Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2022 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2022

Letní trolejbusové aktuality

SOR TNS 12 ev. č. 3065 SOR TNS 12 ev. č. 3065 Během léta pokračovaly dodávky nových trolejbusů Škoda 27Tr. Poslední várka zahrnovala vozy 3672, 3679, 3681, 3682 a 3683, z nichž většina je již zařazena do provozu. V Brně se tak aktuálně nachází 35 ks těchto vozidel a v průběhu podzimu bude dodáno zbývajících 5 ks. Kromě toho byly se začátkem září dodány dvě karoserie trolejbusů SOR TNS 12 ev. č. 3065II a 3066II určené ke kompletaci v dílnách vozovny Komín. Pro dopravní podnik tak fyzicky odstartoval projekt nazvaný Mario navazující na dříve realizovaný projekt AcuMario, během něhož byl zkompletován parciální trolejbus SOR TNB 12 ev. č. 3703. Díky kompletaci vozidel ve vlastní režii vyčíslil DP úsporu za každé takto pořízené vozidlo na 2,5 mil. Kč oproti tržní ceně kompletního trolejbusu. Práce, které budou provedeny v dílnách vozovny Komín, zahrnují např. montáž tračního motoru, střešního kontejneru s výzbrojí nebo sběrací soustavy. Po dokončení bude zahájen zkušební provoz. Předpokládaným termínem zařazení těchto vozidel do provozu s cestujícími je začátek roku 2023.

V srpnu 2022 byl prodán a odvezen vůz 3218. V červenci 2022 byl prodán a odvezen vůz 3607. Oproti zařazování nových trolejbusů do provozu jsou odstavovány starší vozidla. V srpnu tohoto roku byl z provozu odstaven vůz 3218, do té doby nejstarší provozní trolejbus v ČR. Nebyl však sešrotován, nýbrž prodán soukromé osobě. Podobný osud potkal i trolejbus 3607, který byl odvezen na konci čevence, zatímco ostatní vyřazené vozy typu 22Tr 3602, 3606 a 3608 byly sešrotovány. Posledními provozními trolejbusy tohoto typu jsou 3603 a 3605. Druhý z nich je však již pouze záložní, stejně jako poslední vůz typu 15Tr 3505. V tomto režimu by zmíněné vozy měly vydržet do plánované rozlučky s trolejbusy Škoda 15Tr a 22Tr v Brně. Z trolejbusů typu 21Tr byly odstaveny vozy 3046II a 3050II, který je ovšem odstaven zatím pouze dočasně a o vyřazení (nebo provedení opravy) bude rozhodnuto později.

Vůz 3508 slouží aktuálně jako bufet na ulici Hviezdoslavova. Salon vozu 3310 byl tématicky vyzdoben v rámci prázdninové akce Zážitkový zoo bus. Trolejbus 3310 obdržel v červnu CVR na Zážitkový zoo bus, kterým se tento vůz stal pro období letních prázdnin, kdy byl vypravován výhradně na zvláštní jízdu zajišťující přepravu cestujících z náměstí Svobody přímo k zoologické zahradě, a to s doprovodným programem. Salon vozu byl opatřen tématickou výzdobou. Ta byla po prázdninách odstraněna. Celovozová reklama je však zachována, byť je trolejbus již v běžném provozu s cestujícími. Vozy 3304 a 3628 jsou stále odstaveny. Již dříve vyřazený trolejbus 3508 aktuálně slouží jako bufet na ulici Hviezdoslavova. číst dále
autor: Lukin, 18. 9. 2022, trvalý odkaz

Provoz soupravy tramvají 2x EVO 2 "Drak"

2x EVO 2 na lince 1 Brněnský dopravní podnik v čase letních prázdnin vypravuje na linku 1 dvojici tramvají EVO 2. Tato velkokapacitní plně nízkopodlažní klimatizovaná souprava jezdí v pracovní dny na 2. kurzu a o víkendech a státních svátcích na 6. kurzu linky 1 (po ukončení výluky v Křížové ulici je možné, že se určené kurzy změní).

Souprava vyjela 1. 7. 2022 ve složení 1833+1834, avšak po dopravní nehodě v prvních dnech provozu, při které došlo k poškození čelního okna vozu 1833 došlo k výměně předního vozu za 1839. Následně došlo k poruše vozu 1834, který byl nahrazen vozem 1826. Od 21. 7. 2022 jezdí souprava ve složení 1837+1827.

Do letošních prázdnin bylo možné soupravu tramvají 2x EVO 2 v Brně potkat pouze několik dní (či spíše nocí) v rámci zkušebního provozu bez cestujících při nastavování parametrů software tramvají, a to v průběhu druhé poloviny roku 2020. Je pravděpodobné, že provoz dvojice "Draků" bude s koncem prázdnin ukončen. číst dále
autor: manil, 24. 7. 2022, trvalý odkaz

Nové trolejbusové tratě a další trolejbusové aktuality

S příchodem měsíce června 2022 došlo k uvedení do provozu dvou nových trolejbusových tratí. Navíc jsou již od poloviny minulého měsíce dodávány další trolejbusy Škoda 27Tr. Obě tyto události s sebou přinesly i řadu dalších změn, kterým se věnují tyto trolejbusové aktuality, čímž je částečně aktualizován text těch předcházejících.

Nová smyčka Štefánikova čtvrť (Kohoutova) Jak již bylo dříve uvedeno, s pokračujícími stavebími pracemi v severovýchodním úseku VMO na dílčích stavbách Tomkovo náměstí a Rokytova došlo k přerušení trolejbusové dopravy mezi zastávkami Židenice, kasárna a Tomkovo náměstí v obou směrech. Během první etapy výluky byly linky 25 a 26 ukončeny ve vozovně Husovice (resp. ve smyčce na jejím nádvoří). Se začátkem druhé etapy byly tyto linky přetrasovány do nové smyčky Kohoutova, která se nachází v blízkosti zastávky Štefánikova čtvrť, kde jsou zároveň situovány zastávky výstupní i nástupní pro trolejbusové linky vedené do nové smyčky. Tedy je z provozního hlediska označována jako smyčka Štefánikova čtvrť a označení Kohoutova bylo spíše pracovní. Přestože stavební povolení vydal Drážní úřad již v září roku 2019, k samotné realizaci došlo až letos. Nová trať, jejíž celková délka je cca 600 m, začíná odbočením z ulice Provazníkova na ulici Merhautova. Vzhledem k zachování propojení s Tomkovým náměstím, příp. vozovnou Husovice, je odbočení realizováno pomocí výhybek se zachováním stop směrem na Tomkovo náměstí a s instalací odbočné větve s výhybkami ve směru od vozovny Husovice na ulici Merhautova (umožňující výjezd trolejbusů z vozovny Husovice do smyčky Kohoutova). Aktuálně však není z důvodu výstavby MÚK na Tomkově náměstí možné využívat trať spojující Merhautovu a Tomkovo náměstí. Nová trať pokračuje dále ulicí Merhautova souběžně s tramvajovou tratí. V prostoru tramvajové smyčky Štefánikova čtvrť jsou instalována dvoje křížení tramvajových a trolejbusových stop. Obraty trolejbusových vlaků jsou možné v nově realizované smyčce na ulici Kohoutova na stávající okružní křižovatce. Před touto křižovatkou je trať dvoustopá s výhybkami s možností předjíždění trolejbusů a jejich odstavování během pobytu v konečné zastávce. Za okružní křižovatkou ve směru zpět na ulici Merhautova je pak vytvořena odstavná stopa bez výhybek.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 9. 6. 2022, trvalý odkaz

Další dodávky autobusů SOR NS 12 pro Brno

Autobusy SOR NS 12 jsou k vidění především v severní části Brna Koncem měsíce května byly zahájeny dodávky dalších autobusů SOR NS 12 do Brna. Dopravní podnik tak využitím opce navázal na dodávku 20 vozů z roku 2020 a do konce roku 2022 odebere od libchavského výrobce dalších 31 vozů. Provedení nových autobusů SOR NS 12 je shodné s těmi předcházejícími, jediným rozdílem je absence stojanu na pokladnu EPIS 5.0A pro prodej kompletního sortimentu jízdenek dle tarifu IDS JMK.

Nové autobusy, které obdrží nebo již obdržely evidenční čísla od 7707 výše a navazují tak na předchozí vozy SOR NS 12, jsou opět přidělovány do vozovny Medlánky. S tím také souvisí postupný přesun patnácti vozů Urbanway 12M v dieselové verzi (vozy 76727686) do Slatiny, přičemž jako první byly ve čtvrtek 2. června převedeny vozy evidenčních čísel 7672, 7676 a 7679. V závislosti na zařazování nových vozů do provozu lze také očekávat postupné odstavování a vyřazování autobusů Crossway LE 12M z roku 2010 (vozy 78017825). číst dále
autor: Miky, 3. 6. 2022, trvalý odkaz

Minibus Isuzu NOVO Citi Life na zkouškách u DPMB

V polovině května dorazil do medlánecké vozovny Dopravního podniku města Brna, a. s., minibus Isuzu NOVO Citi Life Class I., který byl pro účely zkušebního provozu zapůjčen společností TURANCAR CZ s.r.o. Vůz obržel evidenční číslo 2730II náležící do řady zkušebních vozidel. Po dobu cca dvou týdnů bude vypravován z vozovny Medlánky na linky obsluhované minibusy, zejména 65 a 81. Podrobné technické detaily k vozidlu naleznete na stránkách společnosti TURANCAR CZ nebo v přímo v katalogovém listu vozidla. číst dále
autor: BMHD, 21. 5. 2022, trvalý odkaz

Trolejbusové aktuality

Tyto trolejbusové aktuality shrnují kromě běžných změn ve vozovém parku trolejbusů také změny související se začátkem výluky Výstavba VMO Tomkovo náměstí – 1. etapa, a to nejen z hlediska vozového parku, ale i z hlediska infrastruktury a dopravního provozu.

Trolejová věžka při pracech na manipulační trolejbusové trati na ulici Jedovnická. Nová manipulační trať na ulici Jedovnická Pokračující stavební práce v severovýchodním úseku VMO na dílčích stavbách Tomkovo náměstí a Rokytova si vyžádaly přerušení trolejbusové dopravy mezi zastávkami Židenice, kasárna a Tomkovo náměstí v obou směrech. Linky 25 a 26 stále obsluhují západní část tangenty, avšak jsou ukončeny ve vozovně Husovice, a dopravu ve východní části zajišťuje linka 27 ukončená ve smyčce Stará osada. Trasa této linky je se zbytkem sítě propojena novou manipulační tratí vedoucí po ulicích Jedovnická a Bělohorská. Napojení této tratě si vyžádalo úpravy trolejového vedení na okružní křižovatce Černovičky takové, aby bylo možné na manipulační trať najet ve směru od ulice Hviezdoslavova, a to i z vozovny Slatina, a aby bylo možné z této tratě vyjet přes okružní křižovatku libovolným výjezdem (kromě jízdy zpět). Na druhé straně je trať napojena u křižovatky ulic Jedovnická a Novolíšeňská, přičemž toto napojení je realizováno pouze ve směru z/do Líšně a případnou jízdu z/do Vinohrad je možné realizovat přes smyčku Novolíšeňská, která byla i po prodloužení trolejbusové tratě na Jírovu zachována jako manipulační. Součástí výstavby manipulační tratě měla být i nová měnírna u zastávky Podstránská. Ta však vybudována nebyla, a tak platí na této trati (a přilehlých úsecích tramvajové tratě linky 8) zvláštní provozní režim, jehož cílem je zamezit přetěžování úseku. Kromě této nové manipulační tratě zůstává taktéž propojení pomocí manipulační tratě vedoucí po ulicích Bubeníčkova, Zábrdovická a Cejl. Ta je však pouze jednostopá a umožňuje tak jízdu pouze ve směru Stará osada – vozovna Husovice. Vzhledem k plánovaným stavebním činnostem v části Tomkova náměstí, resp. ulice Provazníkova, i pod Husovickým tunelem budou v budoucnu linky 25 a 26 odkloněny do aktuálně budované smyčky Kohoutova.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 12. 5. 2022, trvalý odkaz

Dodávky nových sólových trolejbusů

V návaznosti na obnovu vozového parku kloubových trolejbusů dodávkou 40 ks vozidel Škoda 27Tr, z nichž 20 bude díky využití opce teprve dodáno, bude obnoven rovněž vozový park sólových trolejbusů. Jedná se konkrétně o tyto dvě zakázky:
  • dodávka komponentů pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a uzavření licenční smlouvy k výrobní dokumentaci pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů (tzv. stavebnice),
  • dodávka až 40 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2022-2025.

Trolejbus SOR TNB 12 s výzbrojí RAIL Electronics, který byl zkompletován ve vozovně Komín. Předmětem první zakázky je dodávka komponentů pro vlastní montáž trolejbusů, která bude probíhat v dílnách těžké údržby ve vozovně Komín. Obdobným projektem byla kompletace tramvají Pragoimex EVO 2 v ústředních dílnách. Odlišností oproti tomuto projektu bude menší rozsah prací prováděných přímo v dílnách DP. Zadávací řízení bylo vypsáno již v listopadu 2020 a lhůta pro podání nabídek vypršela po opakovaném prodloužení v květnu 2021. Další průtahy v uzavření zadávacího řízení způsobilo posuzování zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. I přes tato zpoždění byla nakonec rámcová dohoda dne 8. dubna 2022 uzavřena, a to s jediným účastníkem řízení – výrobcem SOR Libchavy spol. s r.o. Bude se jednat o trolejbusy SOR TNS 12 s trakční výzbrojí RAIL Electronics CZ s.r.o., přičemž cena za dodávku komponentů pro kompletaci jednoho vozidla je bezmála 7,4 mil. Kč. Komponenty pro první dva vozy mají být dodány ve lhůtě do srpna 2022. Dodávky komponentů pro dalších až 38 ks těchto vozidel mohou být realizovány na základě dílčích kupních smluv v letech 2022–2025.

Škoda 32Tr Předmětem druhé zakázky je dodávka až 40 ks parciálních trolejbusů (již zkompletovaných). Zadávací řízení bylo zahájeno 20. září 2021 a lhůta pro podání nabídek vypršela 25. listopadu 2021. Následně byla v únoru 2022 uzavřena rámcová dohoda s výrobcem ŠKODA Electric a.s., přičemž dodávaným vozidlem bude Škoda 32Tr s karoserií SOR TNS 12. Vizuálně se tedy bude v případě obou zmíněných zakázek jednat o velmi podobná vozidla. Cena jednoho trolejbusu činí 11,8 mil. Kč. Prvních 10 ks má být dodáno do srpna 2023 a až dalších 30 ks může být odebráno na základě dílčích kupních smluv v letech 2023–2025. Vozidla budou prvními brněnskými trolejbusy vybavenými kamerami snímajícími prostor sběračů a trolejového vedení s přenosem obrazu v reálném čase a zobrazením v kabině řidiče. číst dále
autor: Lukin, 28. 4. 2022, trvalý odkaz

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2021 a výhled na rok 2022

Tramvaje EVO 2 jsou kompletovány od roku 2020, přičemž do konce roku 2021 jich bylo do provozu uvedeno 18 ks. Celkem jich může být až 41 Novinkou v provozu je 20 kloubových trolejbusů 27Tr, které byly dodány v závěru roku 2021 Ani letošek nebude výjimkou z tradice, kdy v prvních měsících nového roku rekapitulujeme z pohledu změn ve vozovém parku rok uplynulý. V následujících odstavcích tedy nabízíme souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších změn ve vozovém parku DPMB v roce 2021 a dočtete se také o plánech na rok následující. Přejeme příjemné čtení.

» číst celý text... číst dále
autor: Jakub S., 7. 3. 2022, trvalý odkaz

Alkohol testery v autobusech

Alkohol tester DS-25 v autobusu Urbanway 12M Na konci února 2022 byly do všech patnácti dieselových autobusů Iveco Urbanway 12M zkušebně nainstalovány alkohol testery Lion DS-25. Přístroj DS-25 se skládá z měřicího přístroje a řídící jednotky a jeho účelem je neumožnit nastartování vozidla bez provedení dechové zkoušky na alkohol s negativním výsledkem. Měřicí přístroj je vybaven elektrochemickým senzorem, funguje tedy na stejném principu jako běžně používané profesionální alkohol testery. Po provedení zkoušky vyhodnotí měřicí přístroj vzorek dechu a v případě negativního výsledku předá řídící jednotce signál k odblokování startovacích obvodů autobusu.

Dopravní podnik města Brna provádí namátkové kontroly na alkohol u řidičů všech trakcí jak před nástupem služby ve vozovně, tak během celého dne v terénu. Zkušebním provozem alkohol testerů pak chce zvýšit počet kontrol bez dalšího personálního zatížení. Náklady na instalaci jednoho alkohol testeru jsou 50 tisíc korun. číst dále
autor: Miky, 24. 2. 2022, trvalý odkaz

Ukončení provozu autobusů Karosa B931 v Brně

Vůz 7474 byl posledním vyřazeným autobusem B931 u Dopravního podniku města Brna Odtahem vozu evidenčního čísla 7474 do kovošrotu bylo v úterý 1. února 2022 definitivně ukončeno třiadvacetileté působení autobusů typu Karosa B931 v Brně. V letech 1998–2021 jezdilo na linkách brněnské MHD celkem 56 sólo vozů B931 (z toho 29 v inovované verzi B931E), v období let 1998–2018 je doplňovalo také 33 kloubových vozů B941 (ukončení jejich provozu se věnovala samostatná aktualita v lednu 2019).

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 18. 2. 2022, trvalý odkaz

Prodej trolejbusů Škoda 25Tr do Ústí nad Labem

Dne 14. února 2022 proběhla nakládka vozů 3617 a 3616. Na fotografii je zvěčněn vůz 3617 před nakládkou. Dne 14. února 2022 proběhla nakládka vozů 3617 a 3616. Na fotografii je zvěčněn vůz 3616 před nakládkou, 3617 po nakládce a 3609 v čele řady odstavených 25Tr vedle mycí linky. Nakládka trolejbusů na návěsové soupravy v areálu vozovny Komín vyžaduje náročnější manipulace s vozidly. Na snímku je zvěčněn vůz 3614 během obracení. Dne 6. února 2022 byl ukončen provoz trolejbusů Škoda 25Tr v Brně. Vozy tohoto typu byly odstavovány postupně již od prosince minulého roku, a to bez ohledu na počet najetých km. Byly totiž nabídnuty k prodeji. V nabídkovém řízení uspěl Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., který za všech devět vozidel zaplatil 9 mil. Kč bez DPH. V novém působišti nahradí tyto trolejbusy starší vozidla Škoda 15Tr, čímž dojde ke zvýšení komfortu a bezbariérovosti. Samotné přesuny trolejbusů započaly dne 14. února 2022 v ranních hodinách, kdy byly na návěsové soupravy naloženy vozy 3617 a 3616, které se posléze vydaly na cestu do Ústí nad Labem. Přepravu zajišťuje společnost CP-service, a.s. Nakládka probíhá na obligátním místě vedle mycí linky v areálu vozovny Komín a vzhledem k přepravě trolejbusů na návěsových soupravách proti směru jízdy těchto souprav, musejí být trolejbusy před nakládkou otočeny a na návěs najíždějí zádí vpřed.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 14. 2. 2022, trvalý odkaz

Ukončení provozu trolejbusů Škoda 25Tr v Brně

Naposledy bude trolejbus 25Tr vypraven dne 6. února 2022. Trolejbus 3613 na lince 34 v létě 2020 Definitivně odstavené trolejbusy Škoda 25Tr ve vozovně Komín Jak vyplývá ze zimních trolejbusových aktualit, součástí probíhající obnovy vozového parku trolejbusů je i vyřazení všech devíti trolejbusů Škoda 25Tr. Odstavování těchto vozidel probíhá postupně již od prosince loňského roku a aktuálně je provozní, byť pouze jako záložní, jediný vůz ev. č. 3613. Na svou poslední službu bude vypraven dne 6. února 2022, čímž bude po 14 letech uzavřena kapitola provozu nízkopodlažních kloubových trolejbusů Škoda 25Tr Citelis 1B v Brně. Při této poslední službě projede vůz všechny trolejbusové linky. Tato aktualita nabízí kromě jízdního řádu také ohlednutí za provozem těchto trolejbusů v Brně včetně základní technické specifikace.


» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 3. 2. 2022, trvalý odkaz

Zkušební elektrobus SOR NS 12 electric v Brně

Druhý prototyp SOR NS 12 electric v areálu výstaviště v Praze - Holešovicích Nedlouho po předchozím zkušebním vozu, totiž autobusu Iveco Streetway 12M, se v Brně objevil další zajímavý kus, a to druhý prototyp elektrobusu SOR NS 12 electric. Do vozovny trolejbusů v Komíně, kde je možné zajistit jeho nabíjení, dorazil už ve středu 26. ledna 2022 a po nezbytné přípravě informačního a odbavovacího systému vyjede do zkušebního provozu na trolejbusové i autobusové linky brněnské MHD. U Dopravního podniku města Brna mu bylo přiděleno evidenční číslo 2729II.

Pro výrobu elektrobusu SOR NS 12 electric byla využita, jak typové označení napovídá, karoserie autobusu SOR NS 12, s níž sdílí také vnější rozměry. Dieselový motor ovšem nahradila elektrická výzbroj od firmy Rail Electronics CZ a asynchronní trakční motor od firmy Pragoimex o výkonu 160 kW. Trakční akumulátory jsou umístěny podélně v prostoru střechy. Další podrobnosti a technické údaje jsou k dispozici na stránkách výrobce: www.sor.cz/ens

Druhý prototyp elektrobusu SOR NS 12 electric byl vyroben v roce 2017 (ten první spatřil světlo světa již o rok dříve) a byl vystaven na veletrzích Busworld 2017 a Czechbus 2017. Poté se v rámci předváděcího provozu kromě České republiky podíval na Slovensko a dokonce i do Maďarska. Oba prototypové elektrobusy jsou v současnosti stále v majetku výrobce. Od konce roku 2017 pak probíhá sériová výroba. Přehled vyrobených vozů SOR NS 12 electric je k dispozici v evidenci seznam-autobusu.cz. číst dále
autor: Miky, 30. 1. 2022, trvalý odkaz

Zimní trolejbusové aktuality

Trolejbus 3039 definitvně odstavený z provozu Trolejbus 3030 s CVR Tamda Foods Tentokráte je text trolejbusových aktualit, shrnujících změny ve vozovém parku trolejbusů zejména ve druhé polovině loňského roku, rozdělen do několika kapitol. Převážná část uvedených změn přitom souvisí s dodáním a zprovozněním nových trolejbusů Škoda 27Tr. Tomu se ostatně věnuje první z kapitol. Nejprve je však uveden obligátní pel-mel novinek.

Od vydání posledních trolejbusových aktualit byly vyřazeny a fyzicky zlikvidovány vozy 3002, 3006, 3043II a 3285. V lednu tohoto roku byl pak z provozu odstaven vůz 3039II, který byl posledním provozním trolejbusem 21Tr s interiérem v tmavém provedení. Po instalaci couvacích kamer na komínské trolejbusy 31Tr jsou instalovány i na ty husovické. Vůz 3646 je pak vybaven sedadlem řidiče Isringhausen ISRI NTS (dle vozidel s karoserií Solaris). Navíc jsou některé trolejbusy 31Tr opatřeny látkovými sedáky se vzorem Fiuri nebo CAMIRA EIJD74 (dle tramvají EVO 2). Počátkem roku 2022 obdržel nejprve vůz 3030 a posléze i 3016 celovozový reklamní polep Tamda Foods s grafikou na zeleném podkladu. Jedná se teprve o druhou aplikaci CVR na trolejbusech typu 21Tr, a to po specifickém případu ex jihlavského trolejbusu 3045II, kterému byl po dodání do Brna zachován modrý nátěr, čehož bylo využito pro aplikaci CVR Dětská plavba parníkem a po GO Pojízdné vstupenky. Dne 2. listopadu 2021 došlo v uzlu Královo Pole, nádraží při jízdě na bateriový pojezd k najetí vozu 3301 do mostovky mostu, na němž je vedena silnice I/43. Vlivem toho došlo k poškození střešních kontejnerů – trakčního a statického měniče klimatizace. Vůz je do opravy dočasně odstaven.

» číst celý text... číst dále
autor: Lukin, 23. 1. 2022, trvalý odkaz

Iveco Streetway 12M na zkoušku v Brně

Předváděcí Streetway 12M v Brně na lince 67 Předváděcí Streetway 12M v Brně na lince 84 Ve zkušebním provozu na linkách brněnské MHD se v pátek 21. ledna 2022 poprvé objevil předváděcí autobus Iveco Streetway 12M. Do Brna byl přivezen ve středu 19. ledna 2022, bylo mu přiděleno evidenční číslo 2728II a vypravován je z vozovny ve Slatině především na linku 67. Testování má probíhat přibližně 2 týdny.

Autobus Iveco Streetway vzešel ze spolupráce společnosti Iveco Bus a tureckého výrobce Otokar, přičemž vychází z modelové řady Otokar KENT, která je na trhu nabízena již od roku 2009. Má se jednat o cenově dostupnou alternativu modelu Iveco Urbanway zejména pro východní a jihovýchodní část Evropy, nabízen by však měl být i ve střední Evropě nebo například v Africe, na Blízkém východě a v Asii. Na rozdíl od původního modelu Otokar KENT je Streetway poháněn motorem Iveco Cursor 9 (turecký výrobce využívá motory Cummins), liší se také design předního a zadního čela. Streetway je nabízen v délkových verzích 12 m a 18,75 m a poháněn může být buď klasickou motorovou naftou, nebo stlačeným zemním plynem (CNG).

Interiér předváděcího vozu Streetway 12M Interiér předváděcího vozu Streetway 12M Podrobnější údaje jsou k dispozici na stránkách výrobce: www.ivecocr.cz/clanek/streetway

(aktualizace 23. 1. 2022 – doplnění aktuálních fotografií z Brna) číst dále
autor: Miky, 22. 1. 2022, trvalý odkaz