Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2019 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2019

Zkušební provoz autobusu Crossway LE CITY 14.5M

Předváděcí Crossway LE CITY 14.5M v jednom z předchozích působišť u DP Praha V úterý 10. prosince 2019 byl do Brna přivezen další zajímavý autobus určený pro zkušební provoz. Je jím předváděcí vůz Crossway LE CITY 14.5M 6E0 0658, který byl zapůjčen od společnosti Iveco Czech Republic. U Dopravního podniku města Brna byl interně označen evidenčním číslem 2724II a od dnešního dne je možné jej potkat v provozu s cestujícími. Deponován je ve vozovně Slatina a je možné očekávat jeho vypravování na linky E76, 78 a 84. Kromě toho budou provedeny také zkušební jízdy bez cestujících na trasách dalších linek, jejichž účelem bude ověření průjezdnosti komunikací autobusem v pro Brno netypické délkové kategorii. Zápůjčka autobusu se předpokládá do konce tohoto roku. číst dále
autor: Miky, 14. 12. 2019, trvalý odkaz

KT8D5N 1732 po GO

Program generálních oprav tramvají KT8D5N pokračuje i v druhé polovině letošního roku vozem ev. č. 1732, který byl do ústředních dílen přistaven letos v únoru, přičemž zkušební jízdy hotové tramvaje byly realizovány na přelomu září a října. Po vyřízení všech nezbytných legislativních úkonů byla 1732 poprvé vypravena dne 5. 11. na odpolední část 30. kurzu linky 12. Provedení GO odpovídá předchozím dokončeným tramvajím svého typu s výjimkou klimatizací kabin řidiče. Dosud byly montovány klimatizace Konvekta KL20, vůz 1732 je vybaven klimatizacemi Dometic CoolAir RTX 2000 známými dosud pouze z některých trolejbusů Škoda 21Tr. Pro ilustraci připomeňme, že GO zahrnuje výměnu původních nájezdových plošin pro cestující na vozíku za mechanické, výměnu statických měničů a celkovou modernizaci stanovišť řidiče včetně všech ovládacích prvků a klimatizace. Podrobnější popis naleznete zde. číst dále
autor: Ondra K., 6. 11. 2019, trvalý odkaz

Zprovoznění pražských vozů T6A5

První zprovozněná souprava 1228+1223 (ex 8681+8652) První zprovozněná souprava 1228+1223 (ex 8681+8652) První zprovozněná souprava 1228+1223 (ex 8681+8652) V úterý 29. října 2019 došlo k prvnímu vypravení soupravy tramvají T6A5 složené z původně pražských vozů do běžného provozu s cestujícími. Jde konkrétně o vozy 1228+1223. Vypraveny byly na 21. kurz linky 12, který byl pro provoz první soupravy dočasně vyhrazen.

» číst celý text... číst dále
autor: manil, 31. 10. 2019, trvalý odkaz

VarioLFR.E 1599 po VP

V polovině října byla dokončena velká prohlídka na krátkém Variu nesoucím ev. č. 1599II. Provedení prohlídky odpovídá předchozím dokončeným tramvajím z rodiny Vario. Jedinou změnu představuje instalace klimatizace kabiny řidiče Janoza, která se již několik let na vozidla nemontuje. Jedná se pravděpodobně o využití klimatizace získané z některého z vyřazených vozidel. číst dále
autor: Ondra K., 27. 10. 2019, trvalý odkaz

Obnova vozového parku trolejbusů

parciální trolejbus Škoda 26Tr z poslední dodávky nových trolejbusů do Brna nejstarší provozní trolejbus v ČR - Škoda 14Tr08/6 ev. č. 3218 z roku 1989 Předběžnou tržní konzultaci dodávky až 40 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem, zveřejněnou na začátku srpna, následovalo v průběhu září vypsání samotného zadávacího řízení, v rámci něhož by do Brna mělo být dodáno až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Cílem není pouze navýšit počet trolejbusů, které by pak mohly zajišťovat provoz na trasách trolejbusových linek vedených mimo trolejové vedení, ale hlavně obnovit vozový park trolejbusů, jehož průměrné staří bylo k 31. prosinci minulého roku 13,8 let a procentuální nízkopodlažnost k témuž datu dosahovala hodnoty 85,2 %. Aktuálně totiž dopravní podnik stále provozuje trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr, byť již v omezenější míře než v nedávné době.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 16. 10. 2019, trvalý odkaz

Trolejbusové aktuality

trolejbus 3260 ve smyčce Vychodilova Krátce před vyvyrcholením oslav 150 let městské hromadné dopravy v Brně, kterým byla Streetparty 150 konaná dne 31. srpna 2019, byl trolejbus 3260 v rámci střední opravy přelakován na bílo a následně obdržel polep informující o dalších dvou výročích, které si letos dopravní podnik připomíná. Těmi jsou 70 let trolejbusové dopravy v Brně a 90 let vozovny Husovice.

V nedávné době byla dokončena generální oprava na trolejbusu 3058II. Jedná se o vůz typu 21TrAC, tj. s asynchronní výzbrojí, který po odkoupení z Hradce Králové v roce 2014 prošel pouze dílčími úpravami pro provoz v Brně v rozsahu rozšířené střední opravy. Až v květnu roku 2018 se kilometrický proběh vozu přiblížil stanovené hodnotě pro přistavení k provedení generální opravy, během níž byl následně vůz kromě odlišné výzbroje unifikován s ostatními trolejbusy tohoto typu, mj. i včetně nátěru, který byl před touto opravou v atypickém provedení (stejně jako u vozu 3057II). Totožným stupněm opravy prochází aktuálně i vůz 3030.

Trolejbusy 3001, 3002 a 3003 byly přesunuty do vozovny Komín. Podíl na tom mají i poprázdninové úpravy oběhů na trolejbusových linkách a výprava vozidel na ně. Například z vozovny Husovice je vypravováno pouze osm kurzů, které jsou zajišťovány sólo vozy. Vůz 3506 odstavený od loňského prosince byl sešrotován společností REMET, spol. s r.o. číst dále
autor: Lukin, 5. 10. 2019, trvalý odkaz

VarioLF2R.E 1112 po VP

LF2R.E 1112 vypravená na první službu po VP Cyklus velkých prohlídek tramvají Vario dospěl až k vozům zprovozněným v roce 2012. V polovině září byla dokončena VP na kloubovém Variu ev. č. 1112II, přičemž její provedení odpovídá obvyklému standardu, kdy dochází k montáži čelních světlometů s technologií LED, kompletního kamerového systému pro sledování prostoru cestujících a obnově vnějšího unifikovaného laku, která si vyžádala ukončení dlouholeté reklamy na sušenky Manner. číst dále
autor: Ondra K., 25. 9. 2019, trvalý odkaz

Další tramvaje po VP

Během druhé poloviny srpna byly dokončeny velké prohlídky tramvají 1114II, 1517II a 1558II. Kloubové Vario ev. č. 1114II prošlo prohlídkou v obvyklém rozsahu. Na vůz byl doplněn zejména kamerový systém pro sledování prostoru pro cestující a čelní tlumené světlomety s technologií LED. Tramvaje T3R.PV ev. č. 1517II a 1558II absolvovaly VP v rozšířenější podobě. Oba vozy obdržely podlahovou krytinu Altro, zajímavostí je náhrada původních plastových krycích plent podvozků za ocelové s výřezy dle vzoru tramvají T3 s původní vozovou skříní. K této úpravě bylo v Brně přistoupeno vůbec poprvé. Stanoviště řidiče vozu 1558II bylo osazeno klimatizací Dometic, která nahradila původní ochlazovač Trav-l-cool. Pro úplnost uveďme, že vozu 1517II zůstal pro Brno atypický polopantograf Lekov EPDE 17-2600. který 1517 vozí od roku 2008. číst dále
autor: Ondra K., 10. 9. 2019, trvalý odkaz

Renovace tramvají 4MT a 3VL

Souprava nově renovovaných vozů 134+313 V srpnu roku 2019 dokončil Dopravní podnik města Brna, a. s., rozsáhlou renovaci soupravy tramvají 4MT a 3VL ev. č. 134+313. Svou premiéru v historické podobě si oba vozy společně odbyly v sobotu 17. srpna 2019 při příležitosti odhalení pomníku v podobě historického zastávkového označníku na Moravském náměstí. Akce se konala jako připomínka výročí 150 let po zahájení provozu koňské dráhy v Brně.

» číst celý text... číst dále
autor: manil, 23. 8. 2019, trvalý odkaz

VarioLF2R.E 1109 po VP

I během druhého čtvrtletí letošního roku pokračují velké prohlídky kloubových tramvají Vario. Začátkem července byl dokončen vůz ev. č. 1109II, který byl následně vrácen do provozu kolem poloviny měsíce. Provedení prohlídky je totožné jako u předchozích dokončených vozů stejného typu. Pro úplnost připomeňme, že v rámci VP dochází k montáži předních tlumených světlometů s technologií LED a kompletního kamerového systému pro sledování prostoru pro cestující. číst dále
autor: Ondra K., 9. 8. 2019, trvalý odkaz

SOR NBG 18 na zkoušku v Brně

Testovaný SOR na lince 84 Již v pondělí 22. července dorazil do Brna další neobvyklý autobus. Od společnosti ČSAD MHD Kladno, jež je členem skupiny Arriva, byl pro zkušební účely zapůjčen kloubový vůz SOR NBG 18 tamního evidenčního čísla 8911. V Brně je provozován pod evidenčním číslem 2723II. S cestujícími se v ulicích objevil poprvé ve středu 31. července, a to na 1. kurzu linky 84, kam by měl být vypravován i nadále. Vzhledem k absenci brněnského informačního a odbavovacího systému je jízda v tomto voze zdarma, na první pohled pak cestující nepřehlédne provizorní označení linky v podobě papírové cedule na předním skle. Zkušební provoz vozu 2723II se předpokládá po dobu cca 2 týdnů. číst dále
autor: Miky, 1. 8. 2019, trvalý odkaz

Nová generace reklamy Filharmonie Brno

Reklamní 1555 v soupravě s 1127. Dne 8. 7. 2019 byla slavnostně představena nová generace reklamy propagující Filharmonii Brno, kterou obdrželo krátké Vario ev. č. 1555II. Reklamní polep je vyveden ve zlaté grafice na černém podkladu. Stávající zlatá reklama, kterou se pyšnila tramvaj K2P ev. č. 1107 byla tento týden ukončena. číst dále
autor: Ondra K., 13. 7. 2019, trvalý odkaz

KT8D5R.N2 1722 po VP

I během první poloviny letošního roku pokračují velké prohlídky tramvají KT8D5R.N2. Koncem června byl dokončen vůz ev. č. 1722, který byl následně vrácen do provozu dne 28. 6. 2019. Provedení prohlídky je totožné jako u předchozích dokončených vozů stejného typu. Pro úplnost připomeňme, že v rámci VP dochází k montáži kompletního kamerového systému pro sledování prostoru pro cestující. číst dále
autor: Ondra K., 8. 7. 2019, trvalý odkaz

Letní trolejbusové aktuality

trolejbus 3275 ve smyčce Barvičova během jedné ze svých posledních služeb trolejbus 3280 ve vozovně Slatina Již tradičně patří první zmínka trolejbusových aktualit generálním opravám prováděných na trolejbusech Škoda 21Tr. Během uplynulého prvního pololetí roku 2019 byly tyto opravy dokončeny na vozech ev. č. 3008, 3021, 3016 a 3031II. Přičemž u posledního zmíněného trolejbusu s atypickým provedením interiéru se žlutými madly nebo také symboly dráhy na závětrných sklech. V provozu je rovněž zařazen vůz 3019, který byl opraven s využitím předního čela z jiného trolejbusu 21Tr (ex 385) odkoupeného z Dopravního podniku města Pardubic a.s. V dílnách se aktuálně nacházejí vozy ev. č. 3030II a 3058II.

Ke změnám ve vozovém parku trolejbusů menšího rozsahu lze zařadit zkušební instalaci předních světlometů Hella LED technology na vůz 3064II, krátkodobý zkušební provoz polstrovaných sedáků (vyměněných s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, a.s.) na voze 3620 v únoru tohoto roku nebo výměny hnacích náprav. Ty byly provedeny na trolejbusech ev. č. 3045II (Rába ex 3057II) a 3609 (ex Citelis 18M). Závada hnací nápravy je pak důvodem k dočasnému odstavení vozu 3610, u něhož lze podobnou výměnu také očekávat.

Do vozovny Husovice byl převeden trolejbus 3629. Od března do června tohoto roku byl do vozovny Slatina zapůjčen vůz 3280, od dubna pak i 3285, který je již také vypravován opět z vozovny Husovice. Pro období prázdninového provozu pak byly do vozovny Slatiny zapůjčeny nezvykle kloubové trolejbusy, a to konkrétně Škoda 25Tr (3609, 3611, 3613 a 3614). Zajistí víkendový provoz na lince 33 a v pracovních dnech budou vypravovány na dva kurzy téže linky.

V červnu opustil město Brno parciální trolejbus SOR TNB 12 ev. č. 3703, u kterého skončil jeho pronájem společností SOR Libchavy spol. s r.o. Vůz prochází úpravami pro provoz při napětí 750 V. Jeho dalším působištěm bude totiž trolejbusový provoz v Banské Bystrici. Odstaveny byly vozy ev. č. 3275 a 3284. Naopak přírůstkem do vozového parku trolejbusů se stal v květnu 2019 trolejbus Škoda 9TrHT28 pův. ev. č. 3136, který byl po 23 letech odkoupen z ukrajinského Rovna zpět do Brna, aby doplnil sbírku retro vozidel. číst dále
autor: Lukin, 29. 6. 2019, trvalý odkaz

KT8D5N 1730 po GO

1730 druhý den po zařazení do provozu po GO Po téměř dvouleté přestávce letos pokračuje program generálních oprav tramvají KT8D5N. Vůz ev. č. 1730 byl do ústředních dílen přistaven začátkem loňského podzimu, přičemž na zkušebních jízdách se objevil začátkem května. Po vyřízení nezbytných formalit byla 1730 poprvé nasazena do provozu dne 20. 6. Provedení generální opravy je shodné s předchozími dokončenými vozy stejného typu. Pro ilustraci připomeňme, že GO zahrnuje výměnu původních nájezdových plošin za mechanické, výměnu statických měničů a celkovou modernizaci stanovišť řidiče včetně všech ovládacích prvků a klimatizace. Kompletní popis naleznete ve starší aktualitě První KT8D5N po generální opravě. Pro úplnost uveďme, že v současnosti prochází stejnou prohlídkou tramvaje ev. č. 1732 a 1733. V provozu tak zůstává poslední nemodernizovaná tramvaj ev. č. 1735. číst dále
autor: Ondra K., 22. 6. 2019, trvalý odkaz

SOR NS 12 na zkoušku v Brně

Prototyp SOR NS 12 při zkušebním provozu v Praze Ve druhé polovině června zavítal do Brna netradiční přírůstek. Řady autobusového vozového parku dočasně obohatil prototyp dieselové verze autobusu SOR NS 12. Ve slatinské vozovně se objevil ve čtvrtek 20. června a s přiděleným evidenčním číslem 2722II by měl být nasazován do zkušebního provozu až do první poloviny srpna.

Autobus má standardní délku 12 metrů a pohání jej motor Iveco Tector o výkonu 210 kW, převodovka je automatická šestistupňová z produkce společnosti ZF. Interiér nabízí 32 míst k sezení, z toho je 16 bezbariérově přístupných. číst dále
autor: Miky, 21. 6. 2019, trvalý odkaz

Crossway LE LINE 12M v Brně

Nové Crosswaye budoucích evidenčních čísel 2912 a 2914 v Medlánkách Ve čtvrtek 6. června dorazily do Brna první dva z pěti očekávaných nových autobusů Iveco Crossway LE LINE 12M. Po dodání našly útočiště v areálu medlánecké vozovny, kde čekají na vyřízení příslušných administrativních úkonů před zařazením do provozu. Pětice nových vozů obdrží evidenční čísla 2911II2915II a jak již z nezvyklé číselné řady 29xx vyplývá, budou mimo regionální linky 303 využívány také pro nepravidelnou zájezdovou dopravu. Tomu je přizpůsobeno i jejich provedení – zmínit můžeme například šestistupňovou automatickou převodovku, maximální rychlost 100 km/h a digitální tachograf, ale také sedačky cestujících s vysokými opěradly a bezpečnostními pásy, ledničku na nápoje v palubní desce, CD/DVD přehrávač a USB nabíječky. Standardem je již také klimatizace prostoru pro cestující.

Aktuální přehled nově dodaných Crosswayů naleznete v evidenci. číst dále
autor: Miky, 10. 6. 2019, trvalý odkaz

T3G 1604+1619 po VP

V polovině května byla dokončena VP na tramvajích T3G ev. č. 1604 a 1619. Po nezbytných zkušebních jízdách byla souprava předána do provozu na přelomu května a června. Provedení obou vozů odpovídá předchozím dokončeným prohlídkám tramvají typu T3G vybavených ručním řadičem. číst dále
autor: Ondra K., 8. 6. 2019, trvalý odkaz

Nákup ojetých tramvají typu T6A5 z Prahy

Dne 29. 5. 2019 podepsali zástupci DPMB a.s. kupní smlouvu s Dopravním podnikem hlavního města Prahy na nákup celkem 10 starších tramvají typu T6A5 evidenčních čísel 8613, 8646, 8652, 8656, 8664, 8666, 8676, 8681, 8686 a 8688. Dle smlouvy zveřejněné v registru smluv musí být všechny tramvaje odvezeny nejpozději do 30. 6. 2019 a celková kupní cena činí 3 506 500 Kč bez DPH. O konkrétním využití jednotlivých tramvají prozatím nebylo oficiálně rozhodnuto a jejich budoucnost ukáže až čas. číst dále
autor: Ondra K., 4. 6. 2019, trvalý odkaz

Jarní reklamní souhrn

Letošní jaro je zatím na reklamní novinky velmi bohaté. Celkově přibylo 9 nových celovozových reklam. 4 nové polepy vozí tramvaje rodiny Vario, 3 tramvaje typu Škoda 13T a 2 nové reklamy můžeme potkat na Anitrách. Jedinou ukončenou CVR představuje reklama My food, kterou od dubna 2016 vozila Škoda 13T ev. č. 1924.

Mezi reklamní Varia se zařadily kloubové LF2 ev. č. 1102II (bílá reklama oční studio Aleše Žejdla) a 1130III (červená reklama k 100. výročí Velkého Brna) a krátká LF1 ev. č. 1573II (modrá reklama propagující zábavní vědecké centrum VIDA!) a 1601II (fialový polep propagující na obchodní síť Datart). Řady reklamních tramvají Škoda 13T doplnily vozy ev. č. 1933 (červeno-bílá reklama bulvárního online deníku Stars24.cz), 1945 (červeno-bílá reklama propagující pojišťovnu Youplus) a 1946 (zelená reklama bankovní společnosti Airbank). Novými reklamními Anitrami jsou tramvaje ev. č. 1809 (bílo-modrý polep propagující zpravodajský portál EuroZprávy.cz) a 1821 (barevná reklama propagující skladatele Leoše Janáčka). číst dále
autor: Ondra K., 25. 5. 2019, trvalý odkaz

Vyřazování autobusů a přesuny mezi vozovnami

Pohled do minulosti. Budovu Vlněny a tramvajové koleje bychom v ulici Dornych už hledali marně, autobusovou linku 51 také a i vůz B931 7448 zanedlouho ukončí svou životní pouť... Ve středu 22. května s cestujícími vyjel poslední autobus Urbanway 12M z letošní dodávky, vůz ev. č. 7683. V provozu tak slouží již všech 15 nových autobusů. Vzehledem k jejich zařazení byly převážně v průběhu května odstaveny starší autobusy typů B931, B961, Citelis 12M a Citelis 18M. Některé vozy již byly s ohledem na omezenou kapacitu odstavných ploch především v medlánecké vozovně rozebrány a odvezeny do kovošrotu, nejpozději do konce července je budou následovat vozy další. Vyřazeny mají být autobusy B931 74467450, B961 23642366, zbývající vozy Citelis 12M z číselné řady 76317650 a všechny zbývající vozy Citelis 18M. Připomeňme, že se ještě jedná o vozy, které je nutné vyřadit v několika etapách během letošního roku v souvislosti s podmínkami dotace na nákup autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn, který proběhl v minulém roce.

S ohledem na provozní potřeby a změny ve stavu autobusů také průběžně v posledních dnech dochází k přesunu mezi vozovnami. Do Slatiny se tak po 4 letech vrací z Medlánek autobusy typu B931, konkrétně vozy 74667474, a také vozy Citelis 12M ev. č. 7660, 7661 (tyto dva sloužily v Medlánkách pouze rok) a 76637666. S návratem sólo "devítistovek" do Slatiny souvisí také zrušení garance nízkopodlažnosti na vybraných trhačkových kurzech na linkách 75 a 78.

Podrobné informace o jednotlivých vozidlech jsou k dispozici v evidenci, jejich nasazení je pak možné sledovat ve vypravenosti. číst dále
autor: Miky, 25. 5. 2019, trvalý odkaz

9Tr 3136 po 23 letech zpět v Brně

Trolejbus 3136 na cestě zpět z Ukrajiny do Brna Pro složení z návěsu byly využity sloupové zvedáky První metry v areálu vozovny Komín V úterý 7. května v ranních hodinách byl v komínské vozovně trolejbusů složen ze silničního návěsu netradiční staronový přírůstek. Do Brna se po 23 letech vrátil trolejbus 9Tr původního evidenčního čísla 3136, který byl v roce 1996 odprodán do ukrajinského Rovna.

Trolejbus byl vyroben v roce 1980 jako typ 9TrHT28, tedy ve verzi s hydraulickým posilovačem řízení a s tyristorovou elektrickou výzbrojí. Těchto vozů bylo v letech 1980–1981 do Brna dodáno celkem 35. V roce 1996 byl po 16 letech provozu společně s dalšími šesti vozy typu 9Tr odprodán do Rovna, kde sloužil až do současnosti. Na Ukrajině přitom byla původní tyristorová výzbroj vyměněna za odporovou. Po náročných jednáních se podařilo s místním dopravním podnikem dohodnout podmínky odprodeje a návratu trolejbusu do Brna. Samotná přeprava proběhla na přelomu dubna a května. V Brně se trolejbus podrobí rekonstrukci a bude zařazen do sbírky retro vozidel Dopravního podniku města Brna. číst dále
autor: Miky, 8. 5. 2019, trvalý odkaz

Autobusy Urbanway 12M v provozu

Nový Urbanway 12M 7675 na zvláštní jízdě Pondělí 6. května se stalo prvním dnem, kdy v Brně do provozu vyjely autobusy Iveco Urbanway 12M v dieselovém provedení. V ulicích se ukázaly vozy ev. č. 7673, který byl vypraven na kurz 30/50 zajišťující odjezdy na lince E50, a 7675, který byl využit pro objednanou zvláštní jízdu. Ostatní autobusy z patnáctikusové dodávky budou postupně následovat v dalších dnech. Podrobnější informace k nejnovějším přírůstkům ve vozovém parku byly uvedeny v předchozí aktualitě: První dieselové vozy Urbanway 12M v Brně. číst dále
autor: Miky, 6. 5. 2019, trvalý odkaz

První dieselové vozy Urbanway 12M v Brně

Nové autobusy Urbanway 12M v Medlánkách, v čele vůz budoucího ev. č. 7674 V pátek 5. dubna dorazilo do medlánecké vozovny prvních 8 autobusů Iveco Urbanway 12M v dieselovém provedení. Vozy jsou součástí dodávky 15 kusů uvedeného typu a po provedení potřebných příprav a úředních úkonů budou zařazeny do provozu. Přidělena jim budou dosud neobsazená evidenční čísla z číselné řady 76xx, tedy 76727686. Provedení autobusů je podobné vozům s pohonem na CNG, které již v Brně jsou v provozu. Z výroby zde však už je nainstalována klimatizace prostoru pro cestující, novinkou jsou také USB nabíječky drobné elektroniky. V souvislosti s řešením pohonu se pak liší zadní část interiéru. Přehled nově dodaných autobusů naleznete v evidenci, která bude průběžně doplňována a aktualizována.

O nových autobusech pro Brno jsme informovali již v aktualitě Nová vozidla pro MHD v Brně a následně v rekapitulaci změn ve vozovém parku za minulý rok. Součástí letošní dodávky je kromě 15 Urbanwayů také 5 autobusů Iveco Crossway LE LINE 12M, jejichž příjezd se očekává během měsíce června.

(aktualizováno 11. 4. 2019) číst dále
autor: Miky, 9. 4. 2019, trvalý odkaz

VarioLF2R.E 1098 po VP

I během prvního čtvrtletí letošního roku pokračují velké prohlídky kloubových tramvají Vario. Začátkem března byl dokončen vůz ev. č. 1098II, který byl následně vrácen do provozu ve druhé polovině měsíce. Provedení prohlídky je totožné jako u předchozích dokončených vozů stejného typu. Pro úplnost připomeňme, že v rámci VP dochází k montáži předních tlumených světlometů s technologií LED a kompletního kamerového systému pro sledování prostoru pro cestující. číst dále
autor: Ondra K., 31. 3. 2019, trvalý odkaz

T3G 1639+1640 po VP

Začátkem března byla dokončena VP na tramvajích T3G ev. č. 1639 a 1640. Provedení obou vozů odpovídá předchozím dokončeným prohlídkám souprav T3G ev. č. 1606+1608 a 1607+1611. Jedinou vizuální změnou oproti předchozímu stavu je nahrazení ochlazovače kabiny řidiče Trav-l-cool klimatizací Dometic-Waeco CoolAir RTX. číst dále
autor: Ondra K., 25. 3. 2019, trvalý odkaz

Dallas odvezen na rekonstrukci

Dnešní Dallas pod původním jménem Moskva Poslední únorový den roku 2019 se na Brněnské přehradě nesl ve znamení nakládky a odvozu lodi Dallas, interně označené evidenčním číslem 4805, do Hlavečníku u Týnce nad Labem k plánované rekonstrukci.

Nejprve si ale stručně povězme něco k historii zmíněné lodi. Po skromných začátcích lodní dopravy krátce po 2. světové válce, kdy provoz zahájily pouze dvě jednopalubové lodě původem z Německa společně se člunem pro 18 cestujících, který původně pravděpodobně sloužil na Svratce u Kamenného mlýna, bylo přímo na břehu Brněnské přehrady vlastními silami pracovníků dopravního podniku částečně nebo zcela postaveno celkem 8 lodí. Mezi nimi byla v roce 1955 v provizorních podmínkách dřevěného hangáru dokončena i dvoupalubová loď, pojmenovaná tehdy jako Moskva. Protože se postupem času začínalo projevovat nevyhovující zázemí a také stárnutí jednotlivých plavidel, bylo koncem 70. let přistoupeno k celkové rekonstrukci areálu lodní dopravy a postupné výstavbě zděných hangárů pro údržbu a deponování lodí. Zároveň byly průběžně prováděny generální opravy jednotlivých lodí, přičemž námi sledovaná Moskva se dostala na řadu již v letech 1980–1981.

 Dallas na hladině Brněnské přehrady v roce 2011 Další milník v historii lodní dopravy přišel v roce 1993, kdy bylo několik lodí přejmenováno. Moskva tak dostala dvé dnešní jméno Dallas. Celkem 4 dvoupalubové a 2 jednopalubové lodě pak sloužily provozu sezónní linky lodní dopravy až do roku 2010, kdy byly zahájeny dodávky lodí nových, tentokrát již vyrobených u externího dodavatele, jímž se stala společnost JESKO CZ s provozovnou v Hlavečníku u Týnce nad Labem (cca 15 km od Kolína). Během let 2010–2012 se tak na hladinu Brněnské přehrady dostalo 5 nových lodí, které postupně nahradily lodě původní. Ty byly většinou odprodány soukromým subjektům a přestaly sloužit svému původnímu účelu. Výjimkou je pouze jednopalubová loď Brno, která prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí a je dodnes využívána pro zvláštní plavby mimo běžný plavební řád, a také dvoupalubová loď Dallas, která od ukončení své poslední plavební sezóny v roce 2012 odpočívala na břehu a čekala na svůj další osud.

Ten přitom zpočátku byl poměrně nejistý. Záhy, na jaře roku 2013, byla loď prohlášena kulturní památkou. Už o dva roky později, tedy v roce 2015, však byla nabídnuta k odprodeji, status kulturní památky se všemi důsledky z toho plynoucími ale pravděpodobně případné zájemce o koupi odradil. Už v roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti zabývající se celkovou rekonstrukcí plavidla a jeho zpětným uvedením do provozu. Až konečně v září roku 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této rekontrukce, a z vítězství se mohla radovat opět společnost JESKO CZ. Přípravy na rekonstrukci vyvrcholily, jak již bylo zmíněno v úvodu aktuality, ve čtvrtek 28. února 2019, kdy byl v areálu lodní dopravy Dallas naložen na silniční návěs, a v noci vyrazil do Hlavečníku. Zde bude provedena hlavní část oprav, přičemž dokončení celé rekonstrukce má proběhnout opět v Brně na jaře příštího roku. Uvedení do provozu je podle zadávací dokumentace naplánováno nejpozději na červen roku 2020.

Přehled všech lodí naleznete v příslušné sekci v evidenci. číst dále
autor: Miky, 10. 3. 2019, trvalý odkaz

T6A5 1209+1210 po GO

Koloběh generálních oprav tramvají T6A5 pokračuje i nadále. Na přelomu roku byla dokončena souprava nesoucí ev. č. 1209+1210. Vůz 1209 absolvoval zkušební jízdy ještě koncem prosince, vůz 1210 byl zprovozněn přibližně o měsíc později. Po vyřízení všech nezbytných administrativních záležitostí byla souprava poprvé vypravena dne 5. 2. 2019 na 18. kurzu linky 12. Provedení a rozsah opravy je totožný s předchozími dokončenými vozy ev. č. 1203, 1204, 1213 a 1214. Bližší popis výchozího stavu generálních oprav naleznete v příslušné aktualitě z roku 2015. číst dále
autor: Ondra K., 18. 2. 2019, trvalý odkaz

VarioLF2R.E 1102 po VP

LF2 1102 druhý den v provozu po VP Po téměř 14měsíční pauze pokračují velké prohlídky kloubových tramvají Vario. Na konci ledna byl dokončen vůz ev. č. 1102II, který byl následně vrácen do provozu začátkem tohoto týdne. Provedení prohlídky je totožné jako u předchozích dokončených vozů stejného typu. Pro úplnost připomeňme, že v rámci VP dochází k montáži předních tlumených světlometů s technologií LED a kompletního kamerového systému pro sledování prostoru pro cestující. číst dále
autor: Ondra K., 15. 2. 2019, trvalý odkaz

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2018 a výhled na rok 2019

 Polep KT8D5R.N2 1704 připomíná výročí 150 let MHD v Brně Jako již tradičně se začátkem nového roku přinášíme aktualitu shrnující nejdůležitější a nejzajímavější změny ve vozovém parku DPMB v roce 2018. V následujících odstavcích se také dočtete o plánech na roky následující.

» číst celý text... číst dále
autor: Jakub S., 29. 1. 2019, trvalý odkaz

Lednové reklamní zpravodajství

První měsíc letošního roku přinesl na reklamním poli hned tři novinky. První a největší novinkou je modrá celovozová reklama propagující sté výročí založení Masarykovy univerzity. Polep byl v polovině ledna nalepen na kloubové Vario ev. č. 1078II, kde vystřídal reklamu propagující projekt Masarykovy univerzity Tři osudové roky. Ve stejném období byla ukončena celovozová reklama Rudolf Jelínek, kterou vozilo VarioLF2R.E ev. č. 1106II a dále bokolep propagující síť optik Aleše Žejdla, kterým se pyšnila tramvaj K2R.03 ev. č. 1081. Oba vozy nyní jezdí v unifikovaném laku. číst dále
autor: Ondra K., 26. 1. 2019, trvalý odkaz

Ukončení provozu autobusů B941 v Brně

2340 v zastávce Všetičkova jako náhradní doprava za tramvajovou linku 4 Druhý prototyp Karosy B941 sloužil v Brně v letech 1998–2014 Poměrně nenápadně opustily v průběhu druhé poloviny roku 2018 řady brněnského vozového parku autobusy Karosa B941. Věnujeme jim proto tuto aktualitu, byť s mírným zpožděním.

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 20. 1. 2019, trvalý odkaz

Zkušební provoz autobusu Urbanway 12M

V pátek 18. ledna zavítal do Brna netradiční přírůstek v podobě předváděcího autobusu Iveco Urbanway 12M. Jde o vůz s registrační značkou 5E9 6192 vyrobený v roce 2018. Autobus je v majetku výrobce, tedy společnosti Iveco Czech republic, a po zápůjčkách do Karlových Varů a středních Čech si našel cestu i do Brna, kde má být ve zkušebním provozu po dobu cca dvou týdnů. U Dopravního podniku města Brna bylo vozu přiděleno evidenční číslo 2721II a počítá se s jeho vypravováním z medlánecké vozovny zejména na linky 41, 43, 44, E50, 52 a 53. Účelem testování je především odzkoušení jednotlivých parametrů motoru, převodovky a dalších vlastností v souvislosti s očekávanou dodávkou 15 nových autobusů stejného typu. číst dále
autor: Miky, 18. 1. 2019, trvalý odkaz

Anitra 1817 s celovozovou reklamou

Během prvního lednového týdne obdržela tramvaj Škoda 03T6 “Anitra” ev. č. 1817 celovozovou reklamu propagující 100 let od založení Mendelovy univerzity. Polep je tvořen černou grafikou na zeleném podkladu. číst dále
autor: Ondra K., 6. 1. 2019, trvalý odkaz

Zimní trolejbusové aktuality

trolejbus 3216 ještě v pravidelném provozu na odklonové trase ulicí Mlýnská trolejbus 3273 na hale vozovny Husovice v průběhu posledního roku svého pravidelného provozu u DPMB interiér odstaveného trolejbusu 3271 Na trolejbusech Škoda 21Tr jsou postupně prováděny generální opravy, a to v pořadí již druhé. V předešlém roce byly od vydání posledních trolejbusových aktualit dokončeny opravy tohoto stupně na vozech 3008, 3025II, 3028 a 3502, který byl zrenovován do stavu po dodání a bude sloužit jako retro vůz (více informací v příslušné aktualitě). Aktuálně se tak v dílnách těžké údržby nacházejí trolejbusy 3016, 3019 (oprava po dopravní nehodě), 3021 a 3031II. Čelo poškozeného vozu 3019 bylo již demontováno a namísto něj instalováno čelo z jiného trolejbusu 21Tr (ex 385) odkoupeného z Dopravního podniku města Pardubic a.s. Na přistavení do dílen čekají vozy 3033, 3037, 3057II a 3058, tj. i oba trolejbusy 21TrAC odkoupené v květnu 2014 od Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s., které jezdily v ulicích Brna v atypických bílých nátěrech s červenými pruhy na čelech. Během generálních oprav o tento prvek přijdou, neboť budou přelakovány do standardního městského schématu Kotas. Práce rovněž postupně pokračují i na trolejbusech TMB - Tatra T401 (ev. č. 461) a Škoda 8Tr (ev. č. 141).

V souvislosti s dodávkou nových parciálních trolejbusů Škoda 26Tr došlo k definitivnímu odstavení několika trolejbusů Škoda 14Tr a jednoho vozu Škoda 15Tr. Aktuální výčet odstavených trolejbusů tedy zahrnuje následující vozy 3244, 3250, 3267, 3269, 3271, 3273, 3276, 3277, 3286, 3506 a 3508. U některých z nich dojde k jejich prodeji. Například vůz 3508 by měl přejít do vlastnictví soukromé osoby a dále sloužit jako součást pohostinského zařízení. číst dále
autor: Lukin, 2. 1. 2019, trvalý odkaz

Tramvajové zpravodajství konce roku 2018

Poslední měsíce roku 2018 byly na poli tramvají poměrně pestré, pojďme si tedy udělat malý souhrn nejdůležitějších událostí.

Souprava T6A5 1207+1208 krátce po GO T3R.PV 1561 na ZJ po VP Těžká údržba

Začátkem prosince byla do provozu vrácena souprava tramvají T6A5 ev. č. 1207+1208 po provedené generální opravě. Oba vozy se na zkušebních jízdách objevily již v září, nicméně bylo nutno dostát i všem úředním formalitám. Provedení GO je prakticky shodné s předchozími dokončenými tramvajemi T6A5 ev. č. 1203 a 1204.

Krátce před polovinou prosince byly dokončeny velké prohlídky tramvají T3G ev. č. 1606+1608 a T3R.PV ev. č. 1603+1561. Vizuální provedení všech čtyř vozů odpovídá běžnému rozsahu VP, pouze “A” vůz 1606 obdržel klimatizaci kabiny řidiče Dometic-Waeco CoolAir RTX náhradou za původní ochlazovač Trav-l-cool.

Pro úplnost doplňme, že krátce před Vánoci se na zkušebních jízdách po GO objevila tramvaj T6A5 ev. č. 1209 a naopak k provedení VP byly předány vozy 1102II, 1558II, 1639 a 1640.

Reklamní zpravodajství

Již během podzimu byla ze soupravy T3P ev. č. 1622+1623 odstraněna celovozová reklama Intersport. Oba vozy opět jezdí v unifikovaném laku.

Začátkem listopadu obdrželo kloubové VarioLF2R.E ev. č. 1078II celovozovou reklamu propagující projekt Masarykovy univerzity Tři osudové roky. Polep tvoří barevná grafika na světle šedém podkladu.

Během první poloviny prosince byla celovozovou reklamou opatřena tramvaj T3R.PV ev. č. 1658II, která je příležitostně využívána pro potřeby výcviku nových řidičů tramvají. Pestrobarevný reklamní polep má za cíl tramvaj odlišit od ostatních běžných vozů a zároveň propagovat i podnikovou autoškolu.

Ve stejném období byla do provozu dána i tradiční bílá celovozová reklama s vánočním přáním DPMB a. s., kterou letos vozí Anitra ev. č. 1821. číst dále
autor: Ondra K., 1. 1. 2019, trvalý odkaz