku Airport Park bude také nově veden spoj noční linky N89 s odjezdem ve 23:04 ze zastávky Letiště Tuřany - terminál ve směru k hlavnímu nádraží.

Obnovení závleku linky 78 k Decathlonu:
– Linka 78 bude opět obsluhovat zastávky Modřice, XXXLutz a Modřice, Decathlon.

Nová zastávka na lince 82:
– Linka 82 bude nově obsluhovat zastávku Labská také ve směru do centra. Autobusy budou v uvedeném směru zastavovat na zastávce ve smyčce.

Zrušení linky 202:
– Regionální autobusová linka 202 bude zrušena. V této souvislosti dojde k úpravě jízdních řádů na linkách 201 a 210.

Dlouhodobé výluky:
– Již od 19. dubna 2021 probíhá výluka na linkách MHD u Semilassa. Linka 6 jede odklonem do vozovny Medlánky, odklony se týkají i linek 30, 41, 44, 53, 71, 84, N90 a N91.
– Od 1. května 2021 bude zahájena výluka tramvají do Starého Lískovce. Linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova.

Doplnění tarifních úseků mimo Brno:
– V souvislosti s vybavením autobusů novými pokladnami EPIS 5.0A budou do jízdních řádů linek 40, 57, 73, 75, 78, N89, N93, N94, N95 a N96 v mimobrněnských zónách doplněny tarifní úseky. Na všech spojích autobusových linek MHD, které zajíždějí mimo Brno, tedy bude možný nákup kompletního sortimentu jízdenek IDS JMK u řidiče.
– Zároveň bude u DPMB definitivně ukončen provoz starších pokladen USV 24 C. číst dále
autor: Miky, 29. 4. 2021, trvalý odkaz

Obnovení zastávky Moravské náměstí pro linku 67

S platností od pondělí 19. dubna 2021 bude do trasy linky 67 opět zařazena zastávka Moravské náměstí. Autobusy budou v obou směrech obsluhovat zastávky společně s linkami 3, 5 a 9.

V této souvislosti dojde ke změně režimu zastávky Janáčkovo divadlo, která bude nově celodenně na znamení. číst dále
autor: Miky, 15. 4. 2021, trvalý odkaz

Přechod na letní čas

V noci ze soboty 27. na neděli 28. března proběhne přechod na letní čas. Ve 2:00 se hodiny posunou na 3:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek méně. Odchylky od běžných jízdních řádů na linkách zajíždějících mimo Brno jsou uvedeny níže.» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 25. 3. 2021, trvalý odkaz

COVID-19 - opatření v městské hromadné dopravě

S ohledem na opatření Vlády České republiky spojená s prevencí šíření onemocnění COVID-19 dochází k následujícím úpravám v provozu městské hromadné opravy v Brně:

Dopravní opatření:

Od úterý 29. prosince 2020 vynechává linka 78 závlek k zastávkám Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Od pondělí 4. ledna 2021 je provoz na linkách 184 veden i nadále podle jízdních řádů pro prázdniny. Školní autobusové linky š85š88 a školní spoje na linkách 52, 65, 67 a 70 jsou mimo provoz.
Od pondělí 12. dubna 2021 dochází v souvislosti s částečným obnovením školní docházky k dílčímu posílení vybraných autobusových linek a k částečnému obnovení školních spojů.
Od soboty 1. května 2021 jedou opět linky 184 podle upravených jízdních řádů pro pracovní dny. Linka 78 opět obsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz. Linky š86 a 211 zůstávají mimo provoz. – Linky 12 a 53 jedou i v neděli podle jízdních řádů pro soboty.
– Na nočních linkách N89N99 i nadále platí upravené jízdní řády.

Hygienická opatření:

Od 1. března 2021 platí povinnost používání respirátorů minimálně třídy FFP2 ve vozidlech MHD i v zastavěných venovních prostorech. Výjimky z této povinnosti jsou stanoveny opatřením Ministerstva zdravotnictví.
– Přední dveře trolejbusů a autobusů (s výjimkou autobusů v mimobrněnských tarifních zónách) jsou určeny pouze pro výstup. Od úterý 23. února 2021 není možné obsazovat cestujícími první sedadla ve směru jízdy.
– Na všech linkách MHD trvá zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. Prodej jízdenek z pokladny v mimobrněnských zónách je zachován.
– Všechna vozidla MHD otevírají v zastávkách, v nichž zastavují, všechny dveře bez nutnosti použití poptávkového tlačítka. Režim zastávek na znamení však zůstává zachován, pro výstup v zastávce na znamení je tedy nutné tlačítko použít.
– Všechna vozidla MHD jsou na konečných zastávkách větrána. Pravidelně probíhá desinfekce ozónem a pomocí desinfekčních prostředků.

Text je průběžně aktualizován. Poslední aktualizace: 29. 4. 2021 číst dále
autor: Miky, 4. 1. 2021, trvalý odkaz