Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2015 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2015

Prosincové reklamní aktuality

1032 1609+1621 Měsíc prosinec byl na reklamním poli zejména ve znamení končících reklam.

V první třetině měsíce byla zrušena reklama Cyril a Metoděj na soupravě T3G 1609+1621. Tramvaj 1609 byla ihned opatřena bokolepem poutajícím na Filharmonii Brno. Reklama je umístěna na bílý podkladový lak. 1621 nese bílý podkladový lak. Druhou zrušenou reklamou je polep Humanic, který vozila tramvaj KT8D5R.N2 1721. 1721 můžeme nyní spatřit opět v unifikovaném nátěru. Pro úplnost dodejme, že reklamu Cyril a Metoděj jsme mohli vídat od letošního června a polep Humanic od srpna letošního roku.

Poslední prosincovou novinkou je tradiční reklama s přáním DPMB a. s. k Novému roku, kterou letos obdržela tramvaj K2P 1032. Jako obvykle je reklama tvořena jednoduchou grafikou na bílém podkladu. číst dále
autor: Ondra K., 31. 12. 2015, trvalý odkaz

Ukončení provozu Citybusů v Brně

Zbrusu nové Citybusy ve slatinské vozovně v roce 2002 Citybus 18M při zkušebním provozu v Brně V první polovině prosince byl z pravidelného provozu odstaven Citybus ev. č. 7622, poslední svého typu, který brázdil brněnské ulice pod hlavičkou Dopravního podniku města Brna. Připomeňme si ve stručnosti životní příběh těchto autobusů, jichž zavítalo do Brna rovných třicet.

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 20. 12. 2015, trvalý odkaz

První Anitra po velké prohlídce

V prvním prosincovém týdnu roku 2015 byla zařazena do provozu s cestujícími první tramvaj typu Škoda LTM 10.08.1 (Anitra) po první velké prohlídce. Opravu tramvaj s ev. č. 1814 absolvovala v medláneckých Ústředních dílnách, a to po ujetí cca 600 tisíc km a 11 letech provozu od vyrobení.
V rámci velké prohlídky byl doplněn vnitřní kamerový systém se záznamem, jinak nedošlo k žádným změnám. Tramvaj byla znovu nalakována do unifikovaného nátěru, na první pohled však zaujme bíle nalakované orámování předních světlometů, které bylo původně černé. číst dále
autor: manil, 9. 12. 2015, trvalý odkaz

Reklamní aktuality u tramvají Vario

Vzhledem k provoznímu využití tramvají VarioLF2R.E a VarioLFR.E dochází, alespoň prozatím, k velmi častým změnám v řazení souprav. Díky tomu vzniká prostor pro vznik různých zajímavostí.

V říjnové reklamní aktualitě jsme informovali o sestavení první čistě reklamní kapacitní soupravě VarioLF2R.E+VarioLFR.E v řazení 1112II+1556II.

Dne 7. 12. 2015 se v provozu objevila i historicky první čistě reklamní souprava 2 tramvají VarioLFR.E v řazení 1553II+1556II. Pro úplnost dodejme, že 1553II nese reklamu na prodejnu běžecké obuvi Triexpert a 1556II je opatřena reklamou propagující společnost Equa bank. číst dále
autor: Ondra K., 8. 12. 2015, trvalý odkaz

Reklamní aktuality měsíce listopadu

1718 s novou reklamou 1117 s reklamou na Vodafone V listopadu jsme mohli na poli celovozových reklam zaregistrovat celkem 3 novinky.

V polovině listopadu obdržela tramvaj KT8D5R.N2 1718 celovozovou reklamu propagující prodejny sportovního vybavení Scott sports. Reklamu tvoří bílý poklad a modročerná grafika.

Druhou novinkou je celovozová reklama společnosti Vodafone, nalepená na tramvaji VarioLF2R.E 1117III, laděná do černé a červené barvy.

Poslední listopadovou novinkou je ukončení reklamy Harmonie Okna na tramvaji K2P 1052, která nyní opět nese podkladový metalický lak šedé barvy. Pro úplnost dodejme, že tuto reklamu jsme mohli spatřit celkem ve 3 variantách. První nesla mezi léty 2003 a 2007 K2 1126II, poté byla přenesena na výše zmíněnou K2P 1052, kde vystřídala celkem 2 varianty, mezi léty 2007 a 2012 zeleno-bílé provedení a od roku 2012 provedení modro-šedé. číst dále
autor: Ondra K., 30. 11. 2015, trvalý odkaz

Sešrotování první tramvaje s čely "Kotas" v Brně

Ve středu 18. listopadu 2015 byla sešrotována první tramvaj s předním a zadním čelem v designu dle Ing. arch. Patrika Kotase - K2R 1003. Tato elegantní čela s oblými rohy byla dosazována při modernizacích tramvají T3 a K2 zejména v 90. letech minulého století. V obměněné podobě se s nimi můžeme setkat i na tramvajích RT6N1. V dnešní době se na území České nebo Slovenské republiky v rámci modernizací tramvají tato čela nedosazují, stále se však s nimi můžeme setkat na nových nebo modernizovaných tramvajích v Rusku (Nižnij Novgorod) nebo na Ukrajině (Kyjev, Dněpropetrovsk a další).

V Brně došlo dne 7. srpna 2015 k zahoření tramvaje K2R 1003 na Hlavním nádraží, kdy došlo vlivem skryté závady k přeskoku elektrického proudu o napětí 600 V do slaboproudých 24V obvodů. Vzhledem k rozsáhlému poškození kabeláže a slaboproudých agregátů bylo rozhodnuto o vyřazení vozu 1003 bez náhrady s ohledem na očekávanou dodávku 20 ks tramvají 13T v roce 2016. 1003 se tak stala první tramvají v Brně s čely "Kotas", která byla sešrotována (celorepublikové prvenství u sešrotovaných modernizovaných vozů s čely "Kotas" drží pražská prototypová T3R 8205, z jejíhož předního čela byl vyroben "pomník", který dnes stojí u administrativní budovy pražských ústředních dílen v Hostivaři). Současně se jedná o první vyřazenou tramvaj, která byla modernizována v 90. letech a také první vyřazenou tramvají s GTO tyristorovou výzbrojí ČKD TV 8, která umožňuje i rekuperaci.
Šrotace proběhla v areálu vozovny Medlánky na odstavné koleji vedle Ústředních dílen. Provedena byla externí firmou. číst dále
autor: manil, 18. 11. 2015, trvalý odkaz

Reklamní aktuality měsíce října

Letošní rok je v oblasti tramvajových reklam poměrně pestrý, pojďme si připomenout novinky, jež přinesl měsíc říjen.

V minulé aktualitě jsme informovali o změnách u vozu K2R03 1037, kde reklama afoto.cz nahradila bokolep společnosti Aleše Žejdla. K tomuto tématu dodejme, že zmíněný bokolep nově nese tramvaj K2R03 1081.

Druhá říjnová novinka je velmi aktuální. Od dnešního dne, tedy pondělí 26. 10. 2015, můžeme v provozu spatřit druhou tramvaj VarioLF2R.E v reklamním hávu. Vůz 1103 obdržel CVR propagující hrad Špilberk. Polep je laděn do černé a červené barvy s bílými nápisy.

Prozatím poslední říjnová novinka je spíše zajímavost. Poprvé od počátku využívání tramvají Vario k reklamním účelům byla náhodně sestavena souprava ze dvou vozů nesoucích CVR. Konkrétně se jedná o kapacitní soupravu ve složení 1112+1556, kde VarioLF2R.E 1112 nese reklamu Manner a VarioLFR.E 1556 je opatřena reklamou společnosti Equa bank. číst dále
autor: Ondra K., 26. 10. 2015, trvalý odkaz

RT6N1 1804 prodána do Poznaně

Naložená RT6N1 1804 při manipulaci v areálu vozovny Medlánky Nakládka RT6N1 1804 Návoz RT6N1 1804 k naložení na tahač pomocí RT6N1 1803 V pondělí 26. 10. 2015 se v ranních hodinách v tramvajové vozovně v Medlánkách objevil tahač s velkým návěsem uzpůsobeným pro převoz kolejových vozidel. Nepřivezl však žádnou novou tramvaj, jak bylo v minulých letech zvykem, ale naopak si pro jednu přijel. Tou dotyčnou byla RT6N1 1804.
Tramvaje RT6N1 jsou prvními brněnskými nízkopodlažními tramvajemi. Byly vyrobeny v roce 1996 dnes již neexistujícím výrobcem ČKD DS v Praze. Do Brna byly dodány v první polovině roku 1997 v celkovém počtu 4 kusů. Od počátku provozu se však tyto tramvaje potýkaly s nejrůznějšími technickými problémy. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci výrobce, která jej dovedla až ke konkurzu, nebylo možné tyto nedostatky řešit běžným reklamačním řízením. Dopravní podnik města Brna se snažil tyto nedostatky řešit svépomocí nejrůznějšími úpravami, tyto však prakticky vždy vyústily v nezdar, proto tyto tramvaje bez homologace a průkazů způsobilosti většinu svého života stály odstaveny ve vozovně.
V lednu 2008 došlo ve spolupráci s odborníky z firmy SKD TRADE (jedna z následnických firem bývalého ČKD) k oživení vozu 1801. Ten po absolvování náročných zkoušek s cestujícími i bez nich koncem téhož roku obdržel homologaci a průkaz způsobilosti. V dalších letech byly zprovozněny i vozy 1803 a 1802. Vůz 1804, který nikdy v minulosti neprošel žádnou z úprav podvozků ani brzd, zůstával odstaven a byl využíván jako zdroj velmi atypických náhradních dílů. Zprovozněné tramvaje se dařilo i přes jejich atypičnost po odladění prvotních "dětských nemocí" udržet v provozu v porovnání s ostatními typy tramvají s relativně nízkou poruchovostí (občasné delší odstávky jsou způsobeny zejména čekáním na opravu nebo dodání specifického náhradního dílu). Kompletní biografii tramvají RT6 si můžete přečíst v samostatném článku.
Vzhledem k tomu, že tramvaj 1804 je dlouhodobě nevyužívána a její zprovoznění by bylo vysoce ekonomicky náročné, bylo-li by vzhledem k chybějícím dílům reálné, bylo rozhodnuto ji nabídnout k odprodeji. Zájem o tento vůz projevil provozovatel městské hromadné dopravy v polské Poznani (MPK Poznań), který již úspěšně provozuje 10 kusů tramvají RT6N1. MPK Poznań v minulých letech odkoupil i všechny 4 tramvaje RT6N1 z Prahy. 1804 by měla projít stejně jako původně pražské i poznaňské vozy kompletní rekonstrukcí v Modertrans Poznań.
Nakládání vozu RT6N1 1804 v Brně proběhlo dne 26. 10. 2015 v dopoledních hodinách. Na svoji cestu za lepšími zítřky se tento neobvyklý náklad vydal ve stejný den v pozdně večerních hodinách. číst dále
autor: manil, 26. 10. 2015, trvalý odkaz

Velké prohlídky tramvají T3R

V průběhu posledního roku prošly velkými prohlídkami tramvaje T3R 1661+1662, 1663+1664, 1665+1666 a 1667+1668. U všech zmíněných tramvají typu T3R se jedná o druhou velkou prohídku od zařazení do provozu v roce 1997 (po ujetí cca 600 tisíc km).
V rámci velké prohlídky byla odstraněna poloautomatická spřáhla ESW, která byla nahrazena běžnými spřáhly s "pražskou" spojovací hlavou. Vozy jsou navzájem propojeny pomocí zásuvek Harting umístěných na spřáhlech a krátkého propojovacího kabelu podle vzoru VarioLF. Kabina řidiče byla dovybavena klimatizační jednotkou WAECO CA RT880 (vůz 1667 Janoza CoolAir A-80). Drobných změn doznal i interiér a ostatní vybavení vozu (nově potažená původní sedadla, nové tlakovým vzduchem ovládané pískovače Tribotec apod.). U všech vozů byl obnoven unifikovaný nátěr.
Druhou velkou prohlídkou prozatím neprošly vozy T3R 1659+1660, které byly v letech 2002 - 2005 odstaveny pro nedostatek náhradních dílů, do druhé VP tedy prozatím nenajely potřebné kilometry. číst dále
autor: manil, 21. 10. 2015, trvalý odkaz

Podzimní trolejbusové aktuality

trolejbus 3251 před naložením na ukrajinský návěs v areálu vozovny Komín trolejbus 3024 po generální opravě Ač je tato aktualita dle data vydání nazvána podzimní, shrnuje taktéž změny ve vozovém parku trolejbusů, které se udály již během léta.
Samozřejmostí je pokračování provádění generálních oprav trolejbusů 21Tr. Aktuálně se v dílnách nacházejí vozy 3020 a 3023. Naopak do provozu s cestujícími vyjely po generálních opravách trolejbusy 3013 a 3024II. Provedení oprav je shodné s předchozími opravami tohoto stupně. Na některých vozidlech, které vyjely z dílen již dříve, došlo k přípravě na montáž statického měniče Cegelec. Ten byl kromě vozu 3055II dosazen nově také na trolejbusy 3054II a 3056II.
Z důvodu většího množství menších poruch u nově zprovozněných trolejbusů 31Tr došlo během srpna k odstavení vozů 3623 a 3629 (aktuálně již v provozu). Díky zapůjčení dílů do jiných vozidel tohoto typu nemusí být odstaven větší počet trolejbusů.
V září obdržel trolejbus 3282 celovozovou reklamu na projekt CIVITAS. Jedná se o modrou grafiku na bílém pozadí v podobném stylu jako reklama na voze 3045II. Celevozové reklamy na trolejbusech 14TrM a 14TrR přitom nejsou příliš běžnou záležitostí. V historii můžeme zaznamenat pouze tři takové případy - 3221, 3275 a 3276.
Jak bylo uvedeno v červencové aktualitě shrnující významné změny ve vozovém parku související s nákupem nových kloubových trolejbusů 31Tr, z provozu byl odstaven značný počet starších trolejbusů řady 14Tr a dva z kloubových vozů 15Tr. Velká část z nich byla prodána firmě zprostředkovávající jejich převoz na Ukrajinu, kde jsou postupně zařazovány opět do provozu s cestujícími (přehled těchto trolejbusů v evidenci naleznete zde). Trolejbusy typu 14Tr byly převezeny do ukrajinských měst Mykolajiv, Ternopol, Ivano-Frankovsk a Rovno. Oba odprodané vozy 15Tr jsou zařazeny do provozu ve městě Žytomyr. Trolejbusy byly převáženy ve většině případech pomocí tahačů, některé vozy však byly odeslány po železnici. Nakládání vozidel na návěsy bylo prováděno ve všech trolejbusových vozovnách. Ve většině měst jezdí tyto bývalé brněnské vozy bez větších úprav tak, jak byly odeslány z Brna. Trolejbusy odesílané do Mykolajivu však procházejí v Dněpropetrovsku opravou týkající se zejména přelakování vozu do červeno-bílého nátěru.

Seznam prodaných vozidel v roce 2015
V závorkách jsou uvedeny nová evidenční čísla v daných městech.
číst dále
autor: Lukin, 19. 10. 2015, trvalý odkaz

Další generální opravy autobusů B961

Vůz 2375 se do provozu nepodíval už téměř půl roku S přihlédnutím k technickému stavu a počtu najetých kilometrů bylo na konci léta rozhodnuto o realizaci dalších generálních oprav autobusů řady B900, a to celkem osmi kloubových vozů B961E. Zakázka byla zadána osvědčené firmě Zliner Zlín, kam byly hned na konci září dva autobusy odvezeny. Jedná se o vozy B961E.1970 2374 a 2375, odstavené od letošního jara pro špatný technický stav rámu. Další autobusy by pak postupně měly následovat do konce tohoto roku a na začátku roku příštího. číst dále
autor: Miky, 7. 10. 2015, trvalý odkaz

Renovace tramvaje T3 1525

odstrojená skříň vozu 1525 během provádění hrubých karosářských prací Do Ústředních dílen DPMB, a. s. byl v druhé polovině srpna 2015 přistaven vůz T3 ev. č. 1525. V tomto případě se však nejedná o standardní velkou prohlídku nebo generální opravu, ale renovaci vozu do stavu na přelomu 80. a 90. let. T3 1525 se tak stane prvním vozidlem, které pravděpodobně odstartuje novou etapu historických vozidel MHD na území města Brna.

Historie muzejnictví v oblasti vozidel MHD se začala psát již v 50. letech minulého století. Myšlenkou zachování ucelené sestavy vozidel pro muzejní účely se v Brně poprvé začal zabývat jistý pan Řezníček, který dopisem adresovaným vedení DPMB navrhl založení sbírky historických vozidel a koncept k oslavám 100 let MHD v Brně, která se odehrála v roce 1969. Návrh byl vedením podniku přijat a pan Řezníček byl pověřen prací v podnikovém muzeu a přípravou oslav.
Po politických událostech, které odstartoval srpen 1968, přestalo mít vedení DPMB o sbírku historických vozidel zájem, a tak došlo k dohodě s Technickým muzeem v Brně a k datu 15. 2. 1971 byla celá sbírka Technickému muzeu předána. Během 70. a 80. let se podařilo sbírku rozšiřovat i o vozidla z jiných provozů a v roce 1973 byl založen depozitář v Líšni v místě bývalého nádraží místní dráhy.
Po roce 1989 došlo k výraznému omezení financování TMB a byly pouze dokončeny již rozpracované projekty renovací, později obor MHD spíše stagnoval, sbírky vozidel TMB se však i nadále dařilo rozšiřovat o historicky hodnotná vozidla (např. vůz T3 1521, K2 1095, 14Tr 3173 nebo i o novodobá vozidla např. Citybus 12M 7630 nebo Karosa B931 7425). Zatímco autobusy a trolejbusy patřící Technickému muzeu se po finančně méně náročných renovacích v současné době daří držet při životě, v kolejové sekci došlo za přispění dotace města Brna k renovaci pouze jedné tramvaje - dvonápravového motorového vozu 99III.
Při pořádání pravidelné Dopravní nostalgie nebo jiných jubilejních akcí tedy DPMB ve spolupráci s TMB vypraví dostatečné množství autobusů a trolejbusů, ale pouze 3 elektrické tramvaje (z toho dvě v majetku DPMB) a v případě pojízdnosti i parní lokomotivu 10 Caroline a koněspřežnou tramvaj č. 6. Při pořádání oslav 140 let MHD v Brně také došlo ke krátkodobé zápůjčce do DPMB a vystavení několika unikátních historických tramvají, které bylo nutné přepravit z areálu TMB v Líšni do medlánecké vozovny pomocí silníčního trajleru.

Dopravní podnik města Brna vnímá současnou nepříznivou situaci v dalším rozvoji sbírky tramvají v Technickém muzeu v Brně, a snaží se proto chybějící historická vozidla pro prezentační účely obstarat vlastními silami. Prvním vozem nově vzniklé aktivity bude zmíněná tramvaj T3 ev. č. 1525, která by měla ve staronové podobě spatřit světlo světa v prosinci 2015. Mezi základní body renovace patří mj. instalace původních sedadlových laminátů v originálním barevném provedení, původní zástěna kabiny řidiče nebo původní vstupní dveře. Vůz bude nalakován do červeno-krémového laku a bude vybaven cedulovou linkovou orientací.
V dalších letech by měly po jejím boku postupně přibývat další starší i mladší a nejen kolejoví sourozenci, kteří společně s vozidly Technického muzea v Brně mohou reprezentovat celistvou historii brněnské MHD při oslavách 150 let MHD v roce 2019. číst dále
autor: manil, 5. 10. 2015, trvalý odkaz

Novinky u celovozové reklamy afoto.cz

Odtah zahořelé 1003 Celovozovou reklamu společnosti afoto.cz můžeme v současné podobě vídat od konce roku 2012, kdy byla nalepena na tramvaj K2R 1003.
Dne 7. 8. 2015 došlo u 1003 k technické závadě a následnému zahoření. Vzhledem k rozsahu poškození a k blížící se střední prohlídce bylo rozhodnuto o definitivním odstavení vozu.
V druhé polovině září byla celovozová reklama v graficky nezměněné podobě přenesena na tramvaj K2R03 1037, kde vystřídala bokolep Aleše Žejdla.
Pro úplnost dodejme, že aktuálnímu provedení reklamy afoto.cz předcházela červená verze provozovaná na tramvaji K2R03 1081 od května 2011 do června 2012. číst dále
autor: Ondra K., 30. 9. 2015, trvalý odkaz

KT8D5R.N2 1721 s novou celovozovou reklamou

V posledních několika letech můžeme pozorovat částečný útlum celovozových reklam. Tento dlouhodobý trend je patrný zejména na tramvajích KT8D5, respektive dnes již pouze na jejich rekonstruovaných provedeních KT8D5R.N2. Dříve zákazníky velmi oblíbené tramvaje byly postupem času sjednoceny unifikovaným nátěrem aplikovaným při dílenských prohlídkách. Jedinou výjimku donedávna tvořila pouze 1717 nesoucí dlouholetou reklamu Bauhaus. Pokud bychom pátrali po nejmladší nové celovozové reklamě, a tedy pominuli bychom již zmíněnou obnovovanou reklamu Bauhaus, dopátrali bychom se dnes již neexistující reklamy Kasa.cz na 1727 nalepené v listopadu 2011. Tramvaje KT8D5R.N2 tak neobdržely novou reklamu téměř 4 roky.

Toto období bylo přerušeno až poslední srpnový víkend kdy obdržela tramvaj 1721 celovozovou reklamu propagující společnost Humanic. Reklamní polep tvoří bílý podklad s jednoduchou černou grafikou.

Pro úplnost uveďme ještě tramvaje KT8D5N, které s tímto tématem také částečně souvisí. Reklamní tramvaje tohoto typu tvoří 1730 s reklamou propagující výročí 145 let MHD v Brně, 1734 nesoucí reklamu rádia Kiss Hády a 1735 s již také tradiční reklamou "Ignis Brunensis". Poslední novou reklamou je v tomto případě 1730, která aktuální reklamu obdržela v dubnu 2014. číst dále
autor: Ondra K., 7. 9. 2015, trvalý odkaz

Generální opravy tramvají T6A5

Počátkem druhé poloviny srpna 2015 do provozu s cestujícími poprvé zasáhly první dvě soupravy tramvají T6A5 po generální opravě - ev. č. 1201+1202 a 1215+1216. Jedná se o první generální opravu tohoto typu tramvají, který byl v 20kusové sérii vyroben v roce 1995 a do Brna dodán počátkem roku 1996. V průběhu provozu všechny vozy prošly dvěma velkými prohlídkami, v rámci nichž byly aplikovány některé změny, zejména u druhých VP došlo k náhradě problémových dveřních pohonů BODE pohony IGE.CZ nebo k instalaci kamerového systému pro přehled řidiče o dění kolem prostorů všech dveří.

Generální opravy tramvají T6A5 zahrnují standardní úkony prováděné u generálních oprav všech tramvají. Jde zejména o kompletní rozebrání a odstrojení celého vozu, repasi opotřebených dílů, opravu zkorodovaných částí vozové skříně, natažení nové kabeláže a opětovné složení celého vozu. V rámci generálních oprav T6A5 bylo přistoupeno k některým modernizačním změnám. Původní poloautomatická spřáhla ESW s integrovanou elektrickou propojkou byly nahrazeny za standardní spřáhla s pražskou hlavou doplněnou o zásuvky Harting (propojky podle vzoru VarioLF). Vyměněny byly i statické měniče na obou vozech. Z předních vozů byly odstraněny statické měniče ABB s třífázovým výstupem pro klimatizaci statickým měničem Cegelec SMTK 8.0. Zadní vozy jsou nově vybaveny slabším měničem rovněž od firmy Cegelec, typ SMTK 6.3. Vzhledem ke zrušení výstupu 3x 380 V na "A" vozech pro napájení klimatizace bylo nutné nahradit původní klimatizaci Hagenuk jednotkou Konvekta KL 20 E. Po zařazení prvních dvou souprav do provozu ještě nebyly klimatizace dodány, jejich montáž proběhne později. Změn doznala i kabina řidiče. Nové sedadlo řidiče je uloženo na podstavci s pneumatickým vypružením. Tlačítka na pultu řidiče byla vyměněna za kolébkové přepínače dle vozů Vario. Ruční řadič Schaltbau byl vyměněn za typ HH 220 s integrovaným tlačítkem zvonce od firmy Alfa Union. Zrušeny byly pomocné pedály ovládaní výstražného zvonce a pískovačů. Roleta řidiče je nyní elektricky ovládaná of firmy Hapich. Tachograf Messma byl nahrazen moderním typem TT62 od firmy Mesit s digitální zobrazovací jednotkou.

Soupravy, které ještě nejsou vybaveny dveřním kamerovým systém, jej dostávají v rámci GO (prozatím vyjma 1215+1216). Tramvaje jsou rovněž nachystány pro instalaci kamerového systému se záznamem prostoru cestujících.

Mezi další změny patří nový typ kaloriferů (vytápění kabiny řidiče), elektropneumatické ovládání pískovačů Tribotec, nové baterie 24 V nebo výměna osvětlovacích těles prostoru cestujících.

V rámci generální opravy byly původně plánovány i výraznější změny, například odstranění kabiny řidiče v zadních vozech souprav nebo náhrada původních reflektorů LED světly. Z těchto plánů ale sešlo.

V současné době se nachází v Ústřeních dílnách i vozy 1211+1212 a 1217+1218, další tramvaje budou následovat v příštích letech. číst dále
autor: manil, 25. 8. 2015, trvalý odkaz

Masivní obnova vozového parku autobusů je u konce

Při příležitosti zařazení posledního nového autobusu Urbanway 12M CNG do pravidelného provozu přinášíme rekapitulaci výrazné obnovy vozového parku autobusů, která proběhla v letech 2014-2015.

(aktualizováno 24. 8. 2015)» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 15. 8. 2015, trvalý odkaz

Validátory a označovače ve vozidlech DPMB

Validátor VEGA CVP v autobusu Urbanway 12M Validátor VEGA CVP ve voze 1048 Opomíjenou, avšak nedílnou součástí provozu MHD je odbavovací systém cestujících a jeho komponenty. Konfigurace odbavovacího systému záleží především na zavedeném způsobu odbavování cestujících, který dopravce využívá. V brněnské městské hromadné dopravě a v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) je zaveden přestupní tarif s nástupem všemi dveřmi ve vnitřních brněnských zónách 100 a 101.» číst celý text... číst dále
autor: manil, 11. 8. 2015, trvalý odkaz

Nová verze reklamy na Avion Shopping Park

SOR NBG 12 s novou reklamou na Avion lince Dodávky nových autobusů a odstavování těch starších si mimo jiné vyžádaly změnu na zvláštní lince Úzká - Avion Shopping Park. Od jara letošního roku sem místo vozů 7622, 7624, 7670 a 7671 postupně začaly být nasazovány autobusy SOR NBG 12 7003II, 7004II, 7005II a 7006II. Během července a srpna na ně proto byly nebo v nejbližší době budou nalepeny polepy Avion Shopping Park / Ikea, přičemž na nové verzi této reklamy převažuje červená barva, která je v zadní části vozu doplněna barvou bílou. číst dále
autor: Miky, 11. 8. 2015, trvalý odkaz

Letní trolejbusové aktuality

V následující aktualitě jsou shrnuty některé události z dění v trolejbusové dopravě, které vyplývají z předchozí aktuality, ale nejsou v ní přímo zmíněny.

Ukončení provozu nerekonstruovaných trolejbusů Škoda 14Tr10/6
trolejbus 3233 ve vozovně Slatina trolejbus 3241 na manipulační trati v Zábrdovicích Jak napovídá výčet definitivně odstavených vozidel 14Tr, začátkem prázdnin byl v Brně ukončen provoz nerekonstruovaných vozidel Škoda 14Tr10/6. Prvním dodaným trolejbusem této série byl vůz 3232, který byl do provozu s cestujícími zařazen v prosinci 1990, a posledním dodaným byl trolejbus 3251, jenž byl zařazen v březnu roku 1991. Vozy této série byly vypravovány z vozoven Husovice a Slatina. Část vozidel byla mezi lety 2001 až 2007 rekonstruována na typ 14TrR. Některé z těchto rekonstruovaných trolejbusů zůstávají nadále v provozu. Dále došlo během generálních oprav u vozů 3232, 3236, 3238 a 3242 k dosazení nového předního čela, takže v provedení s původním předním čelem, u nichž se používaly do konce provozu těchto trolejbusů cedulové transparenty, dojezdily pouze vozy 3233, 3235 a 3241. Jediným trolejbusem 14Tr10/6, který zůstává nadále u DPMB je vůz 3239. Ten je však upraven na pracovní vůz a do běžného provozu nezasahuje.

Konec používání cedulových transparentů u trolejbusů
sada používána v posledních dnech (čelní a vnitřní cedule) Ač zde na podzim roku 2010 vyšla informace o konci cedulových trolejbusů v Brně, na některých vozidlech 14Tr osmé a desáté série byly cedule donedávna používány. Jednalo se o nerekonstruované vozy zmíněných sérií, které měly původní přední čelo nebo měly nové přední čelo dosazené v rámci generální opravy, ale nedisponovaly vnitřním transparentem pro zobrazení zastávek. U prvně uvedeného provedení byly používány dvoje cedule - čelní s konečnými zastávkami a vnitřní umisťovaný na zadní stranu vnějšího bočního elektronického transparentu BUSE s průběhem trasy linky. U druhého zmíněného provedení se používaly pouze vnitřní cedule, jelikož na čele byl umístěn elektronický transparent BUSE. Všechny trolejbusy v takovém provedení byly letos definitivně odstaveny z provozu, a tak skončilo i používání cedulových transparentů. Ve vozovně Husovice si řidič vždy při začátku služby odebral v regálu tašku s příslušným evidenčním číslem a do ní sám vybral potřebné cedule. Ve vozovně Slatina byly cedule díky jejich nízkému počtu umístěny přímo na vozech v kabině řidiče.

Všechny trolejbusy 31Tr v provozu
trolejbus 3620 na lince 37 v zastávce Borodinova Během června byly dovezeny poslední zbývající trolejbusy Škoda 31Tr SOR a začátkem července se již všechny objevily v provozu. Kromě změn ve vozovém parku trolejbusů souvisejících právě s nákupem třiceti kloubových vozidel popsaných v předchozí aktualitě byla upravena i výprava vozidel a jízdní řády. V pracovní dny (prázdninový provoz) tak došlo k úpravě oběhů na linkách 25 a 26, na nichž zároveň došlo k výraznému úbytku dělených služeb a všechny spoje, kromě výjezdových a zátahových z jiných linek, jsou zajišťovány kloubovými vozy. Výprava nízkopodlažního kurzu na lince 27 byla díky přesunu některých trolejbusů 21Tr do Husovic přesunuta tam. Mezi komínskými kurzy zůstalo pouze pár nízkopodlažně negarantovaných kurzů na linkách 30, 32 a 36. Toho je využíváno při zápůjčkách trolejbusů typu 14Tr. Aktuálně můžeme pozorovat na těchto kurzech pohyb vozů 3267, 3273 a 3286. Další výraznější změnou je vypravování kloubových trolejbusů na linku 37, a to zejména na pět celodenních kurzů, kde jsou předepsány. Na zbývající dělené kurzy jsou vypravovány variantně. Ve víkendovém provozu došlo k méně změnám. Tou nejvýraznější je zajišťování všech spojů na linkách 25, 26, 30 (x30), 34 a 36 nízkopodlažními vozidly. číst dále
autor: Lukin, 29. 7. 2015, trvalý odkaz

Přehled reklamních aktualit první poloviny roku 2015

13T 1911, CVR Honeywell 3. verze T3G 1609+1621 K2R.03 1037 Co nového se událo na poli celovozových reklam vozidel tramvajové trakce shrnují následující řádky. V první části si přiblížíme nově nalepené reklamy, ve druhé budou následovat reklamy ukončené.

Nové reklamy

V lednu obdržela celovozovou reklamu propagující nové jednotky Railjet společnosti České dráhy 13T 1921. V průběhu února byla na tramvaji Anitra 1812 inovována celovozová reklama propagující nákupní centrum Olympia. Předchozí žluté provedení nahradila verze laděná do zelené barvy. Celkově se jedná již o čtvrtou variantu této reklamy. Začátkem března odstartoval DPMB a. s. novou propagační kampaň s názvem "P.S. Řekni to v tramvaji", jejíž součástí se stala stejnojmenná celovozová reklama na K2R03-P 1049. Měsíc květen přinesl hned 3 novinky. První novinkou se stala celovozová reklama společnosti Honeywell na tramvaji 13T 1911. Po několika dnech provozu však byla reklama kompletně přelepena do světlejšího odstínu červené barvy a po pár dnech byla ještě upravena grafika na pravém boku vozidla. V současnosti je tedy v provozu již třetí verze této reklamy. Další novinkou se stala celovozová reklama na VariuLFR.E 1553II propagující prodejce běžecké obuvi Triexpert. Koncem měsíce pak na tramvaji VarioLF2R.E 1112II přibyla celovozová reklama poutající na výrobce cukrovinek Manner. Jedná se o historicky první CVR na tramvaji tohoto typu v Brně. Vizte samostatnou akualitu. V červnu obdržely celovozovou reklamu propagující prodejce mobilních telefonů Mobil pro vás tramvaje K2R03 1029 a K2R 1066. Po dlouhé době tedy nese více tramvají stejnou reklamu. V závěru měsíce června obdržela bílá souprava T3G 1609+1621 reklamu poutající na Cyrilometodějskou stezku. Reklama je laděna do hnědé barvy a v identickém provedení ji nalezneme na tramvajích například v Olomouci, Ostravě nebo Praze. Měsíc červenec přinesl pouze novinku v podobě bokolepu na K2R 1037 propagujícího Oční studio Aleše Žejdla. V odlišné grafice vozí bokolep stejné společnosti i K2 1128 a v minulosti ho vozila i K2T 1038.

Ukončené reklamy

Koncem loňského roku byla na soupravě T3G 1637+1638 dokončena VP, během které byla odstraněna červená celovozová reklama města Brna, a souprava nově nese běžný unifikovaný lak. V březnu vyjela po VP i souprava T3P 1622+1623. Oba vozy byly přelakovány do unifikovaného nátěru. 1622 předtím nesla tmavě zelený lak jako pozůstatek reklamy na společnost Potrusil a 1623 jezdila bílá jako pozůstatek po bokolepu propagující Optiku Richter. Během června byla odstraněna z T3G 1604 dlouholetá růžová reklama propagující výrobce cukrovinek Manner, čímž tramvaji opět zůstal unifikovaný vzhled. V unifikovaném laku nově jezdí i KT8D5N 1731, ze které byla odstraněna celovozová reklama Leskava. číst dále
autor: Ondra K., 23. 7. 2015, trvalý odkaz

Trolejbusové aktuality

vůz 3285 odstavený v areálu vozovny Komín pro závadu hnací nápravy, trolejbusy 14Tr ve vozovně Komín budou zanedlouho historií trolejbus 3220 byl definitivně odstaven z provozu odstavené trolejbusy 14Tr ve vozovně Slatina s vozem 3222 v čele řady Aktuální novinky ve vozovém parku trolejbusů souvisí především se zařazováním nových trolejbusů Škoda 31Tr SOR do provozu. Jedná se tedy zejména o odstavování starších vozidel a přesuny trolejbusů mezi vozovnami v závislosti na úpravách výpravy vozidel dle nových jízdních řádu pro pracovní dny - prázdniny.
V poslední době došlo k definitivnímu odstavení trolejbusů 14Tr těchto evidenčních čísel: 3214, 3215, 3217, 3219, 3220, 3221, 3222, 3224, 3226, 3229, 3230, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3241, 3242, 3248, 3251, 3252, 3253, 3255, 3257, 3258, 3262 a 3263. Taktéž byl odstaven vůz 3227, který sloužil uplynulou zimu jako služební vozidlo pro rozmrazování trolejí pomocí vyhřívaných botek v oblasti linek 31 a 33. Z trolejbusů 15Tr byly odstaveny vozy 3503 a 3507. Během května pak byl sešrotován vůz 3261. Jak již bylo zmíněno, dochází také k přesunům. V následujícím výčtu jsou uvedeny vozy, které byly přesunuty, nebo v nejbližší době přesunuty budou, do vozoven Husovice a Slatina. Do vozovny Komín žádný vůz přesunut nebyl, pouze jsou zde zařazovány nové trolejbusy 31Tr.
Díky těmto přesunům bylo například možné zvýšit počet nízkopodlažních kurzů vypravovaných z vozovny Slatina nebo vypravovat nízkopodlažní kurz na lince 27 z vozovny Husovice.
trolejbus 3022 po generální opravě vůz 3031 po nehodě s nákladním autem Kromě těchto aktualit souvisejících s obnovou vozového parku se událo několik dalších změn. Po generálních opravách byly do provozu uvedeny trolejbusy 3018, 3022 a 3059. Naopak k provedení těchto oprav byly přistaveny vozy 3013, 3024 a 3026. Taktéž došlo k dosazení statického měniče Cegelec na vůz 3055.
Dne 6. května 2015 došlo k bočnímu nárazu nákladního auta do trolejbusu 3031 v křižovatce ulic Kamenice a Akademická. Během nehody byla způsobena pouze tři lehká zranění a hmotná škoda na obou vozidlech. Na trolejbusu byly poškozeny prostřední dveře, okna a bočnice. Týž měsíc byl však vůz opraven a vrátil se zpět do provozu. číst dále
autor: Lukin, 1. 7. 2015, trvalý odkaz

Autobusy s cyklonosiči na lince 55 v provozu

Logo nových cyklobusů DPMB V sobotu 13. 6. 2015 Dopravní podnik města Brna, a. s. spouští na lince 55 rozšířenou přepravu jízdních kol prostřednictvím cyklonosičů na zadních čelech autobusů SOR NBG 12, které byly dodány v tomto roce.


» číst celý text... číst dále
autor: BMHD.cz, 12. 6. 2015, trvalý odkaz

První VarioLF2 s celovozovou reklamou

Koncem května 2015 do brněnských ulic vyjela novinka v podobě celovozové reklamy na tramvaji VarioLF2R.E 1112II. Jedná se o vůbec první celovozovou reklamu na voze VarioLF2R.E. Inzerovaným produktem jsou vídeňské oplatky Manner.
Reklama je provedena formou růžové reklamní fólie, kterou je polepen celý vůz na původním unifikovaném laku, využita je rovněž i plocha oken na levé straně vozu, kam byla nalepena poloprůhledná fólie. číst dále
autor: manil, 5. 6. 2015, trvalý odkaz

První trolejbus Škoda 31Tr SOR zařazen do provozu s cestujícími

trolejbus 3627 po přivezení do vozovny Komín dne 21.5.2015 (složení a zprovoznění proběhlo druhý den dopoledne) Dne 22. května 2015 byl v Brně poprvé do provozu s cestujícími zařazen trolejbus Škoda 31Tr SOR. Jak již bylo uvedeno v samostatné aktualitě, byl tento trolejbus (ev. č. 3618) dodán 17. dubna 2015 jako první z celkem třicetikusové série. Ihned poté začaly zkušební jízdy, během nichž se objevilo několik nedostatků, které byly postupně odstraněny. Posléze mohl být trolejbus nasazen na cvičné jízdy pro zaškolení řidičů.
Zařazení do provozu s cestujícími proběhlo formou střídání generací, a to konkrétně jako výměna s vozem 3507 v terminálu Nemocnice Bohunice. Trolejbus 3618 se pak řadil v čase 14:11 na druhém pořadí linky 25 ve směru na Novolíšeňskou.
Během posledních dní byly též dovezeny na tahači do vozovny Komín další nové trolejbusy téhož typu. Jedná se o vozy evidenčních čísel 3627, 3628, 3629 a 3631. Trolejbus 3627 dorazil jako první z nich již 21. května 2015 ve večerních hodinách, složen z návěsu byl druhý den ráno a posléze byl zařazen na cvičnou jízdu. Do konce května bude v Brně 8 těchto vozidel, zbytek bude dodán do konce června. Kloubové vozy 31Tr budou z provozních důvodů rozděleny mezi vozovnu Komín (15 ks) a Husovice (15 ks). číst dále
autor: Lukin, 23. 5. 2015, trvalý odkaz

Výměna klouzavé části sedadel v nových autobusech

Vyměněná sedací část výměna sedacích částí rozdíl klouzavého a neklouzavého povrchu Dopravní podnik města Brna přistoupil k výměně sedacích částí sedadel STER typu MX, kterými jsou vybaveny nové plynové autobusy SOR NBG 12 a IVECO Urbanway 12M.
Pro pořizování plastových sedadel se DPMB rozhodl v loňském roce. Plastová sedadla byla nejprve v roce 2013 zkušebně instalována na několik autobusů včetně 10kusové dodávky minibusů Stratos, kde byla uplatněna sedadla od výrobce KIEL, typ Ideo 10. Následně byla uspořádána anketa mezi cestující veřejností, jejímž vrcholem bylo vystavení tří typů zkušebních sedadel na náměstí Svobody (prosinec 2013). Z ankety jako vítězná vzešla právě sedadla od německé firmy KIEL. DPMB proto tímto typem sedadel nechal vybavit 36kusovou dodávku článkových autobusů Solaris Urbino 18 a hodlal je preferovat i v 88kusové serii CNG autobusů. Vzhledem k tomu, že společnosti SOR Libchavy a IVECO CZ, které prostřednictvím dodavatele autobusů Zliner vyhrály výběrové řízení na dodávku CNG autobusů, nevlastní homologace pro užití sedadel KIEL ve svých autobusech, byla jako náhradní vybrána sedadla typu MX v celoplastovém provedení.
Sedadla STER MX byla dodána s hladkou opěrkou i sedací částí. Vzhledem k častým připomínkám cestujících k značné klouzavosti sedadel DPMB oslovil výrobce sedadel STER, který v krátké době zareagoval vyvinutím zdrsnění sedací části a ve všech autobusech SOR a Iveco Urbanway 12M sedací část sedadel postupně vyměnil. Všechna plastová sedadla obou výrobců užívaná v Brně (STER a KIEL) jsou tedy upravena tak, aby povrchová úprava sedadel nenarušovala komfortní jízdu cestujícího a současně aby mohla být snadno a rychle udržována čistota.
Při obnově vozového parku v roce 2015 a v následujících letech bude opět sledován trend hygienických plastových sedadel s neklouzavým provedením. Trolejbusy Škoda 31Tr SOR jsou rovněž dodávány se sedadla STER MX s neklouzavou sedací částí. číst dále
autor: BMHD.cz, 20. 5. 2015, trvalý odkaz

První trolejbus Škoda 31Tr SOR v Brně

trolejbus 3618 krátce po složení z návěsu pohled do interiéru prvního trolejbusu 31Tr pro Brno kabina řidiče trolejbusu 31Tr Dne 17. dubna 2015 v dopoledních hodinách dorazil na tahači do vozovny Komín první trolejbus z celkem třicetikusové dodávky kloubových vozidel typu 31Tr s karoserií SOR. Zbylých 29 vozidel má být přivezeno do začátku letních prázdnin. Výrobcem těchto trolejbusů je společnost Škoda Electric, která vyhrála výběrové řízení vypsané z důvodu potřeby obnovy vozového parku a také navýšení podílů kloubových vozidel pro obsluhu zejména linek 25 a 26. Cena celé dodávky je téměř 400 mil. Kč, avšak z části je tato suma hrazena pomocí dotací z Evropské unie. Díky této investici bude možné vyřadit některé ze starších trolejbusů typu 14Tr a 15Tr. Vozy 31Tr budou rozděleny mezi vozovnu Komín a vozovnu Husovice.
První trolejbus 31Tr obdržel evidenční číslo 3618 a do provozu s cestujícími by měl být zařazen v průběhu měsíce května, poté co proběhnou zkušební a cvičné jízdy. Z části byl vůz vyzkoušen už v plzeňském provozu.
Vozy typu 31Tr jsou plně nízkopodlažní kloubové trolejbusy. Mezi samozřejmosti již patří vybavení informačním systémem, výklopnou plošinou nebo například funkce zvaná "kneeling" (tj. pokleknutí k nástupní hraně zastávky). V interiéru jsou umístěny sedačky STER MX, které jsou na podněty cestujících opatřeny neklouzavým povrchem. Kabina je pak vybavena klimatizací Eberspächer a chladničkou na pití.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 17. 4. 2015, trvalý odkaz

Dodávky plynových autobusů pokračují

Nový Iveco Urbanway 12M CNG Nový SOR NBG 12 V průběhu měsíce března pokračovaly avizované dodávky autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn. Do Brna dorazilo celkem 20 vozů Iveco Urbanway 12M CNG, kterým budou přidělena evidenční čísla 7057II - 7076II, a 19 vozů SOR NBG 12, které obdrží čísla 7025II - 7041II, 7043II a 7044II.

Oproti vozům dodaným v únoru došlo k zásadní změně, a to k výměně sedací části sedaček STER MX. Sedačky zůstávají v plastovém provedení, sedací část ale má nově zdrsněný povrch, díky němuž by neměli cestující při jízdě autobusu na sedačkách klouzat. Klouzání bylo častým předmětem stížností na sedačky s hladkým povrchem montované do dříve dodaných autobusů.» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 4. 4. 2015, trvalý odkaz

Trolejbusové aktuality

trolejbus 3254 po převedení do vozovny Slatina Od začátku roku 2015 se událo několik změn v oblasti vozového parku trolejbusů, které jsou shrnuty v této aktualitě.
Vzhledem k zařazování odkoupených ojetých vozidel typu 21Tr po opravách do provozu je možné vyřazovat starší trolejbusy typu 14Tr. Ve vozovně Husovice se tak již rozebírá vůz 3265, který byl odstaven už v březnu minulého roku, a v poslední době byly z provozu též definitivně odstaveny vozy 3229 a 3266. Protože jsou nové trolejbusy zařazovány v Komíně a staré vyřazovány v Husovicích a ve Slatině, dochází také k přesunu vozidel mezi vozovnami. K tomu došlo u trolejbusů 3279 a 3280, které byly přesunuty do Husovic, a 3254, 3259, jež byly předisponovány do Slatiny.
Jak již bylo zmíněno, dochází k zařazování odkoupených ojetých vozidel 21Tr do provozu. Posledními takovými trolejbusy byly vůz 3060II (ex České Budějovice), který prošel díky dobrému technickému stavu úpravami pouze v rozsahu střední opravy, nebo 3057II (ex Hradec Králové), což je druhý zástupce typu 21TrAC v Brně. Provedení úprav na voze jsou shodné s úpravami na trolejbusu 3058 (více o těchto úpravách a odlišnostech typu 21TrAC v aktualitě o zařazení prvního vozu 21TrAC do brněnského provozu). Kromě těchto trolejbusů byl do provozu po generální opravě vrácen taktéž vůz 3012.
Dne 29.1.2015 došlo k menšímu požáru na trolejbusu 3605, konkrétně se jednalo o přední střešní schránu. Vůz se tou dobou vracel do vozovny ze zkušební jízdy, takže k požáru nedošlo v době, kdy byl trolejbus obsazen cestujícími. Aktuálně je vůz již opraven.
Jak již bylo uvedeno ve výhledu na rok 2015, do Brna bude letos dodáno třicet nových kloubových trolejbusů 31Tr s karoserií SOR. První z nich bude dodán již během nadcházejících dní a bude sloužit ke zkušebním jízdám za účelem vyzkoušení nových zařízení. Tomu však bude věnována samostatná aktualita uveřejněná po dodání trolejbusu.
číst dále
autor: Lukin, 28. 3. 2015, trvalý odkaz

První letošní dodávka autobusů SOR

Vůz 7023 první den v provozu Během února bylo do Brna přivezeno prvních 12 vozů SOR NBG 12 z letošní 32kusové dodávky. Nové autobusy přijely vždy v pátek, a to 13. února vozy 7021II a 7023II (jak již bylo zmíněno v předchozí aktualitě), 20. února vozy 7013II, 7018II, 7020II, 7022II a 7024II a 27. února zbylé vozy 7014II, 7015II, 7016II, 7017II a 7019II. Jejich přehled naleznete v evidenci. Jako první se zařazení do provozu dočkal dne 26. února vůz 7023II, a to na kurzu 5/59, který zajišťuje provoz na lince 509.

Letošní "sorky" se od těch prvních šesti liší zejména motorem splňujícím emisní normu EURO 6. Za zmínku stojí také změna uchycení levého zpětného zrcátka a jeho přesunutí níže, přibližně do prostřední části okénka řidiče. Co se týče informačního systému, stejně jako u vozů Iveco Urbanway byly použity elektronické LED transparenty Bustec (původně měly být namontovány transparenty BUSE BS310) a označovače jízdenek Mikroelektronika Vega CVT, které v budoucnu umožní platbu jízdného bezkontaktní kartou.

Další dodávka celkem 40 nových autobusů se předpokládá v průběhu března a mělo by se jednat o 20 vozů SOR NBG 12 a 20 vozů Iveco Urbanway 12M CNG. číst dále
autor: Miky, 28. 2. 2015, trvalý odkaz

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2014 a výhled na rok 2015

Nový vůz VarioLF2 1094 Ani rok 2015 nebude výjimkou z tradice, že v prvních měsících roku nového z pohledu změn ve vozovém parku rekapitulujeme rok uplynulý. V následujících odstavcích nabízíme souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších změn ve vozovém parku DPMB v roce 2014 našima očima.» číst celý text... číst dále
autor: Jakub S., Eda, manil, 19. 2. 2015, trvalý odkaz

Urbanwaye míří do provozu

7045 na Lesné První den provozu vozu 7046 Přes počáteční problémy se systémem RIS jsme se ve druhém únorovém týdnu dočkali prvních vypravení nových vozů Iveco Urbanway 12M CNG do provozu s cestujícími. Konkrétně se jednalo o vozy 7046II a 7047II, které ve čtvrtek 12. února 2014 obsadily kurzy 5/49 a 1/49. První den provozu ale kvůli výše jmenovaným problémům s palubní informatikou byly oba zmíněné autobusy již po několika hodinách nahrazeny jinými vozy. Další nasazení, tentokrát vozů 7045II a 7046II, se konalo o den později v pátek 13. 2. a všechny tři vozy společně zasáhly do provozu i dnes, v sobotu 14. 2., a na svých kurzech se drží i ve večerních hodinách. Nové plynové autobusy Urbanway 12M CNG by měly postupně zasáhnout do provozu zejména na službách, které dosud byly zajišťovány slatinskými Crosswayi. Po odstranění tzv. dětských nemocí by do provozu v nejbližší době měly zasáhnout i ostatní vozy z lednové 12kusové dodávky.

Pátek 13. 2. přinesl i další novinku. Do vozovny ve Slatině byly totiž přivezeny první dva autobusy SOR NBG 12 (budoucích čísel 7021II a 7023II) z první dodávky roku 2015. Dalších 10 kusů by se v Brně mělo objevit v následujících dnech. číst dále
autor: Miky, 14. 2. 2015, trvalý odkaz

První Urbanwaye v Brně

Budoucí brněnský Urbanway 12M CNG ve výrobním závodě Nově dodané Urbanwaye již ve vozovně Slatina Na konci ledna dorazili do Brna první zástupci nových plynových autobusů Iveco Urbanway 12M CNG. Pokračuje tak masivní obnova vozového parku autobusů v Brně spojená s částečným přechodem na pohon stlačeným zemním plynem.

Typ Iveco Urbanway je v portfoliu firmy IVECO CZ nástupcem rodiny vozů Citelis, z nichž koncepčně vychází. Odlišuje se především přepracovaným designem čelní masky a zadní části, přičemž u vnějšího osvětlení bylo ve velké míře využito LED diod. Druhé dveře s mechanickou výklopnou plošinou pro nájezd invalidních vozíků jsou posunuty vzad, což s sebou nese nezbytné změny v uspořádání interiéru. V provedení pro Brno jsou autobusy poháněny čtyřdobým zážehovým motorem Iveco F2G o zdvihovém objemu 7800 ccm s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) splňujícím emisní normu EURO 6. Zásoba CNG je uložena ve čtyřech tlakových lahvích umístěných podélně na střeše vozidla. Převodovka je šestistupňová automatická typu ZF 6AP-1402B. Interiér je vybaven plastovými sedačkami typu STER MX ve stejném provedení, jako na prvních šesti brněnských vozech SOR NBG 12. Tepelnou pohodu na uzavřeném stanovišti řidiče pomáhá udržovat klimatizace Autoclima Fresco 3000. Vnější i vnitřní informační systém dodala firma Bustec a za zmínku v neposlední řadě stojí označovače jízdenek Mikroelektronika Vega CVT, které v budoucnu umožní platbu jízdného pomocí bezkontaktních karet. Zatím ale budou fungovat jako běžné označovače jízdenek.

První vozy budoucích evidenčních čísel 7045II, 7047II, 7048II a 7049II projely bránou slatinské vozovny ve čtvrtek 22. ledna v odpoledních hodinách. O den později následovaly vozy 7046II, 7050II, 7051II a 7055II a zatím poslední čtveřice 7052II, 7053II, 7054II a 7056II dorazila v pondělí 26. ledna. Podrobný přehled naleznete v evidenci. V následujících dnech by měla následovat první letošní dodávka vozů SOR čítající taktéž 12 kusů, další vozy se pak v Brně objeví během první poloviny roku 2015.» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 26. 1. 2015, trvalý odkaz