Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2022 a výhled na rok 2023 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2022 a výhled na rok 2023

První tramvaj 45T ev. č. 1760 při zkušebních jízdách Nový trolejbus Škoda 27Tr na hale denního ošetření vozovny Komín Hned na počátku nového roku 2023 je čas pro rekapitulaci změn ve vozovém parku, které se udály v roce předešlém, a k nastínění výhledu, co nás čeká v roce právě započatém. Na následujících řádcích tak nabízíme souhrn všech zásadních událostí roku 2022 nejen ve vozovém parku tramvají, trolejbusů a autobusů.


Tramvaje

První tramvaj 45T ev. č. 1760 při zkušebních jízdách Typovou skladbu vozového parku tramvají v roce 2022 rozšířil zcela nový model, a sice Škoda ForCity Smart 45T. Jedná se o první obousměrnou 100% nízkopodlažní tramvaj z nasmlouvané pětikusové dodávky. Rámcová smlouva mezi DPMB, a. s., a Škodou Transportation je uzavřena na až 40 vozidel s tím, že vozidla lze objednávat vždy v minimálním počtu 5 ks. Opci na další kusy je možné využít až do roku 2026.

První tramvaj byla do Brna dovezena na silničním trajleru ve středu 12. října 2022 a obdržela evidenční číslo 1760 (Tramvaj Škoda 45T v Brně). Po složení ve vozovně Medlánky a nezbytném zaškolení zaměstnanců DPMB bylo zahájeno plnění podmínek stanovených Drážním úřadem k provedení homologace. Po projetí všech tratí a provedení různých typových zkoušek tramvaj v rámci spolehlivostní zkoušky najela 10 000 km ve zkušebním provozu bez cestujících (2000 km prázdná, 8000 km se zátěží odpovídající plnému naložení vozidla při obsazenosti 8 osob/m2).

První nasazení do ostrého provozu s cestujícími proběhlo v neděli 11. prosince 2022, a to na linku 8, která je od tohoto dne vedena nově otevřenou tratí do zastávky Nemocnice Bohunice (Provoz na nové tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice zahájen). V rámci zkušebního provozu s cestujícími musí tramvaje typu 45T najezdit 30 000 km, přičemž je možné sčítat kilometry ujeté tramvajemi 1760, 1761 a 1762.

Ve středu 4. ledna 2023 v brzkých ranních hodinách dorazila do Brna další tramvaj z první pětikusové dodávky (obdržela evidenční číslo 1761) a také dodání zbývajících 3 kusů je plánováno v prvních měsících roku 2023. Další vozidla budou objednávána dle ekonomických možností DPMB, případně dle dostupných dotačních titulů, jejichž pomocí by bylo možné nové tramvaje financovat.

Drak ev. č. 1842 zařazený v roce 2022 do provozu V roce 2022 pokračoval projekt tramvají EVO 2 "Drak". Dokončeno bylo celkem 7 tramvají evidenčních čísel 1840–1846.

Připomeneme, že tramvaje EVO 2 jsou dvoučlánkové 100% nízkopodlažní tramvaje dodávané pod hlavičkou Aliance TW Team sdružující firmy Pragoimex, KOS Krnov a konstrukční kancelář VKV Praha. Tramvaje jsou kompletovány v Ústředních dílnách DPMB, kam je z KOS Krnov dodána svařená karoserie a dále kompletní sada dílů. Sestavení tramvají probíhá ve vlastní režii, z čehož pro DPMB plyne úspora nákladů a osvojení konstrukce tramvají zaměstnanci ÚD, což je výhodné pro další preventivní údržbu a opravy.

Všechny letos zařazené tramvaje jsou na rozdíl od předchozích kusů zařazeny do vozovny Pisárky, odkud jsou vypravovány na kurzy zajišťované dosud tramvajemi K2, Anitra nebo VarioLF2. Díky zvýšení poměru nízkopodlažních tramvají v této délkové kategorii bylo možné zvýšit počet garantovaně nízkopodlažních kurzů zejména na linkách 3, 4, 5, 7 a 9.

Souprava tramvají EVO 2 na lince 1 Medlánecké tramvaje EVO 2 byly se začátkem letních prázdnin 2022 poprvé v rámci běžného provozu spojeny do dvojice (Provoz soupravy tramvají 2x EVO 2 "Drak"). V průběhu letních prázdnin byla vypravována jedna souprava na linku 1, po prázdninách se výprava zvýšila na 2 soupravy.

