Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2023 a výhled na rok 2024 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2023 a výhled na rok 2024

 Nová tramvaj 45T na Mendlově náměstí Stejně jako v předchozích letech, i letos Vám nabízíme aktualitu mapující změny ve vozovém parku Dopravního podniku města Brna v uplynulém roce a výhled jeho dalšího vývoje v roce 2024.
Tramvaje

45T v provozu 45T v provozu V uplynulém roce byly dodány zbývající tříčlánkové obousměrné nízkopodlažní tramvaje Škoda ForCity Smart 45T ev. č. 1762–1764. Tím došlo ke kompletaci první dílčí dodávky 5 ks tramvají z rámcové smlouvy, která umožňuje odběr až 40 tramvají tohoto typu. První dvě tramvaje ev. č. 1760 a 1761, dodané již v roce 2022, v první třetině roku 2023 splnily všechny náležitosti zkušebního provozu předepsaného Drážním úřadem ČR, v současné době je tak všech 5 tramvají provozováno v běžném režimu. Cestující se s nimi mohou svézt převážně na lince 8.

EVO 2 DRAK 1701 Kromě tří nových tramvají Škoda 45T byly do provozu zařazeny 4 tramvaje EVO 2 "Drak", které DPMB kompletuje ve vlastních Ústředních dílnách. Nové tramvaje dostaly ev. č. 1847–1850 a byly zařazeny do vozovny Pisárky.

Po téměř 4 roky trvající generální opravě byl do provozu vrácen vůz KT8D5R.N2 ev. č. 1701 (KT8D5R.N2 ev. č. 1701 po GO). Při GO bylo uplatněno mnoho modernizačních prvků. Mezi nejviditelnější patří kompletní LED osvětlení včetně nových venkovních svítilen na čelech obdobných jako na T6A5 ev. č. 1231+1232. Dále byla použita nerezová madla, mechanické plošiny pro invalidy, nové schrány dveřních pohonů apod. Řidiči ocení nová kompresorová sedadla nebo nové pulty s kolébkovými tlačítky dle tramvají Vario. Dosazen byl elektricky ovládaný odpojovač trolej–zem (který je umístěný na střeše středního článku mezi statickými měniči), naopak elektrická výzbroj (tyristorová ČKD TV 3) a nožní řízení zůstalo původní.

služební vůz 1587 služební vůz 1587 Vůz T3P ev. č. 1587, který byl již v roce 2022 odstaven z pravidelného provozu s cestujícími, prošel v Ústředních dílnách střední opravou s přizpůsobením na služební posunovací tramvaj. V rámci opravy obdržel i nový oranžový nátěr s červenými a bílými pruhy na čelech (obdobně jako T3M ev. č. 1544). Po opravě slouží v areálu Ústředních dílen.

S ohledem na změnu koncepce nasazování velkokapacitních tramvajových souprav byl s ukončením výluky na Žabovřeské ulici ukončen i provoz trojic tramvají T6A5. Zbývající trojčata byla rozpojena a vrácena do původního řazení ve dvojicích.

T6A5 ex Praha 1049 V uplynulém roce byly rovněž odstaveny první tramvaje T6A5 ex Praha. S ohledem na najetí kilometrů do VP nebo GO a neuspokojivý technický stav byly odstaveny soupravy 1221+1227, 1228+1223 a 1229+1222. Jde o vozy pocházející z prvního nákupu ojetých tramvají z roku 2019.

Odstavena byla také KT8D5R.N2 ev. č. 1723 a předposlední provozní K2 ev. č. 1049 (podtyp K2R03-P).

V roce 2023 probíhala i běžná preventivní údržba tramvají formou středních i velkých prohlídek v Ústředních dílnách.

Velkou prohlídkou prošly vozy:

VarioLF2R.E: 1083II, 1094II (poslední jmenovaná v rámci VP obdržela nerezová madla)
VarioLFR.E: 1541II, 1574II, 1592II, 1598II (poslední jmenovaná v rámci VP obdržela klimatizaci prostoru pro cestující)
KT8D5R.N2: 1726, 1727
13T: 1907, 1910, 1915, 1916, 1918, 1919, 1920, 1922, 1928

Sešrotovány byly vozy:

K2: 1030, 1031, 1044, 1048, 1054, 1066, 1085, 1086, 1107
T3: 1532, 1643, 1644
KT8D5R.N2: 1718, 1721
Anitra: 1806 (zcela první vyřazená a sešrotovaná tramvaj Anitra)

Z pohledu statistiky bylo zařazeno do provozu 9 nových tramvají (4× Škoda 45T, 5× EVO 2), vyřazeno bylo naopak celkem 12 vozů starších typů (1049, 1632+1633, 1667+1668, 1723 a 6× T6A5 ex Praha). Počet provozovaných tramvají tak klesl na 281. Průměrné stáří mírně kleslo z 18,2 let na 18,1. Již přes 70 procent tramvají je alespoň částečně nízkopodlažních, v absolutních číslech je to 197 vozů.

Do statistiky bylo zpětně zapracováno definitivní odstavení některých starších vozů z minulých let, kdy až dodatečně vyšlo najevo, že tyto vozy již do provozu nezasáhnou. Jde například o Anitry 1806 a 1808 nebo soupravu T3RF 1669+1670 (tzv. "samary").

V následujícím roce je v plánu zařazení 6 tramvají EVO 2 "Drak". Současně bylo objednáno 15 nových vozů Škoda 45T, jejich dodání se však očekává až v roce 2025. Průběžně také bude pokračovat odstavování tramvají výběhových typů.


Trolejbusy

V roce 2023 byla uzavřena dodávka 40 ks trolejbusů Škoda 27Tr.  V roce 2023 byla uzavřena dodávka 40 ks trolejbusů Škoda 27Tr. Rok 2023 byl u trolejbusové trakce dalším rokem pokračující obnovy vozového parku. Zařazením vozidel 3678 a 3684–3687 v prvním čtvrtletí byla uzavřena dodávka 40 ks kloubových trolejbusů Škoda 27Tr. Rozdělení těchto trolejbusů do vozoven se ustálilo tak, že vozy 3648–3659 a 3673–3680 jsou deponovány ve vozovně Husovice, vozy 3660–3672 a 3681–3687 ve vozovně Komín. Stále platí, že kloubové trolejbusy přidělené do vozovny Husovice (tj. i 31Tr) jsou vypravovány i z vozovny Slatina v souvislosti s úpravou provozního režimu obou vozoven po dobu výluky na Tomkově náměstí. Zvýšení podílu kloubových vozidel umožnilo jejich nasazení na linky 33 a 36.

V roce 2023 probíhal zkušební provoz trolejbusů SOR TNS 12. V rámci typových zkoušek absolvoval vůz 3065 měření geometrie ve vozovně Medlánky. V uplynulém roce pokračoval projekt kompletace trolejbusů SOR TNS 12 s výzbrojí RAIL Electronics CZ vlastními silami DP nazvaný Mario (Zahájení zkušebního provozu trolejbusů SOR TNS 12). Vůz 3065II absolvoval předepsané revize, typové zkoušky a zkušební provoz bez cestujících. Během něj najel předepsaných 10 000 km s různým zatížením –⁠ bez zátěže, s částečnou zátěží 5 t a plnou zátěží 8 t. Společně s druhým dokončeným vozem 3066II pak v červnu 2023 přešel do zkušebního provozu s cestujícími (Trolejbusy SOR TNS 12 ve zkušebním provozu s cestujícími). Nejprve byly oba vozy vypravovány na určené kurzy na linkách 30 (pracovní dny) a 37 (nepracovní dny), později, po proškolení většiny řidičů, začaly být vypravovány na libovolné kurzy určené pro sólo trolejbusy. Z důvodu eliminace přehřívání kompresoru došlo v průběhu zkušebního provozu k instalaci chladicích mřížek zadní schrány na oba vozy.

V roce 2023 byl zařazen nový typ trolejbusu Škoda 32Tr s alternativním batreriovým pohonem. V roce 2023 byl zařazen nový typ trolejbusu Škoda 32Tr s alternativním batreriovým pohonem. Dále se v roce 2023 uskutečnila dodávka prvních 10 ks trolejbusů Škoda 32Tr (3311–3320) s alternativním bateriovým pohonem (První trolejbus Škoda 32Tr v Brně). Z hlediska technického řešení se jedná o první trolejbusy v Brně vybavené automatikou vnějšího osvětlení, automatickými stěrači včetně senzoru intenzity deště a kamerami snímajícími prostor sběračů a trolejového vedení s přenosem obrazu v reálném čase a zobrazením v kabině řidiče na jednotce OPUS. Těmito funkcemi se zároveň odlišují od vizuálně podobných vozidel SOR TNS 12. Zásadnějšími rozdíly jsou však zejména poloautomatická sběrací soustava, alternativní bateriový pohon, elektrická výzbroj nebo absence tempomatu. V červenci 2023 byl tento nový typ trolejbusu zařazen do brněnského provozu formou symbolické výměny vozu 3315 na kurzu 03901 s vozem 3059II, který zajišťoval výkon na zmíněném kurzu od rána a byl následně stažen do vozovny Komín (Nové trolejbusy Škoda 32Tr v provozu). Dodávka dalších 10 ks (3321–3330) začala v listopadu 2023. Z této druhé dodávky budou vozy 3321–3325 komínské a 3326–3330 slatinské. Trolejbus 3327 byl vystaven na veletrhu Czechbus 2023.

V roce 2023 byl oficiální rozlučkovou akcí ukonřen provoz trolejbusů Škoda 22Tr. Díky zařazování nových trolejbusů byl v minulém roce zcela ukončen provoz trolejbusů Škoda 22Tr (Ukončení provozu trolejbusů Škoda 22Tr). Byť vozidla typu 22Tr zasáhla naposledy do pravidelného provozu již v roce 2022, dne 22. ledna 2023 se uskutečnila oficiální rozlučková akce, při níž byly oba poslední vozy 3603 a 3605 vypraveny na zvláštní linku v trase Kohoutovice, hájenka – Jírovcova – Kamenný vrch – Čtvrtě – Anthropos – Vozovna Komín – Přívrat – Klusáčkova – Konečného náměstí (>) / Nerudova (<) – Mendlovo náměstí – Anthropos – Voříškova – Jírovcova. Akce byla zakončena společným fotografováním ve smyčce Nemocnice Bohunice, odkud se poté trolejbusy společně vydaly na závěrečnou cestu do vozovny Komín přes centrum města. Vůz 3603 byl sešrotován, kdežto vůz 3605 byl prodán.

V roce 2023 byl oficiální rozlučkovou akcí ukonřen provoz trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr. Dále byl v roce 2023 ukončen provoz trolejbusů typových řad 14Tr a 15Tr. Díky zařazování nových vozidel byly odstaveny vozy 3256 a 3274, takže posledními provozními vysokopodlažními trolejbusy se staly vozy 3259, 3276 (znovu zprovozněný) a 3505. K poslednímu vypravení do pravidelného provozu došlo v pátek 16. června 2023 a následně se v neděli 18. června 2023 uskutečnila v rámci víkendu Dopravní nostalgie oficiální rozlučková akce společně s posledními vysokopodlažními autobusy Karosa B961 (Rozloučení s trolejbusy Škoda 14Tr). Během odpoledne byly v provozu dvě zvláštní linky A a B z Mendlova náměstí, na které byly kromě dosluhujících vozidel (3259, 3505, 2380 a 2381) vypravena i vozidla historická a retro (3173, 3502 a 7486). Akce byla zakončena slavnostním konvojem s řazením vozidel dle roku výroby v trase Mendlovo náměstí – Anthropos – Jírovcova – Kamenný vrch – Čtvrtě – Anthropos – Vozovna Komín – Slovanské náměstí, odkud trolejbusy a autobusy zatáhly do vozoven.

Trolejbus 3256 byl odstaven a posloužil jako zdroj náhradních dílů. "Labutí píseň" vozu 3505 na oslavách 75 let trolejbusové dopravy v Jihlavě. V důsledku zařazení nových vozidel mohly být vyřazeny vozy 3003, 3004, 3015, 3024II, 3027, 3035II, 3038II, 3045II, 3048II, 3049II, 3051II, 3231, 3505, 3603 a 3605. Kromě trolejbusů 3231 a 3605, které byly prodány, byly všechny vozy po vyřazení sešrotovány společností ŠROT GEBESHUBER. Odstaveny zůstávají ke konci roku 2023 vozy 3013, 3018, 3022, 3056II, 3061II, 3256, 3259, 3260, 3274, 3276 a 3279, přičemž vůz 3256 posloužil jako zdroj náhradních dílů pro retro vůz 3283 a vůz 3505 byl po ukončení provozu trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr zapůjčen ještě na oslavy 75 let trolejbusové dopravy v Jihlavě. Kromě toho došlo k dílčím přesunům trolejbusů mezi vozovnami.

Uplynulý rok se dá shrnout do následujících čísel: Během roku 2023 bylo do provozu uvedeno v součtu 25 nových trolejbusů, naopak 24 vozů bylo odstaveno z provozu s cestujícími (5× 14Tr, 1× 15Tr, 16× 21Tr a 2× 22Tr). Celkem tak můžeme potkávat v provozu 130 trolejbusů (60 sólo a 70 kloubových) – tedy o jeden více než na konci roku 2022. Všechny trolejbusy jsou nízkopodlažní. Z celkového počtu je 28 trolejbusů vybaveno alternativním pohonem (10× 26Tr a 18× 32Tr). Průměrné stáří trolejbusů se snížilo o úctyhodných 3,5 roku na 7,9 let. Dále má dopravní podnik ve stavu pět retro trolejbusů (3030, 3136, 3283, 3502, 3601) a dva pracovní vozy (3239, 3249).

V roce 2024 budou objednány další nové trolejbusy SOR TNS 12 a Škoda 32Tr. V roce 2024 budou objednány další nové trolejbusy SOR TNS 12 a Škoda 32Tr. V novém roce budou pokračovat dodávky sólo trolejbusů na základě již dříve uzavřených rámcových dohod. Po vyhodnocení zkušebního provozu a schválení nového typu SOR TNS 12 se očekává nákup dalších osmi karoserií pro kompletaci vlastními silami DP. Dokončena bude druhá desetikusová dodávka trolejbusů Škoda 32Tr a v plánu je objednání zbylých 20 ks v rámci opce. Navýšení počtu parciálních trolejbusů umožní jejich pravidelné nasazení na trase mimo trolejové vedení. V plánu je propojení trolejbusové linky 30 s autobusovou linkou 43, tj. provoz trolejbusů v bateriovém režimu na trase Královo Pole, nádraží – Soběšice, Klarisky a zpět. Rovněž dojde k vyřazení definitivně odstavených trolejbusů a odstavení většiny zbývajících vozů typu 21Tr.


Autobusy

SOR NS 12 ev. č. 7725 ve smyčce Vranov SOR NS 12 ev. č. 7737 na odstavné ploše u nádraží Královo Pole Rok 2023 znamenal v brněnské dopravě především ukončení provozu autobusů Karosa B961. Všechny autobusy nasazované na linky MHD jsou tedy nízkopodlažní, což se projevilo se změnou jízdních řádů na začátku letních prázdnin. Začalo také postupné odstavování dalších vozidel z řad typů Irisbus Crossway LE 12M, SOR NBG 12 a Dekstra LF 38.

Během ledna 2023 zasáhlo poprvé do provozu všech 16 autobusů SOR NS 12 z poslední dodávky realizované na konci roku 2022 (Všechny autobusy SOR NS 12 v provozu). Počet zástupců tohoto typu se tak zastavil na čísle 51, což je maximální počet kusů, které bylo možné v rámci smlouvy z roku 2020 při využití opce odebrat. V roce 2023 pak nebyl realizován nákup žádných dalších nových autobusů.

Karosa B961 ev. č. 2380 u hlavního nádraží Karosa B961 ev. č. 2381 mimořádně na trolejbusové lince 37 Jak bylo naznačeno v úvodu autobusové části aktuality, během první poloviny roku 2023 byly postupně odstaveny zbývající autobusy Karosa B961. Hned na začátku roku se jednalo vozy evidenčních čísel 2370, 2371, 2374 a 2383, z čehož vozy 2371 a 2383 byly záhy rozebrány a odvezeny do kovošrotu. Za účasti dvou "posledních mohykánů", tedy vozů 2380 a 2381, proběhla pak v polovině června 2023 rozlučková akce zmíněná již výše v trolejbusové části aktuality. Po boku trolejbusů 14Tr a 15Tr tak došlo k oficiálnímu ukončení provozu vysokopodlažních trolejbusů a autobusů v síti brněnské MHD. Poslední čtyři existující brněnské autobusy B961 zůstávají v současné době odstaveny ve vozovnách (vozy 2370, 2374 a 2380 ve Slatině, vůz 2381 v Medlánkách), přičemž je plánováno, že vůz 2381 rozšíří sbírku retro vozidel DPMB.

Crossway LE 12M brněnského evidenčního čísla 7807 v Liberci Brněnské autobusy Crossway LE 12M v novém působišti u DPMLJ V roce 2023 také volným tempem začalo vyřazování autobusů Irisbus Crossway LE 12M z roku 2010. Pomineme-li vůz 7821 zrušený po vážné dopravní nehodě v květnu 2018, prvním vyřazeným a zlikvidovaným Crossswayem se stal vůz 7823 (odstaven v listopadu 2022, zlikvidován v červnu 2023), následován vozem 7818 (odstaven v březnu 2023, zlikvidován v sprnu 2023). Na konci letních prázdnin pak bylo rozhodnuto o prodeji čtyř autobusů do Liberce, nejprve se jednalo o vozy ev. č. 7806 a 7807 (u DPMB vyřazeny k 31. 8. 2023) a následně o vozy ev. č. 7815 a 7822 (u DPMB vyřazeny k 15. 9. 2023). U libereckého dopravního podniku obdržely evidenční čísla 443–446 (v pořadí dle brněnských evidenčních čísel) a prakticky ihned po dodání zařazeny do provozu. Prozatím posledním vyřazeným autobusem typu Crossway LE 12M je vůz ev. č. 7811, který byl na podzim 2023 darován Spolku křesťanské pomoci Bučovice a má být využíván pro přepravu osob bez domova do azylového centra na Vinohrady (Crossway ev. č. 7811 darován na dobročinné účely). Ke stejnému účelu byl již dříve darován také autobus Karosa B931 ev. č. 7470.

Do řad dlouhodobě a možná i definitivně odstavených vozidel se v roce 2023 zařadily také první autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn pořizované od roku 2014. Vlivem větších dopravních nehod nebo závad závažnějšího charakteru jsou v současné době mimo provoz vozy Irisbus Citelis 12M CNG evidenčního čísla 7011II (odstaven již v květnu 2022) a vozy SOR NBG 12 evidenčních čísel 7003II, 7004II, 7006II, 7021II, 7025II, 7030II a 7032II. Konečné rozhodnutí o jejich osudu prozatím nepadlo, je však možné, že minimálně část z nich ještě své cestující sveze.

Stratos LF 38 D ev. č. 7508 u Zoologické zahrady Dekstra LF 38 ev. č. 7516 v ulici Mučednické Začátkem roku 2023 byly zlikvidovány poslední existující brněnské vozy Stratos LF 38 D evidenčních čísel 7508 a 7511 (odstaveny již v posledním čtvrtletí roku 2022). Ve druhé polovině roku 2023 pak také došlo k odstavení dvou nástupců této typové řady, a to vozů Dekstra LF 38, konkrétně se jedná o vozy evidenčních čísel 7516 (odstaven v srpnu 2023) a 7517 (odstaven v listopadu 2023). Zatímco vůz 7517 byl na začátku ledna 2024 vrácen mezi provozní vozy, u vozu 7516 je pravděpodobné, že již do brněnských ulic nevyjede. Postupné odstavování se bude během let 2024–2025 týkat také ostatních vozidel Dekstra LF 38, přičemž na rok 2024 plánuje Dopravní podnik města Brna vypsání výběrového řízení na až 20 kusů midibusů, které mají vozy Dekstra nahradit. Aby byl odstavec věnující se minibusům kompletní, je ještě třeba se zmínit o posledním zástupci typové řady Fiat MAVE CiBus ENA 3Z MAXI, a sice o vozidle s evidenčním číslem 7504. Tento vůz byl odstaven již na konci roku 2020, nicméně až do března 2023 se fyzicky nacházel v areálu autobusové vozovny ve Slatině. Poté byl odprodán soukromému majiteli.

Isuzu NovoCiti Life (zdroj: isuzu.com) Crossway LE CITY 12M Hybrid během zkušebního provozu u ČAD Blansko Zajímavou kapitolu tvoří předváděcí a zkušební provozy autobusů. V roce 2023 se v Brně nejprve v polovině července ukázal vůz Isuzu NOVO Citi Life Class I. zapůjčený společností TURANCAR CZ (Zkušební provoz autobusu Isuzu NovoCiti Life). V Brně obdržel evidenční číslo 2731II, byl přidělen do vozovny Medlánky a začal být vypravován na kurzy běžně zajišťované vozidly Dekstra LF 38. V září 2023 následně obdržel plnohodnotný systém RIS II (palubní počítač, validátory, elektronické transparenty, zobrazovač kurzového čísla atd.), prozatím zůstává v provozu v síti brněnské MHD a není vyloučena možnost, že v budoucnu dojde k jeho odkoupení do majetku DPMB. Během října 2023 pak byly do Brna zapůjčeny dva autobusy pro zájezdovou dopravu, a to nejprve vůz Iveco Crossway LINE 12M (u DPMB ev. č. 2733II) a následně vůz Iveco Evadys 13M (u DPMB ev. č. 2732II). Oba našly dočasné útočiště ve Slatině, stejně jako zbývající flotila zájezdových autobusů DPMB, a byly provozovány v rámci zájezdové dopravy DPMB. Na necelých 14 dní pak ještě v listopadu 2023 do řad zkušebních vozidel zapůjčených do Brna přibyl autobus Iveco Crossway LE CITY 12M Hybrid (u DPMB ev. č. 2734II), který byl z vozovny Medlánky vypravován na linky 46 a 57.

Statistika pro rok 2023 je následující: Do provozu bylo zařazeno 16 nových autobusů (typu SOR NS 12), naopak vyřazeno bylo celkem 13 vozidel (6× Karosa B961, 7× Irisbus Crossway LE 12M; nejsou započítány odstavené autobusy Irisbus Citelis 12M CNG, SOR NBG 12 a Dekstra LF 38). Celkový počet provozovaných autobusů tak činí 330, z toho je 208 standardních, 112 kloubových a 10 minibusů. Průměrné stáří vozového parku autobusů činí 6,0 let a pro úplnost dodejme, že vzhledem k vyřazení posledních autobusů Karosa je podíl nízkopodlažních autobusů ve vozovém parku 100 %.

Crossway LE CITY 14.5M ev. č. 2743 na Černovických terasách Crossway LE CITY 12M NP ev. č. 2744 v ulici Plotní V roce 2024 se předpokládá odkoupení dlouhodobě pronajatých autobusů Iveco Crossway LE CITY 14.5M (2741II–2743II) a 12M (2744II–2745II) do majetku Dopravního podniku města Brna. Kromě již zmíněného výběrového řízení na nákup midibusů (až 10 ks v roce 2024 a až 10 ks v roce 2025) není v nejbližší budoucnosti plánován nákup dalších nových autobusů.Retro vozy

Během první poloviny roku 2023 byla dokončena rekonstrukce kavárenské tramvaje 4MT "plecháč". Tramvaj určená pro komerční a prezentační účely obdržela "staronové" evidenční číslo 145II, do roku 2020 (před zahájením rekonstrukce) byla označena evidenčním číslem 4058. Veřejnosti byla kavárenská tramvaj představena dne 17. června 2023 v rámci Dopravní nostalgie, podrobnosti o rekonstrukci jsou shrnuty v aktualitě Kavárenská tramvaj 4MT po celkové opravě.

V řadách retro tramvají a autobusů jinak během roku 2023 prakticky k žádným změnám nedošlo, o poznání zajímavější byla situace u trolejbusů. Následující řádky proto jsou podrobněji věnovány jim.

V roce 2023 byla dokončena renovace retro trolejbusu Škoda 22Tr. V roce 2023 byla dokončena renovace retro trolejbusu Škoda 14Tr17/6M. V loňském roce byly dokončeny generální opravy (resp. renovace) dvou trolejbusů zařazených do retro programu dopravního podniku. Jedná se o zástupce již neprovozovaných typů vozidel Škoda 22Tr a Škoda 14Tr. Konkrétně jde o vozy⁠ 3601 a 3283, přičemž oba byly zrenovovány do stavu po dodání (Renovace retro trolejbusů Škoda 22Tr a Škoda 14Tr17/6M). Průběh renovací kopíruje postup dříve prováděných generálních oprav, důraz je kladen na použití původních odstínů barev, materiálů a jednotlivých prvků. U vozu 3601 byla specifická pozornost věnována například výběru odstínů vnějšího laku, zajištění dostatečného množství sedadel s původními potahy Aida nebo výrobě nedochovaného rozrážecího madla u prvních dveří. U trolejbusu 3283 lze pak zmínit osazení MG soustrojí, zprovoznění a konfiguraci maticových transparentů METRA Blansko nebo vytvoření zástěny kabiny řidiče v původním provedení. Renovace vozu 3601 byla dokončena ještě před létem, takže byl vypravován v rámci sezónního provozu retro vozidel, kdežto vůz 3283 se veřejnosti představí po renovaci až v roce 2024.

V roce 2023 byla dokončena oprava karoserie vozu 3136 a práce dále pokračují již v dílnách TÚ Komín. Na dobové fotografii je vyobrazen vůz ve stavu, do kterého je uváděn, tj. na sklonku provozu v Brně. Práce pokračovaly rovněž i na trolejbusu 3136 odkoupeném v roce 2019 z ukrajinského města Rivne za účelem renovace a zařazení do sbírky retro vozidel. Vzhledem k tomu, že po kompletním odstrojení byl zjištěn nad očekávání špatný technický stav karoserie bylo s ohledem na velký rozsah karosářských prací rozhodnuto nechat provést tyto práce externě. Vítězným subjektem se stala firma ZLINER, která si karoserii odvezla již na jaře roku 2022. Rekonstrukce karoserie byla dokončena ke konci prvního pololetí loňského roku, kdy se nově oplechovaný skelet přesunul ze Zlína do dílen těžké údržby vozovny Komín (Retro trolejbus Škoda 9Tr po opravě karoserie). Následně byly zahájeny převážně klempířské práce na mechanické části vozu tak, aby byl minimalizován počet zásahů do karoserie vozu po jejím pozdějším nalakování. To obnáší například výrobu schrán, nařezání podlahy, provizorní osazení sedadel a střešních prvků. Cílem renovace je uvést vůz do stavu závěrečné etapy provozu v Brně v 90. letech.

Vůz 3030 byl převeden mezi retro vozy. V závěru roku 2023 byl mezi retro vozidla zařazen i vůz 3030 jakožto zástupce trolejbusů Škoda 21Tr, a to v posledním provozním stavu bez jakýchkoli dodatečných úprav. K tomu došlo navzdory atypičnosti zmíněného vozu s cílem úspory nákladů na renovaci do té doby a za tímto účelem uschovaného vozu 3001. Ten bude nakonec sešrotován. Nutno podotknout, že z vozu 3030 byla, stejně jako z vozu 3016, počátkem roku odstraněna tmavě zelená celovozová reklama Tamda Foods.


V sekci Statistika jsou k dispozici aktualizované grafy znázorňující vývoj vozového parku.

Přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
autor: BMHD, 30. 1. 2024, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz