Změny v dopravě - rok 2021 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v dopravě - rok 2021

Změny od 12. prosince 2021

Linka 35 bude celodenně ukončena na Mendlově náměstí. V celostátním změnovém termínu jízdních řádů v neděli 12. prosince 2021 dojde také k několika změnám v brněnské městské hromadné dopravě.

Na všech linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů. Bude upraven rozsah provozu linek v mimošpičkových obdobích a může dojít ke změně časových poloh spojů a ke změnám v garantovaných odjezdech nízkopodlažních vozidel.

V nepracovních dnech bude nově prodloužen provoz nočních autobusových linek do 7:00 (spojení u hlavního nádraží v časech 5:00 – 5:30 – 6:00 – 6:30 – 7:00). V době od 5:00 do 7:00 budou navíc doplněny spoji na denních linkách 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 50, 64 a 67.

Bude ukončena výluka tramvají na Tomkově náměstí, linka 4 tedy opět pojede do Obřan a linka x4 ukončí svůj provoz.

Bude ukončena rekonstrukce ulice Tuřanka, na své trasy přes Přemyslovo náměstí se tak vrátí i linky 31 a 78 a bude ukončen provoz linky x31.

Trolejbusová linka 35 pojede celodenně pouze v základní trase Mendlovo náměstí – Barvičova. V úseku na Kamenný vrch bude nahrazena navýšením kapacity na páteřní trolejbusové lince 26.

V souvislosti s organizací náhradní autobusové dopravy za vlaky dojde ke změně nástupišť v prostoru autobusového nádraží v ulici Benešově. Linka 47 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku linky 82 na silnici, linka E76 bude odjíždět z dočasného stanoviště na odstavné ploše autobusů.

Linka E50 ve směru na Kamechy nebude obsluhovat zastávku Adamcova, náhradou je možné využít zastávku Ondrouškova.

S ohledem na reálnou poptávku budou zrušeny autobusové linky 63 a 74 provozované ve špičkách pracovních dnů. Náhradou bude posílen provoz souběžné autobusové linky 64. V ranní špičce navíc budou navíc zavedeny posilové spoje z Chrlic, které budou z Komárova pokračovat jako linka 67 směr Jundrov.

Vybrané spoje noční autobusové linky N94 budou od zastávky Modřice, Žižkova prodlouženy po trase linky 49 do zastávky Modřice, Olympia. Tyto spoje nebudou obsluhovat zastávky v úseku Modřice, Husova – Modřice, smyčka.

Zastávka Slatina, závod nově ponese název Areál Slatina.

V neděli 12. prosince 2021 bude také zahájena dlouhodobá výluka na železniční trati mezi Brnem a Blanskem. V této souvislosti dojde k úpravě provozu vybraných linek MHD, přehled všech opatření naleznete v příslušné sekci: Výluka vlaků mezi Brnem a Blanskem. číst dále
autor: Miky, 8. 12. 2021, trvalý odkaz

Změny od 1. listopadu 2021

Od 1. 11. 2021 bude opět v provozu smyčka Zemědělská Od pondělí 1. listopadu 2021 dojde k ukončení několika dlouhodobých výluk v síti brněnské městské hromadné dopravy, naopak jedna výluka bude zahájena. Níže uvádíme přehled změn v dopravě, podrobnosti pak jsou uvedeny v příslušné sekci.

Ukončení výluky v ulici Ondráčkově

Od noci z neděle 31. října 2021 na pondělí 1. listopadu 2021 se na své trasy vrací linky 55, N99 a 151 v Líšni. Linka x55 ukončí svůj provoz.

Ukončení výluky v ulici Křížkovského

Od noci z neděle 31. října 2021 na pondělí 1. listopadu 2021 bude obnoven provoz v ulici Křížkovského.
– Linka 35 zůstává v úseku Mendlovo náměstí – Kamenný vrch vedena po trase linky 26 ulicí Hlinky.
– Linka 44 se v úseku Pisárky – Mendlovo náměstí vrací na svou pravidelnou trasu přes zastávky Riviéra, Bauerova, Velodrom (v pravidelné poloze před hotelem Voroněž II) a Křížkovského (v pravidelné poloze u čerpací stanice).
– Linka 52 se v obou směrech vrací na svou pravidelnou trasu ulicí Hlinky.
– Linka 84 bude v souvislosti s výlukou autobusů na Mendlově náměstí odkloněna ulicí Poříčí. Vynechá proto zastávku Mendlovo náměstí, zastávka Křížkovského zůstává přeložena ke 4. bráně brněnského výstaviště. Dále obslouží linka 84 své pravidelné zastávky Velodrom, Bauerova a Riviéra.
– Linka N98 ve směru k hlavnímu nádraží se vrací na svou pravidelnou trasu přes zastávku Křížkovského. Ve směru do Žebětína vynechá v souvislosti s výlukou autobusů na Mendlově náměstí zastávku Mendlovo náměstí, zastávka Křížkovského zůstává přeložena ke 4. bráně brněnského výstaviště.

Ukončení výluky v ulici Zemědělské

Od pondělí 1. listopadu 2021 bude obnoven provoz tramvají ve smyčce Zemědělská a autobusů v ulici Zemědělské. Linka 7 bude v provozu v základní trase Zemědělská – Švermova, vybrané spoje budou prodlouženy do smyčky Čertova rokle. Linka 46 se vrací na svou trasu do zastávky Erbenova, zastávka Lesnická bude opět obsluhována v obou směrech.

Výluka autobusů na Mendlově náměstí

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí horkovodu bude od noci z neděle 31. října 2021 na pondělí 1. listopadu 2021 přerušen provoz autobusů od ulice Křížové na Mendlovo náměstí. Linky 82, 84 a N98 (pouze ve směru do Žebětína) vynechají zastávku Mendlovo náměstí. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném textu Výluka autobusů na Mendlově náměstí. číst dále
autor: Miky, 30. 10. 2021, trvalý odkaz

Přechod na zimní čas

V noci ze soboty 30. října na neděli 31. října proběhne změna letního času na zimní. Ve 3:00 se hodiny posunou zpět na 2:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek navíc.

– Spoj linky N89 s odjezdem ve 2:31 ze Dvorsk do Brna pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoje linky N91 s odjezdem ve 2:00 letního i ve 2:00 zimního času od Hlavního nádraží pojedou až do Kuřimi.
– Spoj linky N93 s odjezdem ve 2:23 z Vranova do Brna pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoje linky N94 s odjezdem ve 2:00 letního i ve 2:00 zimního času od Hlavního nádraží pojedou až do Bílovic nad Svitavou.
– Spoj linky N95 s odjezdem ve 2:21 z Újezda u Brna do Brna pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoj linky 302 s odjezdem ve 2:13 z Kuřimi do Brna pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoj linky 302 s odjezdem ve 2:30 z Brna dp Kuřimi pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoj linky 310 s odjezdem ve 2:03 z Kuřimi, Podlesí do Kuřimi, žel. st. pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.
– Spoj linky 405 s odjezdem ve 2:00 z Brna do Zastávky pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.

Z provozních důvodů dojde u hlavního nádraží v některých případech k mimořádnému přestupu mezi dvěma autobusy téže linky v jednom směru. číst dále
autor: Miky, 30. 10. 2021, trvalý odkaz

Změny od 20. září 2021

Od pondělí 20. 9. 2021 bude mimo jiné obnoven provoz tramvají do Starého Lískovce S platností od pondělí 20. září 2021 dojde v souvislosti s ukončením dlouhodobých výluk dojde na většině linek brněnské MHD ke změně jízdních řádů. Kromě toho dojde k následujícím změnám v dopravě:

Ukončení výluky Lesnická:
• linka 9 opět pojede po své pravidelné trase Juliánov – Hlavní nádraží – Česká – Lesná, Čertova rokle
• linka 11 zůstává v rámci výluky tramvají v ulici Žabovřeské vedena v trase Bráfova – Vozovna Komín (– Komín, smyčka)
• náhradou za část trasy linky 11 bude zřízena nová linka 7 v trase Švermova – Hlavní nádraží – Lesná, Čertova rokle (podrobnosti níže)
• linka 46 pojede v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové smyčky Zemědělská pouze v úseku Zemědělská – Lesná, Haškova, přičemž ve směru na Zemědělskou vynechá zastávku Lesnická
• bude ukončen provoz výlukové linky x9
• noční linka N93 se v úseku Jugoslávská – Lesnická vrací na svou původní trasu ulicí Lesnickou přes zastávku Zemědělská

Ukončení výluky tramvají ve Starém Lískovci:
• linky 6 a 8 opět pojedou až do smyčky Starý Lískovec
• bude ukončen provoz výlukových linek x6 a x8
• linka 61 se vrací na svou pravidelnou trasu Úzká – Holandská – Ústřední hřbitov – Krematorium – Kamenice – Nemocnice Bohunice
• bude obnoven provoz linky 69 v pravidelné trase Ukrajinská – Nemocnice Bohunice – Osová – Bosonohy

Změny v terminálu Nemocnice Bohunice:
• linky 25 a 37 zůstávají ukončeny v zastávce Univerzitní kampus (předpoklad do 24. září 2021)
AKTUALIZACE: od soboty 25. září 2021 se obnovuje provoz linky 25 v celé trase Líšeň, Jírova – Starý Lískovec, Osová, od pondělí 27. září 2021 se obnovuje provoz prodloužených spojů linky 37 v celé trase Mendlovo náměstí – Nemocnice Bohunice
• obnovuje se ukončení linek E56 a 61 v zastávce Nemocnice Bohunice
• zastávka Nemocnice Bohunice pro linky 40, 50, 51, 69, 82 a N90 ve směru k ulici Jihlavské bude zřízena v přeložené poloze v ulici Netroufalky pod lávkou pro pěší
• zastávka Nemocnice Bohunice pro linky 40, 50, E56, 61, 69, 82, N90, 405 a 406 ve směru k Univerzitnímu kampusu zůstává přeložena do ulice Netroufalky pod lávku pro pěší
• zastávka Nemocnice Bohunice pro linky 51, 405 a 406 ve směru do Bystrce / Rosic bude přeložena do ulice Netroufalky naproti terminálu
• podrobnosti jsou uvedeny v příslušné výluce

Nová linka 7:
• tramvajová linka 7 pojede v trase Švermova – Hlavní nádraží – Jugoslávská – Zemědělská (– Lesná, Čertova rokle) a bude v provozu vždy v pracovních dnech od 6:00 do 18:00
• v úseku Švermova – Hlavní nádraží nahradí linku 10, která zůstává v souvislosti s výlukou tramvají v ulici Žabovřeské odkloněna do Bystrce, a zajistí tak posílení linky 8
• v úseku Malinovského náměstí – Lesná, Čertova rokle nahradí linku 11, která zůstává v souvislosti s výlukou tramvají v ulici Žabovřeské vedena v trase Bráfova – Vozovna Komín (– Komín, smyčka), a doplní tak linku 9 a rozšíří směrovou nabídku pro Lesnou a Černá Pole
• po dobu rekonstrukce smyčky Zemědělská (předpoklad do konce října 2021) budou všechny spoje vedeny až do smyčky Lesná, Čertova rokle, po ukončení rekonstrukce bude většina spojů ukončena na Zemědělské

aktualizace 24. 9. 2021 číst dále
autor: Miky, 14. 9. 2021, trvalý odkaz

Změny od 1. září 2021

Od 1. září bude mimo jiné obnoven provoz expresní linky E76 S platností od středy 1. září dojde k následujícím změnám na linkách MHD v Brně:

Linky 184 opět pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny a obnovuje se provoz vybraných školních spojů.

Ve Starém Lískovci bude zahájena třetí etapa výluky tramvají, linky 6 a 8 pojedou opět do smyčky Švermova a v zastávce Běloruská bude možný přestup na náhradní dopravu. Organizace dopravy bude stejná jako při první etapě, která probíhala v květnu a červnu.

Ranní spoje autobusové linky 50 ve směru do Bystrce budou nově v úseku Osová – Pod nemocnicí obsluhovat zastávku ZŠ Vedlejší.

Bude obnoven provoz autobusových linek E56 a 211. číst dále
autor: Miky, 28. 8. 2021, trvalý odkaz

Změny od pondělí 9. srpna

Tramvaje se až do prosince na Tomkovo náměstí nepodívají. Před polovinou srpna čekají cestující v brněnské MHD nemalé změny související s výlukovou činností.

Od pondělí 9. srpna 2021 (pro noční linky již od neděle 8. srpna večer) bude obnoven provoz veškeré dopravy křižovatkou u Semilassa. Na své trasy se tak vrací linky 1, 6, 30, 41, 43, 44, 53, 71, 84, N90 a N91, provoz výlukové tramvajové linky x1 bude ukončen.

Stavební práce v rámci budování velkého městského okruhu si naopak vyžádají výluku tramvají na Tomkově náměstí. Linka 4 proto bude až do prosince ukončena v Husovicích u vozovny trolejbusů, náhradní dopravu do Obřan zajistí autobusová linka x4. Ke změnám dojde v této souvislosti také na lince 57. Provoz trolejbusů a autobusů zůstane prozatím na Tomkově náměstí zachován, další omezení se očekává v rámci následujících etap výstavby. Podrobnosti jsou popsány příslušném textu v sekci Výluky (Výluka na Tomkově náměstí). číst dále
autor: Miky, 8. 8. 2021, trvalý odkaz

Obnovení provozu tramvají do Komárova

Po třech letech se vrací tramvaje do smyčky Komárov S platností od čtvrtka 1. července 2021 budou ukončena opatření v rámci výluky Tramvaj Plotní a bude zahájen provoz tramvají na nové trati do Komárova. Dojde proto ke změnám na linkách MHD v jižní části města.

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 28. 6. 2021, trvalý odkaz

Změny v dopravě od 1. července 2021

Výluka tramvají do Starého Lískovce si vyžádá i přerušení provozu v úseku Vsetínská – Krematorium S platností od 1. července 2021 dojde k následujícím změnám v dopravě:

Organizace provozu na linkách MHD
Linky 184 pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny. Školní autobusové linky š85š88 a školní spoje na autobusových linkách 52, 54, 65 a 70 budou mimo provoz.

Obnovení provozu tramvají do Komárova
Na konci června bude ukončena výstavba nové tramvajové trati v ulici Plotní a od čtvrtka 1. července 2021 se obnovuje provoz tramvají do Komárova. Linka 9 se vrací na svou trasu do Juliánova a linka 12 se vrací na svou trasu do smyčky Komárov s tím, že v úseku Úzká – Konopná pojede po nové trati přes zastávku Autobusové nádraží. V této souvislosti dojde také ke změně vedení autobusových linek v jižní části města a ke změně obsluhy zastávek v okolí ÚAN Zvonařka.

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa
Vzhledem k pokračující rekonstrukci tramvajové tratě do Starého Lískovce bude o letních prázdninách vyloučen provoz tramvají již od zastávek Vsetínská a Celní. Linky 6 a 8 budou odkloněny do smyčky Ústřední hřbitov, náhradní dopravu zajistí kyvadlová tramvajová linka 7 v úseku Hlavní nádraží – Vsetínská a prodloužené autobusové linky x6, x8 a 61 (podrobnosti).

Uzavírka ulice Tuřanka
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí bude pro veškerou dopravu uzavřena ulice Tuřanka. Provoz linky 31 proto zajistí autobusy, které pojedou v úseku Vlárská – Krejčího odklonem přes zastávku Slatina, sídliště. Částečnou náhradní dopravu zajistí autobusová linka x31 v trase Hlavní nádraží – Řípská – Slatina, nádraží. Linka 78 bude v úseku Slatina, rozcestí – Řípská odkloněna přes zastávku Vozovna Slatina (podrobnosti).
V průběhu léta se dále předpokládá částečná uzavírka silnice mezi Slatinou a Šlapanicemi. Změna se dotkne linek 31 a N96, podrobnosti budou zveřejněny.

Úplná uzavírka ulice Křížkovského
S ohledem na postup prací při rekonstrukci inženýrských sítí bude během července zahájena úplná uzavírka ulice Křížkovského. Už od 1. července 2021 proto pojedou okružní autobusové linky 44 a 84 v úseku Pisárky – Mendlovo náměstí přímo ulicí Hlinky, pro zajištění obsluhy oblasti ulice Bauerovy bude linka 52 odkloněna přes zastávky Riviéra, Bauerova, Velodrom a Poříčí (podrobnosti).

Uzavírka Pisáreckého tunelu
Z důvodu plánované uzavírky Pisáreckého tunelu a dopravních omezení v ulici Žabovřeské bude po dobu letních prázdnin zrušena autobusová linka E56.

Další etapy opravy křižovatky u Semilassa
O prodlouženém víkendu 3. – 6. července 2021 proběhne úplná výluka tramvají u Semilassa. Linka 1 bude ukončena před křižovatkou, linka 6 pojede z České odklonem do smyčky Červinkova. Od středy 7. července 2021 pak pojedou linky 1 a 6 ke královopolskému nádraží a náhradní dopravu v úseku Semilasso (zastávka mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové) – Řečkovice zajistí tramvajová linka x1.

Ukončení dlouhodobých výluk a další změny
– Bude ukončena výluka autobusů v Bosonohách. Linka x8 (a po ukončení výluky tramvají do Starého Lískovce obnovená linka 69) pojede opět přes zastávku Hoštická do smyčky Bosonohy.
– Část spojů linky 10 bude ze smyčky Geislerova prodloužena přes zastávku Krásného do smyčky Novolíšeňská.
– Bude ukončena výluka autobusů u obchodního centra Futurum. Linka 82 bude trvale obsluhovat novou zastávku OC Futurum u parkovacího domu.
– Konečná zastávka linky 40 Univerzitní kampus - sever ponese nově název Studentská.
– Dojde také k přejmenování zastávek Autobusové nádraží a Zvonařka, podrobnosti jsou uvedeny v textu o obnovení provozu tramvají do Komárova.
– Bude obnoven provoz sezónní historické tramvajové linky H4. Linka bude v provozu vždy v nepracovních dnech v pozměněné trase Nové sady - smyčka – Náměstí Svobody – Česká – Malinovského náměstí a je zde plánováno nasazování tramvají mv6 107, 4MT 134 a T2 1435.
– Bude obnoven provoz sezónní minibusové linky 80 v trase Česká – Hrad Špilberk. Linka bude v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli s odjezdy v 9:30, 13:30 a 17:30 z České a v 9:37, 13:37 a 17:37 zpět od hradu Špilberk.
– Provoz linek H4 a 80 se předpokládá do úterý 28. září 2021 (státní svátek). číst dále
autor: Miky, 28. 6. 2021, trvalý odkaz

Změny od 24. května 2021

V návaznosti na další rozvolňování opatření spojených s onemocněním COVID-19 dojde s platností od pondělí 24. května 2021 k následujícím změnám v dopravě:

Ve špičkách pracovních dnů bude dílčím způsobem posílen provoz na linkách 35, 39, 47, 52 a 54. Na všech linkách MHD platí již od 3. května 2021 jízdní řády pro pracovní dny.

Bude obnoven provoz školní autobusové linky š86 (ranní odjezd ze zastávky Hlavní nádraží v 7:25, odpolední odjezd ze zastávky Loosova ve 14:00). číst dále
autor: Miky, 21. 5. 2021, trvalý odkaz

Změny od 1. května 2021

Od 1. května 2021 dojde k několika změnám v brněnské městské hromadné dopravě:

Rozvolňování opatření COVID-19:
– V návaznosti na postupné rozvolňování vládních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 bude provoz na linkách MHD veden podle upravených jízdních řádů pro pracovní dny. Provoz nočních linek zůstává v omezeném režimu.
– Mimo provoz zůstávají také autobusové linky š86 a 211.

Zastávka Semilasso pro linku 43:
– Pro usnadnění přestupů při výluce linek MHD u Semilassa bude do trasy linky 43 ve směru do Soběšic dočasně zařazena zastávka Semilasso v ulici Božetěchově.

Obsluha logistického areálu u letiště:
– Pro zajištění dopravy do logistického areálu u brněnského letiště budou vybrané spoje linky 77 prodlouženy ze zastávky Slatina, závod ulicí Aviatickou k nově zřízené zastávce Airport Park (u západní brány logistického areálu) a dále k zastávce Letiště - logistický areál (společná s linkou E76).
– Přes zastávku Airport Park bude také nově veden spoj noční linky N89 s odjezdem ve 23:04 ze zastávky Letiště Tuřany - terminál ve směru k hlavnímu nádraží.

Obnovení závleku linky 78 k Decathlonu:
– Linka 78 bude opět obsluhovat zastávky Modřice, XXXLutz a Modřice, Decathlon.

Nová zastávka na lince 82:
– Linka 82 bude nově obsluhovat zastávku Labská také ve směru do centra. Autobusy budou v uvedeném směru zastavovat na zastávce ve smyčce.

Zrušení linky 202:
– Regionální autobusová linka 202 bude zrušena. V této souvislosti dojde k úpravě jízdních řádů na linkách 201 a 210.

Dlouhodobé výluky:
– Již od 19. dubna 2021 probíhá výluka na linkách MHD u Semilassa. Linka 6 jede odklonem do vozovny Medlánky, odklony se týkají i linek 30, 41, 44, 53, 71, 84, N90 a N91.
– Od 1. května 2021 bude zahájena výluka tramvají do Starého Lískovce. Linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova.

Doplnění tarifních úseků mimo Brno:
– V souvislosti s vybavením autobusů novými pokladnami EPIS 5.0A budou do jízdních řádů linek 40, 57, 73, 75, 78, N89, N93, N94, N95 a N96 v mimobrněnských zónách doplněny tarifní úseky. Na všech spojích autobusových linek MHD, které zajíždějí mimo Brno, tedy bude možný nákup kompletního sortimentu jízdenek IDS JMK u řidiče.
– Zároveň bude u DPMB definitivně ukončen provoz starších pokladen USV 24 C. číst dále
autor: Miky, 29. 4. 2021, trvalý odkaz

Obnovení zastávky Moravské náměstí pro linku 67

S platností od pondělí 19. dubna 2021 bude do trasy linky 67 opět zařazena zastávka Moravské náměstí. Autobusy budou v obou směrech obsluhovat zastávky společně s linkami 3, 5 a 9.

V této souvislosti dojde ke změně režimu zastávky Janáčkovo divadlo, která bude nově celodenně na znamení. číst dále
autor: Miky, 15. 4. 2021, trvalý odkaz

Přechod na letní čas

V noci ze soboty 27. na neděli 28. března proběhne přechod na letní čas. Ve 2:00 se hodiny posunou na 3:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních linek méně. Odchylky od běžných jízdních řádů na linkách zajíždějících mimo Brno jsou uvedeny níže.» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 25. 3. 2021, trvalý odkaz

COVID-19 - opatření v městské hromadné dopravě

S ohledem na opatření Vlády České republiky spojená s prevencí šíření onemocnění COVID-19 dochází k následujícím úpravám v provozu městské hromadné opravy v Brně:

Dopravní opatření:

Od úterý 29. prosince 2020 vynechává linka 78 závlek k zastávkám Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Od pondělí 4. ledna 2021 je provoz na linkách 184 veden i nadále podle jízdních řádů pro prázdniny. Školní autobusové linky š85š88 a školní spoje na linkách 52, 65, 67 a 70 jsou mimo provoz.
Od pondělí 12. dubna 2021 dochází v souvislosti s částečným obnovením školní docházky k dílčímu posílení vybraných autobusových linek a k částečnému obnovení školních spojů.
Od soboty 1. května 2021 jedou opět linky 184 podle upravených jízdních řádů pro pracovní dny. Linka 78 opět obsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz. Linky š86 a 211 zůstávají mimo provoz. – Linky 12 a 53 jedou i v neděli podle jízdních řádů pro soboty.
– Na nočních linkách N89N99 i nadále platí upravené jízdní řády.

Hygienická opatření:

Od 1. března 2021 platí povinnost používání respirátorů minimálně třídy FFP2 ve vozidlech MHD i v zastavěných venovních prostorech. Výjimky z této povinnosti jsou stanoveny opatřením Ministerstva zdravotnictví.
– Přední dveře trolejbusů a autobusů (s výjimkou autobusů v mimobrněnských tarifních zónách) jsou určeny pouze pro výstup. Od úterý 23. února 2021 není možné obsazovat cestujícími první sedadla ve směru jízdy.
– Na všech linkách MHD trvá zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. Prodej jízdenek z pokladny v mimobrněnských zónách je zachován.
– Všechna vozidla MHD otevírají v zastávkách, v nichž zastavují, všechny dveře bez nutnosti použití poptávkového tlačítka. Režim zastávek na znamení však zůstává zachován, pro výstup v zastávce na znamení je tedy nutné tlačítko použít.
– Všechna vozidla MHD jsou na konečných zastávkách větrána. Pravidelně probíhá desinfekce ozónem a pomocí desinfekčních prostředků.

Text je průběžně aktualizován. Poslední aktualizace: 29. 4. 2021 číst dále
autor: Miky, 4. 1. 2021, trvalý odkaz