V současné době se již v Ústředních dílnách nacházejí karoserie tramvají budoucích evidenčních čísel 1847 a 1848, které budou zařazeny v letošním roce. Celkem je v plánu zařazení 4 tramvají, což je s ohledem na ekonomickou situaci podniku méně, než bylo původně plánováno.

Souprava ex-pražských T6A5 1224+1230 Do provozu byly zařazeny 3 dvojice tramvají T6A5 odkoupených z DP Praha. Jedná se konkrétně o soupravy 1224+1230, 1239+1240 a 1247+1248. Vůz 1224 je zajímavý plnými zástěrami (plentami) bez výřezů v místě podvozků.

U zmíněných tramvají byla provedena střední oprava, která zahrnovala především celkovou opravu podvozků, nový lak, dosazení brněnského informačního a odbavovacího systému, dosazení tachografu Mesit, přečalounění sedáků sedadel apod.

T6A5 ev. č. 1231 po generální opravě při manipulaci v areálu medlánecké vozovny Zvláštní zmínku si zaslouží poslední dvojice vozů T6A5 odkoupených z Prahy, a sice vozů evidenčních čísel 1231 a 1232. Obě zmíněné tramvaje prošly generální opravou, v rámci které byly ve velké míře sjednoceny s brněnskými tramvajemi T6A5 po GO, např. dosazením pultu řidiče s kolébkovými tlačítky, dosazením ručních řadičů Alfa Union apod. Odstraněna byla poloautomatická spřáhla, která byla nahrazena běžnými spřáhly s "pražskou" hlavou a propojkami Harting dle brněnských tramvají Vario. Vozy tak bude možné provozovat pouze s oběma zvednutými pantografy, rovněž regulace elektrické výzbroje je "brněnská", tramvaj tak při rozjezdu nebude "zpívat", jak ostatní pražské vozy. Zcela nové je potom kompletní LED osvětlení, nerezová madla nebo nerezové kryty topení. Generální oprava je již hotová, v současné době probíhá oživování vozů a zkušební jízdy.

Dokončením GO vozů 1231+1232 bude ukončeno zařazování ojetých pražských T6A5 do provozu; v letech 2019 a 2020 bylo pořízeno celkem 30 kusů. Dva z těchto vozů byly rozebrány na náhradní díly a následně sešrotovány (ex 8656 a 8688), zbývající tramvaje umožnily vyřadit starší tramvaje T3, které by jinak musely projít náročnými opravami vyšších stupňů. V příštím roce však lze očekávat najetí limitu kilometrů i u prvně zařazených "pražských" T6A5. Na rozhodnutí, zda budou tyto vozy vyřazeny nebo zda dojde k jejich přistavení do další dílenské prohlídky, si musíme ještě počkat.

13T ev. č. 1912 po velké prohlídce, při níž získala nové barevné schéma I v roce 2022 pokračovala běžná preventivní údržba tramvají. Ze zástupců typu 13T velkou prohlídkou prošly vozy 1905, 1909, 1912 a 1917, v současnosti prohlídkou prochází vůz 1910. Nejviditelnější změnou je u těchto vozů nový lak inspirovaný schématem tramvají EVO 2, tzv. "dračí esíčko", dále dochází například k doplnění schodu do přechodů mezi články nebo k přečalounění sedadel cestujících červenou látkou shodnou s tramvajemi EVO 2. Dílnami prošly i tramvaje KT8D5R.N2 1711 a 1728, nyní je v prohlídce 1726. Pravděpodobně poslední velká prohlídka na tramvajích typové řady T3 byla provedena na tramvajích T3R.PV 1657II a 1658II. Druhý jmenovaný vůz je i nadále možné v době konání kurzů řidičů tramvají snadno upravit na cvičnou tramvaj dosazením sedačky instruktora a přídavného ovládacího panelu.

V případě vozu KT8D5R.N2 1701 stále pokračuje náročná generální oprava. Po jejím provedení bude vůz osazen obdobnými prvky jako generálkované vozy T6A5 1231 a 1232, přičemž nejviditelnější změnou bude kompletní LED osvětlení včetně čelních světlometů a koncových světel. Oprava by měla být dokončena přibližně v polovině roku 2023.

S ohledem na zařazení dalších vozů EVO 2, T6A5 a očekávání dodávek vozů Škoda 45T bylo možné odstavit a sešrotovat vybrané tramvaje typů K2, T3 a KT8.

Tramvaj K2T ev. č. 1054 patří mezi ty, jež byly v průběhu roku 2022 odstaveny z provozu V průběhu roku 2022 byly z provozu odstaveny následující vozy:
• K2: 1026, 1030, 1031, 1038, 1042, 1044, 1048, 1051, 1054, 1085, 1097, 1107, 1116
• T3: 1543, 1587, 1610, 1612, 1635, 1636, 1643, 1644
• KT8D5R.N2: 1707, 1712, 1717, 1721

Sešrotovány byly následující vozy:
• K2: 1026, 1038, 1040, 1051, 1077, 1081, 1097
• T3: 1543, 1610, 1612, 1635, 1636, 1637, 1638, 1645, 1646, 1623, 1659, 1660

Vůz T3P ev. č. 1622, který byl společně se svým zadním vozem 1623 pro závadu elektrické výzbroje předčasně odstaven už v roce 2021, byl převeden do Ústředních dílen, kde slouží společně s T3M ev. č. 1532 jako posunovací tramvaj. V letošním roce pravděpodobně bude služební "tyristorák" 1532, který se nachází v silně opotřebovaném stavu, nahrazen odstaveným vozem T3P 1587.

Dlouhodobě odstaveny zůstávají tramvaje Anitra ev. č. 1806 a 1808 a také unikátní souprava T3RF ev. č. 1669+1670, tzv. "Samary". Osud těchto vozů prozatím není jednoznačně stanoven.

V roce 2022 bylo zařazeno celkem 13 tramvají (EVO 2 Drak, Škoda 45T a T6A5 ex Praha), naopak ze stavu provozních vozidel bylo vyřazeno dohromady 27 tramvají typů K2, T3, ale také KT8D5R.N2. Počet provozních tramvají oproti roku 2021 klesl z 302 vozů na 288, průměrné stáří vozového parku kleslo o více než rok na hodnotu 18,2 let. 191 tramvají je nyní alespoň částečně nízkopodlažních, což je 66,3 % z celkového počtu. Oproti roku 2021 se jedná o růst o 4 procentní body.

V roce 2023 budou dodány 4 již nasmlouvané tramvaje Škoda ForCity Smart 45T (1761–1764), dále budou dokončeny 4 tramvaje EVO 2 Drak (1847–1850).

Preventivní údržba v ÚD bude zahrnovat především tramvaje typu KT8, VarioLF, VarioLF2 a 13T. Zajímavostí jsou též plánované prohlídky tramvají K3R-N.

Vůz VarioLFR.E ev. č. 1598II v rámci velké prohlídky, kterou již nyní podstupuje, obdrží celovozovou klimatizaci.

V letošním roce též dojde k odstavení zbývajících tramvají K2 (nyní jsou v provozu poslední dva vozy ev. č. 1049 a 1080), přičemž několik tramvají tohoto typu ještě lze v případě nenadálého výpadku provozuschopných vozů uvést do provozu. Pokračovat bude i odstavování tramvají T3 a velmi pravděpodobně i "pražských" T6A5 z první dodávky.


Trolejbusy

Nakládka trolejbusů 25Tr ev. č. 3617 a 3616 dne 14. února 2022; na fotografii je zvěčněn vůz 3616 před nakládkou, 3617 po nakládce a 3609 v čele řady odstavených 25Tr vedle mycí linky Změny ve vozovém parku trolejbusů souvisely v roce 2022 především s jeho obnovou. Postupně totiž probíhaly dodávky a zařazování nových kloubových trolejbusů Škoda 27Tr (Nákup nových kloubových trolejbusů Škoda 27Tr /30. 1. 2021/, První trolejbus Škoda 27Tr v Brně /10. 11. 2021/, Nové trolejbusy Škoda 27Tr v provozu /13. 12. 2021/, Nové trolejbusové tratě a další trolejbusové aktuality /9. 6. 2022/, Letní trolejbusové aktuality /18. 9. 2022/, Podzimní trolejbusové aktuality /18. 12. 2022/). V uplynulém roce byly zařazeny vozy 3648, 3650, 3661–3677 a 3679–3683. V závěru roku pak byly dodány vozy 3678 a 3684–3686, které budou do provozu teprve zařazeny. Rozdělení trolejbusů tohoto typu do vozoven se v průběhu roku ustálilo tak, že vozy 3648–3660 a 3673–3680 jsou deponovány ve vozovně Husovice, vozy 3661–3672 a nejnověji zařazené 3681–3683 ve vozovně Komín.

Trolejbus 22Tr ev. č. 3605 před posledním vypravením na pravidelnou linku v pondělí 19. prosince 2022 (kurz 02503) Díky dodávkám nových trolejbusů bylo možné odstavovat z provozu starší vozidla. Na začátku uplynulého roku byl zcela ukončen provoz trolejbusů Škoda 25Tr. Ty byly z provozu postupně odstavovány již od prosince 2021. Poslední provozní vůz tohoto typu, vůz evidenčního čísla 3613, byl na poslední službu vypraven dne 6. února 2022 (Ukončení provozu trolejbusů Škoda 25Tr v Brně). Následně odkoupil všech devět vozidel typu 25Tr Dopravní podnik města Ústí nad Labem (Prodej trolejbusů Škoda 25Tr do Ústí nad Labem). Dále byl de facto ukončen provoz trolejbusů Škoda 22Tr, a to v závěru roku 2022. Poslední provozní vůz evidenčního čísla 3605 byl dne 19. prosince 2022 naposledy vypraven na pravidelnou linku, v letošním roce však proběhne ještě rozlučková akce. Pro tuto příležitost byla ponechána kilometrická rezerva i u vozu 3603.

Z provozu byly v průběhu roku 2022 odstaveny následující trolejbusy:
• 14Tr: 3218, 3240, 3254, 3280, 3283, 3284
• 15Tr: 3504
• 21Tr: 3039II, 3046II, 3048II, 3050II
• 22Tr: 3602, 3607, 3608
• 25Tr: 3609II, 3610, 3611, 3613, 3614, 3615

Trolejbusy 3240, 3280 a 3284 byly po vyřazení darovány na Ukrajinu, vozy 3218 a 3607 byly odkoupeny soukromými osobami. Vůz 3283 byl po odstavení z provozu zařazen do retro programu. Náhradní díly získané z vozu 3504 umožnily znovuzprovoznění vozu 3505. Trolejbusy 3604 a 3606 odstavené již v roce 2021 byly sešrotovány. Dále jsou vedeny jako odstavené vozy 3231 a 3260, přičemž tyto vozy mohou případně sloužit jako záložní pro případ prohloubení energetické krize, respektive zdražení PHM pro autobusy.

Trolejbus 15Tr ev. č. 3505 při obratu v nové smyčce Štefánikova čtvrť Rozsáhlé změny způsobilo zahájení výluky související s výstavbou VMO Tomkovo náměstí. Jedná se o změny spíše v provozní oblasti, zejména o ukončení linek 25 a 26 v nově vybudované smyčce Štefánikova čtvrť, vypravování trolejbusů na linku 27 obsluhující Vinohrady a Líšeň z vozovny Slatina s využitím nově vybudované manipulační tratě Jedovnická (Změny v trolejové síti trolejbusové dráhy /20. 5. 2020/, Trolejbusové aktuality /12. 5. 2022/, Nové trolejbusové tratě a další trolejbusové aktuality /9. 6. 2022/), ukončení nepřetržitého provozního režimu vozovny Husovice a její víkendové uzavření nebo zajištění všech spojů nízkopodlažními vozidly na linkách 27, 31, 33, 35, 38 a 39. Z hlediska změn ve vozovém parku, které jsou předmětem této aktuality, došlo hlavně k přesunům vozidel. Vysokopodlažní trolejbusy byly soustředěny ve vozovně Husovice, odkud byly naopak přesunuty vozy 21Tr do vozovny Komín (kromě vozů ev. č. 3010–3013 vypravovaných na linku 39). Kloubové trolejbusy 27Tr a 31Tr byly rozděleny mezi vozovny Komín a Husovice, přičemž část husovických vozů je vypravována z vozovny Slatina a pro zajištění výměny trolejbusů mezi oběma vozovnami za účelem zajištění periodické údržby v Husovicích jsou vyčleněny kurzy linek 27 a 33, které začínají v Husovicích a končí ve Slatině nebo naopak.

Vůz 3016 s CVR Tamda Foods Vozy 3016 a 3030 byly opatřeny tmavě zelenou celovozovou reklamou Tamda Foods, trolejbus 3310 vozil krátkodobě reklamu Zážitkový zoo bus. V rámci provádění středních oprav na trolejbusech 31Tr jsou do těchto vozidel instalovány plastové sedací části sedadel pro cestující STER MX za ty potažené látkou se vzorem CAMIRA EIJD74 a sedadla řidiče Isringhausen ISRI NTS2 (dříve NTS). Dílenská činnost se kromě periodických prohlídek soustředila mimo jiné i na opravy poškozených trolejbusů 3301 a 3304.

Uplynulý rok se dá shrnout do následujících čísel: Během roku 2022 bylo do provozu uvedeno v součtu 24 nových trolejbusů 27Tr, naopak 20 vozů bylo odstaveno z provozu s cestujícími (6× 14Tr, 1× 15Tr, 4× 21Tr, 3× 22Tr a 6× 25Tr). Celkem tak můžeme potkávat v provozu 131 trolejbusů (64 sólo a 67 kloubových) – tedy o čtyři více než na konci roku 2021. Z celkového počtu je 123 trolejbusů nízkopodlažních – tedy 93,9 %. Průměrné stáří trolejbusů se snížilo o úctyhodné téměř 3 roky na 11,7 let. Dále má dopravní podnik ve stavu čtyři retro trolejbusy (3136, 3283, 3502, 3601) a dva pracovní vozy (3239, 3249).

Trolejbus SOR TNS 12 ev. č. 3065 během zkoušek elektromagnetické kompatibility V novém roce 2023 bude pokračovat obnova vozového parku trolejbusů. Dodán bude poslední vůz z celkem čtyřicetikusové dodávky trolejbusů 27Tr, jinak se budou dodávky nových vozidel soustředit tentokráte výhradně na sólo vozy (Dodávky nových sólových trolejbusů). Již v minulém roce byly odstartovány práce na projektu Mario, tj. na projektu kompletace trolejbusů SOR TNS 12 vlastními silami DP. Zadávací řízení bylo vypsáno již v listopadu 2020 a lhůta pro podání nabídek vypršela po opakovaném prodloužení v květnu 2021. Rámcová dohoda byla s výrobcem SOR Libchavy spol. s r.o. uzavřena dne 8. dubna 2022. Dodavatelem trakční výzbroje je RAIL ELECTRONICS CZ s.r.o. Kompletace prvních dvou vozů 3065II a 3066II proběhla ve druhé polovině roku 2022, přičemž vůz 3066II byl v listopadu vystaven na veletrhu Czechbus. Po vykonání potřebných zkoušek a revizí bude zahájen zkušební provoz nejdříve bez cestujících a posléze i s cestujícími. Dodávky komponentů pro dalších až 38 ks těchto vozidel mohou být realizovány na základě dílčích kupních smluv až do roku 2025, přičemž v roce 2023 se očekává kompletace deseti vozů z tohoto počtu.

Dále se očekává dodávka 10 ks trolejbusů Škoda 32Tr s alternativním bateriovým pohonem. Rámcová dohoda byla uzavřena v únoru 2022, a to s výrobcem ŠKODA ELECTRIC a.s. Vizuálně se bude jednat o velmi podobná vozidla jako v případě projektu Mario. Hlavním rozdílem je již zmíněný bateriový pohon. Prvních 10 ks má být dodáno ve druhém čtvrtletí 2023 a až dalších 30 ks může být odebráno na základě dílčích kupních smluv v letech 2023–2025.

Oproti tomu je plánováno vyřazení následujících počtů trolejbusů – 7× 14Tr, 1× 15Tr, 15× 21Tr a 2× 22Tr. Bude tak zcela ukončen provoz typů 14Tr, 15Tr a 22Tr, přičemž poslední zmíněný typ již do provozu prakticky nezasahuje. Vůz 3274 bude darován na Ukrajinu.


Autobusy

Vůz SOR NS 12 ev. č. 7712 byl dodán a zařazen do provozu v květnu 2022 V loňské aktualitě jsme avizovali plánované vyřazování autobusů Karosa B961E a Irisbus Crossway LE 12M. S ohledem na turbulentní vývoj cen pohonných hmot v návaznosti na události roku 2022 však došlo k rozhodnutí prozatím ponechat v provozu co nejvíce autobusů s dieselovým pohonem. Odstaveno proto bylo pouze několik autobusů B961E pro závady, které by již ani v nastíněné situaci nebylo rentabilní odstraňovat, a také zbývající minibusy Stratos LF 38 D. Do provozu naopak byly nasazeny nové autobusy SOR NS 12.

Na přelomu května a června roku 2022 bylo dodáno a postupně zařazeno do provozu 15 z 31 nových autobusů SOR NS 12 pořízených v rámci opce z roku 2020 (7707–7721, Další dodávky autobusů SOR NS 12 pro Brno). Zbylých 16 vozů (7722–7737) bylo dodáno v polovině prosince 2022, ty prozatím do provozu s cestujícími nezasáhly (Dodávka autobusů SOR NS 12 kompletní).

Autobus Karosa B961E ev. č. 2378 dva měsíce před vyřazením Během roku 2022 byly naopak pro větší závady odstaveny autobusy Karosa B961E evidenčních čísel 2376, 2377, 2378 a 2384. První dva jmenované zůstávají odstaveny v areálu autobusové vozovny ve Slatině a jsou nabízeny k prodeji, druhé dva byly společně s vozy evidenčních čísel 2367 a 2379 odstavenými již v roce 2021 odvezeny do kovošrotu. Autobus Karosa B961E evidenčního čísla 2369 (rovněž odstavený v roce 2021) byl prodán soukromému majiteli.

V provozu tak zůstává 6 posledních autobusů Karosa B961E (2370, 2371, 2374, 2380, 2381 a 2383).

Minibus Stratos LF 38 D ev. č. 7511 byl posledním vozem svého typu, který zasáhl do provozu na linkách brněnské MHD V roce 2022 došlo také k ukončení provozu minibusů typu Stratos LF 38 D (Ukončení provozu minibusů Stratos LF 38 D v Brně). Odstaveno bylo celkem 8 vozidel (mimo vozů 7509 a 7510, které byly odstaveny již v roce 2021). Do kovošrotu bylo již odvezeno celkem 8 z 10 Stratosů, v areálu medlánecké vozovny ještě fyzicky existují vozy 7508 a 7511. Pro provoz na minibusových linkách tak v současné době dopravní podnik disponuje celkem 10 vozy Dekstra LF 38.

Do provozu tedy bylo v roce 2022 zařazeno celkem 15 nových autobusů (typu SOR NS 12), z pravidelného provozu bylo odstaveno celkem 12 autobusů (4× B961E a 8× Stratos LF 38 D). Celkový počet provozních autobusů tedy vzrostl na 327, z toho je 199 standardních, 118 kloubových a 10 minibusů. V provozu zůstává 6 vysokopodlažních autobusů, to znamená, že podíl nízkopodlažních autobusů oproti roku 2021 vzrostl na 98,2 %. Průměrné stáří vozového parku autobusů se mírně navýšilo na 5,8 let.

Na rok 2023 není plánován nákup dalších nových autobusů. Naopak je pravděpodobné, že dojezdí autobusy typu Karosa B961E a stejně tak by mělo začít postupné vyřazování autobusů Irisbus Crossway LE 12M z roku 2010. Jak již bylo zmíněno, vyřazování autobusů obou typů bylo plánováno již na rok 2022, s ohledem na situaci s cenou pohonných hmot však bylo odloženo.


Retro vozidla

V roce 2022 pokračovaly práce na stávajících retro vozidlech DPMB, a. s.

4MT 145 před dokončením V Ústředních dílnách se podařilo dokončit tzv. "eventovou tramvaj" 4MT ev. č. 4058, která v rámci opravy obdržela své zcela původní evidenční číslo 145II. Jedná se o dvounápravovou historickou tramvaj, která byla v roce 1994 přestavěna ze služební tramvaje na jakousi "prezentační" tramvaj. Vnější vzhled připomínal historický vůz, interiér byl vybaven linoleem, křesílky s červeným potahem, skříňkami a stolky apod. V této podobě vůz příležitostně sloužil až do roku 2019, kdy byl pro nevyhovující technický stav odstaven. S ohledem na skutečnost, že v té době již DPMB vlastnil čerstvě renovovanou historicky věrnou soupravu 4MT ev. č. 134II+313, bylo v rámci opravy u vozu 4058 přistoupeno k ponechání jejího zvláštního určení. Exteriér byl přizpůsoben do historicky správného stavu, interiér však byl zcela přestavěn. Dominují mu pohodlná podélná křesílka s koženým potahem, demontovatelné stolky, lednička, kávovar nebo audiovizuální systém. Díky své výbavě je tedy vozidlo určeno především na pronájmy a prezentační akce DPMB. V současné době je oprava dokončena a probíhají práce na oživení vozidla.

Vůz 22Tr ev. č. 3601 v průběhu generální opravy před zařazením do sbírky retro vozidel DPMB 14TrM 3283 před ústředními dílnami po vytažení z lakovny 9TrHT28 3136 během opravy karoserie Na hale těžké údržby trolejbusů ve vozovně Komín pokračovaly práce na generální opravě trolejbusu Škoda 22Tr ev. č. 3601 spojené s přizpůsobením do stavu po dodání. Oprava bude dokončena v první čtvrtině příštího roku.

Na počátku roku byly zahájeny práce na opravě trolejbusu Škoda 14Tr17/6M ev. č. 3283, který bude rovněž uveden do stavu po dodání. Bude tak vzhledově víceméně reprezentovat stav, ve kterém trolejbusy 14Tr v Brně dojezdí, a současně bude jakousi protiváhou k trolejbusu 14Tr01 ev. č. 3173, který vlastní Technické muzeum v Brně a reprezentuje naopak téměř nejstarší provedení svého typu.

Výrazný posun nastal i v náročné opravě trolejbusu Škoda 9TrHT28 ev. č. 3136, který byl v roce 2019 odkoupen z ukrajinského Rovna a převezen po 23 letech zpět do Brna. Na počátku roku byla odstrojená karoserie převezena do zlínského ZLINERu, kde probíhá její kompletní oprava včetně výroby nového čelního i bočního oplechování. Lakování a sestavení celého vozidla proběhne v režii DPMB. Ukončení opravy je očekáváno v průběhu roku 2024.

K2 7000 pro DPP na zkušebních jízdách v Brně Zadní článek K2 7000 v lakovně při přípravě pro nástřik epoxidového základu Rozebírání předního článku tramvaje K2 7000 Ve výčtu retro vozidel nelze opomenout tramvaj K2 ev. č. 7000, kterou pro Dopravní podnik Praha zrekonstruovaly Ústřední dílny DPMB. Jedná se o původní bratislavský cvičný vůz ev. č. 8133, který DPP odkoupil za účelem doplnění sbírky retro vozidel a provozu na retro linkách (zejména na lince 23). Tramvaj byla do Brna převezena dne 8. října 2021. V rámci náročné opravy byla tramvaj přizpůsobena do stavu po vyrobení v roce 1977, avšak s nutnými kompromisy, které DPP požadoval s ohledem na provozní určení vozidla (celoroční každodenní provoz). Jmenujme například kompletní pražský informační systém, velké vyhřívané zpětné zrcátko, kamerový systém včetně interiérových kamer atd. Po opravě bylo možné vůz spatřit v ulicích Brna na zkušebních jízdách. Po jejich úspěšném vykonání byla provedena úprava polarity a dne 8. prosince 2022 byl vůz naložen na trajler a odvezen do Prahy.


Ostatní

Nová Octavia dopravního dispečinku krátce po zařazení do provozu V roce 2022 byl také realizován nákup nových vozidel pro výkon služby dopravního dispečinku. V říjnu byly pořízeny 4 osobní automobily Škoda Octavia 2.0 TDI a po instalaci výstražného světelného a zvukového zařízení modré barvy a výstražných červeno-žlutých polepů doplněných nápisem "řízení provozu" byly zařazeny do provozu. Přidělena jim byla evidenční čísla 6331–6334. Zařazení nových vozidel znamenalo postupné odstavení původních automobilů Škoda Rapid 1.6 TDI z roku 2013.

Kromě uvedených vozidel má již od roku 2017 dopravní dispečink také k dispozici užitkový vůz Volkswagen Transporter T6 (ev. č. 6292) upravený na mobilní pracoviště řízení provozu.


V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
autor: BMHD, 6. 1. 2023, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz